Lap
0/0 Pont
Tesztsor
0/12 Pont
Lap
0/5 Pont
Lap
0/0 Pont
Tesztsor
0/10 Pont
Lap
0/6 Pont
Nézzük, mire emlékeztek?

Bemelegítés 1.

Újra (7) Tudom (0) Játék
Who
Ki
What
Mi
When
Mikor
Where
Hol
Why
Miért
Whose
Kié
Which
Melyik
Ki


aábcdeéfghiíj
klmnoóöőpqrst
uúüűvwxyz

Próbálkozások száma:
10
What = Mi


Igaz
Hamis
When = Mikor


Igaz
Hamis
Hol


aábcdeéfghiíj
klmnoóöőpqrst
uúüűvwxyz

Próbálkozások száma:
10
Who = Miért


Hamis
Igaz
Kié


aábcdeéfghiíj
klmnoóöőpqrst
uúüűvwxyz

Próbálkozások száma:
10
Melyikaábcdeéfghiíj
klmnoóöőpqrst
uúüűvwxyz

Próbálkozások száma:
10
Pótold a kérdőszavakat!  did the dog find this bone?    do you like apple?    is your favourite soft drink, lemonade or juice?   time does you sister get up in the morning?    were you born?
Nézzük mire emlékeztek?
Bemelegítés 2.
A be ige alakjai különböző időben.
A 'be' ige alakjai


jelen

múlt
am
is
are
was
were
Mondatszerkezetek


Újra (10) Tudom (0) Játék
She eats an apple
every day.
I am sitting
at the moment.
We aren't
lazy.
She drives her new car
carefully.
We are watching a film
tonight.
My family is going to spend this weekend
by a lake.
My granddad used to play football
when he was 20 years old.
Could you open the window,
please?
I was sitting int he kitchen
when my Mum arrived.
She didn't go to school
yesterday.
She eats an apple = every day.Helyes
Hibás
at the moment.I am sitting
We aren't
She eats an apple
She drives her new car
She eats an apple = lazy.Helyes
Hibás
She eats an apple = carefully.Hibás
Helyes
She eats an apple = tonight.Hibás
Helyes
She eats an apple = by a lake.Hibás
Helyes
She eats an apple = when he was 20 years old.Helyes
Hibás
please?I am sitting
We aren't
Could you open the window,
She eats an apple
I was sitting int he kitchen = when my Mum arrived.Hibás
Helyes
She eats an apple = yesterday.Helyes
Hibás
Alkoss magad szöveget!
Alkoss a két grafika segítségével egy legalább 6 modnantból álló szöveget magadról. Használj legalább 5 féle igeidőt (időt kifejező segédigét is lehet). A jelen is benen legyen a szövegben!

A foglalkozás befejeződött.

0