Vaktérkép
0/8 Pont
Vaktérkép
0/9 Pont
Vaktérkép
0/8 Pont
Bolygók
0/5 Pont
Hosszúsági körök
0/7 Pont
Szerkezeti mozgás
0/5 Pont
Légkör
0/7 Pont
Felszín alatti vizek
0/5 Pont
Éghajlat
0/8 Pont
Demográfia számolás
0/1 Pont
Pénzügy, gazdaság
0/7 Pont
Ország jellemzők
0/10 Pont
Országok-állítások
0/4 Pont
Magyarország tájai
0/8 Pont
Igaz-hamis
0/5 Pont
Tanulmányozza a térképvázlatot, majd oldja meg a feladatot! 
Nevezze meg a térképvázlatban számokkal jelölt országokat és városokat!1.    
 
 2.   
 
 3.   
 
 4.   
 
 5.   
 
 6.   
 
 7.   
A térképen számokkal jelölt országok közül melyik jelentős kőolaj-kitermelő? 3
2
7
4
5
1
6
Tanulmányozza a térképvázlatot, majd oldja meg a feladatot!  
Nevezze meg a térképvázlatban számokkal jelölt topográfiai fogalmakat!1.   (folyó)
 
2.   (folyó)
 
3.   (folyó)
 
 4.   (hegység)
 
5.   (hegycsúcs)
Tanulmányozza a térképvázlatot, majd oldja meg a feladatot!
Nevezze meg a térképvázlatban nagybetűkkel jelölt városokat!  A.   
 
B.   
 
C.   
 
D.   
Tanulmányozza a térképvázlatot, majd oldja meg a feladatot! 
Mely városokat jelölik a térképvázlatba írt számok?1.   
 
2.   
 
3.   
 
4.   
 
5.   
 
6.   
 
7.   
 
8.   
Mely fogalmakat jelölik a halmazábra nagybetűi? Párosítsa a betűjelet a megfelelő fogalommal!


E
A
D
C
B

-
 1. gázbolygók 
 
-
 2. kőzetbolygók 
 
-
 3. nagybolygók 
 
-
 4.Naprendszer 
 
-
 5.Tejútrendszer 

Döntse el, hogy az alábbi jellemző igaz vagy hamis a hosszúsági körökre vonatkozóan!
A kezdő hosszúsági kör keleti és nyugati félgömbre osztja a Földet.  Igaz
Hamis
Döntse el, hogy az alábbi jellemző igaz vagy hamis a hosszúsági körökre vonatkozóan!
Futásuk észak-dél irányú. Hamis
Igaz
Döntse el, hogy az alábbi jellemző igaz vagy hamis a hosszúsági körökre vonatkozóan!
Értékük 0-360 fok közötti lehet. Igaz
Hamis
Döntse el, hogy az alábbi jellemző igaz vagy hamis a hosszúsági körökre vonatkozóan!
Értékének ismerete szükséges a Nap delelési magasságának meghatározásához.Hamis
Igaz
Döntse el, hogy az alábbi jellemző igaz vagy hamis a hosszúsági körökre vonatkozóan!
A közöttük lévő távolság a földrajzi szélesség függvényében változikHamis
Igaz
Döntse el, hogy az alábbi jellemző igaz vagy hamis a hosszúsági körökre vonatkozóan!
Értékének ismerete szükséges a helyi idő meghatározásához. Hamis
Igaz
Döntse el, hogy az alábbi jellemző igaz vagy hamis a hosszúsági körökre vonatkozóan!
A kezdő hosszúsági kört csillagászati alapon jelölték ki. Igaz
Hamis
Tanulmányozza az ábrát, és oldja meg a feladatot!
 Mely szerkezeti mozgás alakította ki az „A” és „B” formákat?vetődés
gyűrődés
Tanulmányozza az ábrát, és oldja meg a feladatot!
Mely szerkezeti mozgás alakította ki a „C” formákat? gyűrődés
vetődés
Tanulmányozza az ábrát, és oldja meg a feladatokat! 
Mely szerkezeti formákat jelölik az ábra alábbi nagybetűi? Írja a szerkezeti formák nevét a megfelelő betűjel után! A:   
 
B:   
 
C:   
Tanulmányozza az ábrát, és oldja meg a feladatot! 
Az ábrán nagybetűkkel jelölt szerkezeti formák közül melyik kapcsolódik a Bajkál-tóhoz? A
C
B
Tanulmányozza az ábrát, és oldja meg a feladatot! 
Az ábrán nagybetűkkel jelölt szerkezeti formák közül melyik kapcsolódik az Alpok kialakulásához? B
A
C
Oldja meg a légkörrel kapcsolatos feladatot! 
A légkör mely két fontos jelenségét mutatják be az ábrák?


ózonréteg hatásának 
üvegháhatás kialakulását

Az A ábra az  
-
  jelenségét mutatja be. 
 
A B ábra az 
-
  mutatja be.
 
 
 
 
 

Oldja meg a légkörrel kapcsolatos feladatot! 
Melyik jelenségre vonatkoznak a megállapítások? Válaszoljon a megfelelő ábra betűjelének beírásával! Írjon X jelet annak a megállapításnak a sorszáma elé, amelyik egyik folyamattal sem hozható kapcsolatba!   1. E jelenség nélkül a földfelszín                       átlagos hőmérséklete -20 °C lenne. 
 
   2. Működése a sztratoszférához                       köthető.
 
 3. Hatását a légkörbe kerülő freon-                 gázok csökkentették.
 
   4. Felerősödéséért a fosszilis energiahordozók nagyarányú elégetése is felelős.
 
   5. Ennek köszönhetjük, hogy a földi légkörbe belépő meteorok nagy része
elég.
Mely felszín alatti víztípusokat ismeri fel az ábrák, illetve a megfogalmazások alapján?talajnedvesség
belvíz
rétegvíz
résvíz
Mely felszín alatti víztípusokat ismeri fel az ábrák, illetve a megfogalmazások alapján?résvíz
rétegvíz
belvíz
Hogyan nevezzük a felszín alatti víztípusok azt a változatát, amikor a víz a fedőkőzetek átfúrása után a nagy mélységből a hidrosztatikai nyomás hatására emelkedik a felszínre?hévíz
ártézi víz
termálvíz
Hogyan nevezzük a felszín fölé emelkedő talajvizet? belvíz
résvíz
rétegvíz
Mi a neve a kőzetek repedéseiben mozgó víznek?rétegvíz
karsztvíz
résvíz
Döntse el, hogy melyik éghajlatra jellemzőek az alábbi megállapítások! Írja a megfelelő betűjelet a megállapítások sorszáma elé!
A) A forró övezeti (trópusi) monszun éghajlatra jellemző 
B) A mérsékelt övezeti monszun éghajlatra jellemző 
C) Mindkét éghajlatra jellemző 
D) Egyik éghajlatra sem jellemző 1. A kontinensek meleg mérsékelt övben elterülő részének nyugati oldalán alakul ki.
 2. Három évszak jellemzi.
 3. Területén télen a kontinens belseje felől fújó szelek uralkodnak.
 4. A Föld legcsapadékosabb területei ehhez az éghajlathoz kötődnek.
 5. A csapadék éves eloszlása az egyenlítői éghajlat csapadékeloszlásával közel
megegyező.
 6. Ugyanabban az övben alakult ki, mint a mediterrán éghajlat.
 7. Kialakulásában a passzát szélrendszer nem játszik szerepet.
 8. Európa déli részén alakult ki ilyen éghajlat.
A táblázat egy ország népességszámával kapcsolatos adatait tartalmazza. Számítsa ki a hiányzó adatot! Számítását külön papíron végezze! ! Kerekítsen két tizedesjegyre!
 
 Természetes szaporodás 2013-ban:    %
Döntse el, hogy igaz vagy hamis az alábbi állítás!
A hitel ára a kamat.Igaz
Hamis
Döntse el, hogy igaz vagy hamis az alábbi állítás!
A kereslet gyors növekedésének nincs inflációt fokozó hatása. Hamis
Igaz
Döntse el, hogy igaz vagy hamis az alábbi állítás!
A részvény nem értékpapír, mert tulajdonosi jogot is biztosít. Hamis
Igaz
Döntse el, hogy igaz vagy hamis az alábbi állítás!
A legbiztonságosabb értékpapír az államkötvény.Igaz
Hamis
Döntse el, hogy igaz vagy hamis az alábbi állítás!
Értékpapírokat csak a tőzsdén vásárolhatunk. 
 Igaz
Hamis
Döntse el, hogy igaz vagy hamis az alábbi állítás!
A forint konvertibilis valuta. Hamis
Igaz
Döntse el, hogy igaz vagy hamis az alábbi állítás!
Ha a forint leértékelődik (gyengül), akkor 1 euróért többet kell fizetnünk, mint korábban. Hamis
Igaz
Döntse el, hogy mely országokra vonatkoznak az alábbi megállapítások! Írja a megfelelő betűjelet a megállapítások sorszáma elé! 
A) Ausztria 
B) Szlovákia 
C) Románia 
D) mindhárom országra vonatkozik 
E) egyik országra sem vonatkozik    1. Hazánkkal együtt csatlakozott az Európai Unióhoz.
   2. Energiatermelésében igen nagy súlya van a vízenergiának.
   3. Az ország államformája szövetségi köztársaság.
    4. Az ország nem tagja az euró-övezetnek.
   5. Gazdasági életben fontos szerepe van a szénhidrogén-bányászatnak.
   6. Az ország területén harmadidőszaki gyűrthegységek húzódnak.
   7. A trianoni békeszerződés következtében korábban Magyarországhoz tartozó
területeket                            csatoltak hozzá.
   8. Pezsgő kulturális életű fővárosa egyben az OPEC székhelye is.
   9. Területén áthúzódik az ún. „kék-banán” övezete.
   10. Autóipara a gazdasági rendszerváltást követően jött létre.
Párosítsa az országokat az állításokkal!A gyorsan iparosodó ázsiai országok első hullámába tartozik. Koreai Köztársaság
A hagyományos textilipara mellett mára a szolgáltatás-export és a szoftvergyártás is jelentős bevételi forrás. Japán
Az ázsiai gazdasági erőtér centrum országa. Kína
Az ország keleti partvidékének nagyvárosai a gazdasági fejlődés központjai India
Egészítse ki a Magyarország tájaira vonatkozó táblázatot a megadott szókészlet felhasználásával!

Mezőföld
jégkorszaki üledék
Kiskunság
rozs
homok
hordalékkúp
lösz
búza
Olvassa el az alábbi szöveget, majd döntse el az alábbi állításról, hogy igaz vagy hamis!
A prognózis szerint a globális felmelegedés közvetett következményeként Dél-Afrika néhány országában ivóvízhiány léphet fel.Hamis
Igaz
Olvassa el az alábbi szöveget, majd döntse el az alábbi állításról, hogy igaz vagy hamis! 
A prognózis szerint azt állítja, hogy a klímaváltozás miatt csökkenhet a hagyományos mezőgazdasági tevékenységből élő gazdák aránya. Igaz
Hamis
Olvassa el az alábbi szöveget, majd döntse el az alábbi állításról, hogy igaz vagy hamis! 
A prognózi szerint egyik állítása: a vízhiány közvetlenül előidézheti a trópusi esőerdők pusztulását.Igaz
Hamis
Olvassa el az alábbi szöveget, majd döntse el az alábbi állításról, hogy igaz vagy hamis! 
A prognózis szerint felveti, hogy a népességmozgások kapcsolatba hozhatók a földi éghajlat megváltozásával. Hamis
Igaz
Olvassa el az alábbi szöveget, majd döntse el az alábbi állításról, hogy igaz vagy hamis!
 A prognózis szerint számításai szerint 35-40 éven belül az Andok gleccserei eltűnhetnek.Hamis
Igaz
A foglalkozás befejeződött.

0