Tudáspróba
0/10 Pont
Az alábbi vegyületek vizes oldatának grafitelektródokkal történő elektrolízise során melyik esetben nem tapasztalható (kezdetben) gázfejlődés?

 
 E
B
A
D
C
Standard ezüst-és ólomelektródból állítottunk össze galvánelemet.
 Melyik állítás hamis az összeállított galvánelemre vonatkozóan?Az ólomelektród a negatív pólus.
Az ólom(II)-ionok koncentrációja nő az anód elektrolitoldatában.
A galvánelem elektromotoros ereje -0,93 V.
Az fémezüst tömege nő az elem működése közben.
Az ezüstelektród a katód.
Nátrium-klorid vizes oldatát elektrolizáljuk grafitelektródok között. Melyik állítás hamis az alábbiak közül?Az oldat pH-ja az elektrolízis előrehaladtával egyre csökken.
A katód környezetébe fenolftaleint cseppentve az oldat lila színűvé válik.
Miután az összes kloridion elfogyott az oldatból, az oldott anyag egyedül a nátrium-hidroxid.
A nátriumionok redukciója nagy energiát igényel, ezért a katódon a vízmolekulák redukálódnak.
Az anódon a kloridionok oxidálódnak és klórgáz fejlődik.
Az alábbi vegyületek vizes oldatának grafitelektródokkal történő elektrolízise során melyik esetben csökken az oldat pH-ja?

 
 A
D
C
B
E
Rézlemezt mártunk ezüst-nitrát-oldatba. Melyik állítás hamis a folyamatot tekintve? (M(Ag) = 107,8 g/mol; M(Cu) = 63,5 g/mol) A lemez tömege csökken.
Az oldatban nő a réz(II)-ionok mennyisége.
A réz erősebb redukálószer, mint az ezüst, ezért megy végbe a folyamat.
A nitrátionok koncentrációja a folyamat során nem változik.
Az ezüstionok redukálódnak.
Nátrium-klorid-oldat higanykatóddal és grafitanóddal történő elektrolízise során az oldat kémhatása nem változik.Igaz
Hamis
A standard hidrogénelektród egy galvánelem elektródjaként csak a katód szerepét töltheti be.Hamis
Igaz
Nátrium-szulfát-oldat grafitelektródokkal történő elektrolízise során a katódhoz a nátriumionok, az anódhoz a szulfátionok vándorolnak.Hamis
Igaz
Vizes oldatok elektrolíziséhez egyen-és váltóáramot egyaránt használhatunk.Igaz
Hamis
Faraday II. törvénye szerint egy mol klórgáz leválasztásához 2·96500 C töltésre van szükségünk.Igaz
Hamis
A foglalkozás befejeződött.

0