A totális diktatúra kiépülése
0/0 Pont
Az iparosítás programja
0/0 Pont
Nézd meg a videót és oldd meg a feladatokat!
Lenin egy nagygyűlésen szónokol 1920-ban
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Állítsd időrendbe az eseményeket!


Lérejön a kommunista Szovjetunió
Polgárháború dúl Oroszországban
Véget ér az első világháború
Oroszországban megdöntik a cár hatalmát
Sztálin diktatórikus hatalmat épít ki maga körül
A Lenin vezette bolsevikok erőszakkal megszerzik a hatalmat
Nézd meg a videót és oldd meg a feladatokat!
Lenin egy nagygyűlésen szónokol 1920-ban
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Igaz vagy hamis?

A diktatórikus, erőszakos, politikai elnyomás Lenin vezetése alatt még nem volt jellemző.



Hamis
Igaz
Nézd meg a videót és oldd meg a feladatokat!
Lenin egy nagygyűlésen szónokol 1920-ban
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Igaz vagy hamis?

 A hadikommunizmus bevezetése után a parasztoknak kötelező volt beszolgáltatni a megtermelt élelmiszereket.



Hamis
Igaz
Nézd meg a videót és oldd meg a feladatokat!
Lenin egy nagygyűlésen szónokol 1920-ban
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Igaz vagy hamis?

 Sztálin Lenin halála után rögtön megszerezte a hatalmat.



Hamis
Igaz
Nézd meg a videót és oldd meg a feladatokat!
Lenin egy nagygyűlésen szónokol 1920-ban
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Igaz vagy hamis?

A több tagköztársaságból megalakított Szovjetunióban az oroszok vezető szerepe érvényesült.



Igaz
Hamis
Nézd meg a videót és oldd meg a feladatokat!
Lenin egy nagygyűlésen szónokol 1920-ban
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Igaz vagy hamis?

 Sztálin a bolsevik párt főtitkáraként vált a Szovjetunió legnagyobb hatalmú vezetőjévé.



Igaz
Hamis
Nézd meg a videót és oldd meg a feladatokat!
Lenin egy nagygyűlésen szónokol 1920-ban
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Igaz vagy hamis?

Sztálin erős katonai nagyhatalommá akarta tenni a Szovjetuniót, ezért a nehézipar fejlesztésének rendelt alá mindent.



Igaz
Hamis
Nézd meg a videót és oldd meg a feladatokat!
Lenin egy nagygyűlésen szónokol 1920-ban
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Igaz vagy hamis?

 A gazdaság és a társadalom radikális átalakításának milliók estek áldozatul.



Hamis
Igaz
Vízierőmű építése a Dnyeper folyó mentén az 1930-as években
A foglalkozás befejeződött.

0