Bevezető
0/0 Pont
1-9. feladat - Szövegértés
0/0 Pont
Érvelés
0/0 Pont
Gyakorlati szövegalkotás
0/0 Pont
Bevezető

Bevezető Az alábbi feladatsor az középszintű magyar nyelv és irodalom érettségire készülőknek készült. A digitális feladatok a Oktatási Hivatal oldalán szereplő feladatsor és megoldókulcs alapján készültek. A technikai korlátok miatt a feladatok elsősorban a szövegértés ellenőrzésére alkalmasak. 
 
A helyes válasz megadása után a Tovább gombra kattintva lehet a következő feladatra lépni. A szabad szavas feladatok esetén a rendszer nem tudja a választ ellenőrizni, bármilyen megoldást elfogad.
Szövegértés
Olvassa el figyelmesen az alábbi szöveget, majd válaszoljon a kérdésekre! Egyes feladatok végén zárójelben adjuk meg a megoldást segítő szövegrészlet számát. 
1. A 2. bekezdés első mondata szerint „a zene minden kultúra szerves része.” Az 1. és a 2. bekezdés alapján válassza ki a zene olyan bizonyosnak tartott sajátosságait, amely alátámasztja ezt az állítást! a zenei fogékonyság a nyelvi készség mellékterméke
a Föld bármely pontján született gyermeket egészen kicsi korától kezdve körülveszi a zene
a zene és a tánc növeli a rátermettséget
a zene szeretete egyetemes emberi tulajdonság
a zene nagy eséllyel fontos örömforrás minden embernek
a természetes kiválasztódás támogatja a zenei fogékonyság növekedését
Szövegértés
Olvassa el figyelmesen az alábbi szöveget, majd válaszoljon a kérdésekre! Egyes feladatok végén zárójelben adjuk meg a megoldást segítő szövegrészlet számát. 
2. Címek és alcímek
 b) Adjon a 8. bekezdésnek olyan alcímet, amely kifejezi a bekezdés tartalmát! A javasolt cím legalább három szóból álljon! (Ezt a feladatot a rendszer nem tudja automatikusan javítani, minden beírt választ helyesnek fogad el!)

Szövegértés
Olvassa el figyelmesen az alábbi szöveget, majd válaszoljon a kérdésekre! Egyes feladatok végén zárójelben adjuk meg a megoldást segítő szövegrészlet számát. 
3. A) Miben hasonlít és miben különbözik az emberi beszéd és a zene megértése, befogadása? A 3. és a 4. bekezdés alapján keresse meg az összetartozó elemeket! A beszéd és a zene befogadása egymástól eltérő folyamat A beszéd és a zene feldolgozása az agyban történik.
A beszéd és a zene befogadása hasonló folyamat A beszéd és a zene feldolgozása az agyban történik.
Szövegértés
Olvassa el figyelmesen az alábbi szöveget, majd válaszoljon a kérdésekre! Egyes feladatok végén zárójelben adjuk meg a megoldást segítő szövegrészlet számát. 
B) Hogyan vélekedik a szöveg szerzője Steven Pinker beszéd és nyelv viszonyáról megfogalmazott álláspontjáról a 4. bekezdésben? Fogalmazza meg saját szavaival a szerző álláspontját! (A rendszer ezt a feladatot nem tudja automatikusan javítani, minden beírt választ helyesnek fogad el!) 

Szövegértés
Olvassa el figyelmesen az alábbi szöveget, majd válaszoljon a kérdésekre! Egyes feladatok végén zárójelben adjuk meg a megoldást segítő szövegrészlet számát. 
4. Célcsoport és nyelvi jellemzők a) Kiknek szól elsősorban Ön szerint ez a szöveg? Jelölje meg az egyetlen helyes választ! 14 év alatti gyerekeknek
a zene és az evolúció szakértő kutatóinak
az érdeklődő, művelt nagyközönségnek
Szövegértés
Olvassa el figyelmesen az alábbi szöveget, majd válaszoljon a kérdésekre! Egyes feladatok végén zárójelben adjuk meg a megoldást segítő szövegrészlet számát. 
Válassza ki a szélesebb nagyközönséghez szóló ismeretterjesztő szöveg jellemzőit!a szöveg nagyobb része egyszerű tőmondatokból áll
a szöveg igen sok idegen szót és szaknyelvi kifehezést használ, melyeket nem magyaráz meg
a cikk célja, hogy vitát indítson a szakmabeliek körében
a szöveg logikusan fölépített írás, szerkezetének főbb elemeit rögtön a szöveg elején fölveti
a szöveg használ szakkifejezéseket, ám megfogalmazásai érthetőek, a bonyolult vagy idegen szavakat megmagyarázza
a szöveg világosan tagolt, többszörösen összetett mondatokat alkalmaz
témájánál fogva kevésbé szól a szakmabelieknek, hiszen a szaktudóst gyakran inkább a részletek érdeklik
Szövegértés
Olvassa el figyelmesen az alábbi szöveget, majd válaszoljon a kérdésekre! Egyes feladatok végén zárójelben adjuk meg a megoldást segítő szövegrészlet számát. 
5. Egészítse ki a 6-7. bekezdés alapján az alábbi hiányos szöveget a megfelelő szavakkal, kifejezésekkel! Ügyeljen arra, hogy a kiegészítésekkel értelmes mondatokat hozzon létre! Az anya és gyermeke számára egyaránt fontos a zene. Az anya énekel, dajkanyelven beszélget
gyermekével, aminek eredményeként mindketten   . A gyerekek ritmuskövetése jobb, ha    hallják a ritmust. A
gyerekek már    korban felismerik az anyanyelv ritmusát. 
Szövegértés
Olvassa el figyelmesen az alábbi szöveget, majd válaszoljon a kérdésekre! Egyes feladatok végén zárójelben adjuk meg a megoldást segítő szövegrészlet számát. 
6. Jelöljön meg három olyan szituációt, konkrét tevékenységet, amely a 8. bekezdés szerint örömhormonok termeléséhez vezet! zenehallgatás
konfliktusok kezelése
szellemi erőfeszítés
bármilyen fizikai tevékenység
takarítás
vadászat, gyűjtögetés
Szövegértés
Olvassa el figyelmesen az alábbi szöveget, majd válaszoljon a kérdésekre! Egyes feladatok végén zárójelben adjuk meg a megoldást segítő szövegrészlet számát. 
7. Határozza meg a szöveg alapján az alábbi idegen szó, kifejezés szövegbeli jelentését!
a.) amuzikális emberekolyan emberek, akik nem tudnak hangszereken játszani
olyan emberek, akiknek nincs jó énekhangjuk
olyan emberek, akik semmilyen érdeklődést nem mutatnak a zene iránt
Szövegértés
Olvassa el figyelmesen az alábbi szöveget, majd válaszoljon a kérdésekre! Egyes feladatok végén zárójelben adjuk meg a megoldást segítő szövegrészlet számát. 
7. Hogyan kapcsolódik a megadott fogalom a szöveg gondolatmenetéhez?
b.) amuzikális emberekA „melléktermék-elmélet” ellenpéldájaként, cáfolatául szolgál.
Rámutat arra, hogy a zenei hallással nem rendelkező emberek számára a gondolkodás is nehéz
A zene nem vált ki bennük semmilyen érzelmet.
A zene iránti fogékonyság hiánya az egyik bizonyítéka annak, hogy a zenéért és a beszédért agyunk különböző részei felelősek.
A melléktermék-elmélet bizonyítékaként szolgál.
Szövegértés
Olvassa el figyelmesen az alábbi szöveget, majd válaszoljon a kérdésekre! Egyes feladatok végén zárójelben adjuk meg a megoldást segítő szövegrészlet számát. 
7. Határozza meg a szöveg alapján az alábbi idegen szó, kifejezés szövegbeli jelentését!
c.) univerzálismindenki számára ismert, tudott
mindenki számára elfogadott, kedvelt
minden emberi kultúra része
Szövegértés
Olvassa el figyelmesen az alábbi szöveget, majd válaszoljon a kérdésekre! Egyes feladatok végén zárójelben adjuk meg a megoldást segítő szövegrészlet számát. 
7. Hogyan kapcsolódik a megadott fogalom a szöveg gondolatmenetéhez?
d.) univerzálisAz emberek különböző zenei ízlésének eredetével foglalkozik.
A fogalom kiindulópontként szolgál a zene jelenségének értelmezéséhez
A zene egyetemességéből következik, hogy minden emberre érvényes magyarázatot kereshetünk létrejöttére.
A különböző nemzetek zenei oktatásának hasonlóságaira világít rá.
Magyarázatot ad arra, hogy más-más nemzetek népdalkincse miért hasonló.
Szövegértés
Olvassa el figyelmesen az alábbi szöveget, majd válaszoljon a kérdésekre! Egyes feladatok végén zárójelben adjuk meg a megoldást segítő szövegrészlet számát. 
8. Igaz vagy hamis? Döntse el az olvasott szöveg alapján az alábbi állításokról, hogy igazak-e vagy hamisak!
a) Négyéves korban a gyerekek általában még nem alkotnak önálló dalokat. Igaz
Hamis
Szövegértés
Olvassa el figyelmesen az alábbi szöveget, majd válaszoljon a kérdésekre! Egyes feladatok végén zárójelben adjuk meg a megoldást segítő szövegrészlet számát. 
8. Igaz vagy hamis? Döntse el az olvasott szöveg alapján az alábbi állításokról, hogy igazak-e vagy hamisak!
b) Bronwyn Tarr és munkatársai elképzelésének középpontjában az a kérdés állt, hogyan befolyásolja a létrejövő zenét a zenélő csoport viselkedéseIgaz
Hamis
Szövegértés
Olvassa el figyelmesen az alábbi szöveget, majd válaszoljon a kérdésekre! Egyes feladatok végén zárójelben adjuk meg a megoldást segítő szövegrészlet számát. 
8. Igaz vagy hamis? Döntse el az olvasott szöveg alapján az alábbi állításokról, hogy igazak-e vagy hamisak!
c) Amikor az anya a dajkanyelvet használja, akkor magasabb hangon, szinte énekelve beszél gyermekéhez. Igaz
Hamis
Szövegértés
Olvassa el figyelmesen az alábbi szöveget, majd válaszoljon a kérdésekre! Egyes feladatok végén zárójelben adjuk meg a megoldást segítő szövegrészlet számát. 
8. Igaz vagy hamis? Döntse el az olvasott szöveg alapján az alábbi állításokról, hogy igazak-e vagy hamisak!
d) A zenei készség mindkét nemnél kiemelt szerepet játszik a párválasztásbanHamis
Igaz
Szövegértés
Olvassa el figyelmesen az alábbi szöveget, majd válaszoljon a kérdésekre! Egyes feladatok végén zárójelben adjuk meg a megoldást segítő szövegrészlet számát. 
9. Tartalmi összegzés
A) Az alábbi ábra a szöveg egészének tartalmi felépítését mutatja be. A betűjelekhez írt, néhány szóból álló vázlatponttal értelemszerűen egészítse ki az ábrát! 

1
2
3
4
5
Segíti az együttműködést élelemszerzéskor
A zene erősítette a rátermettséget, a túlélés esélyét
Az anya és a gyermek kapcsolatát
A zene egyetemes jellege
A csoport tagjai közötti kapcsolatot
Szövegértés
Olvassa el figyelmesen az alábbi szöveget, majd válaszoljon a kérdésekre! Egyes feladatok végén zárójelben adjuk meg a megoldást segítő szövegrészlet számát. 
B) Az alábbi kép a szöveg egészének illusztrációjául szolgál. A kép milyen részletei állíthatók párhuzamba a szöveg okfejtésének egyes elemeivel? Vonjon párhuzamot a szöveg és a kép között! A szöveg szerint a zenei élményt közösen csak az azonos korosztály tagjai képesek élvezni.
A szöveg középpontjában a zene iránti fogékonyság áll, a képen zenélő emberek láthatók.
A szöveg szerint a zenei képességeknek a párválasztásban is van szerepük, a képen akár szerelmespárokat is láthatunk.
A szöveg érvelésében fontos szerepet játszik az öröm, az örömhormonok termelése, a képen a fiatalok élvezik a zenét, az együttlétet.
A zene és a tánc iránti fogékonyság hirtelen felerősödik a kamaszkorban, a képen fiatalok szerepelnek
A zenei élmény csak este, tábortűz mellett valósulhat meg maradéktalanul.
A szöveg is és a kép is a társas kapcsolatok és a zene közötti összefüggéseket állítja a középpontba
Szövegértés
Olvassa el figyelmesen az alábbi szöveget, majd válaszoljon a kérdésekre! Egyes feladatok végén zárójelben adjuk meg a megoldást segítő szövegrészlet számát. 
2. Címek és alcímek a) Az alábbiak közül melyik bekezdés elé illenek a leginkább az alábbi alcímek? Írjaa  a megfelelő bekezdés számát a cím mellé (csak számjegyet írjon)!Zene és társas kötődés   
 
 A zene és az anya-gyerek kapcsolat a felnőtt nézőpontjából   
Érvelés vagy Gyakorlati szövegalkotás
 Az alábbi két feladat közül csak az egyiket kell megoldania! Fogalmazása 120-200 szó terjedelmű legyen! (Ezt a feladatot a rendszer nem tudja automatikusan javítani!)
 A.) Érvelés

Érvelés vagy Gyakorlati szövegalkotás
Az alábbi két feladat közül csak az egyiket kell megoldania! Fogalmazása 120-200 szó terjedelmű legyen! (Ezt a feladatot a rendszer nem tudja automatikusan javítani!)
B.) Gyakorlati szövegalkotás

A foglalkozás befejeződött.

0