Verb forms
0/19 Pont
Forming sentences
0/22 Pont
Linking sentences
0/14 Pont
Nézzétek meg a Jézus életéről szóló filmrészletet, Zaccheus történetét mutatja be!
 
Mely igék szerepeltek a történetben? Figyeljetek, a szövegben szereplő alakokat keressétek!climb
walk
cheated
give
save
stay
believe
sleep
know
Nézzétek meg a Jézus életéről szóló filmrészletet, Zaccheus történetét mutatja be!
 
Keresétek meg az igék második alakját!give stayed
go believed
is gave
believe cheated
save saved
know knew
cheat went
stay was
Nézzétek meg a Jézus életéről szóló filmrészletet, Zaccheus történetét mutatja be!
 
Alkoss mondatokat az igék beírásával a történetről!Jesus    to Jericho. Zaccheus    a short man. He couldn't see the Lord. So he    up a tree. Jesus    in Zaccheus' house. They had dinner together. The sin man    half of his belongings to the poor. Jesus saved this sin man.

 Kijelentő mondat.
 
 Jesus met Zaccheus in Jericho.
 
 Tagadó mondat.
 
 Zaccheus wasn't a tall man.
 
 Kérdő mondat (eldöntendő kérdés).
 
 Did desciples have dinner in Zaccheus' house?  (Yes, they did.)
 
 Kérdő mondat (kiegészítendő).
 
 What did Zaccheus give the poor?
 
 He gave them his treasure and jewelleries.
Alkossatok egy kijelentő mondatot a megadott szavakból!


a
climbed
Zaccheus
up
tree.

 Kijelentő mondat.
 
 Jesus met Zaccheus in Jericho.
 
 Tagadó mondat.
 
 Zaccheus wasn't a tall man.
 
 Kérdő mondat (eldöntendő kérdés).
 
 Did desciples have dinner in Zaccheus' house?  (Yes, they did.)
 
 Kérdő mondat (kiegészítendő).
 
 What did Zaccheus give the poor?
 
 He gave them his treasure and jewelleries.
Alkossatok egy tagadó mondatot a megadott szavakból!


that
people
Desciples
treasure.
didn't
believe
gives
Zacheus
his

 Kijelentő mondat.
 
 Jesus met Zaccheus in Jericho.
 
 Tagadó mondat.
 
 Zaccheus wasn't a tall man.
 
 Kérdő mondat (eldöntendő kérdés).
 
 Did desciples have dinner in Zaccheus' house?  (Yes, they did.)
 
 Kérdő mondat (kiegészítendő).
 
 What did Zaccheus give the poor?
 
 He gave them his treasure and jewelleries.
Egészítsétek ki a kérdéseket a megfelelő szavakkal, majd a válaszokat is adjátok mg!


Who
he
Zaccheus
What
house
Where
tree
Was

1. 
-
  did Jesus and his desciples stayed in Jericho? - They stayed in a sin man's 
-
 .
2. 
-
 was the sin man? - He was 
-
 , a tax collector.
3. 
-
  did Zaccheus do when he wanted to see Jesus? - He climbed up a 
-
 .
4. 
-
 Jesus happy att he end? - Yes, 
-
  was.

Néhány szó, melyek segítenek egy történet egymást követő, vagy tartalamilag összekapcsolódó részeit összekötni.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nézztek meg a videót, és gyűjtsetek belőle olyan kifejezéseket, szavakat, melyeket bele lehet szőni egy történet elmesélésébe, mert színesíteni lehet velük a  szöveget.

 
 
Mely kifejezések szerepeltek a videóban a történet elmesélésének segtítésére?suddenly
then
finally
next
at the end
after that
first of all
in the end
slowly
fortunatelly
Néhány szó, melyek segítenek egy történet egymást követő, vagy tartalamilag összekapcsolódó részeit összekötni.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nézztek meg a videót, és gyűjtsetek belőle olyan kifejezéseket, szavakat, melyeket bele lehet szőni egy történet elmesélésébe, mert színesíteni lehet velük a  szöveget.

 
 
Alkossatok a megadott szövegből egy kerek történetet a megfelelő összekötő szavak beillesztésével!


Finally
Then
Suddenly
In the end
At the beginning
Next

-
 Jesus and his deciples walked in Jericho. 
-
  we saw Zaccheus climbed up a tree.  
-
  Jesus talked to Zaccheus. The next scene was in Zaccheus's house. 
-
  he offered his treasure for poor people. 
-
  everybody was happy. 
-
  Jesus saved a sin man.

A foglalkozás befejeződött.

0