Csillagászat
0/15 Pont
Térképészet
0/10 Pont
Kőzetek
0/5 Pont
Kőzetek
0/15 Pont
Levegő
0/7 Pont
Tengeráramlás
0/8 Pont
Éghajlati övek
0/13 Pont
Városok
0/0 Pont
Kőolaj
0/28 Pont
Gazdaság
0/13 Pont
Földrajzi nevek
0/15 Pont
Topográfia
0/9 Pont
Topográfia
0/9 Pont
Földrajzi fogalmak
0/5 Pont
Ausztrália földrajza
0/6 Pont
Topográfia
0/13 Pont
Városok
0/8 Pont
Éghajlatok
0/11 Pont
1. Oldja meg a csillagászati földrajzi feladatokat! Elemenként 1 pont.a)Tanulmányozza a táblázatot és az ábrát, majd egészítse ki a kérdésekre adott válaszokat!
Fogalmazzon meg három okot, amely indokolja, hogy a Plútót kivették a bolygók csoportjából!

−a Naptól való távolsága alapján a Jupiter -típusú bolygók között található, ehhez képest kicsi az .
−a Naptól való távolsága alapján a Jupiter-típusú bolygók között található, ehhez képest kicsi a . −a Naptól való távolsága alapján a Jupiter-típusú bolygók között található, ehhez képest nagy a .
 
Hol helyezkedik el a legtöbb kisbolygó keringési pályája a Naprendszerben? (A kisbolygók az ábrán nem szerepelnek.)
A és a   pályája között.
b)Válaszoljon a képpel kapcsolatos kérdésekre! A kép az északi félgömb csillagainak mozgását mutatja.1.Mi a neve a képen nyíllal jelölt helyen található csillagnak?
Válasz:
2.Nevezze meg azt a csillagképet, amelynek segítségével könnyen megtalálhatjuk az égbolton ezt a csillagot!
Válasz:
3.Ha arccal a nyíllal jelölt csillag felé fordulunk, akkor melyik égtáj található a jobb kezünk irányában?
Válasz:
4.Ha ezt a csillagot a horizont felett 50°-ban látjuk, akkor melyik szélességi körön tartózkodunk?
Válasz: Az ° -án
5.Milyen magasan delel a Nap június 22-én az é.sz. 47°-án? A számítást külön lapon végezze!
Delelési magasság: °
c)Válaszoljon a kérdésekre!1.Melyik holdfázis idején alakul ki?
holdfogyatkozás:
napfogyatkozás: 

 2.Miért nincs mindig napfogyatkozás, amikor a megfelelő holdfázisban vagyunk?
Mert a  Föld keringési       zár be a Hold keringési .
2. Oldja meg a térképészeti ismeretekkel kapcsolatos feladatokat! Elemenként 1 pont.a) Mely domborzatábrázolási módot alkalmazták a fenti térképrészlet készítésekor?
  domborzatábrázolást.
Nevezzen meg két egyéb domborzatábrázolási módot!
  és .
 
 
b)Az A, B, C, D pontokat érintve túrázik. Melyik lesz a legmeredekebb útszakasz?
és   pontok közötti.
Miből következtethetünk erre?
Itt futnak legsűrűbben a .
Melyik hegytető magasabb, a D vagy a C betűvel jelölt?Írja a betűt az üres négyzetbe!
Válasz:
c)Mekkora távolságot tett meg a valóságban, ha a térképen 24 cm a teljes útvonal hossza és a térkép méretaránya 1 : 10 000? A számítást külön lapon végezze!Távolság: km
 
d)Méretarányát tekintve melyik csoportba tartozik a térkép? Írja be a sorszámát az üres négyzetbe!
1. kis méretarányú 2. közepes méretarányú 3. nagy méretarányú
Sorszám:

 Tartalmát tekintve melyik csoportba tartozik a fenti térkép? Írja be a sorszámát az üres négyzetbe!
1.  tematikus 2. topográfiai 3. földrajzi
Sorszám:  
3. Olvassa el a leírásokat, majd oldja meg a feladatokat! Elemenként 1 pont.a)Nevezze meg a meghatározások segítségével az alábbi vegyület különböző megjelenési formáit a kőzetburokban!
CaCO3
1.Üledékes kőzet, melyet túlnyomó részt ez a vegyület alkot.
Válasz:   
2.Átalakult kőzet, melyre ez a vegyület jellemző.
Válasz:

b)Nevezze meg az alábbi vegyület mennyisége alapján meghatározható kiömléses vulkáni kőzeteket!
SiO
2
1. Az a kőzet, amelyben a vegyület aránya: 52% – 65%
Válasz:  
2. Az a kőzet, amelyben a vegyület aránya: nagyobb mint 65%
Válasz:
3.Az a kőzet, amelyben a vegyület aránya: kisebb mint 52%
Válasz:
4. Oldja meg az üledékes kőzetekkel kapcsolatos feladatokat!  Elemenként 1 pont.
a)Állítson össze logikai sort az üledékes kőzetek egyik csoportjának keletkezéséről a hiányos szókészlet felhasználásával! Írja a fogalmakat jelölő sorszámokat a megfelelő betűkhöz! Írja be a szókészletben nem szereplő, hiányzó fogalmat is!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.felhalmozás 2.kőzetté válás 3.lepusztulás 4.mállás 5.szállítás
 A.
B.
C.
D.
E.
F.
b)Nevezze meg az üledékes kőzetek keletkezés szerinti típusait! Írja a típusok nevét ábécé sorrendben a betűjelek utáni üres négyzetbe!

 A.   üledékes kőzet 
 
 B.   üledékes kőzet 
 
 C.   üledékes kőzet
Helyezze el az alábbi kőzeteket a típusokba! Írja a kőzetek sorszámát a megfelelőtípus mellé  a cellákba! Nem tud minden kőzetet elhelyezni, de van olyan kőzet, amely több helyre is írható.

 1. andezittufa, 2. kőszén, 3. mészkő, 4. agyag, 5. kősó, 6. gránit, 7. löszA. szerves üledékes kőzet:   ,  

B. törmelékes üledékes kőzet:   ,

C. vegyi üledékes kőzet:    ,   
5. Oldja meg az áramló levegő irányának változásával kapcsolatos feladatokat! Elemenként 1 pont.
A képen lévő játszótéri körforgón egymással szemben ülő gyerekek labdát dobálnak egymásnak. Amikor a hinta nem forog, akkor a labdát elkapja a dobó gyerekkel szemben ülő, azonban forgás közben már nem.a)Mely, a földi mozgások kialakításában szerepet játszó erőre ismer a leírás alapján?
Válasz: -erő.

b) Milyen irányba téríti ki ez az erő a déli félgömbön a nyíl irányába mozgó légtömeget?A mozgás irányához képest   kéz felé.
c)Hogyan befolyásolja ez a jelenség a mérsékelt övezetben kialakult ciklonok mozgását az északi félgömbön? 
 
 
Melyik égtáj irányába térülnek el a ciklonok?Válasz:
Mi ennek a következménye? Egészítse ki a választ!
Az északi ° szélességi kör   légnyomású övének kialakulása.
 
Hogyan nevezzük a trópusi ciklonokat?

 1. a Csendes-óceán északi medencéjében: .
2. a Karib-tenger medencéjében: .
6. Oldja meg a tengeráramlásokkal kapcsolatos feladatokat! Elemenként 1 pont.b)Nevezze meg az A, B, C, D betűkkel jelölt tengeráramlásokat!
A: - áramlás
B: -áramlás
C: -áramlás
D: -áramlás

Mit nevezünk hőmérsékleti anomáliának? Egészítse ki a választ!
Az adott   várható   való eltérést .

Hogyan kapcsolható ez a tengeráramlásokhoz?
Kialakulásában a   van szerepe.
A környezetéhez képest milyen hőmérsékletű vizet szállít a C betűvel jelölt áramlás?
  vizet.
7. Oldja meg a forró övezethez kapcsolódó feladatokat! Egészítse ki a táblázatot a megadott adatok, fogalmak felhasználásával! Írja a táblázatban szereplő sorszámok mellé a megfelelő betűjelet! Nem mindegyik számhoz tartozik megadott adat vagy fogalom. Az ezekhez a számokhoz tartozó megoldásokat önállóan kell beírnia! Elemenként 1 pont.
A) 250–1500 mm
B) 250 mm alatt
C) 1 évszak
D) 2 évszak (meleg esős, forró száraz)
E) 2 évszak (meleg száraz, forró száraz)
F) 3 évszak
G) a passzát szélrendszer fel- és leszálló ága
H) a passzát szélrendszer leszálló ága
I) a passzát szélrendszer felszálló ága1.  
2.  
3.  
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
 

8. Döntse el, hogy igazak vagy hamisak a következő megállapítások! Elemenként 1 pont.

1. A nagyvárosok slumosodott térségei a város-rehabilitációnak köszönhetően ismét vonzó lakóhelyekké válnak.Igaz
Hamis

2. A legtöbb tízmillió főnél népesebb metropolisz a fejlődő országokban található.


Igaz
Hamis

3. Az agglomerációk az elővárosodás folyamata során is kialakulhattak.


Igaz
Hamis

4. A bolygóvárosokat alvóvárosoknak is nevezik.


Hamis
Igaz

5. A megalopolisz (mamutváros) a nagyvárosok agglomerációinak összeolvadásával alakult ki.


Hamis
Igaz

6. A tanya a mozgékony szórványtelepülések csoportjába tartozik.


Hamis
Igaz

7. A legkevésbé urbanizálódott térség Latin-Amerika.


Hamis
Igaz

8. A városrobbanás először Európában indult meg a 18. század második felében.


Hamis
Igaz

9. A városiasodás a falvak várossá nyilvánítását jelenti.


Igaz
Hamis

10. A városodás folyamatát a falusi népesség városba költözése is elősegíti.


Igaz
Hamis

11. A fejlett világ országaira napjainkban már az ellenvárosodás folyamata jellemző.


Hamis
Igaz
9. Egészítse ki a kőolajtermeléssel kapcsolatos kérdésekre adott válaszokat! Elemenként 1 pont.1.Miből keletkezik a kőolaj?
A sekély leülepedett, elhalt    ból.

2.Földünk kőolajkészletének nagy része ebben a földtörténeti időben keletkezett:
.

3.Az energiahordozók melyik csoportjába tartozik a kőolaj?
A nem .

4.Nevezze meg azt az öblöt, amely közelében található Földünk jelenleg ismert legnagyobb olajkészlete!
-öböl.
b)Nevezze meg a térképen nagybetűkkel jelölt jelentős kőolajtermelő országokat!A:
B:
C:
D:
E:
F:
G:

Melyik ország bányássza a legtöbb kőolajat a térképen betűkkel jelölt országok közül?
Válasz:
c)Válaszoljon a kérdésekre a szemelvény, a képek és az ábra alapján!
„1973. november 25-én, egy vasárnapi napon, az autógyártás világ élvonalához tartozó Németországban az utcák elnéptelenedtek. Eltűntek az autók a forgalomból (fotó), mert járművezetési tilalmat vezettek be, szimbolikusan így kívántak négy vasárnapon át takarékoskodni.” 1.Mit jelent az „olajárrobbanás” kifejezés?
A kőolaj    árának gyors (robbanásszerű) emelkedését .

2.Mikor következett be az első olajárrobbanás? Írja az évszámot az üres négyzetbe!
Évszám:

3.Hogyan hathat egy délnyugat-ázsiai háborús helyzet a kőolaj világpiaci árára? Fogalmazzon meg egy lehetséges „forgatókönyvet”!
A háború idején   a kőolaj kitermelés →   a világpiacon a kínálat → az ár.

4.Milyen hatással van a kereslet növekedése a kőolaj világpiaci árára?
az ára.

5.Nevezzen meg két ázsiai országot ábécé sorrenben, amelynek gyorsan fejlődő gazdasága sok import kőolajat használ, ezért jelentősen befolyásolja a kőolaj világpiaci árát!
  és .

6.A világ legnagyobb és legtöbb bevétellel rendelkező transznacionális vállalatai között több olyan van, amelyik kőolajtermelő és egyben kőolaj-feldolgozó. Nevezzen meg ezek közül egyet!
Válasz: .

7.Melyik két iparág használja fel nyersanyagként a kőolajat?
   és energiaipar .

8.A kőolajár-robbanás szerepet játszott sok ország eladósodásában azzal, hogy olcsón lehetett hitelhez jutni. Mit jelent az olcsó hitel kifejezés?
  kamattal lehet hitelhez jutni.

Miért volt olcsó a hitel?
A kőolajexportáló országok az olaj drágulása miatt bevételhez  jutottak → a pénzt (petrodollárokat)   helyezték el→ sok pénz volt a  .

 9.Mi az ismert rövidítése a kőolaj-exportáló országokat tömörítő nemzetközi szervezetnek?
Válasz:
10. Oldja meg a gazdasági élettel kapcsolatos feladatokat! Elemenként 1 pont.a)Egészítse ki a mondatot a szókészlet felhasználásával! Egy fogalom többször is felhasználható.
kereslet, kínálat, növekszik, csökken

Ha egy adott termék iránt hosszabb távon   a , akkor a termék ára . Amikor az adott termékből a gyártók már többet gyártanak, nagyobb lesz a , és ha ez nagyobb lesz, mint a , akkor a termék ára .

Milyen típusú gazdaságirányítási rendszer ármeghatározását fogalmazza meg a fenti mondat?
Válasz: .
 
 
 
 

b)Az ábra a gazdaság egyes szektorainak a jelentőségét mutatja a gazdasági fejlettséggel összefüggésben. A betűk a szektorokat jelölik. Tanulmányozza az ábrát, és oldja meg a hozzá kapcsolódó feladatot!Nevezze meg a betűkkel jelölt gazdasági szektorokat!
 
A:
B:
C:
c)Mi jellemző a posztindusztriális (ipar utáni) gazdaságra? Válassza ki a szókészletből a szempontoknak megfelelő egy-egy tulajdonságot!

kutatás+fejlesztés, tőkeigényes tevékenységek, szaktudást igénylő ágazatok, ipari termékek, információs és szellemi szolgáltatások, termelékenység, nyersanyagigényes ágazatok, a természeti erőforrások minősége,A vezető gazdasági ágazatok jellege:  
A gazdaság piacképes, keresett tevékenységei:
A gazdasági fejlődést segítőlegfőbb tényező:
11. Írja az adott állításhoz tartozó földrajzi név vagy nevek betűjelét az üres négyzetekbe! Elemenként 1 pont.1. Tengeri kikötőváros:   ,
A)Vilnius
B)Tallinn
C)Göteborg
D)Podgorica

2. Deltatorkolata van:   ,   ,
A)Szajna
B)Pó
C)Volga
D)Ebro

3. Az Északi-tengerbe ömlik: ,
A)Elba
B)Odera
C)Visztula
D)Rajna

4. Országhatáron fekvő tó: ,
A)Ladoga-tó
B)IJssel-tó
C)Boden-tó
D)Genfi-tó

5. Országok közötti határfolyó: ,
A)Volga
B)Odera
C)Elba
D)Rajna

6. Az Ob partján fekvő város:
A)Jekatyerinburg
B)Krasznojarszk
C)Novoszibirszk
D)Uszty-Ilimszk
 
7. Az Uráli-körzet déli központja:
A)Cseljabinszk
B)Volgográd
C)Jekatyerinburg
D)Nyizsnyij Novgorod

8. Fontos fekete-tengeri kikötőváros: ,
A)Odessza
B)Galaţi
C)Trieszt
D)Constanţa
12. Tanulmányozza a térképvázlatot, majd oldja meg a hozzá kapcsolódó feladatokat! Elemenként 1 pont.Írja a térképvázlatba bejelölt iparvidékek nevét a római számok utáni üres négyzetbe!
I)   (iparvidék)
II) (iparvidék)
III)   (iparvidék)

 Nevezze meg a térképvázlatban számokkal jelölt városokat!
1.
2.
3.
4.
5.  
 
Nevezze meg a térképvázlaton A betűvel jelölt hegységet!

A:
13. Tanulmányozza az alábbi térképvázlatot, és oldja meg a hozzá kapcsolódó feladatot! Elemenként 1 pont.Nevezze meg az ábrán számokkal jelölt városokat!
1.
2.
3.
4.
5.

Nevezze meg a betűkkel jelölt vízrajzi elemeket!
A:
B:
C:
D:
14. Mely földrajzi fogalmakra, tájakra vagy nagyszerkezeti egységre vonatkoznak a jellemzők? Írja a választ a jellemzők után! Elemenként 1 pont.1.Ennek a kőzetlemeznek az alábukásával született meg Földünk leghosszabb vulkanikus hegysége.
-lemez

2.Ausztrália legnagyobb feketekőszén-vagyonát rejtő tájának északi része ebbe a hegységrendszerbe tartozik.
-hegységrendszer

3.A Csendes-óceáni és a Fülöp-lemez alábukási zónájában kialakult szerkezeti elem.
-árok

4.Ezen az alföldön található az Aral-tó.
-alföld

5.Észak-Amerika nyugati partvidékén húzódó hegység napjainkban is aktív tűzhányókkal.
  (hegység)
15. A következő kérdések, állítások Ausztrália földrajzára vonatkoznak. Válaszoljon röviden a kérdésekre! Elemenként 1 pont.1. Gazdasági fejlettség alapján az országok mely csoportjába sorolható Ausztrália?
Gazdaságilag   országok.

2. A kontinens északkeleti partjainak közelében található képződmény, amely a műholdfelvételeken is felismerhető.
Válasz: .

3. Nevezze meg Ausztrália gazdasági térségének centrum országát, amely egyben az ausztrál nyersanyagok és élelmiszeripari termékek legfőbb felvásárlója is!
Válasz: .

4. Az állattenyésztés mely jellegzetes típusa terjedt el a kontinensnyi ország ritkán lakott, a partvidékektől távolabb fekvő térségeiben?
Válasz: .

5. Mely állatfajok tenyésztéséből származnak azok az élelmiszeripari, textil- és bőripari nyersanyagok, amelyeket az ország exportál?
Válasz:   és .
16. Tanulmányozza a térképvázlatot, és oldja meg a hozzá kapcsolódó feladatokat! Elemenként 1 pont.a) Nevezze meg a betűkkel jelölt, gyógyfürdőjükről ismert településeket!
 
A:
B:
C:
D:
E:
F:

 
b) Nevezze meg a számokkal jelölt tájakat!
1: -hegység
2:    (hegység)
3:   (hegység)
4: -árok
5:   (néprajzi táj, értékeit nemzeti park őrzi)
 
c) Nevezze meg a római számokkal jelölt hegycsúcsokat!
I:
II:
17. Írja a városainkra vonatkozó állítások sorszámát a megfelelő helyre! Elemenként 1 pont.
1.Vonzáskörzetében szénhidrogén-bányászat folyik.
2.Regionális központ.
3.Az ország jelentős vaskohászati üzeme működött itt.
4.Gyógyszergyártása kiemelkedő jelentőségű.
5.Nagy múltra visszatekintő élelmiszeripari üzemeiből ma is híres hungarikumok kerülnek ki.
6.A város ivóvízellátását főként karsztforrásokból fedezik.
7.Egyetemváros.
8.Óriás- és nagyfalvak valamint mezővárosok településhálózatába illeszkedik.Szeged:  

Debrecen:

Miskolc: ,

Mindhárom város: , ,   ,
18. Oldja meg a feladatokat! Elemenként 1 pont.a)Mely éghajlatú területeken jelentős az erdőgazdálkodás ma a Földön? Írja be a megfelelő éghajlat(ok) betűjelét az üres négyzetekbe!
A)tajga éghajlatú
B)tundra éghajlatú
C)egyenlítői éghajlatú
D)szavanna éghajlatú
E)mediterrán éghajlatú
Válasz: ,

b)Az ENSZ 2011-et az Erdők Nemzetközi Évének nyilvánította, ezzel is kiemelve az erdők ökológiai szerepét. Tanulmányozza a szervezet programjához készített logót, majd válaszoljon a kérdésre!
 Milyen ökológiai, illetve gazdasági jelentősége van az erdőknek? Fogalmazzon meg hármat!

A   összetételének szabályozása.
Az   szabályozása.
a vadállománynak.
c)Hol találhatók Földünk halakban leggazdagabb területei? Írja be a helyes válaszok betűjelét az üres négyzetekbe!
A)A selftengerekben, mert az oda beölő folyók sok tápanyagot szállítanak.
B)A planktonban gazdag meleg vizű tengerekben.
C)Az oxigénben gazdag hideg vizű tengerekben.
D)A meleg és hideg tengeráramlások találkozásánál.
E)A kevésbé szennyezett nyílt óceánokon.
 Válasz: , ,
Olvassa el az alábbi internetes szövegrészleteket, majd válaszoljon a kérdésekre!Nevezzen meg két lehetséges okot, amivel a szövegben leírtak magyarázhatóak!


 
Mi a nemzetközi rövidítése a 2. szövegrészletben szereplő, 1961-ben alapított szervezetnek?
Válasz:  
A foglalkozás befejeződött.

0