Tudáspróba
0/10 Pont
Válaszd ki az egyetlen helyes választ!
Melyik az a sor, melyben mind a négy alapvető rácstípusra találunk példát?kálium-klorid, gyémánt, szilícium-dioxid, arany
kvarc, argon, réz, nátrium-klorid
alumínium, nátrium-hidroxid, grafit, bárium-nitrát
jég, vas, salétromsav, ammónium-nitrát
szén-dioxid, kénsav, szilícium, bronz
Melyik párosítás helytelen az alábbi anyagok szilárd halmazában működő legerősebb rácsösszetartó kötőerőt tekintve?ammónia – hidrogénkötés
szilícium-dioxid – kovalens kötés
kripton – kovalens kötés
kén-trioxid – diszperziós kölcsönhatás
kálium-hidroxid – ionkötés
Válaszd ki az egyetlen helyes választ!
Mi a molekularácsos és ionrácsos anyagok közös jellemzője?Bennük a rácsösszetartó erő elsőrendű kötés.
Poláris oldószerekben jól oldódnak.
Folyékony halmazállapotban vezetik az elektromos áramot.
Alacsony az olvadáspontjuk.
Szilárd halmazállapotban elektromos szigetelők.
Melyik az egyetlen hamis állítás?A molekularácsos anyagok szilárd és folyadék halmazállapotban sem vezetik az elektromos áramot.
Standardállapotban az oxigénmolekulákat gyenge diszperziós kötőerők tartják össze.
Szilárd halmazállapotban bizonyos molekularácsos anyagok rácspontjain atomok is előfordulhatnak.
Szilárd halmazállapotban az ammóniamolekulák között fellépő legerősebb kölcsönhatás a hidrogénkötés.
Azonos tömegű, hőmérsékletű és nyomású oxigén- hélium- és kén-dioxid-gáz térfogatának aránya:32:4:64
4:16:1
1:1:1
2:16:1
16:2:64
Válaszd ki az egyetlen helyes választ!
Az alábbiak közül melyik nem kolloid rendszer?Füst
Megdermedt tortazselé
Tejszínhab
Vaj
Arckrém
Egy anyag vízben való oldásának oldáshője pozitív előjelű. Melyik állítás igaz biztosan?A részecskék hidratációja során több energia szabadult fel, mint amennyi a rács felbontásához szükséges volt.
A keletkezett oldatban az oldott anyag hidratált ionok formájában van jelen.
Az oldódás során térfogati kontrakció lépett fel.
Az oldódás során a kémcső fala csak enyhén melegedett, mert az oldódás endoterm.
Az oldott anyag nem lehet gázhalmazállapotú.
Válaszd ki az egyetlen helyes választ!
Az alábbi anyagok közül melyik nem vezeti az elektromos áramot?Kénsavoldat
Olvadt kén
Nikkel
Grafit
Kálium-klorid vizes oldata
Melyik az egyetlen hamis állítás az alábbiak közül?Homokot vízzel erősen összerázva szuszpenziót kapunk.
A mosószerek lecsökkentik a víz felületi feszültségét, ezért habképzők.
Míg az asszociációs kolloidok igen, addig a makromolekulás kolloidok nem jó adszorbensek.
Benzin és etil-alkohol elegyítésével egyfázisú rendszerhez jutunk.
A kocsonya megszilárdulása szol-gél átalakulás.
Válaszd ki az egyetlen helyes választ!
Melyik az az anyag, melynek halmazában van kovalens és ionos kötés egyaránt, illetve delokalizált elektronok is megtalálhatók benne?nátrium
nátrium-klorid
nátrium-hidroxid
nátrium-karbonát
olvadt nátrium
A foglalkozás befejeződött.

0