Lap
0/0 Pont
Az 1945-ös parlamenti választáson mennyi szavazatot szereztek az egyes pártok?
Kösd össze a pártok neveit az általuk elért eredménnyel!

1
2
3
4
Nemzeti Parasztpárt
Magyar Kommunista Párt
Magyarországi Szociáldemokrata Párt
Független Kisgazdapárt
A pártállam kiépítés
 
Nézd meg a videót és válaszolj a kérdésekre!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Milyen politikai rendszert építette ki Rákosi Mátyás Magyarországon?
 
 diktatúrát
 
Hány képviselőjelöltre lehetett szavazni az 1949-es parlamenti választáson?
 
   -re
 
 
Minek a rövidítése volt az MDP?
 
   Pártja
 

 
 
 
 
Erőszakos gazdaságpolitika

Nézd meg a videót és válaszolj a kérdésekre!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mi volt Rákosi gazdaságpolitikájának célkitűzése? 
 
Magyarország legyen a   és   országa? 
 
A nehézipar ésszerűtlen mértékű fejlesztése milyen következménnyel járt? 
 
 a lakosság életkörülményei. 
 
Mi történt az 1945-ben kiosztott földek tulajdonosaival? 
 
 -be kényszerítették őket. 
 
Hogy hívták az ellenségként kezelt vidéki nagygazdákat? 
 
 . 
 
Miért nem maradt elég gabonája és állata a parasztoknak? 
 
Ezek   kötelezték őket.
Nézd meg a visszaemlékezéseket és egészítsd ki a szöveget!
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A nagyobb földbirtokkal rendelkező parasztokat   nevezték. Úgy tűnteték fel őket, mint a kommunista rendszer   . Az ellenük folyó propaganda még az   is folyt.
Ha nem tudták teljesíteni a beszolgáltatási kötelezettségeiket,   ítélték őket. Ilyenkor vagyonelkobzás címén kirabolták a   és elvitték az   is. A sokan közülük a börtönből megtörten és   tértek haza.
A foglalkozás befejeződött.

0