Bevezető
0/0 Pont
Adamikné Jászó Anna: Miért voltak nagyok 1848 szónokai?
0/0 Pont
Bevezető

Az alábbi feladatsor az középszintű magyar nyelv és irodalom érettségire készülőknek készült. A digitális feladatok a Oktatási Hivatal oldalán szereplő feladatsor és megoldókulcs alapján készültek. A technikai korlátok miatt a feladatok elsősorban a szövegértés ellenőrzésére alkalmasak. 
 
A helyes válasz megadása után a Tovább gombra kattintva lehet a következő feladatra lépni. A szabad szavas feladatok esetén a rendszer nem tudja a választ ellenőrizni, bármilyen megoldást elfogad.
1. A szerző szerint 1848 és 1956 „nagy pillanatok” voltak a magyarság életében. (1) a) Miért nevezte a szerző ezeket „nagy pillanatok”-nak? Az emberek örültek a szabadságnak.
Az emberek egyet gondoltak.
Az emberek egyet éreztek.
Mindenki harcolni akart.
Megvalósult a nemzeti egység.
Mindenki ugyanarra a pártra szavazott.
1. b) Mit kívánt a magyar nemzet a szöveg szerint? 
függetlenséget Igaz
Hamis
1. b) Mit kívánt a magyar nemzet a szöveg szerint? 
a demokratikus államforma megvalósításátIgaz
Hamis
b) Mit kívánt a magyar nemzet a szöveg szerint? 
„Haza és haladás”Igaz
Hamis
b) Mit kívánt a magyar nemzet a szöveg szerint? 
„szabadság és tulajdon”Igaz
Hamis
b) Mit kívánt a magyar nemzet a szöveg szerint? 
új királyt választaniIgaz
Hamis
b) Mit kívánt a magyar nemzet a szöveg szerint? 
megszüntetni az adókatHamis
Igaz
2. Mit jelent: „Mindenki testvér volt egy trikolor alatt”? Értelmezze a nemzeti egység megvalósulását alátámasztó, Jókai eposzregényéből származó példákat! (2)valamennyien anyjuknak tekintették Baradlaynét
különböző társadalmi rétegek, csoportok képviselői mentek a "zászlók alá"
anyagilag is, aki tudta, támogatta a nemzeti hadsereget
megvetették az üres szónoklatokat
nem számított a kor, a származás, a hivatás stb.
a harcolók örök testvériséget fogadtak egymásnak
5. A szöveg szerzője a nagy, sorsfordító, történelemformáló beszédek élén Kossuth beszédét említi, melyet 1848. július 11-én mondott el az országgyűlésben. (8) a) Miért tartalmazott sok tényt Kossuth beszéde? Mert ebben az esetben szakembereket (képviselőket) kellett Kossuthnak meggyőzni.
Mert Kossuth jogász volt, aki szerette a tényeket.
Mert így akarta lenyűgözni a hallgatóságot.
b) Mi bizonyítja Kossuth jó memóriáját? A hosszú, adatokban gazdag beszédet Kossuth papír nélkül mondta el.
Minden képviselőtársának tudta a nevét.
100 verset tudott fejből.
c) Válassza ki azokat az érveket, melyekkel Kossuth a kérését indokolja! az oktatási reform szükségessége
viszonyunk Ausztriához
a szerb lázadás
az erdélyi lázadás
Magyarország a poklok kapuiban áll
a külföld segítségének hiánya
veszélyben van a haza
a bosnyákországi szélek
a horvát helyzet
az al-dunai tartományok állapota
d) A szöveg alapján mivel bizonyítható, hogy a beszéd híressé vált befejezése retorikai szempontból sikeres volt? a zárójeles résszel (ti. „Szűnni nem akaró lelkesedés, helyeslés és éljenzés.”)
azonnal megválasztották Kossuthot hadügyminiszternek
„S az országgyűlés egy emberként határoz.”
a hallgatóság / az országgyűlési képviselők reakciójával
a szónokot a hallgatóság elűzte
a jelenlévők helyben összeadták a szükséges pénzt
7. Fogalmazza meg saját szavaival, milyen retorikai hagyomány él a mai egyetemi és középiskolai szónokversenyeken! (11)

8. Miért „termett ennyi jó szónok” a szöveg szerzője szerint? Minél több indokot említsen a szöveg alapján! (10, 11, 12) a nagy, reformkori társas összejöveteleken folyton vitatkoztak a résztvevők
az antikvitás kultúrája szerint fontosnak tartották a haza szeretetét és a nyelv művelését
1848-ban a beszéd létrejöttéhez szükséges retorikai szituáció minden ismérve adott volt
csak akkor lehetett felvételizni az akkori gimnáziumokba, ha a tanuló ismerte a szónoklattant
a reformkori gimnáziumokban szónoki gyakorlatokat tartottak
a reformkor és a forradalom szónokai tanult, hatalmas műveltségű emberek voltak, - tudtak latinul, ismerték és olvasták az antik retorikákat, elsősorban Cicero és Quintilianus műveit
ismerték és tanulmányozták a korabeli külföldi szónokokat és a retorikai szakirodalmat (pl. Hugh Blair világhírű retorikáját)
9. A szöveg szerzője 2020-ban Retorikai kisszótárt is készített. Ebből származik az alábbi szócikk. „Ékesszólás: […] a retorika szinonimája, gyakori megnevezése. Több retorika viseli ezt a címet, pl. Szvorényi József Ékeszólástana (1851). Szűkebb értelemben szokták az ékes stílus szinonimájaként alkalmazni (a három stíluserényre v. stíluskövetelményre kell gondolnunk, eszerint van egyszerű, közepes és ékes v. fennkölt stílus).”
 Forrás: Adamikné Jászó Anna 2020. Retorikai kisszótár. Interkulturális Kutatások Kft., Budapest. (IKU-TÁR 13.) 32.
 
 Ennek mintájára készítse el az alábbi kifejezés szócikkét! Megoldása legalább két érdemi, egymástól eltérő közléselemet tartalmazzon! Ügyeljen a szócikk megfogalmazására és felépítésére!
 a) Rögtönzés (4, 6)

9. A szöveg szerzője 2020-ban Retorikai kisszótárt is készített. Ebből származik az alábbi szócikk. „Ékesszólás: […] a retorika szinonimája, gyakori megnevezése. Több retorika viseli ezt a címet, pl. Szvorényi József Ékeszólástana (1851). Szűkebb értelemben szokták az ékes stílus szinonimájaként alkalmazni (a három stíluserényre v. stíluskövetelményre kell gondolnunk, eszerint van egyszerű, közepes és ékes v. fennkölt stílus).”
Forrás: Adamikné Jászó Anna 2020. Retorikai kisszótár. Interkulturális Kutatások Kft., Budapest. (IKU-TÁR 13.) 32.
 
 Ennek mintájára készítse el az alábbi kifejezés szócikkét! Megoldása legalább két érdemi, egymástól eltérő közléselemet tartalmazzon! Ügyeljen a szócikk megfogalmazására és felépítésére!
 
 b) Retorikai szituáció (12)

10. Válasszon ki tanácsokat a ma szónokai számára a szöveg 14. bekezdésének gondolatai alapján!soha ne legyen hosszú a beszéd
tisztelettudó, tiszteletadó magatartás a hallgatóság irányában
felelősségteljes megszólalás
értelmes, tartalmas beszéd
tartalmazzon idegen szavakat, szakkifejezéseket
a népet boldogító és boldogtalanná tévő törvényekről egyaránt szóló beszéd
11. Adamikné Jászó Anna Miért voltak nagyok 1848 szónokai? című írása ismeretterjesztő szöveg. Igazolja ezt az állítást a szövegben is tetten érhető műfaji jellemzők kiválasztásával! egymásnak ellentmondó állítások
a nyelvhasználat a köznyelvi normától eltérő
a közösséget érintő tudományos, de népszerű téma
kevés szakszó használata, magyarázattal
a szöveg tagolt
nyelvhasználata a köznyelvi normának megfelel
hivatkozásai a közösség által ismertek
szakszavak gyakori használata, sok idegen szó
információban gazdag
példákkal alátámasztott állítások
3. a) Vizsgálja meg a szöveg címét és utolsó mondatát! Milyen retorikai megoldást választott a szerző? Kattintson a helyes válaszra!meggyőzés
keretes szerkezet
ellentétpár
felszólítás
b) Emeljen ki ellentétes jelentésű jelzős szerkezeteket a 3. bekezdésből! Jelölje ki a megfelelő szövegrészeket!Az embereket fűtötte a tettvágy, az üres szónoklattal nem lehetett hatni, csak tettre

buzdító, magvas beszéddel . Ez is kiderül Jókai írásaiból, az Emléksorok 1848–49-ből című

könyvéből.

4. Írja a megfelelő helyre az alábbi neveket! (A felsoroltak között két „kakukktojás” is van, akiknek nem szerepel műve a táblázatban.) 
 
Jókai Mór, Mikszáth Kálmán, Babits Mihály, Szeberényi Lajos, Kossuth Lajos, Szalay László Cím: Irodalmi nevelés. Szerző:   
 
 Cím: Emléksorok 1848–49-ből. Szerző:   
 
 Cím: Státusférfiak és szónokok könyve.  Szerző:   
 
 Cím: Jókai Mór élete és kora.  Szerző:   
6. Döntse el a szöveg alapján az alábbi állításokról, hogy igazak-e vagy hamisak!
A retorika tanításai szerint a cél a rögtönzés, mert a rögtönzésben lehet lemérni igazán a szónok felkészültségét és tehetségét. Hamis
Igaz
Döntse el a szöveg alapján az alábbi állításokról, hogy igazak-e vagy hamisak!
Egressy zseniális szónok volt – az „orvosifjúság” előtt elmondott rövid beszéde retorikai remeklés. Hamis
Igaz
Döntse el a szöveg alapján az alábbi állításokról, hogy igazak-e vagy hamisak!
Petőfi költeményei közül sok a retorikai szabályok szerint megírt szónoklat. Hamis
Igaz
Döntse el a szöveg alapján az alábbi állításokról, hogy igazak-e vagy hamisak! 
Úgy tartják, miképpen nagy költőnek, úgy nagy szónoknak is születni kell. Hamis
Igaz
Döntse el a szöveg alapján az alábbi állításokról, hogy igazak-e vagy hamisak!
Kossuth Lajos választási beszédein tanítjuk ma is a szónoklat szerkezetét. Igaz
Hamis
A foglalkozás befejeződött.

0