Vaktérkép
0/25 Pont
Bolygók
0/6 Pont
Méretarány kiszámolása
0/2 Pont
A talaj rétegei
0/8 Pont
Légkör
0/7 Pont
Éghajlati övek
0/7 Pont
Települések
0/0 Pont
Világvallások
0/0 Pont
Foglalkozási szerkezet
0/0 Pont
Jugoszlávia utódállamai
0/9 Pont
Domborzati keresztmetszet
0/8 Pont
Fogyasztás
0/5 Pont
Szén-dioxid kibocsátás
0/2 Pont
Tanulmányozza a térképvázlatot, és oldja meg a hozzá kapcsolódó feladatot! 
Nevezze meg a térképvázlaton számokkal jelölt topográfiai fogalmakat! 1.   -iparvidék
 
2.   (ország)
 
3.   -hegység
 
4.   (város)
 
5.   -tenger
 
6.   (folyó)
 
7.    (csatorna, tengerszoros) 
Tanulmányozza a térképvázlatot, és oldja meg a hozzá kapcsolódó feladatot!  
Az Egyesült Királyság melyik (tag)országát (országrészét) jelöli a térképvázlaton az A betű? 
Tanulmányozza a térképvázlatot, majd nevezze meg a számokkal jelölt földrajzi fogalmakat!  1.   (ország)
 
2.   -óceán
 
3.   (ország)
 
4.   (sziget)
 
5.   (földrész)
 
6.    -óceán
 
7.    (ország)
 
8.   -óceán
Nevezze meg a térképvázlaton számokkal jelölt álló- és folyóvizeket!  1.   (tó)
 
2.   -tó
 
3.   -tó
 
4.    (tó)
 
5.   -tó
 
6.   (folyó)
 
7.   (folyó)
 
8.   (folyó)
Állapítsa meg az alábbi állításról, hogy igaz vagy hamis!
A Sió folyó szerepet játszik a a Balaton vízszintjének szabályozásában.Igaz
Hamis
Válassza ki azokat az állításokat, amelyek a megadott három bolygóra vonatkoznak, és húzza ezeket a megfelelő helyre! Nem minden állítást tud elhelyezni. 


Jupiter

Mars

Vénusz
Ehhez a bolygóhoz van legközelebb a Szaturnusz pályája.
Gázbolygó.
A Naptól számított 4. bolygópályán kering.
Rendkívül vékony, ritka légköre van.
A legmelegebb felszínű kőzetbolygó.
Tévesen Esthajnal csillagnak is nevezik.
Olvassa a következő leírást, és oldja meg a hozzá kapcsolódó feladatokat! 

 
 
 
 Adja meg, hogy mekkora a térkép méretaránya: 1:    
 
Számítsa ki, hány méter hosszú a valóságban az a kerítés, amellyel bekeríthető a
térképlapon ábrázolt terület! Számítását külön papíron végezze!
 
A kerítés hossza:   m 
Oldja meg a talajjal kapcsolatos feladatot! Állapítsa meg az alábbi állításról, hogy igaz vagy hamis! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az A réteg jellemző folyamata, hogy a felszíni rétegekből kioldott anyagok itt halmozódnak fel. Hamis
Igaz
Oldja meg a talajjal kapcsolatos feladatot! Állapítsa meg az alábbi állításról, hogy igaz vagy hamis!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A B szint jellemző folyamata, hogy a csapadék innen mélyebbre mossa a vízben oldódó anyagokatHamis
Igaz
Oldja meg a talajjal kapcsolatos feladatot! A C szint neve:   
Oldja meg a talajjal kapcsolatos feladatot! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Melyik talajszintben a legmagasabb a humusztartalom? Jelölje be a megfelelő réteg betűjelét!
 
 C
B
A
O
Oldja meg a talajjal kapcsolatos feladatot! 
Jelölje be azt a talajtípust, amelynek legmagasabb a humusztartalma!trópusi vörösföld
barna erdőtalaj
szürke erdőtalaj
mezőségi talaj
Állapítsa meg az alábbi állításról, hogy igaz vagy hamis!
A zonális talaj kialakulása független az övezetességtől.Hamis
Igaz
Állapítsa meg az alábbi állításról, hogy igaz vagy hamis!
Az azonális talaj a helyi tényezők hatására alakul ki.Igaz
Hamis
Állapítsa meg az alábbi állításról, hogy igaz vagy hamis!
A talajok védelme fontos, mert pusztulásával nőhet az élelmiszertermelés.Hamis
Igaz
Oldja meg a feladatot a szemelvény alapján!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Döntse el, hogy melyik állítás helyes! Jelölje be az egyetlen helyes választ!A nyugatias szélrendszer szelei – különösen a troposzféra felső részén – segítik a repülőgépet, hatásukra akár kevesebb üzemanyag fogy.
A passzátszél-rendszer segítette a repülőgép útját
Alaszka fölött az északkeleti sarki szél nehezítette a repülőgép útját.
Válaszoljon a kérdésekre az ábra alapján! 
A légkör melyik rétegében tette meg az utat az Airbus? Nevezze meg a réteget! A légköri réteg neve:   
 
 
Betűjele az ábrán:   
Válaszoljon a kérdésekre az ábra alapján! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Repülhetett-e az Airbus abban a magasságban, ahol a legsűrűbb az ózon?nem
igen
Állapítsa meg az alábbi állításról, hogy igaz vagy hamis az ábra alapján!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az Airbus nem repülhetett abban a magasságban, ahol legsűrűbb az ózon, mert  mert az ózon alacsonyabban található a legnagyobb arányban. Hamis
Igaz
Válaszoljon a kérdésekre az ábra alapján! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Keletkezhetnek-e felhők a C betűvel jelölt levegőréteg felső részében?igen
nem
Állapítsa meg az alábbi állításról, hogy igaz vagy hamis az ábra alapján!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nem keletlezhetnek felhők a C betűvel jelölt levegőréteg felső részében, mert nincs már vízgőz abban a magasságban.Igaz
Hamis
Döntse el, hogy igaz vagy hamis a következő megállapítás!
A szoláris éghajlati övek a napsugarak hajlásszöge alapján állapíthatók meg.Igaz
Hamis
Döntse el, hogy igaz vagy hamis a következő megállapítás!
A forró övezetben a csapadék eloszlása mindenütt a monszunszelekhez igazodik.Hamis
Igaz
Döntse el, hogy igaz vagy hamis a következő megállapítás!
A monszunvidék legfőbb gabonanövénye a rizs. Hamis
Igaz
Döntse el, hogy igaz vagy hamis a következő megállapítás!
Az egyenlítői öv élővilága a legfajgazdagabb a Földön.Hamis
Igaz
Döntse el, hogy igaz vagy hamis a következő megállapítás!
Sivatagok csak a térítőkörök mentén alakulhatnak ki. Hamis
Igaz
Döntse el, hogy igaz vagy hamis a következő megállapítás!
A sivatagok területén a mállás a legfontosabb felszínformáló erő.Hamis
Igaz
Döntse el, hogy igaz vagy hamis a következő megállapítás!
A tengerek és óceánok hatással vannak a közelükben lévő területek éghajlatára. Igaz
Hamis

Egészítse ki az ágrajzot a megadott kifejezésekkel!

1
2
3
4
5
6
csoportos település
tanya
város
falu
farm
szórványtelepülés

Tanulmányozza a térképvázlatot, majd oldja meg a világvallásokkal kapcsolatos feladatokat!
Nevezze meg a számokkal jelölt világvallási központokat, szent helyeket!1.   
 
2.   
 
3.   
 

 
 
 

Párosítsa a világvallásokat a hozzájuk tartozó szent helyekkel, vallási központokkal!Jeruzsálem keresztény
Jeruzsálem zsidó
Róma keresztény
Jeruzsálem mohamedán
Mekka mohamedán
Tanulmányozza a térképvázlatot, és oldja meg a világvallásokkal kapcsolatos feladatot!
Mely vallás jellemző döntően az A betűvel jelölt országra? 

Az alábbi háromszög-diagramon egy ország foglalkozási (foglalkoztatottsági) szerkezetét látja két különböző időpontban.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 Mi jellemezi az 1-es számmal jelölt ország foglalkozási szerkezetét? Jelölje be az egyetlen helyes választ!
  A mezőgazdaságban dolgozók aránya 20%, az iparban dolgozóké 60%, a szolgáltatásokban dolgozóké 20%.
A mezőgazdaságban dolgozók aránya 40%, az iparban dolgozóké 20%, a szolgáltatásokban dolgozóké 40%.
A mezőgazdaságban dolgozók aránya 70%, az iparban dolgozóké 20%, a szolgáltatásokban dolgozóké 10%.
A mezőgazdaságban dolgozók aránya 70%, az iparban dolgozóké 30%, a szolgáltatásokban dolgozóké 20%.
Az alábbi háromszög-diagramon egy ország foglalkozási (foglalkoztatottsági) szerkezetét látja két különböző időpontban.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Melyik szám jelöli a fejlettebb gazdaságra utaló foglalkozási szerkezetet? Jelölje be a helyes választ!2. szám
1. szám
Állapítsa meg az alábbi állításról, hogy igaz vagy hamis az ábra alapján!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A 2. szám jelöli a fejlettebb gazdaságra utaló  foglalkozási szerkezetet, mert sokan dolgoznak a mezőgazdaságban.Igaz
Hamis
Oldja meg az egykori Jugoszlávia utódállamaival kapcsolatos feladatot!
Az országokra jellemző vallás, írásmód, valamint egy főre jutó GDP értéket láthat. Húzza a megfelelő jellemzőt a hozzá tartozó országhoz!


Szlovénia

Szerbia
római katolikus
latin betűs
28 000 USD
ortodox
cirill betűs
11 000 USD
Mely jugoszláv utódállamokhoz kapcsolhatók a földrajzi fogalmak?


Szlovénia

Horvátország

Szerbia
Alpok
Dalmácia
Vajdaság
Az ábrán Ázsia Google Earth programmal készített domborzati keresztmetszetét látja észak-dél irányban a 80⁰ hosszúsági kör mentén. Tanulmányozza az ábrát, és oldja meg a feladatot! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Melyik hosszúsági kör mentén készült a keresztmetszet?keleti hosszúság 80⁰
nyugati hosszúság 80⁰
Azonosítsa a nagybetűkkel jelölt nagytájakat, földrajzi képződményeket! Írja a megfelelő betűjelet a nagytáj, földrajzi képződmény elé!   1. Hindusztáni-alföld
 
   2. Tien-san
 
   3. Takla-Makán
 
   4. Nyugat-szibériai-alföld
 
   5. Himalája
Az ábrán Ázsia Google Earth programmal készített domborzati keresztmetszetét látja észak-dél irányban a 80⁰ hosszúsági kör mentén. Tanulmányozza az ábrát, és oldja meg a feladatot!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nevezze meg a C betűvel jelölt táj éghajlatát!Mérsékelt övezeti monszun éghajlat
Mérsékelt övezeti sivatagi éghajlat
Mediterrán éghajlat
Állapítsa meg az alábbi állításról, hogy igaz vagy hamis az ábra alapján!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A C betűvel jelölt táj éghajlatát kialakító tényezők közé sorolható, hogy távol fekszik az óceántólHamis
Igaz
 Olvassa el az alábbi szöveget, és oldja meg a hozzá kapcsolódó feladatot! 
Jelölje be az egyetlen helyes választ!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mekkora a hazai élelmiszergazdaságban előállított érték aránya a bruttó hazai termék százalékában? 70%
24%
60%
85%
A szöveg alapján ez nem állapítható meg.
Olvassa el az alábbi szöveget, és oldja meg a hozzá kapcsolódó feladatot!  
Jelölje be az egyetlen helyes választ!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mi jellemző az élelmiszeripari termékek külkereskedelmére Magyarországon? A hazánkban megtermelt élelmiszeripari termékek 13%-át az Európai Unióban vásárolják meg.
Az élelmiszeripari termék külkereskedelmi mérlege pozitív.
A külföldön és a hazánkban értékesített élelmiszeripari termékek értékének aránya: 2:3.
A mezőgazdasági termékek exportértékének 90%-át élelmiszeripari nagyvállalkozások állítják elő.
Az élelmiszeripari termék külkereskedelmi mérlege negatív.
Állapítsa meg az alábbi állításról, hogy igaz vagy hamis!
A gazdaság elsődleges szektorához számolják a mezőgazdasági termékek feldolgozásával előállított termékek értékét. Igaz
Hamis
Olvassa el a halászlé hozzávalóinak listáját, majd oldja meg a hozzá kapcsolódó feladatot!
A felsorolt hozzávalókból kettőnek a csomagolásán a következőket látjuk: Kalocsa, Makó. Nevezze meg pontosan azt a két hungarikumnak is számító terméket, amely e két településről származhatott! 

Makó:   
 
Kalocsa:   
Tanulmányozza a diagramot, és oldja meg a feladatot! Állapítsa meg az alábbi állításról, hogy igaz vagy hamis!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A fejlett országok csoportjának (OECD országok) részesedése fokozatosan csökken a szén-dioxid kibocsátáson belül. Ezért napjainkban már nem a fejlett gazdaságú országok szerepe a meghatározó a  a szén-dioxid kibocsátás alakulásában.Hamis
Igaz
Tanulmányozza a diagramot, és oldja meg a feladatot! Állaíptsa meg az alábbi állításról, hogy igaz vagy hamis!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tudjuk, hogy a CO2-kibocsátás növekedése hozzájárul a globális klímaváltozáshoz, és ennek következményeit már napjainkban is megtapasztalhatjuk. Ezek közé a következmények közé tartozik az is, hogy a Föld középhőmérésékelése csökken.Igaz
Hamis
A foglalkozás befejeződött.

0