Tudáspróba
0/10 Pont
Válaszd ki az egyetlen helyes választ!
Melyik az a sor, melyben mind a négy alapvető rácstípusra találunk példát?jég, vas, salétromsav, ammónium-nitrát
kálium-klorid, gyémánt, szilícium-dioxid, arany
kvarc, argon, réz, nátrium-klorid
szén-dioxid, kénsav, szilícium, bronz
alumínium, nátrium-hidroxid, grafit, bárium-nitrát
Melyik párosítás helytelen az alábbi anyagok szilárd halmazában működő legerősebb rácsösszetartó kötőerőt tekintve?ammónia – hidrogénkötés
kripton – kovalens kötés
kén-trioxid – diszperziós kölcsönhatás
szilícium-dioxid – kovalens kötés
kálium-hidroxid – ionkötés
Válaszd ki az egyetlen helyes választ!
Mi a molekularácsos és ionrácsos anyagok közös jellemzője?Alacsony az olvadáspontjuk.
Bennük a rácsösszetartó erő elsőrendű kötés.
Szilárd halmazállapotban elektromos szigetelők.
Folyékony halmazállapotban vezetik az elektromos áramot.
Poláris oldószerekben jól oldódnak.
Melyik az egyetlen hamis állítás?Szilárd halmazállapotban bizonyos molekularácsos anyagok rácspontjain atomok is előfordulhatnak.
A molekularácsos anyagok szilárd és folyadék halmazállapotban sem vezetik az elektromos áramot.
Standardállapotban az oxigénmolekulákat gyenge diszperziós kötőerők tartják össze.
Szilárd halmazállapotban az ammóniamolekulák között fellépő legerősebb kölcsönhatás a hidrogénkötés.
Azonos tömegű, hőmérsékletű és nyomású oxigén- hélium- és kén-dioxid-gáz térfogatának aránya:32:4:64
1:1:1
4:16:1
2:16:1
16:2:64
Válaszd ki az egyetlen helyes választ!
Az alábbiak közül melyik nem kolloid rendszer?Vaj
Arckrém
Megdermedt tortazselé
Füst
Tejszínhab
Egy anyag vízben való oldásának oldáshője pozitív előjelű. Melyik állítás igaz biztosan?A részecskék hidratációja során több energia szabadult fel, mint amennyi a rács felbontásához szükséges volt.
A keletkezett oldatban az oldott anyag hidratált ionok formájában van jelen.
Az oldódás során térfogati kontrakció lépett fel.
Az oldódás során a kémcső fala csak enyhén melegedett, mert az oldódás endoterm.
Az oldott anyag nem lehet gázhalmazállapotú.
Válaszd ki az egyetlen helyes választ!
Az alábbi anyagok közül melyik nem vezeti az elektromos áramot?Grafit
Olvadt kén
Kénsavoldat
Nikkel
Kálium-klorid vizes oldata
Melyik az egyetlen hamis állítás az alábbiak közül?Míg az asszociációs kolloidok igen, addig a makromolekulás kolloidok nem jó adszorbensek.
A mosószerek lecsökkentik a víz felületi feszültségét, ezért habképzők.
Benzin és etil-alkohol elegyítésével egyfázisú rendszerhez jutunk.
A kocsonya megszilárdulása szol-gél átalakulás.
Homokot vízzel erősen összerázva szuszpenziót kapunk.
Válaszd ki az egyetlen helyes választ!
Melyik az az anyag, melynek halmazában van kovalens és ionos kötés egyaránt, illetve delokalizált elektronok is megtalálhatók benne?nátrium-klorid
nátrium-hidroxid
nátrium-karbonát
nátrium
olvadt nátrium
A foglalkozás befejeződött.

0