A fasizmus Olaszországban
0/0 Pont
A nemzetiszocialisták hatalomra jutása
0/0 Pont
Nézd meg a videót és oldd meg a feladatokat!
Rakd időrendbe az eseményeket!


Mussolini "Menetelés Rómába" akciója
A Párizs környéki békék aláírása
Az olasz király kinevezi Mussolinit miniszterelnökké
Mussolini megalakítja a Nemzeti Fasiszta Pártot
A fasiszta diktatúra kiépítése Olaszországban
A olasz parlament feloszlatása
Gazdasági válság és társadalmi elégedetlenség kibontakozása
A "feketeingesek" erőszakos akciói a fasiszták ellenfeleivel szemben
Nézd meg a videót és oldd meg a feladatokat!
Milyen célokat tűzött ki Mussolini a fasiszták számára?
Válasz ki a helyes állításokat!Politikai szövetség kialakítása a kommunistákkal.
A kisemberek életkörülményeinek javítása.
Az elégedetlen munkások és parasztok megmozdulásainak támogatása.
Egy erős állam kiépítése.
Egy nagy olasz birodalom létrehozása.
A parlament szerepének megerősítése a királlyal szemben.
A rend helyreállítása akár erőszakkal.
A fasiszta párt egyeduralmának biztosítása az élet minden területén.
Nézd meg a videót és oldd meg a feladatokat!
Rakd időrendbe az eseményeket!


A Német Nemzetiszocialista Párt megalakulása
A világgazdasági válság kitörése
Hitler elítélése és börtönbe zárása
A diktatúra kiépítése Németországban
Németország háborús veresége
Hitler erőszakos kísérlete a hatalom megszerzésére (Sör puccs)
Hindenburg kancellárrá nevezi ki Hitlert
A náci mozgalom tömegpárttá szervezése
Nézd meg a videót és oldd meg a feladatokat!
Milyen célokat tűzött ki Hitler a nácik számára!?
Válasz ki a helyes állításokat!A gazdaság fellendítése és munkanélküliség megszüntetése.
A versailles-i béke rendelkezéseinek eltörlése.
Totális állam kiépítése egyetlen vezér vezetése alatt.
Az alsóbbrendűnek tekintet népek elnyomása és elpusztítása.
A parlamenti pártok versenyén alapuló demokratikus rend megőrzése.
A nemzetközi kapcsolatok helyreállítása a versailles-i béke rendelkezéseinek teljesítése árán is.
Nagy területek elfoglalása Kelet-Európában.
Az ipari üzemek és a földbirtokok állami tulajdonba vétele.
A terrorral elhallgatatni a nácik politikai ellenfeleit.
A foglalkozás befejeződött.

0