Cím
0/0 Pont
Közép-Európa sajátosságai
0/0 Pont
A második világháború Közép-Európában
0/0 Pont
A szovjet megszállás – kommunista diktatúra
0/0 Pont
A visegrádi együttműködés
0/0 Pont
13. Közép-Európa

A visegrádi együttműködés országai
Azonosítsd a térképen Közép-Európa országait!
Ekőször kattints a térképen lévő számra, aztán az ország nevére!

1
2
3
4
5
6
7
8
9
Lengyelország
Csehország
Szlovákia
Ausztria
Horvátország
Magyarország
Svájc
Szlovénia
Németország
Csoportosítsd a történelmi jellemzőket aszerint, hogy melyik térségekre igazak!


Közép-Európa

Nyugat-Európa

Mindkettő

Egyik sem
Antik görög-római hagyományok
Bizánchoz és az ortodox egyházhoz tartozás
Rómához és a katolikus egyházhoz tartozás
A Szovjetunió nagyhatalmi ellenőrzése alá kerülés
Fontos földrajzi tényező a Duna
Fontos földrajzi tényező az Atlanti-óceán
Nemzeti sokszínűség, kisállami széttagoltság
Az ellenreformáció, katolikus megújulás erős hatása
A gyarmatosítás hatása
Hódító birodalmak támadásai
Ismerkedj meg Közép-Európa legszebb városaival!
 
Egy külföldi utazási iroda reklámfilmje a közép-európai turistautakról
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Melyek NEM közép-európai városok ezek közül?Stockholm
Strasbourg
Brno
Bern
Salzburg
Krakkó
Bari
Bécs
München
Kapcsold össze a közép-európai országokat a velük történt 2. világháborús eseménnyel!Ausztria Németország és a Szovjetunió támadásának esik áldozatul.
Észtország Már a 2. világháború kitörése előtt, 1939. március 15-én bevonultak a náci Németország csapatai a területére.
Szlovákia A hitleri Németország által létrehozott bábállam volt, amely 1939. március 14-től 1945-ig létezett.
Horvátország 1944 -1945-ben a szovjet és német erők ütközőzónájává vált, és háborús vereséget szenvedett.
Csehország Német és olasz támogatással 1941-ben létrejött bábállam volt a második világháború ideje alatt
Lengyelország 1940-ben a Szovjetunió megszállta, 1941-ben pedig a németek foglalják el.
Magyarország 1938-ban a náci Német Birodalom részévé válik.
A térkép a 2. világháború történetéhez készült.
Mikori állapotát mutatja ez a térkép Közép-Európának?

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1944 vége
1939 eleje
1945 eleje
1940 vége
1942 vége
1941 eleje
Mely közép-európai államok kerültek a 2. vh. után évtizetedre a Szovjetunió fennhatósága alá?Svájc
Kelet-Németország
Lengyelország
Balti államok
Magyarország
Csehszlovákia
Nyugat-Németország
Ausztria
Milyen következményekkel járt az 1945 utáni szovjetizálás a közép-európai országokban?A korábbi természetes kereskedelmi kapcsolatok elsorvadása
A nyugati típusú fejlődés megszakadása
A nemzetközi kapcsolatok fellendülése és kiszélesülése
A hadseregek létszámának csökkentése és leszerelése
Kommunista diktatúrák által gyakorolt politikai elnyomás
A politikai rendszerek demokratizálódása
Államosítások, tervgazdaság, alacsony gazdasági teljesítmény

A Németh László Gimnázium, Ált. Isk. csapatának pályaműve a budapesti Lengyel Intézet a V4-es lengyel elnökség és a Visegrádi Együttműködés 30. évfordulója alkalmából kiírt pályázatára
A foglalkozás befejeződött.

0