Tudáspróba
0/10 Pont
Válaszd ki az egyetlen helyes választ!
Melyik az a sor, melyben mind a négy alapvető rácstípusra találunk példát?kálium-klorid, gyémánt, szilícium-dioxid, arany
jég, vas, salétromsav, ammónium-nitrát
szén-dioxid, kénsav, szilícium, bronz
kvarc, argon, réz, nátrium-klorid
alumínium, nátrium-hidroxid, grafit, bárium-nitrát
Melyik párosítás helytelen az alábbi anyagok szilárd halmazában működő legerősebb rácsösszetartó kötőerőt tekintve?kén-trioxid – diszperziós kölcsönhatás
kripton – kovalens kötés
szilícium-dioxid – kovalens kötés
kálium-hidroxid – ionkötés
ammónia – hidrogénkötés
Válaszd ki az egyetlen helyes választ!
Mi a molekularácsos és ionrácsos anyagok közös jellemzője?Bennük a rácsösszetartó erő elsőrendű kötés.
Poláris oldószerekben jól oldódnak.
Alacsony az olvadáspontjuk.
Szilárd halmazállapotban elektromos szigetelők.
Folyékony halmazállapotban vezetik az elektromos áramot.
Melyik az egyetlen hamis állítás?A molekularácsos anyagok szilárd és folyadék halmazállapotban sem vezetik az elektromos áramot.
Szilárd halmazállapotban az ammóniamolekulák között fellépő legerősebb kölcsönhatás a hidrogénkötés.
Szilárd halmazállapotban bizonyos molekularácsos anyagok rácspontjain atomok is előfordulhatnak.
Standardállapotban az oxigénmolekulákat gyenge diszperziós kötőerők tartják össze.
Azonos tömegű, hőmérsékletű és nyomású oxigén- hélium- és kén-dioxid-gáz térfogatának aránya:4:16:1
16:2:64
1:1:1
2:16:1
32:4:64
Válaszd ki az egyetlen helyes választ!
Az alábbiak közül melyik nem kolloid rendszer?Füst
Tejszínhab
Arckrém
Vaj
Megdermedt tortazselé
Egy anyag vízben való oldásának oldáshője pozitív előjelű. Melyik állítás igaz biztosan?A keletkezett oldatban az oldott anyag hidratált ionok formájában van jelen.
Az oldott anyag nem lehet gázhalmazállapotú.
Az oldódás során térfogati kontrakció lépett fel.
Az oldódás során a kémcső fala csak enyhén melegedett, mert az oldódás endoterm.
A részecskék hidratációja során több energia szabadult fel, mint amennyi a rács felbontásához szükséges volt.
Válaszd ki az egyetlen helyes választ!
Az alábbi anyagok közül melyik nem vezeti az elektromos áramot?Olvadt kén
Kénsavoldat
Grafit
Nikkel
Kálium-klorid vizes oldata
Melyik az egyetlen hamis állítás az alábbiak közül?Homokot vízzel erősen összerázva szuszpenziót kapunk.
Míg az asszociációs kolloidok igen, addig a makromolekulás kolloidok nem jó adszorbensek.
A kocsonya megszilárdulása szol-gél átalakulás.
A mosószerek lecsökkentik a víz felületi feszültségét, ezért habképzők.
Benzin és etil-alkohol elegyítésével egyfázisú rendszerhez jutunk.
Válaszd ki az egyetlen helyes választ!
Melyik az az anyag, melynek halmazában van kovalens és ionos kötés egyaránt, illetve delokalizált elektronok is megtalálhatók benne?nátrium-klorid
nátrium-karbonát
nátrium
olvadt nátrium
nátrium-hidroxid
A foglalkozás befejeződött.

0