Vaktérkép
0/8 Pont
Vaktérkép
0/8 Pont
Vaktérkép
0/9 Pont
Bolygók típusai
0/4 Pont
Méretarány számolás
0/1 Pont
Szerkezeti egységek
0/5 Pont
Folyók felszínformálása
0/7 Pont
Légköri képződmény
0/8 Pont
Földrajzi övek
0/8 Pont
Demográfia
0/2 Pont
Országokra vonatkozó állítások
0/10 Pont
Hazai nagytájak
0/6 Pont
Országokra vonatkozó állítások
0/10 Pont
Megújuló energiaforrás
0/5 Pont
Tanulmányozza a térképvázlatot, majd oldja meg a feladatokat!
 Nevezze meg a térképvázlatban számokkal jelölt folyókat!1.   
 
 2.   
Tanulmányozza a térképvázlatot, majd oldja meg a feladatokat!
 Nevezze meg a térképvázlatban nagybetűkkel jelölt városokat!A.   

B.   

C.   

D.   

E.   
 


Tanulmányozza a térképvázlatot, majd oldja meg a feladatokat!  
 Melyik város nem főváros a bejelöltek közül?C
B
D
A
E
Tanulmányozza a térképvázlatot, majd oldja meg a feladatokat!
Nevezze meg a térképvázlatban számokkal jelzett földrajzi fogalmakat!1.   (folyó)
 
2.   (folyó)
 
3.   (félsziget)
Tanulmányozza a térképvázlatot, majd oldja meg a feladatokat!
Nevezze meg a térképvázlatban nagybetűkkel jelölt országokat, városállamot és szigetet!A.    
 
B.   
 
C.   
 
D.   
Tanulmányozza a térképvázlatot, majd oldja meg a feladatokat!
Melyik ország jelentős kőolajtermelő?A
C
B
D
Tanulmányozza a térképvázlatot, majd oldja meg a feladatot! 
Nevezze meg a térképvázlatban számokkal jelölt városokat!1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
6.   
7.   
8.   
9.   
A bolygók mely csoportjára vonatkoznak az alábbi állítások?
1. Az ide tartozó bolygókra a nagy méret és a kis sűrűség jellemző.
2. Nincs saját fényük.
3. Ellipszis alakú pályán keringenek a Nap körül.
4. Nincs holdjuk vagy csak kevés holdjuk van.


Föld-típusú bolygók

Jupiter-típusú bolygók

Mindkettő
1
3
2
4
Hány centiméternek felel meg a térképen a valóságban megtett 22 km, ha a térkép méretaránya 
 1: 200 000? A számítást külön papíron végezze!A valóságban megtett távolság a térképen:   centiméternek felel meg. 
Párosítsa a tájakat a megfelelő nagyszerkezeti egységekkel (elemekkel)!
1. Guyanai-hegyvidék 
2. Atlasz
3. Appalache 
4. Dél-kínai-hegyvidék
5. Skandináv-hegység


ősföld (őmasszívum)

röghegység

gyűrthegység
1
4
3
5
2
Oldja meg a folyók felszínformálásával kapcsolatos feladatot!
Milyen szakaszjellegű folyót ábrázol az alábbi kép?közép szakasz
alsó szakasz
felső szakasz
Oldja meg a folyók felszínformálásával kapcsolatos feladatot!  
 Milyen szakaszjellegű folyót ábrázol az alábbi kép?alsó szakasz
közép szakasz
felső szakasz
Oldja meg a folyók felszínformálásával kapcsolatos feladatot!  
 Milyen szakaszjelleget mutat az alábbi kép?
közép szakasz
felső szakasz
alsó szakasz
Oldja meg a folyók felszínformálásával kapcsolatos feladatot!
Melyik szakaszjelleg kapcsolható az alábbi folyószakaszhoz: A Tisza magyarországi szakaszaA
B
C
Oldja meg a folyók felszínformálásával kapcsolatos feladatot! 
 Melyik szakaszjelleg kapcsolható az alábbi folyószakaszokhoz:  A Duna szigetközi szakaszaA
B
C
Döntse el az alábbi állításról, hogy igaz vagy hamis!
A folyók munkavégző képességét befolyásoló tényezői közé töartozik a vízhozam és a hordalékmennyiség.Igaz
Hamis
Oldja meg a folyók felszínformálásával kapcsolatos feladatot!
 Milyen szakaszjellegű folyó medrének  keresztmetszetét mutatja az ábra?közép szakasz
felső szakasz
alsó szakasz
Tanulmányozza az ábrát, és válaszoljon a kérdésre!
Milyen légköri képződményt mutat be az ábra?ciklon
anticiklon
trópusi ciklon
hurrikán
tájfun
Tanulmányozza az ábrát, és válaszoljon a kérdésre?
Nevezze meg a képződmény „A” és „B” betűvel jelölt elemeit!  A:   
 
B:   
Döntse el, hogy igaz vagy hamis az ábrán C betűvel jelölt település időjárására vonatkozó állítás?
Az elkövetkezendő időszakban heves záporok várhatók. Igaz
Hamis
Döntse el, hogy igaz vagy hamis az ábrán C betűvel jelölt település időjárására vonatkozó állítás?
Tartós, csendes esőre van kilátás.Hamis
Igaz
Döntse el, hogy igaz vagy hamis az ábrán C betűvel jelölt település időjárására vonatkozó állítás?
 A légnyomás az elkövetkezendő időben változatlan marad.Igaz
Hamis
Döntse el, hogy igaz vagy hamis az ábrán C betűvel jelölt település időjárására vonatkozó állítás?
Hamarosan az itt levőnél melegebb levegő érkezik a terület fölé.Hamis
Igaz
Döntse el, hogy igaz vagy hamis az ábrán C betűvel jelölt település időjárására vonatkozó állítás?
Várhatóan megerősödik a szél.Igaz
Hamis
A térképvázlat az egyes földrajzi övek, illetve éghajlati területek elhelyezkedését mutatja Afrikában, amelyeket nagybetűkkel jelöltünk. Döntse el, hogy mely földrajzi övre, területre vonatkoznak az egyes állítások! 1. Az Egyenlítőtől távolabb fekvő  területein 8–10 hónapig tart a szárazság. 
 
  2. Elsődleges felszínformáló folyamatai:                  az aprózódás és a szélerózió. 
 
 3. Nyáron a passzát szélrendszer, télen a                nyugatias szelek alakítják az éghajlat                  jellemzőit. 
 
 4. A nyári hónapokban a tenger felől nedves levegő érkezik a területre. 
 
 5. A rovarok terjesztette betegségek és a                legelők hiánya miatt nincs jelentős                      állattenyésztés. 
 
 6. Négy évszakából a tél a legcsapadékosabb. 
 
 7. A napi hőingás/ hőingadozás rendkívül nagy. 
 
 8. A kezdetleges módszerekkel folytatott földműveléshez a termőföldeket
az esőerdők felégetésével nyerik. 
Mely fogalmra vonatkozik a meghatározás?
A születések és a halálozások számának különbsége:népességszám
természetes szaporulat
öregedési mutató
Mely fogalomra vonatkozik a meghatározás?
Az egy területegységre jutó népesség száma:népességszám
természetes szaporulat
népsűrűség
A számokkal jelölt állítások a betűkkel jelölt országokra vonatkoznak. Írja a megfelelő betűjeleket az állítások sorszáma elé! 
A) Olaszország 
B) Ausztria 
C) Nagy-Britannia 
D) mindhárom országra vonatkozik 
E) egyik országra sem vonatkozik  1. Az Európai Unió tagja. 
 2. Energiatermelésében jelentős szerepe van a vízenergiának.
 3. Államformája alkotmányos királyság. 
 4. Nem tagja az euro-övezetnek.
 5. Hangulatos Duna menti fővárosa egyben az OPEC székhelye is.
 6. Szőlő- és bortermelése világviszonylatban is jelentős.
 7. A XIX. század végéig a világ vezető hatalma volt.
 8. Az ország északi nagyvárosaiban tömörül az ipari termelés döntő része.
 9. Fővárosa a világ jelentős pénzügyi központjai közé tartozik.
 10. Jelentős bauxitvagyonnal rendelkezik. 
Az alábbi állítások a hazai nagytájakra vonatkoznak. Húzza a megfelelő sorszámot a hozzá illő csoportba!
1. Jelentős szerepe van a hazai szénhidrogén-bányászatban. 
2. Jellegzetes településtípusa a kis lélekszámú útifalu.
3. Területén mérik a legnagyobb évi közepes hőingást/ hőingadozást hazánkban.
4. Hazánkban ez a táj kedvező természeti feltételeket biztosít a szélenergia hasznosításához.
5. Egykori, mára már átalakult nehézipari központjai a táj folyói mentén elhelyezkedő medencékben alakultak ki.
6. Homokos, löszös és szikes területeket egyaránt találunk ezen a tájon.


Északiközéphegység

Alföld

Kisalföld
1
2
3
4
5
6
Nevezze meg, hogy mely országokra vonatkoznak az alábbi állítások! Írja az állítások mellé az ország nevét és fővárosát!  1. Afrika legfejlettebb gazdaságú országa.
         Ország:   
         Főváros:   
 
2. A keleti partvidék hatalmas nagyvárosaiban állítják
elő Latin-Amerika ipari termelésének közel                  harmadát.
          Ország:   
          Főváros:   
 
3. A kelet-ázsiai félsziget déli országának töretlen és
gyors gazdasági fejlődése a XX. század második            felében kezdődött, hajógyártása autó- és elektronikai
ipara világszínvonalú.
           Ország:  
           Főváros:   
 
4. Az egykori brit gyarmatbirodalomhoz tartozó,
egymilliárd lakosú ország, ahol a vallási előírások ma
is      jelentősen befolyásolják a társadalmi érintkezést.
            Ország:   
            Főváros:   
 
 5. A csendes-óceáni (kelet-ázsiai) gazdasági térség
centrumországa.
            Ország:   
             Főváros:   
Tanulmányozza a diagramot, majd oldja meg a hozzá kapcsolódó feladatot! 
 Jelölje be azt, amelyik a diagram címében szereplő állandó energiaforrások közé tartozik!
 kőolaj
kőszén
földgáz
biomassza
Tanulmányozza a diagramot, majd oldja meg a hozzá kapcsolódó feladatot! 
Melyik évtől számíthatunk összességében az alternatív energiaforrások felhasználásának intenzívebb növekedésére? 
 2015
2014
2017
2016
Jelölje be melyik gazdasági ágazat használ napjainkban a legkisebb mennyiségben megújuló energiaforrásokat!hírközlés
közlekedés
kereskedelem
Döntse el az alábbi állításról, hogy igaz vagy hamis?
A megújuló energiát hasznosító) elektromos autók gyártása hozzájárulhatna a megújuló energiaforrások nagyobb arányú felhasználására a közlekedés szektorában.Hamis
Igaz
Számítsa ki, hogy 2020-ra a villamosenergia-előállítás megújuló energiafogyasztása hány %-a lesz a fűtés-hűtésre felhasznált megújuló energiának! Az eredményt egész számra kerekítve adja meg!
Számítását külön papíron végezze!Eredmény:   %
A foglalkozás befejeződött.

0