Csillagászat
0/12 Pont
Műhold
0/0 Pont
Kőzetrétegek
0/5 Pont
Kőzetek
0/10 Pont
Csapadékképződés
0/9 Pont
A folyók vízjárása
0/9 Pont
Fólyószakasz-jelleg
0/12 Pont
Korfa
0/13 Pont
Topográfia és éghajlat
0/19 Pont
Városfejlődés
0/12 Pont
Gazdaság
0/8 Pont
Gazdaság
0/10 Pont
Megyék
0/10 Pont
Topográfia
0/12 Pont
Topográfia
0/24 Pont
USA
0/11 Pont
Klímaváltozás
0/11 Pont
1.Az alábbi leegyszerűsített modellrajz az üstökösök általános felépítését ábrázolja. Tanulmányozza az ábrát, és oldja meg a feladatokat!Elemenként 1 ponta)Nevezze meg az üstökös nagybetűkkel jelölt részeit!
A:
B:
C:
D:
 
b)Mi jellemzi az A betűvel jelölt részt? Válaszoljon a kérdésre a megadott szempontok alapján!
Milyen halmazállapotú?
Válasz:    .
Mely két jellemző anyagból épül fel az üstökös?
Válasz:    és    .
c)Dönste el az alábbi állításról, hogy igaz vagy hamis!

Az ábra bal oldalán lévő négyzet megfelel a Nap üstököshöz viszonyított helyzetének, amikor az üstökös a Nap közelében halad a pályája során!Hamis
Igaz
d)Olvassa el az alábbi szövegrészletet, és oldja meg a hozzá kapcsolódó feladatot! Elemenként 1 pontMilyen megállapítást fogalmazott meg Halley angol csillagász a később róla elnevezett üstökös mozgásával, pályájával kapcsolatban? Egészítse ki a választ!

    időközönként visszatér .
 
Halley 1742-ben Greenwich-ben halt meg. 1884 óta az itt áthaladó délkört kezdő hosszúsági körnek nevezzük. Milyen kapcsolat van Greenwich és a világidő között? Egészítse ki a választ!

 A világidő a Greenwich-ben mért .
 
Nevezze meg, hogy mely hosszúsági körök jelölik ki pontosan a 0. időzóna határait!
Nyugat felé: º

 Kelet felé: º

2.Olvassa el az alábbi szöveget, és oldja meg a hozzá kapcsolódó feladatokat! Elemenként 1 pont.a) Miért használhatók sokrétűbben az aktív távérzékelési eszközök a passzívakhoz képest? Egészítse ki a választ!
Az   maguk is bocsátanak ki sugárzást (jeleket) és ezek visszaverődését  érzékelik.
b)Felbontás szerint a műholdfelvételek melyik csoportjába tartozik a képen látható 40 cm-es felbontású műholdfelvétel?Válasz:    felvétel.
 
c)Hány szempont alapján sorolja be a szöveg a modern távérzékelési eszközöket?

Válasz:   .
d)Döntse el, hogy igazak vagy hamisak az alábbi megállapítások! Elemenként 1 pont.

 
1.A modern távérzékelési eszközök a kezdeti speciális műholdakra szerelt kameráktól abban is eltérnek, hogy különböző hullámhossztartományban is képesek érzékelni a felszínről visszavert sugárzást.Hamis
Igaz

2. A hamisszínes felvételek segíthetnek a gazdaságosan kitermelhető ásványkincsek feltérképezésében is.Igaz
Hamis

3.A passzív távérzékelési eszközök nem érzékelik a felszínről érkező sugárzást.Hamis
Igaz

4. A multispektrális felvételek ugyanarról a képpontról, felszínelemről több, független mérési adatot tartalmaznak.Igaz
Hamis

5.A hamisszínes felvételek bizonyos hullámhossztartományokban vett mintáknak is tekinthetők.Igaz
Hamis


6.A hamisszínes felvételek a látható tartományban nem elkülöníthető jelenségek megkülönböztetésében is segítenek.Hamis
Igaz


7.A multispektrális felvételek alkalmasak lehetnek a felhőzet és a hó elkülönítésére.Hamis
Igaz
3.Az alábbi tömbszelvényen a különböző jelek különböző kőzetrétegeket jelölnek (az azonos jelek és betűk azonos kőzetre utalnak). Tanulmányozza az ábrát, és oldja meg a feladatokat! Elemenként 1 pont.a)Válaszoljon a megfelelő betűjel beírásával!
Melyik a legidősebb kőzet? Válasz:
Melyik a legfiatalabb kőzet?Válasz:
 
 
b)Hogyan keletkezhetett a H betűvel jelölt kőzetanyag?

Válasz:   .
 
c)Mely szerkezeti mozgás okozta a B és K kőzetréteg tömegének elmozdulását?
Válasz:

d)Melyik folyamat játszódott le a legkorábban a felsoroltak közül? Írja be az egyetlen helyes válasz betűjelét az üres négyzetbe!
A)a B kőzetréteg függőleges elmozdulását előidéző szerkezeti mozgás
B)az M kőzetréteg lerakódása/képződése
C)a H kőzet keletkezése
D)a K kőzetréteg anyagának lerakódása
 Válasz:

4.Tanulmányozza az ábrát, majd oldja meg a feladatot! Azonosítsa az ábrázolt folyamat szakaszait! Írja a sorszámok után a megfelelő betűjelet! Elemenként 1 pont.a.szállítás
b.kőzetté válás
c.beolvadás
d.lepusztulás
e.nagy nyomás és hőmérséklet hatására végbemenő változás f.lerakódás, felhalmozódás
 
1.
2.
3.
4.
5.  
6.
 
a)Nevezze meg az ábrában A és B betűvel jelölt kőzetcsoportokat!

A:   kőzet
B: kőzet
b)Nevezze meg az ábrázolt folyamatot!
Válasz:
c)Az ábrázolt folyamat melyik szakaszával kapcsolatos a szemelvény? Válaszoljon a megfelelő betűjellel, írja azt a szöveg alatti vonalra!
a.szállítás
b.kőzetté válás
c.beolvadás
d.lepusztulás
e.nagy nyomás és hőmérséklet hatására végbemenő változás
f.lerakódás, felhalmozódásVálasz:
5.Oldja meg a csapadékképződéssel kapcsolatos feladatokat! Elemenként 1 pont.
 a)Mely hőmérsékleten válik telítetté a levegő az adott vízgőztartalom mellett?
Válasz:  ºC
 
b) Hány méter magasságban éri el a harmatpontját a levegő? A számítást külön lapon végezze!
 
A harmatpont magassága:   m
 
c)Melyik csapadékfajta (csapadék típus) hullik a 3800 m magas hegycsúcson?
Válasz: A csapadék   formájában hullik.
Hány °C-ot mutatnak ott a hőmérők? A számítást külön lapon végezze!
Válasz: °C
5.Oldja meg a csapadékképződéssel kapcsolatos feladatokat! Elemenként 1 pont.
  
 d)Hogyan válhat telítetté a levegő? Egészítse ki a válaszokat!
 
− Hőmérséklete .
  a vízgőztartalma.
 
e)Mely folyamatok, jelenségek hatására emelkedhet a magasba, és hűlhet le a levegő? Egészítse ki a válaszokat!
 
 −A   miatt.
  készteti felemelkedésre.
  front hatására.
6.Oldja meg a folyók vízjárásával kapcsolatos feladatokat! Elemenként 1 pont.Mi a vízjárás? Egészítse ki a választ!
 
A folyók   változása.
b)Hogyan befolyásolja a folyó vízjárását az éghajlat? Tegye  a vízjárás-típusokhoz azokat az éghajlatokat, amelyikre jellemzőek! Egy éghajlat csak egy helyre tehető be. Elemenként 1 pont.


Egyenletes vízjárás

Ingadozó vízjárás

Időszakos vízjárás
egyenlítői éghajlat
óceáni éghajlat
nedves kontinentális éghajlat
szubtrópusi monszunéghajlat
mediterrán éghajlat
száraz kontinentális éghajlat
mérsékelt övezeti sivatagi éghajlat
Írja az üres négyzetbe annak az éghajlatnak a sorszámát, amelyik területén a folyók csak télen bővízűek!
 
1.nedves kontinentális éghajlat
2.egyenlítői éghajlat
3.mérsékelt övezeti sivatagi éghajlat
4.szubtrópusi monszunéghajlat
5.óceáni éghajlat
6.mediterrán éghajlat
7.száraz kontinentális éghajlat

 Válasz:
7.Tanulmányozza a felvételeket, majd oldja meg a feladatokat!  Elemenként 1 pont.
a)Döntse el, hogy milyen szakaszjellegű folyót ábrázolnak a képek!


Bevágódó (felső)

Oldalazó (közép)

Feltöltő (alsó)
1.
2.
3.
b) Tegye  a megfelelő szakaszjelleg nevéhez  a rá jellemző állítást! Elemenként 1 pont.


Bevágódó (felső)

Oldalazó (közép)

Feltöltő (alsó)
A.Jellegzetes képződménye a morotvató.
B.Ezen a szakaszon hordalékkúpok alakulhatnak ki.
C.Ezen a szakaszon kanyonok jöhetnek létre.
c)Melyik szakaszjelleg jellemzi az alábbi folyószakaszokat?  Tegye  a folyószakaszokat a megfelelő helyre! Elemenként 1 pont.


Bevágódó (felső)

Oldalazó (közép)

Feltöltő (alsó)
A Duna szigetközi szakasza
A Duna Mohácsnál
A Duna a Dunakanyarban
A Tisza a Zagyva és a Körös torkolata között
d)Írja a megfelelő relációs jelet (>, < ,=) a négyzetbe! Elemenként 1 pont.1.A feltöltő (alsó) szakaszjellegű folyó esetében:

a folyó munkavégző képessége        a hordalék elszállításához szükséges energia
 
2.Az oldalazó (közép) szakaszjellegű folyó esetében:
 
 a folyó munkavégző képessége              a hordalék elszállításához szükséges energia
8.Tanulmányozza a korfákat, és oldja meg a feladatokat! Elemenként 1 pont.a)Állapítsa meg, hogy az alábbi korfatípusok melyik népesedési szakaszra (a népesedési átmenet melyik szakaszára) jellemzőek! Írja a korfák betűjeléhez tartozó üres négyzetbe a megfelelő népesedési szakasz (1-4.) számát!
 
A:
B:
C:
D:
 
 

 
b)Hasonlítsa össze a B és a C jelű korfával jellemezhető társadalmakat! Írja a megfelelő korfa betűjelét az alábbi állítások utáni üres helyre! (Csak a B és a C betűt használja!)
 
1.Az élveszületések száma meghaladja a halálozások számát.
2.A társadalom számára problémát jelenthet az iskoláztatás.
3.Fiatalodó társadalom.
4.A jövőben számolnia kell az országnak a növekvő munkanélküliséggel.
5.A nyugdíjak kifizetése egyre növekvő terhet jelent a társadalombiztosításnak.
6.Ha az élelmiszerhiányt nem sikerül megoldani, jelentős emigrációval számolhatnak.
7.Öregedő társadalom.
8.A halálozások száma meghaladhatja az élveszületések számát.
9.A munkaerőhiány megoldására vendégmunkásokra lesz szüksége az országnak.
9.Tanulmányozza a térképvázlatot és az éghajlati diagramokat, majd válaszoljon a kérdésekre! Elemenként 1 pont.
 a)Ismerje fel, hogy a térképvázlatba írt számok mely fővárosokat illetve gazdasági központokat jelölik!  Írja a számok után az általuk jelölt városok nevét!1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Írja a városok neve után a rájuk jellemző éghajlati diagramok betűjelét! Elemenként 1 pont.
1. London
2. Kairó
3. (Új-)Delhi
4. Jakarta
5. Tokió
6. Brazíliaváros
7. Róma
 
b)Nevezze meg az alábbi betűjelekhez tartozó éghajlatot!
b)  
c)
c)Melyik városból érkezhettek az alábbi üzenetek a térképen ábrázoltak közül? Írja az üzenet betűjelét a megfelelő helyre! Elemenként 1 pont.

A: A szél DNy-i lett, és meghozta az esőfelhőket. Beköszöntött az esős időszak. A helyiek, ha tehetik, a párás, fullasztó időjárás elől a közeli magas hegyekbe költöznek ilyenkor. 
 
 
 
B: A szinte állandóan fújó nyugati szél gyakran hoz felhőket, sokszor elered az eső. Élvezem a kissé hűvös nyarat és a zöld parkokat, réteket. 
 
 
 
 
C: Érdekes ez a karácsony. Itt ilyenkor van a legmelegebb, és ilyenkor esik a legtöbb eső is. 
 
 
 

Azonosítsa be a városfejlődést befolyásoló vonzó és taszító hatásokat!
A település felé mutató vastag nyíl a vonzó, a településből induló pedig a taszító hatást jelzi. A vékony nyilak logikai kapcsolatra utalnak. 
Írja be az egyes állítások elé, hogy az ábrán melyik betűvel jelzett helyre kellene őket beírni! Három állítás esetében megadtuk a helyes választ. Elemenként 1 pont. . Kisebb munkaerőigény az iparban és szolgáltatásokban. 
 . Földhiány a 20. század első felében. 
 . Növekvő esély a társadalmi felemelkedésre.
 . A munka nélkül maradt emberek nyomornegyedekben tengődnek. 
 . A mezőgazdasági termékek ára egyre alacsonyabb lesz. 
L. Intenzív népességnövekedés a 20. század elején.
 . Csökkenő kereslet a monokultúrában termelt mezőgazdasági termékek iránt a
világpiacon. 
 . Csökkenő igény a mezőgazdasági munkaerő iránt. 
 . Magasabbak a jövedelmek az ipari és szolgáltatási szektorban.  
M. A mezőgazdaság gyors ütemű gépesítése. 
 . Kevésbé fejlett ipar és szolgáltatások. 
 . Az intenzíven fejlődő ipar és szolgáltatások növekvő munkaerőigénye.
 . A parasztok tönkremennek. 
 . A termés mennyiségének és minőségének csökkenése. 
I. Kedvezőtlen környezeti folyamatok, romló környezeti állapot.
11.Olvassa el a pénzügyi-gazdasági válsággal kapcsolatos szöveget, és oldja meg a feladatokat! Elemenként 1 pont.a)Miért adták el egyre többen a Lehman-részvényeiket? Írja az üres négyzetbe az egyetlen helyes válasz betűjelét!
 
A.Mert a nem sikerült a Bank of Americának felvásárolnia a Lehman Brothers hitelintézetet.
B.Mert a Lehman Brothers részvényeinek értéke nagyot csökkent, és a részvényesek nem akartak még nagyobb veszteséget.
C.Mert a bank adóssága meghaladta a 600 milliárd dollárt.
 
Válasz:
b)Készítsen logikai láncot a folyamat ábrázolására az alábbi fogalompárok egyik elemének felhasználásával! Írja a megfelelő fogalom betűjelét az ábra száma mellé! Elemenként 1 pont.Ábra számai
 
1.
2.
3.
c)A pénzügyi válság gazdasági válságot okozott. Igazolja a diagram alapján, hogy a válság Magyarországon is éreztette a hatását! Elemenként 1 pont.Mi tükrözi a válság hatását a diagramon? Egészítse ki a választ!
 
Nőtt  a 15 –29  éves munkanélküliek aránya -től kezdődően.
 
Miért lehetett ez a következmény!
A   miatt cégek zártak be.
 
d)Mi a különbség a munkanélküli és az eltartott között?
A munkanélküliek a gazdaságilag népességhez , míg az eltartottak az népességhez tartoznak.
12.Csoportosítsa a jellemzőket! Elemenként 1 pont.


Kötvény

Mindkettőre jellemző

Részvény
1.Állampapír is lehet.
2.Értékpapír.
3.Akkor is kibocsáthatják, ha a vállalat alaptőkéjét szeretnék megemelni,
4.Felvett hitelek visszafizetése céljából is kiadhatják.
5.Tulajdonosi jogokat is biztosít a vásárló számára.
6.Gazdálkodó szervezet adja ki.
7.Pénzbeli követelést jelent.
8.Vásárlásával az államnak is adhatunk kölcsön.
9.Kibocsátása növeli az adósságot.
10.Tulajdonosa számára nagy nyereséget, de nagy veszteséget is hozhat.
13.A táblázat azt mutatja, hogyan változott a magyarországi megyék részesedése az ország népességéből az egyes időszakokban. Tanulmányozza az adatsorokat, és oldja meg a hozzá kapcsolódó feladatokat! Elemenként 1 pont.

 A rendszerváltás előtti szocialista időszakot jellemző erőteljes iparosítás következtében hazánkban kialakult egy délnyugat-északkeleti irányú gazdasági tengely, amely jelentős számú elvándorló munkaerőt vonzott magához a kevésbé fejlesztett, átszerveződő agrártérségekből és aprófalvas megyékből.a)Írja le annak a két-két megyének a nevét abécé sorrendben, amelyek adatai (1949-1980) leginkább alátámasztják a szövegben leírt folyamatot!
 
Gyorsan fejlődő gazdaságú megyék:   , Pest
 
Munkaerő kibocsátó megyék:   ,
13.A táblázat azt mutatja, hogyan változott a magyarországi megyék részesedése az ország népességéből az egyes időszakokban. Tanulmányozza az adatsorokat, és oldja meg a hozzá kapcsolódó feladatokat! Elemenként 1 pont.
A rendszerváltást követő időszakban az országon belüli, ún. belső vándorlás irányai megváltoztak, és egy újfajta gazdasági tengely kezdett kirajzolódni, amely kihatott a megyék népességszám-változására is.b)Nevezze meg a táblázat adatai alapján Pest megyén kívül azt a korábban is gyorsan fejlődő megyét, amelyik továbbra is növelni tudta a népességszám-arányát, mert megőrizte gazdasági vonzerejét!
 
Válasz: megye
 
c)Melyik megye vált az országon belüli vándorlás új célpontjává a rendszerváltás után a magasabb munkabérek és a bőséges munkalehetőség miatt?

Válasz:   megye
 
 
d)Mely folyamatra utal Budapest és Pest megye arányának változása az utóbbi időszakban?
Az adatok változásának magyarázata:  A zsúfolt fővárosból  (az élhetőbb)   költöznek ki a lakók.
 
Mi a neve ennek a településföldrajzi folyamatnak?
Válasz:   .
 
 
e)Nevezzen meg két megyét, ahol nem elsősorban az odavándorlás miatt, hanem az átlagosnál magasabb természetes szaporodás miatt nő a népességszám országon belüli aránya!
Válasz:   megye és   megye
14.Oldja meg a térképvázlathoz kapcsolódó feladatot! Elemenként 1 pont.a)Mely számok jelölik azokat a megyéket, amelyeken a Sió keresztülfolyik? Nevezze meg a megyék központjait is!
 
Megye sorszáma:   A megyeszékhely neve:
Megye sorszáma:      A megyeszékhely neve:
Megye sorszáma:      A megyeszékhely neve:
 
b)Sorolja fel a Közép-Dunántúl régiót alkotó megyéket!
 
  megye, megye,   megye
 
c)A 15-ös számmal jelölt megye székhelye két folyó találkozásánál fekszik.
 Nevezze meg a két folyót! Válasz:    és
Nevezze meg a megyeszékhelyet! Válasz:
15.Tanulmányozza a térképvázlatokat, majd oldja meg a feladatokat! Elemenként 1 pont.a)Nevezze meg térképvázlaton ábrázolt, világos színnel kiemelt, egymással szomszédos országokat!
 
Felső térkép:
Alsó térkép:
 
b)Melyik római szám jelöli az 1. térképen látható országot a 2. térképen?
A(z) . szám.
 
c)Nevezze meg a 2. térképen II-es számmal jelölt országot!

Válasz:
d)Az alábbi állítások egy-egy, a térképvázlatokban számokkal jelölt városra vonatkoznak. Írja az állítás után a város nevét és a térképi sorszámát!1.A magyarlakta vidék kulturális központja, fontos kikötőváros. A város neve:   Sorszáma:
2.Feketekőszén bányászatáról és gépgyártásáról nevezetes ipari központ a Szudétáktól délkeletre. A város neve:   Sorszáma:
3.A Volkswagen gyár jelentős üzeme működik ebben a fővárosban. A város neve:   Sorszáma:
4.Régi vásárváros és gépipari központ a Morva-medencében. A város neve:   Sorszáma:
5.A Škoda gyár egyik központja is ebben a söréről híres városban található. A város neve:   Sorszáma:
6.A Vár (Hradzsin) és a Moldva folyón átívelő Károly-híd sok turistát vonz ebbe a „száztornyú” fővárosba. A város neve:   Sorszáma:
7.A Hernád-parti nehézipari város gótikus székesegyházában nyugszanak II. Rákóczi Ferenc hamvai. A város neve:   Sorszáma:
8.Porcelán- és kerámiagyártásáról híres üdülőváros. A város neve:   Sorszáma:
e)Nevezze meg a nagybetűkkel jelölt földrajzi fogalmakat!A:   -medence
B:   -medence
C:   (hegység)
D:   (folyó)
16.A szemelvény és az ábrák tanulmányozása alapján oldja meg a feladatokat! Elemenként 1 pont.
A minneapolisi (é.sz. 44°58’49”, ny.h. 93°15’51”, a térképen M betűvel jelölve) US Bank Stadion adott otthont az 52. Super Bowlnak, ahol a tavalyi bajnok New England Patriots és a Philadelphia Eagles mérte össze erejét. A mérkőzést a Philadelphia Eagles nyerte, története során először nyert Super Bowlt. A mérkőzés magyar idő szerint 2018. február 5-én 0:30-kor kezdődött.a)Azonosítsa az amerikai futballcsapatok városát! Írja a térképi betűjelet a csapat neve utáni üres helyre!
 
Chicago Bears:
Dallas Cowboys:
Houston Texans:
New Orleans Saints:  
San Francisco 49ers:
Seattle Seahawks:
 

b)A csapatok városai közül kettőről egy könyvben rövid ismertetőt olvashatunk. Melyikről? Írja a városok nevét  a megadott helyre!
 Felső leíráshoz tartozó város neve:
Alső leíráshoz tartozó város neve:
 
c)Melyik folyón kellett átkelniük azoknak a szurkolóknak, akik Chicagoból autóval érkeztek a döntőre? A folyó száma a térképen:   a folyó neve:
 
d)Az egyik csapat városa egyben az amerikai űrkutatás központja is. Melyik ez a csapat?
Válasz: A   .
17.Olvassa el a szövegrészletet, majd válaszoljon a kérdésekre a források alapján!
a)A fenti szövegrészletek alapján egy tanulmányhoz készített vázlat részleteit olvashatja. Döntse el, hogy igazak vagy hamisak a vázlatban szereplő állítások!
 
1.A klímaváltozás hatására a század végére a legoptimistább becslések szerint is 15%-nál nagyobb mértékben csökkenhet az egy főre jutó GDP.Hamis
Igaz

 
2.A klímaváltozás is szerepet játszik abban, hogy egyre több faj tűnik el a Földön.


Igaz
Hamis

 
3.A WWF az ENSZ oktatással és a gyermekvédelemmel foglakozó szervezete.


Igaz
Hamis

 
 
 
 
 
5.A fajok jelenlegi kipusztulási üteme nem kirívó folyamat a Föld történetében.


Igaz
Hamis
6.A felmelegedés miatt Latin-Amerikában növekedni fog az esőerdők területe.


Hamis
Igaz

 
7.A hatodik kihalási hullám abban különleges, hogy az emberi tevékenység is szerepet játszik a folyamatban.


Hamis
Igaz
8.Ha évente 2000 faj továbbra is eltűnne, akkor 1000 év múlva nagy valószínűséggel már nem lennének jelenleg ismert növényfajok a Földön.


Hamis
Igaz
b)Mely két okra vezethető vissza a hasznosítható földterületek csökkenése?
– Aszály
 
Adja meg a biodiverzitás fogalmát!
  .

Milyen összefüggés van a cikkben leírt folyamat és a biodiverzitás között?
 
A fajok     a biodiverzitás.
 
 

 
4.A tengerszint emelkedése gazdasági növekedést eredményezhet, így nő az egy főre jutó GDP értéke.


Hamis
Igaz
A foglalkozás befejeződött.

0