Vaktérkép
0/8 Pont
Vaktérkép
0/9 Pont
Vaktérkép
0/8 Pont
Csillagászat
0/5 Pont
Igaz-hamis
0/5 Pont
Kvíz
0/6 Pont
Időjárás
0/7 Pont
Vízhozam
0/4 Pont
Vízrajzi fogalmak
0/4 Pont
Éghajlati diagram
0/6 Pont
Falutípusok
0/8 Pont
Költségvetés
0/6 Pont
Olaszország GDP
0/5 Pont
Országjellemzők
0/4 Pont
Mezőgazdaság
0/5 Pont
Éhínség a világon
0/4 Pont
Tanulmányozza a térképvázlatot, majd oldja meg a feladatot! 
Nevezze meg a térképvázlatban számokkal jelzett földrajzi fogalmakat!1.   (sziget)
 
2.    -folyó
  
3.   -öböl
  
4.   (folyó)
 
5.   -tó
  
6.   (hegység)
 
7.   -hegység
  
8.    -alföld
Tanulmányozza a térképvázlatot, majd oldja meg a feladatot!
Nevezze meg a térképvázlatban számokkal jelzett városokat!  1.   
 
2.   
 
3.   
 
4.   
 
5.   
Kösse össze a városokat a hozzá tartozó országok nevével!Szentpétervár Svédország
Riga Dánia
Koppenhága Oroszország
Göteborg, Stockholm Lettország
A térkép készítése során hiba történt. A tájak neve helyett egy vastag vonalat rajzoltak be. Mely tájak neve szerepel az adott vonal helyén? Tanulmányozza a térképvázlatot, és oldja meg a feladatot! 
Írja az Alföld számokkal jelölt résztájainak nevét a megfelelő helyre! 1.   
 
2.   
 
3.   

4.   
 
5.   
 
6.   
 
7.   
 
8.   
Jelölje be melyik dátumra vonatkozik az alábbi állítás!
 Az egész Földön egyenlő hosszúságú a nappal és az éjszaka.
június 22
március 21.
december 22
Jelölje be melyik dátumra vonatkozik az alábbi állítás!
A csillagászati nyár kezdete a déli félgömbön. június 22.
december 22.
június 22.
Jelölje be melyik dátumra vonatkozik az alábbi állítás!
A Nap a Ráktérítő fölött delel merőlegesen.december 22.
június 22.
március 21
Jelölje be melyik dátumra vonatkozik az alábbi állítás!
Hazánkban ekkor delel legmagasabban a Nap. március 21.
június 22.
december 22
Jelölje be melyik dátumra vonatkozik az alábbi állítás!
Ilyenkor az Egyenlítőre érkeznek merőlegesen a napsugarak.március 21
december 22
június 22.
Döntse el, hogy alábbi állítás igaz vagy hamis!
A térkép a földfelszín arányosan kisebbített, saját jelrendszerrel rendelkező felülnézeti rajza.Hamis
Igaz
Döntse el, hogy alábbi állítás igaz vagy hamis!
 Az 1 : 15 000 méretarányú térképen mért 8 cm a valóságban 1,5 km-nek felel meg.Igaz
Hamis
Döntse el, hogy alábbi állítás igaz vagy hamis!
A szélességi körök párhuzamosan futnak egymással, és azonos hosszúságúak. Hamis
Igaz
Döntse el, hogy alábbi állítás igaz vagy hamis!
Az iránytű a földrajzi (csillagászati) északi irányt mutatja meg. Igaz
Hamis
Döntse el, hogy alábbi állítás igaz vagy hamis!
 A nagy méretarányú térképek kisebb területet ábrázolnak nagy részletességgel.Hamis
Igaz
A vázlatrajzot diákok készítették. Tanulmányozza a rajzot, és oldja meg a feladatot! 
Melyik nagybetűvel jelölt ábrarészletre vonatkozik az alábbi állítás?
 
Ez lehet a Nazca-lemez.B
D
E
C
A
A vázlatrajzot diákok készítették. Tanulmányozza a rajzot, és oldja meg a feladatot! 
Melyik nagybetűvel jelölt ábrarészletre vonatkozik az alábbi állítás?
 
A földköpenynek ezt a részét asztenoszférának nevezik.C
D
E
B
A
A vázlatrajzot diákok készítették. Tanulmányozza a rajzot, és oldja meg a feladatot! 
Melyik nagybetűvel jelölt ábrarészletre vonatkozik az alábbi állítás?
 
Mélytengeri árok.A
C
D
E
B
A vázlatrajzot diákok készítették. Tanulmányozza a rajzot, és oldja meg a feladatot! 
Melyik nagybetűvel jelölt ábrarészletre vonatkozik az alábbi állítás?
 
Szárazföldi kőzetlemez.D
A
B
C
E
A vázlatrajzot diákok készítették. Tanulmányozza a rajzot, és oldja meg a feladatot! Döntse el az alábbi állításról, hogy igaz vagy hamis!

 Az ábrát most fejezi be a tanuló. A D betűvel jelzett részre mélytengeri árkot készít.Hamis
Igaz
Melyik hegység kialakulását szemlélteti a rajz? Jelölje be az egyetlen helyes választ!Kaukázus
Alpok
Pireneusok
Andok
Tanulmányozza a térképvázlatot, és oldja meg a hozzá kapcsolódó feladatot!
Párosítsa a fogalmakat a megfelő négyzetekkel!

1
2
3
4
5
izobár
melegfront
anticiklon
hidegfront
ciklon
Tanulmányozza a térképvázlatot, és oldja meg a hozzá kapcsolódó feladatot!

 Következtessen a térkép alapján, hogy milyen idő várható hazánkban a következő napon?
 borús, csapadékos
napos, száraz
Tanulmányozza a térképvázlatot, és oldja meg a hozzá kapcsolódó feladatot!

 Milyen az égkép Spanyolországban?
 borult
derült
Tanulmányozza a táblázatot, és válaszoljon a kérdésre! 
Melyik folyónak a legnagyobb a vízhozama?C
B
A
Tanulmányozza a táblázatot, és válaszoljon a kérdésre! 
Mekkora ennek a folyónak a vízhozama? Száámítását külön papíron végezze!
 Vízhozam:   m3/s
Tanulmányozza a táblázatot, és válaszoljon a kérdésre!
Melyik folyónak lehet „V” alakú völgye?C
B
A
Tanulmányozza a táblázatot, és döntse el az alábbi állításról, hogy igaz vagy hamis!
A C folyónak lehet V alakú völgye, mert a legkisebb a vízhozama.Igaz
Hamis
Mely vízrajzi fogalmakat ismeri fel az alábbi meghatározások alapján? Írja a fogalmat a meghatározás után!1. A folyó kanyarulatának levágásával kialakuló állóvíz.   
 
2. Az a terület, amelyről a főfolyó a felszíni és a felszín alatti vizeket elvezeti.   
 
3. A folyó vízszintjének többé-kevésbé szabályszerű ingadozása.   
 
4. A folyó medrébe lerakott hordalék, amely nem emelkedik a víz szintje fölé.   
Tanulmányozza a diagramot, és döntse el, hogy az állítás igaz vagy hamis!
 A folyók vízjárása ingadozó.Hamis
Igaz
Tanulmányozza a diagramot, és döntse el, hogy az állítás igaz vagy hamis!
A téli hónapokban a csapadék döntően eső formájában hullik. Hamis
Igaz
Tanulmányozza a diagramot, és döntse el, hogy az állítás igaz vagy hamis!
A nyári hónapok középhőmérséklete meghaladja a 20 °C-ot.Igaz
Hamis
Tanulmányozza a diagramot, és döntse el, hogy az állítás igaz vagy hamis!
A télen havonta lehulló csapadék mennyisége meghaladja az 50 mm-t. Hamis
Igaz
Tanulmányozza a diagramot, és döntse el, hogy az állítás igaz vagy hamis!
A nyár meleg és száraz. Hamis
Igaz
Tanulmányozza a diagramot, és döntse el, hogy az állítás igaz vagy hamis!
Télen az aprózódás a legfontosabb felszínformáló erő. Igaz
Hamis
Oldja meg a településekkel kapcsolatos feladatot!
 Jelölje be, melyik falutípus látható a képen!széttördelt
halmazfalu
orsós alaprajzú
egyutcás
Oldja meg a településekkel kapcsolatos feladatot!
 Jelölje be, melyik falutípus látható a képen!sakktábla-alaprajzú
útifalu
széttördelt
kör-alaprajzú
Oldja meg a településekkel kapcsolatos feladatot!
 Melyik falutípusra vonatkoznak az alábbi állítások!
 


Halmazfalu

Útifalu

Mindkettő
2. Szabálytalan alaprajza tükrözi az ősi birtokviszonyokat.
4. Általában egyetlen utcája van, melynek mentén sorakoznak a telkek.
5. Leggyakrabban völgyekben alakul ki.
1. Állandó, csoportos település.
3. Lakóinak többsége eredetileg a mezőgazdaságban dolgozott.
6. Nem rendelkezik központi funkcióval.
Olvassa el az alábbi szöveget, majd oldja meg a hozzá kapcsolódó feladatot!  
Számítsa ki a költségvetés egyenlegét!  Számítását külön papíron végezze!  Egyenleg:    mrd Ft
Olvassa el az alábbi szöveget, majd oldja meg a hozzá kapcsolódó feladatot! 
Hogyan változott a külkereskedelem mérlege? romlott a mérleg
nem változott a mérleg
javult a mérleg
Olvassa el az alábbi szöveget, majd döntse el, hogy az állítás igaz agy hamis!
 A külkereskedelmi mérleg javult, mert csökkentek az export kiadások, az import nem változott. Igaz
Hamis
Olvassa el az alábbi szöveget, majd oldja meg a hozzá kapcsolódó feladatot!
Mekkora volt az infláció a nyár közepén az előző év azonos hónapjához képest?  % 
Olvassa el az alábbi szöveget, majd döntse el, hogy az állítás igaz vagy hamis!
A magyar valuta a vizsgált időszakban leértékelődött.Hamis
Igaz
Olvassa el az alábbi szöveget, majd oldja meg a hozzá kapcsolódó feladatot!
Mikor járt jobban az, aki a megtakarítását valutában tartotta: ha júniusban vagy ha júliusban váltotta forintra 10 000 eurós megtakarítását?július
június
Az alábbi térkép Olaszország 1 főre jutó GDP értékének területi különbségeit mutatja. Tanulmányozza az ábrát, és döntse el, hogy az állíáts igaz vagy hamis!  
 Észak-Olaszország a lefejlettebb térség. Ezt az mutatja, hogy itt a legmagasabb az egy főre jutó GDP értéke.Igaz
Hamis
Az alábbi térkép Olaszország 1 főre jutó GDP értékének területi különbségeit mutatja. Tanulmányozza az ábrát, és döntse el, hogy az állíáts igaz vagy hamis!  
Az egyik közép-olasz tartományban  magasabb GDP érték, mert abban a térségben nagyobb a munkaerő.Igaz
Hamis
Az alábbi térkép Olaszország 1 főre jutó GDP értékének területi különbségeit mutatja. Tanulmányozza az ábrát, és döntse el, hogy az állíáts igaz vagy hamis!  
A belső vándorlás délről észak felé halad, mert magasabbak a bérek.Igaz
Hamis
Az alábbi térkép Olaszország 1 főre jutó GDP értékének területi különbségeit mutatja. Tanulmányozza az ábrát és oldja meg a feladatot!
A népességmozgás (belsó vándorlás) milyen irányú?délről észak felé
keletről nyugat felé
északról dél felé
nyugatról kelet felé
Döntse el, hogy az alábbi állítás igaz vagy hamis!
 A kulturális (történelmi) emlékek segíthetik a déli országrész felzárkózását. 
Igaz
Hamis
Mely országokra jellemzőek a leírások?1. A kelet-ázsiai térség centruma. A 20. század második felében lezajlott fejlődése
példát jelentett a térség országai számára.   
 
2. A 20. század végétől a kelet-ázsiai térség egyik meghatározó gazdasága. Rendkívül
gyors gazdasági növekedését hatalmas belső piacának és az export növekedését
szolgáló sajátos gazdaságpolitikájának köszönheti.   
 
3. Ma is gyorsan növekvő népességű ország. A vallási hagyományok, a kasztrendszer
főleg vidéken napjainkban is meghatározza az emberek életét.   
 
4. Az ország egyik nagyvárosában van az ENSZ székhelye.   
Oldja meg a hazánk mezőgazdaságával kapcsolatos feladatot!
Mely hazai tájon alakultak ki jelentős búzatermesztő körzetek?Kiskunság
Nyírség
Zalai-dombság
Jászság
Marcal-medence
Nagykunság
Oldja meg a hazánk mezőgazdaságával kapcsolatos feladatot!  
Mely talajtípus jellemző a Jászságra és a Nagykunságra?mezőségi talaj
öntés- és lejtőhordalék talaj
barna erdőtalaj
Oldja meg a hazánk mezőgazdaságával kapcsolatos feladatot!
A búza termőterületeivel egybeesnek egy fontos takarmánynövényünk fő termőterületei is. Melyik ez a növény? kukorica
tönkölybúza
cukorrépa
Melyik az a három alföldi megyeszékhely, amelyeknek húsipara kiemelkedő jelentőségű!Szekszárd, Szombathely, Tatabánya
Szeged, Debrecen, Békéscsaba
Kecskemét, Szolnok, Nyíregyháza
Tanulmányozza az alábbi ábrát, majd válaszoljon a kérdésre!
A Föld lakóinak hány százaléka alultáplált?20-25%-a
15-20%-a
10-15%-a
25-30%-a
Tanulmányozza az alábbi ábrát, majd válaszoljon a kérdésre!
 Melyik kontinensen él a legtöbb éhező?Ázsia
Afrika
Tanulmányozza az alábbi ábrát, majd válaszoljon a kérdésre!
Az ábra kapcsán az egyik diák a következőt mondta:
 „Európa és Észak-Amerika lakosságát egyáltalán nem veszélyezteti az éhezés.”   
Igaza volt-e a diáknak? igen
nem
Tanulmányozza az alábbi ábrát, majd döntse el, hogy az állítás igaz vagy hamis!
A világon a népességszám növekedési üteme kisebb, mint az élelmiszertermelés növekedésének üteme.Igaz
Hamis
A foglalkozás befejeződött.

0