Oxigén
0/16 Pont
Atomszerkezet
0/6 Pont
Kémiai kötések kialakítása
0/12 Pont
Oxigén előállítása
0/4 Pont
Kémiai tulajdonság
0/5 Pont
Az oxigén felhasználása
0/0 Pont
Ismétlés
14A mai órát ismétléssel kezdjük. Az ismétlést a legutolsó témához (Égés, tűzoltás) szorosan kapcsolódó oxigénhez társítjuk.
Határozd meg a következő fogalmakat!
Kémiai elem  
Egyszerű anyag 
Vegyület 
Keverék 
Vegyjel 
Képlet 


Ismétlés
14A mai órát ismétléssel kezdjük. Az ismétlést a legutolsó témához (Égés, tűzoltás) szorosan kapcsolódó oxigénhez társítjuk.
Kösd össze a kémiai elem nevét a vegyjelével!nitrogén H
nátrium O
oxigén Cl
foszfor F
klór P
fluor Na
hélium N
hidrogén He
A periódusos rendszer segítségével jellemezd az oxigén atomszerkezetét!
Egészítsd ki a szöveget!
Egészítsd ki az alábbi szöveget. A feladat megoldásához használd a periódusos rendszert!


8 neutron
6
vegyértékhéjon
8
Két
VI.A
második
8-as
16 g/mol.
2
16-os

Az oxigén a periódusos rendszer
-
  rendszámú és 
-
  tömegszámú eleme, ezért atommagjában
-
 proton és 
-
 található. A 
-
  periódusban és a
-
  csoportban található. 
-
 elektronhéján helyezkedik nyolc elelektron, ebből 
-
  a külső, 
-
 . Vegyértékelektronjai között 
-
 párosítatlan elektron és két elketronpár van. Moláris tömege 
-
 

Az oxigén atom stabilizálódásának lehetőségei
14
Vonzások és kötések

Nézd meg a kisfilmet és írd le, hogy az oxigén atom milyen módon érheti el a nemesgáz elektronszerkezetet!
Írd le röviden az oxigénmolekula, a vízmolekula és a magnézium-oxid kialakulását, szerkezetét! A szövegalkotáshoz használd a következő kifejezéseket:
nemesgáz elektronszerkezet, vegyértékelektronok, közös elektronpár, kovalens kötés, kötő elektronpár, nemkötő elektronpár, kettős kötés, elektronfelvétel, elektronleadás, anion, kation, ionkötés, magnézium-oxid

Oxigén előállítása, fizikai tulajdonságai
Nézd meg figyelmesen az alábbi kisfilmeket, majd jelöld, hogy igaz vagy hamis a következő négy állítás.
Az oxigén gáz halmazállapotú vegyületHelyes
Hibás
Oxigén előállítása, fizikai tulajdonságai
Nézd meg figyelmesen az alábbi kisfilmeket, majd jelöld, hogy igaz vagy hamis a következő négy állítás.
Az oxigén a levegőnél nehezebb anyag.Hibás
Helyes
Oxigén előállítása, fizikai tulajdonságai
Nézd meg figyelmesen az alábbi kisfilmeket, majd jelöld, hogy igaz vagy hamis a következő négy állítás.
Az oxigén vízben jól oldódik.Hibás
Helyes
Oxigén előállítása, fizikai tulajdonságai
Nézd meg figyelmesen az alábbi kisfilmeket, majd jelöld, hogy igaz vagy hamis a következő négy állítás.
Az oxigén éghető gáz.Helyes
Hibás
Az oxigén fizikai tulajdonságai között szerepelt egy kakukktojás. ami már a kémiai tulajdonságai közé tartozik. Az égésben betöltött szerepe nagyon meghatározó  az oxigén kémiai tulajdonságai között. Nézd meg a következő filmeket majd írd le a hozzájuk tartozó reakcióegyenleteket!
14Kén égése
Foszfor égése
Alumínium égése

3
3
2
2
2
2
3
2
2
4

 
-
  Mg + O₂ = 
-
  MgO

 
-
  Fe + 
-
 O₂ = 
-
  Fe₂O₃ 
  

Metán égése 
CH₄ + 
-
 O₂ = CO₂ + 
-
 H₂O
Alkohol égése
C₂H₅OH+ 
-
 O₂=
-
 CO₂+
-
 H₂O
-
-

Az oxigén meghatározó szerepet játszik az életükben akár szabad állapotában akár vegyületein keresztül is. Készíts elmetérképet az oxigén felhasználásáról! Készíthetsz elmetérképet az oxigén fontosabb vegyületeiről és azok felhasználásáról is!

14
A foglalkozás befejeződött.

0