Nemzetiségek
0/0 Pont
Nemzetiségek
0/0 Pont
Társadalom
0/0 Pont
Társadalom
0/0 Pont
Gazdaság
0/0 Pont
Ipari fejlődés
0/0 Pont
Vallási megoszlás
0/0 Pont
A református egyház
0/0 Pont
Internetes segédanyagok
0/0 Pont

Magyarország etnikai viszonyai a 20. század elején
 

 
Az 1910-es népszámlálás eredményei

A kivándorlás etnikai arányai 1899–1913 között
 


Eötvös József
 
Az 1868. évi XLIV. törvény (közkeletű néven a Nemzetiségi Törvény) egyértelműen a reformértelmiség egyik legfontosabb alakja, Eötvös József hatását tükrözi (az ő munkája nyomán született meg).
 
A népoktatásról szóló 1868. évi 38. tv szintén Eötvös nevéhez fűződik, és a liberálisok hatását viseli magán.

Polgárosodó társadalom - a nők emancipációjáért küzdők csoportja
 

 - 1905-ben megalakul a Magyar Feminista Egyesület, mely elsősorban a nők szavazati jogáért küzd.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kettős és torlódó társadalom                                                                                                     A birtokos parasztság összetétele
 
Azt a berendezkedést, melyben egyidejűleg létezik egymás mellett az új, polgáriasodó, nyugati típusú társadalom-szerkezet és a régi, feudális, középkort idéző, hagyományos társadalom, torlódó társadalomnak nevezzük.
 

A dualizmus kori társadalom

Torlódó és kettős társadalom
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parasztság


 Tisza Kálmán, a „GENERÁLIS” miniszterelnök (1875-1890)
-  Az 1873-as gazdasági válság után lesz miniszterelnök az addigi ellenzéki politikus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 Az 1879-es nagy szegedi árvíz -> folyamszabályozások szükségessége -> Több ezer km hosszú új gátrendszer létrehozása -> Európa leghosszabb gátrendszere
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A magyar vasúthálózat fejlődése 1914-ig 
 
 
 1886. Baross Gábor közlekedésügyi miniszter » MÁV
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 A vasút szerepe a XIX. századi gazdaságban

 
 

A magyar gazdaság a dualizmus korában 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ipari fellendülés
 
Baross Gábor közlekedésügyi miniszter, 1886

Vallási megoszlás 1881-ben

 
 
 
 

Református egyházkerületek
 
1881 és 1918 (majd 1940 és 1945) között az alábbi voltak: dunántúli (Pápa, Veszprém), Duna melléki (Pest, Budapest), Tiszán inneni (Miskolc) és erdélyi (Nagyenyed, Kolozsvár). 
 

A debreceni Nagytemplom
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A debreceni Református Gimnázium (1918 körüli képeslap)
A foglalkozás befejeződött.

0