Bevezető
0/0 Pont
SZÖVEGÉRTÉSI ÉS NYELVI-IRODALMI MŰVELTSÉGI FELADATSOR
0/36 Pont
MŰÉRTELMEZŐ SZÖVEG ALKOTÁSA
0/0 Pont
REFLEKTÁLÓ SZÖVEG ALKOTÁSA
0/0 Pont
Bevezető

Az alábbi feladatsor az emelt szintű magyar nyelv és irodalom érettségire készülőknek készült. A digitális feladatok a Oktatási Hivatal oldalán szereplő feladatsor és megoldókulcs alapján készültek. 
 
A technikai korlátok miatt a feladatok elsősorban a szövegértés ellenőrzésére alkalmasak. A helyes válasz megadása után a Tovább gombra kattintva lehet a következő feladatra lépni. A szabad szavas feladatok esetén a rendszer nem tudja a választ ellenőrizni, bármilyen megoldást elfogad.
SZÖVEGÉRTÉSI ÉS NYELVI-IRODALMI MŰVELTSÉGI FELADATSOR
Olvassa el figyelmesen Nemes Nagy Ágnes műelemző értekezésének részletét és Guillaume Apollinaire Kikericsek című alkotását, majd válaszoljon a kérdésekre! Egyes feladatok végén zárójelben adjuk meg a megoldást segítő bekezdések számát. 
Kultúrtörténeti utalások
1. Készítsen szómagyarázatokat a Nemes Nagy Ágnes szövegében szereplő fogalmakhoz! Válassza ki a megfelelő elemeket a csoportosításhoz! (3, 5, 6, 7) (Húzza a megfelelő helyre az elemeket!)


szecesszió

főnix

vízió
a századvég / a 19—20. század fordulója / művészeti / irodalmi, képző- és iparművészeti irányzata
jellemzője a modern élet lendületét kifejező formavilág
Jugendstil
mitológiai madár
porából újraéledő lény
tűzmadár
látomás / jelenés
jövőbeli terv, stratégia
az újjászületés szimbóluma
SZÖVEGÉRTÉSI ÉS NYELVI-IRODALMI MŰVELTSÉGI FELADATSOR
Olvassa el figyelmesen Nemes Nagy Ágnes műelemző értekezésének részletét és Guillaume Apollinaire Kikericsek című alkotását, majd válaszoljon a kérdésekre! Egyes feladatok végén zárójelben adjuk meg a megoldást segítő bekezdések számát. 
2. „Apollinaire a legnagyobb szürrealista költő. És ez igaz, még akkor is igaz, ha a szürrealizmus csak Apollinaire halála után kezdett el külön irányzatként összeállni, szervezkedni az izmusok sorában.” – olvassuk a Kikericsek elemzésében. (1, 5, 6)
Mutassa be összefüggő szövegben a szürrealizmus irányzatának legfontosabb poétikai elveit, módszereit négy-öt érdemi közléselemmel! (A rendszer nem tudja automatikusan javítani ezt a feladatot, minden beírt választ helyesnek fogad el!)

SZÖVEGÉRTÉSI ÉS NYELVI-IRODALMI MŰVELTSÉGI FELADATSOR
Olvassa el figyelmesen Nemes Nagy Ágnes műelemző értekezésének részletét és Guillaume Apollinaire Kikericsek című alkotását, majd válaszoljon a kérdésekre! Egyes feladatok végén zárójelben adjuk meg a megoldást segítő bekezdések számát. 
3. a. Apollinaire lövészárkában 1916 márciusában gránát robbant; néhány repesz átütötte a sisakját és a halántékánál a koponyájába fúródott. Megoperálták, de a sebesülés következményeit haláláig érezte. Ugyanebből az évből való a magyar költészet alábbi, jelentős „világháborús” alkotása. Nevezze meg a részlet alapján a vers szerzőjét és a mű címét! 
 
 
 
 A szerző teljes neve:   
 
 A mű címe:   
SZÖVEGÉRTÉSI ÉS NYELVI-IRODALMI MŰVELTSÉGI FELADATSOR
Olvassa el figyelmesen Nemes Nagy Ágnes műelemző értekezésének részletét és Guillaume Apollinaire Kikericsek című alkotását, majd válaszoljon a kérdésekre! Egyes feladatok végén zárójelben adjuk meg a megoldást segítő bekezdések számát. 
3. b. Apollinaire lövészárkában 1916 márciusában gránát robbant; néhány repesz átütötte a sisakját és a halántékánál a koponyájába fúródott. Megoperálták, de a sebesülés következményeit haláláig érezte. Ugyanebből az évből való a magyar költészet alábbi, jelentős „világháborús” alkotása. Mely stílusirányzat meghatározó jellemzői ismerhetők fel a kifejezőeszközök alapján?
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 expresszionizmus
romantika
klasszicizmus
dadaizmus
SZÖVEGÉRTÉSI ÉS NYELVI-IRODALMI MŰVELTSÉGI FELADATSOR
Olvassa el figyelmesen Nemes Nagy Ágnes műelemző értekezésének részletét és Guillaume Apollinaire Kikericsek című alkotását, majd válaszoljon a kérdésekre! Egyes feladatok végén zárójelben adjuk meg a megoldást segítő bekezdések számát. 
4. Nevezze meg az alábbi szövegrészletekben felismert, meghatározó poétikai megoldást (szóképet, alakzatot)! (Először a pontra, majd a hozzá tartozó szövegdobozra kattintson!)

1
2
3
4
megszemélyesítés
metonímia
enjambement
metafora
SZÖVEGÉRTÉSI ÉS NYELVI-IRODALMI MŰVELTSÉGI FELADATSOR
Olvassa el figyelmesen Nemes Nagy Ágnes műelemző értekezésének részletét és Guillaume Apollinaire Kikericsek című alkotását, majd válaszoljon a kérdésekre! Egyes feladatok végén zárójelben adjuk meg a megoldást segítő bekezdések számát. 
Képvers
5. Radnóti Miklós Apollinaire 1918-as kötetéből is fordított remekműveket, így többek között az alább idézett A megsebzett galamb és a szökőkút című képverset is. Válassza ki a képvers poétikai jellemzőit!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 a képiség és a szó együttes hatását kiaknázó, megerősítő forma
a képzőművészet és a költészet szintézise
időmértékes verselés
kihívás, rejtvény; az olvasás irányának kreatív megformálása
tipográfiai bravúr, a líraiság vizuális kifejezője
a szöveg és a vizualitás közötti összefüggések feltárására tett költői kísérlet
szigorúan kötött szótagszám és strófaszerkezet
SZÖVEGÉRTÉSI ÉS NYELVI-IRODALMI MŰVELTSÉGI FELADATSOR
Olvassa el figyelmesen Nemes Nagy Ágnes műelemző értekezésének részletét és Guillaume Apollinaire Kikericsek című alkotását, majd válaszoljon a kérdésekre! Egyes feladatok végén zárójelben adjuk meg a megoldást segítő bekezdések számát. 
6. Nemes Nagy Ágnes szövege a 4. bekezdésben utal Apollinaire egyik korabeli kritikusára, aki „rosszmájúan – az Apollinaire-verset zsibárusboltnak nevezte”. A 6. bekezdésben újra előfordul e sajátos metafora a ’zsibárusi bőség’ jelzős szerkezetben.

A szöveg alapján válassza ki, Ön szerint mire utalhat az Apollinaire-i költészet jellemzésére alkotott ’zsibárusbolt’, ’zsibárusi bőség’ metafora! (4, 6) a szimultanizmus is újszerűnek hatott: a térben és időben egymástól távol eső élmények, emlékek, motívumok összekapcsolása – kiiktatva a hétköznapi logika „rendezettségét”
a nem összetartozó dolgokat megjelenítő, furcsa, meghökkentő képek, a merész képzettársításokat keltő szóhasználat, poétikai megoldás a szokatlansága miatt tűnhetett a kortárs Duhamel számára zsibárusinak
a világ különböző elemei az emberi tudatban is egyszerre és együtt vannak jelen: ezt az együtt létezést, együtt látást, egyszerre érzékelést kívánja a művészetben is megjeleníteni a szimultanizmus
a giccses, a talmi, a mű és az ízléstelen portékák gyűjtőhelye is lehet egy zsibárusbolt, így megfelelő metaforája a modern költészetnek
SZÖVEGÉRTÉSI ÉS NYELVI-IRODALMI MŰVELTSÉGI FELADATSOR
Olvassa el figyelmesen Nemes Nagy Ágnes műelemző értekezésének részletét és Guillaume Apollinaire Kikericsek című alkotását, majd válaszoljon a kérdésekre! Egyes feladatok végén zárójelben adjuk meg a megoldást segítő bekezdések számát. 
’Börtönköltészet’
7. a. 1909-ben Apollinaire-t letartóztatták, mert egy ismerőse ellopott néhány kis szobrot a Louvre-ból, és őt a bűntársának vélték. Vizsgálati fogságának emléke a „Börtönben” című ciklus a Szeszekben, mellyel francia lírikusok „börtönköltészetét” folytatta (Villon, Nerval, Verlaine után). A börtön epikai alkotások gyakori helyszíne is. Fogalmazza meg egy-egy mondattal, miért kerültek börtönbe az alábbi művekből kiemelt részletek hősei! A szereplő nevét is adja meg a közlésben!
 
  
 
 
 
 
 A börönbe kerülés oka:   
 
 A szereplő neve:   
SZÖVEGÉRTÉSI ÉS NYELVI-IRODALMI MŰVELTSÉGI FELADATSOR
Olvassa el figyelmesen Nemes Nagy Ágnes műelemző értekezésének részletét és Guillaume Apollinaire Kikericsek című alkotását, majd válaszoljon a kérdésekre! Egyes feladatok végén zárójelben adjuk meg a megoldást segítő bekezdések számát. 
’Börtönköltészet’
 7.b. 1909-ben Apollinaire-t letartóztatták, mert egy ismerőse ellopott néhány kis szobrot a Louvre-ból, és őt a bűntársának vélték. Vizsgálati fogságának emléke a „Börtönben” című ciklus a Szeszekben, mellyel francia lírikusok „börtönköltészetét” folytatta (Villon, Nerval, Verlaine után). A börtön epikai alkotások gyakori helyszíne is. Fogalmazza meg egy-egy mondattal, miért kerültek börtönbe az alábbi művekből kiemelt részletek hősei! A szereplő nevét is adja meg a közlésben!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A börtönbe kerülés oka:   
 
 A szereplő neve:   
SZÖVEGÉRTÉSI ÉS NYELVI-IRODALMI MŰVELTSÉGI FELADATSOR
Olvassa el figyelmesen Nemes Nagy Ágnes műelemző értekezésének részletét és Guillaume Apollinaire Kikericsek című alkotását, majd válaszoljon a kérdésekre! Egyes feladatok végén zárójelben adjuk meg a megoldást segítő bekezdések számát. 
’Börtönköltészet’
 7.c 1909-ben Apollinaire-t letartóztatták, mert egy ismerőse ellopott néhány kis szobrot a Louvre-ból, és őt a bűntársának vélték. Vizsgálati fogságának emléke a „Börtönben” című ciklus a Szeszekben, mellyel francia lírikusok „börtönköltészetét” folytatta (Villon, Nerval, Verlaine után). A börtön epikai alkotások gyakori helyszíne is. Fogalmazza meg egy-egy mondattal, miért kerültek börtönbe az alábbi művekből kiemelt részletek hősei! A szereplő nevét is adja meg a közlésben!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A börtönbe kerülés oka:   
 
 A szereplő neve:   
SZÖVEGÉRTÉSI ÉS NYELVI-IRODALMI MŰVELTSÉGI FELADATSOR
Olvassa el figyelmesen Nemes Nagy Ágnes műelemző értekezésének részletét és Guillaume Apollinaire Kikericsek című alkotását, majd válaszoljon a kérdésekre! Egyes feladatok végén zárójelben adjuk meg a megoldást segítő bekezdések számát. 
Radnóti Miklós, a műfordító
8. Radnóti Miklós ismert műfordításaiból idézünk. Mi ezeknek az interpretációknak a (tartalmi, formai) hatása, jelentősége Radnóti költészetében? Válassza ki a listából!

a) Ó jaj, hogy eltűnt minden, hogy hullt le évre év!
 Éltem valóban én, vagy álmodtam itt elébb?
 
 Walter von der Vogelweide: Ó jaj, hogy eltűnt minden  romantikus szemléletmód hatása
a versformát alkalmazza az Erőltetett menetben
a versformát alkalmazza az eklogák írása során
elégikus szemléletmód hatása
SZÖVEGÉRTÉSI ÉS NYELVI-IRODALMI MŰVELTSÉGI FELADATSOR
Olvassa el figyelmesen Nemes Nagy Ágnes műelemző értekezésének részletét és Guillaume Apollinaire Kikericsek című alkotását, majd válaszoljon a kérdésekre! Egyes feladatok végén zárójelben adjuk meg a megoldást segítő bekezdések számát. 
Radnóti Miklós, a műfordító
8. Radnóti Miklós ismert műfordításaiból idézünk. Mi ezeknek az interpretációknak a (tartalmi, formai) hatása, jelentősége Radnóti költészetében? Válassza ki a listából!

b) MOERIS
Száll az idő, megvénül az ember, gyengül az ész is,
Míg fiu voltam, egész napokat zengtem teli dallal,
Most feledékenység nyomorít, fut tőlem a szó is,
Ó, te szegény Moeris! máris megijeszt az a farkas?
Nem baj, tudja Menalcas a dalt s énekli neked majd.
 
 Vergilius: IX. ecloga az eklogák hatására rímes versek írásába kezd
a megismert műfajt alkalmazza (módosításokkal) egy saját eklogaciklusban
a latin költészet hatására maga is latin nyelvű verseket kezd írni
SZÖVEGÉRTÉSI ÉS NYELVI-IRODALMI MŰVELTSÉGI FELADATSOR
Olvassa el figyelmesen Nemes Nagy Ágnes műelemző értekezésének részletét és Guillaume Apollinaire Kikericsek című alkotását, majd válaszoljon a kérdésekre! Egyes feladatok végén zárójelben adjuk meg a megoldást segítő bekezdések számát. 
Radnóti Miklós, a műfordító
8. Radnóti Miklós ismert műfordításaiból idézünk. Mi ezeknek az interpretációknak a (tartalmi, formai) hatása, jelentősége Radnóti költészetében? Válassza ki a listából!

c) Gyűlölöm azt, aki telt kupa mellett bort iszogatván, / 
 háborút emleget és lélekölő viadalt.
 
 Anakreón: Gyűlölöm azt…verselése ugyanaz, mint Radnóti szerelmes verseiben
háborúellenessége erőteljes nyelvi kifejezésmódon jelenik meg
hatására Radnóti is töredékeket kezdett írni
SZÖVEGÉRTÉSI ÉS NYELVI-IRODALMI MŰVELTSÉGI FELADATSOR
Olvassa el figyelmesen Nemes Nagy Ágnes műelemző értekezésének részletét és Guillaume Apollinaire Kikericsek című alkotását, majd válaszoljon a kérdésekre! Egyes feladatok végén zárójelben adjuk meg a megoldást segítő bekezdések számát. 
9. Nemes Nagy Ágnes „édes, fülbemászó dal”-nak nevezi Apollinaire Kikericsek című költeményét. Állapítsa meg a sorok ritmusa alapján a versformát!  

A csordás csöndesen halk hangon énekel
Míg bőg a sok tehén s elhagyja gőzölögve
E halni készülő nagy rétet mindörökre Versforma:   
SZÖVEGÉRTÉSI ÉS NYELVI-IRODALMI MŰVELTSÉGI FELADATSOR
Olvassa el figyelmesen Nemes Nagy Ágnes műelemző értekezésének részletét és Guillaume Apollinaire Kikericsek című alkotását, majd válaszoljon a kérdésekre! Egyes feladatok végén zárójelben adjuk meg a megoldást segítő bekezdések számát. 
10. A szöveg 7. bekezdésének egy mondatát idézzük. Milyen tartalmi-logikai viszonyt fejeznek ki az alábbi mondat ’mert’ kötőszavai?

„Apollinaire nem azért zenés költő, mert zeneiségre törekszik, hanem azért, mert élményei, életérzései végső soron zenével volnának kifejezhetőek.” okhatározói alárendelés
tárgyas alárendelés
célhatározói alárendelés
kapcsolatos mellérendelés
SZÖVEGÉRTÉSI ÉS NYELVI-IRODALMI MŰVELTSÉGI FELADATSOR
Olvassa el figyelmesen Nemes Nagy Ágnes műelemző értekezésének részletét és Guillaume Apollinaire Kikericsek című alkotását, majd válaszoljon a kérdésekre! Egyes feladatok végén zárójelben adjuk meg a megoldást segítő bekezdések számát. 
Zene és költészet 11. Nemes Nagy Ágnes írásában többször említi az Apollinaire-vers ősi-új dalszerkezetét és a költői nyelv dallamát, amely „mágneses biztonsággal köti össze a részegységeket.” Jellemezze legalább négy érdemi közléselemmel a költészet és a zene viszonyát, a költészet zenei hatását! Kifejtésében alkalmazzon a következő fogalmak közül legalább hármat! (A rendszer nem tudja automatikusan javítani ezt a feladatot, minden beírt választ helyesnek fogad el!)

hang, dal, sanzon, zeneiség, strófa, verselés, avantgárd, hangköltészet, dalszöveg, ritmus, dallam, populáris zene, városi népdal, modern technológiák (pl. hang- és képrögzítés, hangosítás) 

MŰÉRTELMEZŐ SZÖVEG ALKOTÁSA
Arany János Bor vitéz című balladáját a romantikus típusú balladák csoportjában tartják számon. Értelmezze a művet! Értelmezésében a romantikára jellemző tematikusmotivikus és stilisztikai-poétikai eszközök bemutatásával támassza alá, indokolt-e ez a tipizálás! Tárgya, szerkesztés- és beszédmódja alapján helyezze el a művet Arany János balladáinak sorában is! Megoldása 400-800 szó terjedelmű legyen! (A rendszer nem tudja automatikusan javítani ezt a feladatot, minden beírt választ helyesnek fogad el!)

REFLEKTÁLÓ SZÖVEG ALKOTÁSA

A foglalkozás befejeződött.

0