Számítások
0/4 Pont
Csillagászat
0/5 Pont
Koordináták
0/2 Pont
Térképészet
0/5 Pont
Ércek
0/16 Pont
Tavak
0/18 Pont
Légnyomás, szél
0/24 Pont
Függőleges övezetesség
0/15 Pont
Demográfia
0/10 Pont
Demográfia
0/0 Pont
Integráció
0/17 Pont
Topográfia
0/19 Pont
Amerika
0/18 Pont
USA
0/15 Pont
Észak-Magyarország
0/20 Pont
Pálmaolaj
0/11 Pont
Klíma
0/4 Pont
1.A megadott három pont (A, B, C) közül csak egyet (A) jelöltünk be a földgömbön. A másik két ponttal kapcsolatos adatok egy részét a táblázat tartalmazza. Tanulmányozza az ábrát és a táblázatot, majd oldja meg a feladatokat! (A feladatok a táblázat vastagon szedett, kisbetűkkel jelölt celláira vonatkoznak.)Elemenként 1 pont.a) Számítsa ki az A és a B pont földrajzi szélességét! A számítást külön lapon végezze!
 
 
Földrajzi szélesség: °
 
 
b)Határozza meg B és C pont földrajzi hosszúságát! A számítást külön lapon végezze!

 
 
Földrajzi hosszúság: °
1.A megadott három pont (A, B, C) közül csak egyet (A) jelöltünk be a földgömbön. A másik két ponttal kapcsolatos adatok egy részét a táblázat tartalmazza. Tanulmányozza az ábrát és a táblázatot, majd oldja meg a feladatokat! (A feladatok a táblázat vastagon szedett, kisbetűkkel jelölt celláira vonatkoznak.) Elemenként 1 pont.c)Számítsa ki, mekkora a napsugarak hajlásszöge a C pontban az adott napon 12 órakor! A számítást külön lapon végezze!
 
A napsugarak hajlásszöge: °
 
d)Számítsa ki A, B és C pontok Egyenlítőtől mért távolságát! A számítást itt végezze!

 
Távolság:   km
2.Mely fogalmakat, jelenségeket ismeri fel a meghatározások alapján? Írja a meghatározás után a vonalra! Elemenként 1 pont.1.Ez a jelenség akkor következik be, ha a Föld Nap körüli pályasíkja és a Hold Föld körüli pályasíkja telihold idején metszi egymást.

Válasz:
 
 2.A fotoszférában megfigyelhető, változó gyakorisággal és sűrűséggel előforduló, a környezetüknél alacsonyabb hőmérsékletű területek.

 Válasz:
 
 3. A bolygóközi térből a Föld légkörébe lépő és a Föld felszínét elérő kő- vagy fémdarabok.

 Válasz:
2.Mely fogalmakat, jelenségeket ismeri fel a meghatározások alapján? Írja a meghatározás után a vonalra!4.Ez a jelenség akkor következik be, ha a Hold Föld körüli és a Föld Nap körüli pályasíkja újhold idején metszi egymást.

Válasz:
 
5.Így nevezzük a Tejútrendszeren kívül lévő csillagrendszereket.
 
Válasz:
3.Oldja meg a térbeli tájékozódással kapcsolatos feladatot! Elemenként 1 pont.C pont koordinátája é.sz. 30°; k.h. 115°. A pontot képzeletben összekötjük a Föld középpontjával, és ezt a képzeletbeli szakaszt meghosszabbítjuk a felszínig (döféspont). Adja meg a C ponttal ellentétes, felszíni döféspont földrajzi koordinátáit!
 
d. sz. : °
 
ny. h. : °
4.Olvassa el az alábbi szöveget, és oldja meg a hozzá kapcsolódó feladatokat! Elemenként 1 pont.a) Írja le, hogy mely két térképészeti jelrendszerhez kapcsolódnak az egyes pontokban olvasható leírások!
 
a) :

b) :
4. Olvassa el az alábbi szöveget, és oldja meg a hozzá kapcsolódó feladatokat! Elemenként 1 pont.b)Két település 8 km távolságra van egymástól. Hány centiméter volt a különbség a két település térképi távolsága között, ha összevetjük az I. és a III. katonai felmérés alapján készült térképeket? A számítás során kapott eredményeket egész számra kerekítse! A számítást külön lapon végezze!
 
 A különbség a két település térképi távolsága között: cm
 
 c)Fogalmazza meg, mi volt a térképészeti jelentősége az 1875-ben Molo Sartorio-n elhelyezett berendezés által megállapított magasságnak! Egészítse ki a választ!
 
  vált a tengerszintfeletti magasság ábrázolása.
 
 
d)A szélességi vagy a hosszúsági körök vannak-e közelebb egymáshoz a szövegben leírt térképeken? Írja be a helyes válasz betűjelét az üres négyzetbe!
 
A: a szélességi körök
 
B: a hosszúsági körök
 
Válasz:

5.Tanulmányozza a magmás ércképződést bemutató ábrát, majd válaszoljon a kérdésekre! Elemenként 1 pont.a)Mit jelentenek az ábra hőmérsékleti adatai? Egészítse ki a választ!
 
A földkéreg (a magma)   az adott mélységben.
 
b) Az ábrán látható számok a keletkezési helyüknek megfelelően jelölik az egyes érceket. Írja be a számok neve melletti üres négyzetekbe az általuk jelölt ércek neveit!
 
1.
 
2.
 
3.
 
4.

5.

6.

7.   

8.

9.
 

5.Tanulmányozza a magmás ércképződést bemutató ábrát, majd válaszoljon a kérdésekre! Elemenként 1 pont.c)Nevezze meg a 3 nehézfémércet a b) pontban felsorolt ércek közül! Írja az érc sorszámát növekvő sorrendben a négyzetbe!
 
Nehézfémércek:   , ,
 
d)Miből válnak ki a színesfémek ércei 350 °C alatti hőmérsékleten?
 
Válasz:   .
 
e)Miért kapcsolódnak a nehézfémérc-bányák az ősmasszívumokhoz? Egészítse ki a választ!
 
Mert az ősföldeket fedő (felszíni) kőzetrétegek már   és a mélyben felhalmozódott ércek a felszín   kerültek.
6. Oldja meg a tavak keletkezésével és pusztulásával kapcsolatos feladatokat!  

 
 
A következő képsorozaton egy tó területének változását figyelheti meg. Elemenként 1 pont.
 
1.A tavak pusztulásának mely típusára következtet a képek alapján? Egy kifejezéssel válaszoljon!
 
Válasz:
 
2.Melyik tavat ábrázolják a felvételek?
 
Válasz:
 
3.Nevezze meg a tó pusztulásában szerepet játszó emberi tevékenységet!
 
  a tápláló folyók vizét.
 
 
4. Adja meg egy tó egyensúlyban lévő vízháztartásának egyenletét az alábbi tényezők betűjeleinek beírásával! csapadék = CS párolgás = P hozzáfolyás (beömlő folyók) = H
 
+   =
 
Hogyan változott meg a felvételeken látható tó vízháztartása? Alakítsa át az előző pontban leírt egyenletet úgy, hogy az igaz legyen az átalakult vízháztartásra! Írja a tényezők közé a megfelelő műveleti illetve relációs jelet!
 
Cs      H      P 
 
5.Milyen egyéb módokon pusztulhatnak még a tavak? Nevezzen meg két lehetséges okot!
 
  és   .
6. Oldja meg a tavak keletkezésével és pusztulásával kapcsolatos feladatokat!  

 
 
Írja be annak a tónak a sorszámát, amelyre igaz a kialakulásra vonatkozó állítás! Elemenként 1 pont.Jég által / gleccser által / moréna által történt elgátolással.       

Mesterségesen.   
 
Tektonikus / szerkezeti mozgás / árkos beszakadás következtében.   

 (Vulkáni) kráterben.   
 
 Kanyarulatok átvágásával / átvágódásával / lefűződésével.   
7.Válaszoljon az ábrák segítségével a helyi szelekre vonatkozó kérdésekre! Elemenként 1 pont.1.Milyen légnyomásérték alakul ki a város központja felett a környezetéhez képest? Írja a megfelelő betűjelet a körbe! (A = alacsonyabb légnyomás, M = magasabb légnyomás)
 
A körbe írható betűjel:
 
Helyesen ábrázolja az ábra a légmozgás irányát? A helyes válasz betűjelét írja az üres négyzetbe!
 
A: Helyesen
 
B: Helytelenül
 
Válasz:
 
Milyen időjárási jelenségek kialakulásához vezethet ez az állapot? Írjon le négy jelenséget!
  ,   ,   ,    .
Írja be a körökbe a jellemző légnyomás betűjelét (A = alacsony, M = magas)! Rajzolja be megfelelő irányba mutató nyíllal a szelek irányát! Elemenként 1 pont.
Bal oldali körbe írható betűjel:
 
Jobb oldali körbe írható betűjel:
 
Döntse el, hogy igaz vagy hamis! A: Igaz, B: Hamis. Írja a megfelelő betűjelet az üres négyzetbe!
 

A berajzolandó nyíl balra mutat.

Válasz:
 

Írja be a körökbe a jellemző légnyomás betűjelét (A = alacsony, M = magas)! Rajzolja be megfelelő irányba mutató nyíllal a szelek irányát! Elemenként 1 pont.
 Bal oldali körbe írható betűjel:
 
Jobb oldali körbe írható betűjel:
 
Döntse el, hogy igaz vagy hamis! A: Igaz, B: Hamis. Írja a megfelelő betűjelet az üres négyzetbe!


A berajzolandó nyíl jobbra mutat.
 
Válasz:
 
Nevezze meg az előző ábrán és ezen látható helyi szelet:     szél

c)Írja be körökbe a jellemző légnyomás betűjelét (A = alacsony, M = magas)! Rajzolja be megfelelő irányba mutató nyíllal a szelek irányát! Elemenként 1 pont.
 
Felső körbe írható betűjel:
 
Alsó körbe írható betűjel:
 
Döntse el, hogy igaz vagy hamis! A: Igaz, B: Hamis. Írja a megfelelő betűjelet az üres négyzetbe! 

A nyíl a felső kör felé mutat.
 
Válasz:
 

Írja be körökbe a jellemző légnyomás betűjelét (A = alacsony, M = magas)! Rajzolja be megfelelő irányba mutató nyíllal a szelek irányát! Elemenként 1 pont.Felső körbe írható betűjel:
 
Alsó körbe írható betűjel:

Döntse el, hogy igaz vagy hamis! A: Igaz, B: Hamis. Írja a megfelelő betűjelet az üres négyzetbe!


A nyíl a felső kör felé mutat.
 
Válasz:

Nevezze meg az előző ábrán és ezen látható helyi szelet:    szél
Egészítse ki a következő hiányos mondatot!A Föld forgásából származó eltérítő erő (Coriolis-erő) a mozgó légtömegeket a(z)   féltekén a haladási irányukhoz viszonyítva balkéz felé, a(z)   féltekén jobbkéz felé téríti el.
 
 
e)Nevezzen meg két tényezőt, ami befolyásolja a légnyomás alakulását!
 
  és .
8.Oldja meg a függőleges övezetességgel kapcsolatos feladatokat! Elemenként 1 pont.a)Hogyan változnak az alábbi környezeti tényezők a magasság növekedésével? Írja a változás irányát (nő vagy csökken) a környezeti tényező mellé az üres négyzetbe! Elemenként 1 pont.
 
Hőmérséklet 
 
Légnyomás   
 
A levegőben lévő oxigén mennyisége   
 
Besugárzás 
 
 
b)Hogyan és milyen mértékben változik fölfelé haladva az évi középhőmérséklet? Egészítse ki a választ!
 
méterenként   °C-kal   az évi középhőmérséklet.
c) Hogyan változik az Egyenlítőtől a sarkok felé haladva a függőleges övek száma és a hóhatár magassága? Egészítse ki a válaszokat! Elemenként 1 pont.A  függőleges övek száma   .
 
A hóhatár magasssága   .
d)Összekeveredtek a növényzeti övek. Adja meg az Alpokra jellemző övek nevét!  Nem tud minden növényzeti övet elhelyezni. Elemenként 1 pont.
 
fenyves, törpefenyves, havasi rét, füves puszta, tölgyes, macchia, esőerdő, köderdő, bükkösAz alábbi sorrendet kövesse alulról felfelé!
 
Szántók ,     , ,   , ,
 
 
Döntse el, hogy igaz, vagy hamis! A: Igaz, B: Hamis

 
Az ábrán szereplő hegy északi lejtőjét jelölő É betűt a bal oldalon található négyzetbe kell írni.
Válasz:

 

9.Tanulmányozza a korfákat, majd válassza ki, hogy melyik korfa alapján vonhatták le az egyes következtetéseket! Írja a megfelelő korfa sorszámát a megállapítás sorszáma  utáni üres négyzetbe! Írjon X-et a mellé a megállapítás mellé, amelyre nem következtethet közvetlenül egyik korfa alakjából sem! Elemenként 1 pont.1.Az egészségügy számára nagy kihívást jelent az időskorra jellemző betegségek gyógyítása.
2.Nagy a népsűrűség.
3.Hosszabb távon tartós munkaerő-hiánnyal kell számolni.
4.Gyors ütemben nő a városi népesség aránya.
5.A születések és a halálozások aránya hozzávetőlegesen megegyezik.
6.Egyre több új munkahelyre lesz szükség.
7.Növelni kell az iskolai férőhelyek és a pedagógusok számát. 
8.A nyugdíjkorhatár emelése nélkül nehezen tartható fenn a meglévő nyugdíjrendszer.
9.Hosszabb távon sem várható a népességszám jelentősebb változása.
10.Alacsony a társadalom átlagéletkora.
10.Tanulmányozza a hiányos táblázatot, majd egészítse ki a megfelelő adatokkal! Elemenként 1 pont.Terület:    km2
 
Természetes szaporodás:   ‰

11.Oldja meg az integrációval kapcsolatos feladatokat! Elemenként 1 pont.
a)Párosítsa az integráció egyes szintjeiről szóló meghatározásokat a megfelelő fogalmakkal!A tagállamok a szabadkereskedelmen túl a munkaerő és a tőke szabad áramlását is biztosítják. vámunió
Az övezeten belüli kereskedelemben nincsenek korlátozások. Más országokkal szemben azonban mindenki eltérő vámpolitikát folytathat. politikai unió
Az önálló államiság jelentősen korlátozódik, közös politikai intézmények jönnek létre. gazdasági unió
Az együttműködésben résztvevő államok vámkedvezményeket adnak egymásnak. szabadkereskedelmi övezet
Megjelenik a közös gazdasági politika és a közös pénz is bevezetésre kerülhet. kedvezményes (preferenciális) övezet
A tagállamok egymással szabadon kereskednek, és a kívülálló országokkal szemben egyeztetett vámpolitikát folytatnak. közös piac
11. Oldja meg az integrációval kapcsolatos feladatokat! Elemenként 1 pont.
a.kedvezményes (preferenciális) övezet
b.politikai unió
c.szabadkereskedelmi övezet
d.közös piac
e.gazdasági unió
f.vámunióa) Állítsa sorrendbe az integráció fejlődése (erősödése) szerint a fogalmakat betűjelük megfelelő sorrendben történő beírásával!
 
  →   →   →
 
b) Határozza meg a gazdasági protekcionizmus fogalmát! Egészítse ki a választ!

 
A   gazdaság (belső piac) védelme a   árukkal szemben.
 
c) Válassza ki a fogalmak közül a protekcionizmus eszközeit! Írja be az üres négyzetekbe növekvő sorrendben a megfelelő fogalmak sorszámát!

 
1.vám 2.embargó 3.kvóta 4.barter 5.támogatás (szubvenció)

 Válasz: , ,
12.Egy család hajókiránduláson vett részt, amelynek állomásait a térkép ábrázolja. Oldja meg a feladatokat a család élménybeszámolója alapján! A térképen több helyszínt tüntettek fel, mint ahány helyet érintettek a hajókiránduláson. Elemenként 1 pont.
1.Július 5-én indultunk abból az olasz kikötőből, amelyik a Karszt-hegység előterében, az Adriai-tenger partján, a szlovén határral szomszédosan terül el.
A település neve:   , térképi jele:
 
2.Mintegy 100 km hajózás után egyre homályosabbá váltak az Alpok csúcsai. Nyugati irányban az olasz partokon alföldi tájat láttunk, amelyet folyóágak szabdaltak fel.
Az alföldet a (folyó) építette, amelynek térképi jele:

Hajózás közben az idegenvezető azt mondta, hogy ez az alföld Dél-Európa fő olívaolaj-termelő területe. Ekkor a 16 éves testvérem így szólt a család többi tagjához: „Én másképpen tudom. Itt zöldséget, búzát, rizst termesztenek.” Ki mondta helyesen? Írja a helyes válasz betűjelét az üres négyzetbe!
 
A: az idegenvezető, B: a testvér, C: egyik sem
 
Válasz: 
12.Egy család hajókiránduláson vett részt, amelynek állomásait a térkép ábrázolja. Oldja meg a feladatokat a család élménybeszámolója alapján! A térképen több helyszínt tüntettek fel, mint ahány helyet érintettek a hajókiránduláson. Elemenként 1 pont.
3.Megkerülve az Appennini-félszigetet áthajóztunk a Messinai-szoroson, amely a 7. számmal jelölt szigetet (A sziget neve: ) választja el a kontinenstől. A nagy forróságot jól viseltük, jobban, mint az otthoni 26-30 °C-os, de sokszor nagyon párás levegőjű nyarat. A testvérem azt kérdezte: „Miért más itt a 35 °C hőmérséklet mellett a hőérzetünk, mint Magyarországon? Miért viseljük másként a 35 °C-os hőséget itt, mint otthon?”
Ezt válaszoltam:   a levegő páratartalma.
 
4.Észak felé hajózva megpillantottuk a Vezúvot. Azt terveztük, hogy kikötés után túrázunk egyet a vulkán oldalán. A testvérem azt kérdezte, hogy akkor melyik nagyvárosban köt ki hamarosan a hajó. Azt válaszoltam, hogy:    -ban  (a város neve). A testvérem tovább faggatózott: „Nem veszélyes felmászni a Vezúvra? Igaz, hogy évente többször, látványos lávafolyással tör ki ez a vulkán? 
Ezt válaszoltam: Nem igaz. A Vezúvot összekeverted az
 
Anya azt mondta, hogy nem szívesen fürdene a város tengerparti strandján, mert túl közel vannak a gyárak. A testvérem újra kérdezett: „Mely iparág a legjellemzőbb ebben a városban? Nevezz meg egyet!” Ezt válaszoltam: .
 
 5.Másnap északnyugat felé folytattuk utunkat a part mentén. Tőlünk keletre, a parttól kissé távolabb található az a városállam, amely a katolikus világ központja. Neve: Vatikán.  A testvérem megjegyezte, hogy a „csizma” folyóinak egy része abba a Tirrén-tengerbe ömlik, amelyiken épp most hajózunk, a másik része pedig az ország keleti partjainál elterülő -tengerbe. Azt mondta, hogy a fő vízválasztó a(z):   , térképi jele:   .

12.Egy család hajókiránduláson vett részt, amelynek állomásait a térkép ábrázolja. Oldja meg a feladatokat a család élménybeszámolója alapján! A térképen több helyszínt tüntettek fel, mint ahány helyet érintettek a hajókiránduláson. Elemenként 1 pont.


6. A következő megálló előtt az idegenvezető közölte, hogy hamarosan kikötünk Franciaország legnagyobb kikötővárosában, a Rhône torkolatától keletre épült városban, ahol az éjszakát töltjük. A város neve:   , térképi jele:  
 
7. Másnap újra hajóra szálltunk, délnyugati irányba folytattuk utunkat. Nyugatról egy hegység körvonalát pillantottunk meg néhány 3000 méter fölé magasodó csúcsával. „Melyik hegység ez?” – kérdezte a testvérem. „Könnyen kitalálhatjátok” – mondtam. „Franciaország és Spanyolország között fekszik” – folytattam. A hegység neve:   , térképi jele:   .
 
8. A franciaországi pihenő után Katalónia 1,6 millió lakosú központjában kötöttünk ki. Ez a város híres művészetéről, labdarúgócsapatáról. 1992-ben itt rendezték a nyári olimpiai játékokat. A város neve: , térképi jele:   .
13. Oldja meg az Amerikai Egyesült Államok gazdaságával kapcsolatos feladatokat! 
 a)Kapcsolja össze a mezőgazdasági öveket és a jellemző tevékenységeket! Írja az öv számát a mezőgazdasági tevékenység neve mellé! Tegyen X-et oda, ahova nem tud számot írni! Elemenként 1 pont.
Erdőgazdálkodás 
Takarmánytermesztés, tejgazdálkodás 
Őszi búza termesztése 
Déligyümölcsök és zöldségfélék termesztése
Szója-, földimogyoró- és gyapottermesztés, legelő- és erdőgazdálkodás
Kukorica és búza termesztése
Tavaszi búza termesztése
Rizstermesztés
b)Nevezze meg a számokkal jelölt városokat és vízrajzi elemeket! Elemenként 1 pont.   (város)
  (város)
  (város)
   (város)
  (város)
  (folyó)
  (folyó)
  -öböl
 
c) A térképen bejelölt városok közül melyikre vonatkoznak az alábbi jellemzők?
 
A mediterrán éghajlatú város a szórakoztatóipar és a filmgyártás világhírű központja: Kikötőjében rakják partra a Közép-és Dél-Amerikából érkező áruk döntő hányadát. A „Jazz fővárosának” is nevezik:
14.Olvassa el a szöveget, majd válaszoljon a kérdésekre! Elemenként 1 pont.a) Nevezze meg azt a gazdasági integrációt, amelynek működéséről szól a tanulmány!
 Válasz:
 
Nevezze meg a szövegben nem szereplő harmadik tagállamot!
Válasz:
 
b) Milyen típusú tevékenységet végző üzemek települtek a határ mexikói oldalára?
 Válasz:   üzemek.
Mely két iparágat érintette elsősorban a leírt folyamat?
Válasz:    ipart  ,   -gyártást .
 
c) Fogalmazza meg, hogyan hatott a folyamat Mexikó iparának területi elrendeződésére!Egészítse ki a választ!
Csökkent az iparágban a    szerepe.
14.Olvassa el a szöveget, majd válaszoljon a kérdésekre!d)Hova szállítják termékeiket a térségben működő cégek?
Válasz: Az -ba.
Hogyan nevezzük az ezt segítő gazdaságpolitikát?
Válasz:   gazdaság(politika)
 
e)Mely telepítő tényezők vonzzák a térségbe az amerikai cégeket? Soroljon fel hármat!
  ,   ,  
 
f)Nevezze meg a fellendülő együttműködés két kedvezőtlen társadalmi hatását! Egészítse ki a választ!
  társadalom ,   különbségek növekedése , erőteljes vagyoni mellett a   szegénység.
15.Oldja meg az Észak-Magyarország régióval kapcsolatos feladatokat! Elemenként 1 pont.
a)Nevezze meg a térképen kisbetűkkel jelölt folyókat és a számokkal jelölt településeket!a)    (folyó)
b)    (folyó)
c)   (folyó)
1.    
2.    
3.   
4.   
5.   
6.   
7.  
8.  
9.   
10.  
 
b)Mely városokhoz kapcsolódnak az egyes állítások? Írja a város sorszámát az állítás utáni üres négyzetbe!
1. Sárospatak
2. Kazincbarcika
3. Tiszaújváros
4. Miskolc
5. Visonta
6. Gyöngyös
7. Eger
8. Hatvan
9. Salgótarján
10. Hollókő
a) A világörökség részeként számon tartott faluba különösen húsvétkor érkezik sok turista.
b) Budapest közelsége és a közvetlen autópálya kapcsolat vonzotta ide a város német tőkével létrehozott elektronikai iparát.
c) A megyeszékhely nemzetközi hírű borászati és idegenforgalmi központ.
d) Vegyipara a kőolaj-finomításra épül, a műanyag alapanyag- és a termékgyártás központja.
e) A nehézipar egykori fellegváraként számon tartott megyeszékhely ma már nincs az ország három legnépesebb városa között.
f) Az oktatás nagy múltra tekint vissza ebben a történelmi jelentőségű kisvárosban.
g) A vegyiparát külföldi működőtőke bevonásával fejlesztették, termeléséből a vegyipari alapanyagok, a PVC és a műtrágya emelkedik ki.
h) Hőerőművét a közelben bányászott lignit táplálja.
j) Az egykor jelentős barnakőszén-bányászatnak köszönhette a megyeszékhely a gyors fejlődését.
k) A mátrai borvidék központja, gyakran nevezik a Mátra kapujának is.
16.Olvassa el a szemelvényt, és oldja meg a feladatokat! Elemenként 1 pont.
„Világviszonylatban a kinyert pálmaolaj 80 százalékát az élelmiszeripar használja fel, de ott van a kozmetikumainkban és a tisztítószereinkben is. Ezen vegyipari termékek szippantják fel a pálmaolaj-termelés mintegy negyedét. A vegyipari termékek közül szappanokban, tisztítószerekben, gyógyszerészeti termékekben, kozmetikumokban, samponokban, tusfürdőkben találkozhatunk vele. Legnagyobb mennyiségben a szappangyártás során használják. A legtöbb kozmetikumban tehát megtaláljuk a pálmaolajat. Kiszűrni nem könnyű, mert sokszor nem pálmaolajként jelölik a flakonon.” (Forrás: http://tudatosvasarlo.hu/cikk/nem-konnyu-palmaolaj-mentes-kozmetikumot-talalni)a)Mely földrajzi öv jellegzetes haszonnövénye az olajpálma?
 
Válasz: Az   övé.
 
b) Hogyan változott az olajpálma-termesztés földrajzi elterjedése az elmúlt 50 évben? Egészítsd ki a választ!
Gyorsan nőtt az -szigetvilágban, / is megjelent, /  a termőterülete
c)A térkép a pálmaolaj legnagyobb importálóit ábrázolja. Vesse össze a térképet a napjainkban jellemző olajpálma-termesztéssel! Egészítse ki illetve fejezze be a hiányos mondatokat úgy, hogy azok igazak legyenek!1. A pálmaolaj felhasználása területi szempontból kevésbé , mint az olajpálma termesztéséé. 
2. A legjelentősebb termelő és felhasználó a(z)   kontinens.
 
d)Az élelmiszeripar mellett melyik iparág igényli a legtöbb pálmaolajat?
Válasz: A .
 
e)Milyen környezeti problémát okoz a pálmaolaj iránti kereslet növekedése?
 
Válasz:   . Nevezze meg, melyik térséget sújtja leginkább a termelés fokozódását kísérő környezetkárosodás? Válasz:   .
 
f)Az olajpálmát monokultúrás ültetvényeken termesztik. Milyen hatással van ez a termesztési mód a talaj termékenységére?
Válasz: Egy idő után a talaj termékenysége.
 
Hogyan próbálják mérsékelni ezt a folyamatot?
Válasz:   (és növényvédőszer) felhasználásával.
17.Tanulmányozza az erdőtüzek előfordulásának alakulását és a középhőmérséklet változását bemutató ábrát, majd döntse el, hogy igazak vagy hamisak a megállapítások! Elemenként 1 pont.

 
1.Az utóbbi 40 évben legalább 3 °C-ot emelkedett az USA nyugati államaiban a középhőmérséklet.Igaz
Hamis
17.Tanulmányozza az erdőtüzek előfordulásának alakulását és a középhőmérséklet változását bemutató ábrát, majd döntse el, hogy igazak vagy hamisak a megállapítások!

 
 2.Az erdőtüzek száma évenként különböző és ingadozó, de a tendencia emelkedést mutat.Igaz
Hamis
17.Tanulmányozza az erdőtüzek előfordulásának alakulását és a középhőmérséklet változását bemutató ábrát, majd döntse el, hogy igazak vagy hamisak a megállapítások!

 
 3.Az ábra adatai arra utalnak, hogy a kaliforniai erdőtüzek száma és a klímaváltozás között összefüggés van.Igaz
Hamis
17.Tanulmányozza az erdőtüzek előfordulásának alakulását és a középhőmérséklet változását bemutató ábrát, majd döntse el, hogy igazak vagy hamisak a megállapítások!

 
 4. A globális felmelegedéssel – különösen a száraz évszakban – gyakoribbá válnak az erdőtüzek.Hamis
Igaz
A foglalkozás befejeződött.

0