Kémia
0/2 Pont
Történelem
0/10 Pont
Anyagok és tulajdonságok
0/5 Pont
Anyagi halmazok
0/8 Pont
Kémiai átalakulások
0/2 Pont
Sav-bázis reakciók
0/5 Pont
Szervetlen kémia
0/10 Pont
A kémia ehhez a tudományterülethez tartozikaábcdeéfghiíj
klmnoóöőpqrst
uúüűvwxyz

Próbálkozások száma:
10
Egy kis visszatekintés
Rakd időrendi sorrendbe a kémiával kapcsolatos felfedezéseket!

Kollaboratív feladat, Tanuló:

Frissítsd fel az anyagok tulajdonságairól tanult ismereteidet!
https://www.youtube.com/watch?v=NKxdc7ekSZw

?
szürke szilárd
?
?
?
?
?
?
szublimál
?
fehér folyadék
?
hasonló a hasonlóban oldódik
?
gáz
Nézd meg a következő kisfilmet!
Videó forrása:https://www.youtube.com/watch?v=SxI5OfdoeFI
Emlékezz vissza, hogy milyen kötések tartják össze az atomokat az anyagban! Gyűjtsd össze az ismert kötéstípusokat egy-egy példával!
Keress példát minden kötéstípusra! Írd le a kötéstípus nevét és keress hozzá egy anyagot névvel, képlettel és képpel!
5


  
Nézd meg a következő kisfilmet!
Videó forrása:https://www.youtube.com/watch?v=SxI5OfdoeFI
Emlékezz vissza, hogy milyen kötések tartják össze az atomokat az anyagban! Gyűjtsd össze az ismert kötéstípusokat egy-egy példával!
Az anyagokat tiszta formájuk mellett gyakran össze is keverjük. Ezzel megváltoznak az anyagi rendszerek tulajdonságai. Párosítsd az anyagokat és anyagi rendszereket!keverék vas
egyszerű anyag homok és vaspor
elegy kalcium-oxid
vegyület emulzió
kolloid rendszer 1-500 nm közötti részecskéket tartalmaz
füst gázban finoman eloszlatott folyadék
tej gázban finoman eloszlatott szilárd anyag
köd homogén keverék
Egészítsd ki a szöveget a megfelelő kifejezésekkel!


elsőrendű
kémiai kötések

A kémiai átalakulás az 
-
  kémiai kötések felbomlásával és új 
-
 kialakulásával járó folyamat. Létrejöttének feltételei: 
- a reagáló anyagok részecskéi megfelelő térhelyzetben és 
- megfelelő energiával ütközzenek.
Energiaváltozás szempontjából lehet exoterm és
endoterm. Előbbi energiakibocsátással jár, utóbbi energiafelvétellel. 
A kémiai átalakulások során érvényesülnek a megmaradási törvények:
a tömegmegmaradás törvénye,
az atomok megmaradásának törvénye és
a töltésmegmaradás törvénye. 
A kémiai átalakulások leírása reakcióegyenletekkel történik, amely kifejezi a reagáló és keletkező anyagok mennyiségi viszonyait is. Sztöchiometrikus mennyiségek: a reakcióban részt vevő anyagok a reakcióegyenletben szereplő mennyiségi arányban vannak jelen.  

A szervezetünkben a szénsav a legerősebb savHelyes
Hibás
A sósav erősebb sav, mint a szénsavHelyes
Hibás
A vérünk gyengén lúgos kémhatásúHelyes
Hibás
A fenolftalein savas közegben lila/málna színűHelyes
Hibás
A szódabikarbóna vizes oldata lúgos kémhatásúHelyes
Hibás
Írd le a következő vegyületek képletét: nátrium-klorid, sósav, magnézium-oxid, nátrium-hidroxid, kénsav, víz, foszfor-pentoxid, alumínium-jodid, kalcium-karbonát, ammónia !

Keress egy képet/videót egy kémiai reakcióról és  töltsd fel a beadandókhoz! Írd le, hogy milyen jelenségekből tudjuk megállípítani a képről, hogy kémiai átalakulás történt.
5


  
A foglalkozás befejeződött.

0