Cím
0/0 Pont
I. Károly trónra lépése
0/0 Pont
Magyarország bányászata a 14. században
0/5 Pont
I. Károly oklevele a bányákról
0/0 Pont
Nagy Lajos királysága
0/0 Pont
A XIV. század forrásai
0/0 Pont
Magyar királyok a 14-15. szádaban
0/0 Pont
1. Magyar királyportrék a 14–15. századból

I. Károly király ábrázolása a Thuróczi-krónikában
Rakd időrendbe az eseményeket!

 I. Károly a Képes krónika egyik miniatúráján
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Meggyengült a királyi hatalom, a tartományurak nagy területeket vontak a befolyásuk alá.
Anjou [anzsu] Károly I. Károly néven Magyarország királya lett.
Megszilárdult a királyi hatalom.
1301-ben férfiágon kihalt az Árpád-ház.
I. Károly legyőzte a leghatalmasabb tartományurakat.
Oldd meg a feladatokat a térkép segítségével!
Hol voltak aranybányák? (Több jó válasz.)

Ajlföldön
Erdélyben
Felvidéken
Dunántúlon
Oldd meg a feladatokat a térkép segítségével!
Hol volt a legtöbb sóbánya?Dunántúlon
Alföldön
Felvidéken
Erdélyben
Oldd meg a feladatokat a térkép segítségével!
Milyen bányák voltak a Felvidéken? (Több jó válasz.)
vas
ólom
réz
arany
ezüst
Oldd meg a feladatokat a térkép segítségével!
Mit tudtunk meg a térkép alapján Körömöcbányáról? (Több jó válasz.)felvidéki város
pénzverőhely
erdélyi város
sóbányászata jelentős
„Országunk főpapjainak és báróinak alaposan megfontolt tanácsával egyetértően kegyesen elrendeljük örökre szólóan, hogy ha a főpapok, szerzetesek és világi papok vagy a nemesek bármelyikének földjein és birtokán arany-, illetve ezüstbányát fognak találni, s amennyiben nem tagadják le azok létezését és nem tagadják meg a feltárásukat, akkor ugyanők örökre élvezzék örvendezve azon földjeik változatlan birtoklását, amelyeken ezek az arany- és ezüstbányák találhatók, sőt a földjükön talált arany-, illetve ezüstbányákból származó, a bányászok szokása szerint befolyó királyi jövedelmek harmadrészét is kapják meg teljességgel örök időkre.” 
(I. Károly oklevele, 1327)
Válaszd ki a forrás segítségével azt az állítást, amelyik megmagyarázza a bányászat fellendülését!A tartományurak legyőzése után a földbirtokosok – a király haragjától rettegve – bejelentették a bányákat, annak ellenére, hogy a király elvette birtokukat.
A bányajövedelmek egyharmadának átengedésével az uralkodó érdekeltté tette a földbirtokosokat a bányák feltárásában.
A kereskedelem fellendülésének következtében a világi földbirtokosok számára kifizetődővé vált az, hogy kitermelhették az aranyat.
Csukovits Enikó történész beszél Nagy Lajos királyságáról
Az alábbi területek és államok közül melyik NEM tartozott Nagy Lajos királyságának befolyása alá?Dalmácia
Moldva
Havasalföld
Bulgária
Szerbia
Bosznia
Csukovits Enikó történész beszél Nagy Lajos királyságáról
Hogyan lett Nagy Lajos Lengyelország királya is?A magyar és a lengyel király által elfogadott örökösödési szerződés által.
Nagy Lajos által vezetett hadjáratok eredményeként.
Miután a lengyel nemesek elűzték királyukat, Nagy Lajosnak ajánlották fel a lengyel koronát.
Nézd meg a videót és válaszd ki a helyes állításokat!
A cserépkályhák Zsigmond király idején jelentek meg Magyarországon.Hamis
Igaz
Nézd meg a videót és válaszd ki a helyes állításokat!
A fennmaradt kályhacsempék sokat elárulnak a középkori fegyverekről és viseletekről. Igaz
Hamis
Nézd meg a videót és válaszd ki a helyes állításokat!
A Képes krónika elsősorban az Árpád-kor történelmét mutatja be.Igaz
Hamis
Nézd meg a videót és válaszd ki a helyes állításokat!
A Képes krónika az Árpád-korban készült.Igaz
Hamis
Nézd meg a videót és válaszd ki a helyes állításokat!
A krónikákat és kódexeket díszítő kis képek, a miniatúrák neve a minatűr szóból ered.Igaz
Hamis
Nézd meg a videót és válaszd ki a helyes állításokat!
Iniciáléknak hívják a sorok elején álló díszes betűket.Igaz
Hamis
I.(Nagy) Lajos átveszi a lengyel koronát
Kire igazak az egyes állítások? Húzd az állításokat a megfelelő személyhez!


I. Károly

I. Lajos

I. Zsigmond
Győzelmet aratott a rozgonyi csatában.
Vereséget szenvedett a nikápolyi csatában.
Értékálló aranypénzt veretett
Visegrádon szövetséget között a cseh és a lengyel királlyal.
A jobbágyokat a földesúrnak fizetendő kilencedre kötelezte.
Egyszerre volt magyar és lengyel király.
I. Károly fia volt.
Németrómai császárrá is megválasztották.
Végvárrendszert építtetett a déli határon a török ellen.
A foglalkozás befejeződött.

0