Antikvitás
0/0 Pont
Antikvitás

Az ókori görög és római művelődés egésze. Az ebben a korszakban élt művészek alkotásai a mai napig inspirációként szolgálnak az utókor számára.

Újra (43) Tudom (0) Játék
Ki látható a képen?
Homérosz
Ki látható a képen?
Anakreón
Ki látható a képen?
Szophoklész
Ki látható a képen?
Catullus
Ki látható a képen?
Horatius
Ki látható a képen?
Vergilius
IRODALMI FOGALOM: tragédia
drámai műfaj, amelynek uralkodó esztétikai minős­ége a tragikum, főszereplője a tragikus hős
Melyik szerzőről van szó: A „vak énekmondó”. Eposzai, az Iliász és az Odüsszeia miatt a legnagyobb hatású görög szerző.
Homérosz
IRODALMI FOGALOM: hexameterből és pentameterből álló időmértékes versforma
disztichon
Melyik szerzőről van szó: A „pogány szent”. Eklogái (pásztorkölteményei) és eposza, az Aeneis miatt az egyik legnagyobb hatású római szerző.
Vergilius
Melyik szerző melyik művében szerepelnek a következő szereplők: Aeneas, Dido?
Vergilius: Aeneis
IRODALMI FOGALOM: carpe diem
Ragadd meg a napot. Horatiustól származó szállóige, amely szerint érdemes kihasználni az adott pillanat lehetőségeit
Melyik szerzőről van szó: Római szerző, alapelvei: „Carpe diem!” („Ragadd meg a napot!”) és „Aurea mediocritas” („Arany középút”). Ódái nagy hatással voltak a későbbi korok művészeire, különösképpen a klasszicista költőkre és gondolkodókra.
Horatius
IRODALMI FOGALOM: rövid, egyszerű szerkezetű lírai költemény, egyetlen érzelmet fejez ki, gyakori benne a visszatérő, refrénszerű sor, könnyen énekelhető
dal
Melyik műben hangzik el: Sok van, mi csodálatos, De az embernél nincs semmi csodálatosabb.
Szophoklész: Antigoné
IRODALMI FOGALOM (eposzi kellék): az eposz elején segélykérés az eposzi költészet múzsájától
invokáció
IRODALMI FOGALOM: aurea mediocritas
arany középút. Horatiustól származó gondolat, amely szerint kerülni kell a végleteket
IRODALMI FOGALOM: katarzis
megrendültség, megtisztulás
IRODALMI FOGALOM (eposzi kellék): csodás elem, isteni közbeavatkozás
deus ex machina
Melyik szerző melyik művében szerepelnek a következő szereplők: Pénelopé, Télemakhosz?
Homérosz: Odüsszeia
IRODALMI FOGALOM: rövid és hosszú szótagok szabályos váltakozásából képződő versritmus
időmértékes verselés
IRODALMI FOGALOM: a három műnem egyike, amelyre nagyfokú személyesség, érzelmek, hangulatok ábrázolása, nyelvi sűrítettség jellemző
líra
IRODALMI FOGALOM: komédia
drámai műfaj, amelynek uralkodó esztétikai minő­sége a komikum
IRODALMI FOGALOM: kötött formájú nagyepikus műfaj, hősköltemény.
eposz
Folytasd a memoritert: S kedvelem azt, aki bölcs és Aphrodité meg a Múzsák
szép adományairól zengve szeretni tanít. (Anakreón: Gyűlölöm…)
Melyik szerzőről van szó: Görög drámaíró, a tragikus triász tagja. Tragédiáit a mai napig színre viszik.
Szophoklész
IRODALMI FOGALOM: lírai műfaj, fenséges tárgyról emelkedett stílusban írt költemény
óda
IRODALMI FOGALOM (eposzi kellék): az eposz elején tárgymegjelölés
propozíció
Melyik szerzőről van szó: Római költő, kedvelt témája a szerelem. A Gyűlölök és szeretek… kezdetű epigramma szerzője.
Catullus
IRODALMI FOGALOM (eposzi kellék): enumeráció
seregszemle
IRODALMI FOGALOM: strófa
versszak
Folytasd a memoritert: Férfiuról szólj nékem, Múzsa, ki sokfele bolygott
s hosszan hányódott, földúlván szentfalu Tróját… (Homérosz: Odüsszeia)
IRODALMI FOGALOM: himnusz
istenséget megszólító óda
Melyik szerzőről van szó: Görög költő, verseinek legfőbb témái a bor, mámor és a szerelem.
Anakreón
IRODALMI FOGALOM: a görög dráma hősének az isteneket vakmerően kihívó gőgje, aránytévesztés
hübrisz
IRODALMI FOGALOM (eposzi kellék): in medias res
a dolgok közepébe vágó kezdés
Melyik szerző melyik művében szerepelnek a következő szereplők: Akhilleusz, Hektór, Parisz?
Homérosz: Iliász
IRODALMI FOGALOM: ókori görög eredetű műfaj, kezdetben párbeszédes pásztorköltemény
ekloga
IRODALMI FOGALOM: rövid, tömör, csattanós lírai műfaj, amelynek versformája leggyakrabban a disztichon
epigramma
Hogy nevezzük a három irodalmi műnemet?
líra, epika, dráma
IRODALMI FOGALOM: konfliktust, viszonyváltozást megjelenítő, párbeszédes, színpadi mű
dráma
Melyik szerző melyik művében szerepelnek a következő szereplők: Kreón, Iszméné?
Szophoklész: Antigoné
Folytasd a memoritert: Gyűlölök és szeretek. Miért? Nem tudom én se, de érzem:
így van ez, és a szívem élve keresztre feszít. (Catullus: Gyűlölök és szeretek…)
A foglalkozás befejeződött.

0