Vaktérkép
0/25 Pont
A térkép méretaránya
0/1 Pont
Idő és távolság
0/6 Pont
Kőzetlemezek
0/0 Pont
Dagály
0/6 Pont
Időjárási jelenségek
0/4 Pont
Valódi mérsékelt öv éghajlati változása
0/8 Pont
Munkaerő
0/7 Pont
Autógyár
0/9 Pont
Szászország gazdasága
0/8 Pont
Országokra jellemző tulajdonságok
0/10 Pont
Környezetszennyezés
0/5 Pont
Tanulmányozza a térképvázlatot, és oldja meg a feladatokat! 
Mely vízrajzi elemeket és tájakat jelölik a nagybetűk a térképvázlaton?
 A.   -öböl
 
B.   -öböl
 
C.   -félsziget
 
D.   -szigetek
 
E.    -folyó
 
F.   (folyó)
Mely számok jelölik a térképen a megnevezett földrajzi helyeket? Írja a megfelelő számot a nevek után az üres téglalapba!
 A 3., 11. és a 12. számok vízrajzi elemeket jelölnek. Nem tud minden számot elhelyezni.

  Balti-tenger:   
 
Fehéroroszország:   
 
Gdansk:   
 
Lengyelország:   
 
Lettország:   
 
Litvánia:   
 
Oroszország:   
 
Riga:   
 
Vilnius:   
 
Visztula:   
A térképvázlat az Alföld egy részletét ábrázolja. Oldja meg a térképvázlathoz kapcsolódó feladatokat!
Nevezze meg a számokkal jelölt tájakat! 1.   
 
2.   
 
3.   
 
4.   
 
 
Nevezze meg a nagybetűkkel jelölt városokat!
 
A.   

B.   
 
C.   
 
D.   
 
E.   
Olvassa el a szöveget, majd oldja meg a feladatot! 
Kati barátaival kerékpározni indult. Magukkal vitték a térképet, hogy könnyen eljussanak Télfaluból Tavaszhegyre. A két települést összekötő út hosszát a térképen 15 cm-nek mérték, a valóságban 45 km-t tettek meg. Mekkora a térkép méretaránya? A számítását külön papíron végezze!
 
 A térkép méretaránya: :   
Párosítsa az alábbi fogalmakat a megadott adatokkal! a Föld sugara 100 000 fényév
a Hold Föld körüli keringésének ideje 27,3 nap
a közepes Föld–Nap távolság / 1 csillagászati egység 6371 km
a Föld forgástengelye és a Nap körüli keringés síkja által bezárt szög 66,5 fok
a Föld Nap körüli keringésének ideje 150 000 000 km
a Tejútrendszer átmérője 365 ¼ nap

Olvassa el a kőzetlemezekre vonatkozó állításokat!  Húzza a megfelelő csoportba az arra jellemző állítást! Van egy olyan, amelyik egyik csoportba sem húzható.
1. Vastagsága 70-100 km. 
2. Része a földköpeny legfelső rétege. 
3. Gránitos rétege van. 
4. A két kőzetlemez-típus közül ez a nagyobb sűrűségű. 
5. A földkéreg is a része. 
6. Az asztenoszféra (lágy földköpeny) felett helyezkedik el. 
7. Hőmérséklete fölfelé haladva 100 méterenként 3 °C-kal nő. 
8. Egy óceáni és egy kontinentális (szárazföldi) kőzetlemez ütközésekor ez bukik alá. 
9. A magma áramlása mozgatja. 


Óceáni kőzetlemez

Kontinentális (szárazföldi) kőzetlemez

Mindkettőre igaz
4. A két kőzetlemez-típus közül ez a nagyobb sűrűségű.
8. Egy óceáni és egy kontinentális (szárazföldi) kőzetlemez ütközésekor ez bukik alá.
1. Vastagsága 70-100 km.
3. Gránitos rétege van.
2. Része a földköpeny legfelső rétege.
5. A földkéreg is a része.
6. Az asztenoszféra (lágy földköpeny) felett helyezkedik el.
9. A magma áramlása mozgatja.
Tanulmányozza a tengerjárással kapcsolatos ábrát, majd válaszoljon a kérdésre!
Mi a dagály?Olyan időszakot jelent, amikor jelentősen kevés csapadék hullik.
A tenger vízszintjének szabályos időközönkénti emelkedése.
A tenger szintjének periodikus süllyedése.
Tanulmányozza a tengerjárással kapcsolatos ábrát, majd válaszoljon a kérdésre! 
Mi okozza a dagály kialakulását az A betűvel jelölt helyen?A Föld – Hold rendszer közös tömegközéppont körüli keringésének hatása.
A Hold tömegvonzása.
Tanulmányozza a tengerjárással kapcsolatos ábrát, majd válaszoljon a kérdésre! 
Mi okozza a dagály kialakulását a C betűveljelölt helyen?
 
  A Hold tömegvonzása.
A Föld – Hold rendszer közös tömegközéppont körüli keringéséből adódó centrifugális erő.
Tanulmányozza a tengerjárással kapcsolatos ábrát, majd válaszoljon a kérdésre! 
Melyik irányban járja körül a dagályhullám a Földet?
 ÉNy-i
DK-i
Tanulmányozza a tengerjárással kapcsolatos ábrát, majd válaszoljon a kérdésre!
Milyen lesz a vízszint 12 óra múlva a jelenlegihez képest a B betűvel jelölt helyen?
 
 
 
 Alacsonyabb lesz.
Ugyanolyan magas lesz.
Magasabb lesz.
Milyen folyótorkolattípus alakul ki azokon a tengerpartokon, ahol nagy a dagály és az apály okozta vízszintkülönbség?deltatorkolat
tölcsértorkolat
Mely fogalmakra vonatkoznak a meghatározások?  
A legalacsonyabb és a legmagasabb havi középhőmérséklet különbsége egy év során.Harmat
Évi közepes hőingás (hőingadozás)
Harmatpont
Troposzféra
Mely fogalmakra vonatkoznak a meghatározások?
Az a hőmérsékleti érték, amelyre lehűlve a levegő már nem képes több vízgőzt befogadni, azaz telítetté válik. Harmatpont
Harmat
Évi közepes hőingás (hőingadozás)
Troposzféra
Mely fogalmakra vonatkoznak a meghatározások? 
A felszín közeli tárgyakon, növényeken fagypont felett kiváló talaj menti csapadék. Troposzféra
Harmatpont
Évi közepes hőingás (hőingadozás)
Harmat
Mely fogalmakra vonatkoznak a meghatározások?
A légkörnek ebben a tartományában van a légkör vízgőztartalmának szinte teljes egésze. Harmat
Harmatpont
Évi közepes hőingás (hőingadozás)
Troposzféra
Az alábbi diagram a valódi mérsékelt öv területén mutatja be két éghajlati jellemző értékének változását az óceántól távolodva Eurázsiában. Az óceánhoz legközelebb az A terület fekszik, és a D terület van a legtávolabb. Tanulmányozza a diagramot, majd állapítsa meg az alábbi állításról, hogy  igaz vagy hamis!
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A világosabb színű oszlopok a  hőingadozásváltozását mutatják.Hamis
Igaz
Az alábbi diagram a valódi mérsékelt öv területén mutatja be két éghajlati jellemző értékének változását az óceántól távolodva Eurázsiában. Az óceánhoz legközelebb az A terület fekszik, és a D terület van a legtávolabb. Tanulmányozza a diagramot, ás állapítsa meg az alábbi állításról, hogy igaz vagy hamis!
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A sötétebb színű oszlopok a csapadékmennyiség változását mutatják. Hamis
Igaz
Az alábbi diagram a valódi mérsékelt öv területén mutatja be két éghajlati jellemző értékének változását az óceántól távolodva Eurázsiában. Az óceánhoz legközelebb az A terület fekszik, és a D terület van a legtávolabb. Tanulmányozza a diagramot, majd válaszoljon a kérdésre! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Jelölje be, hogy a valódi mérsékelt öv mely területét jelöli a diagram A betűje!Óceáni terület
Szélsőségesen szárazföldi terület
Mérsékelten szárazföldi terület
Szárazföldi terület
Az alábbi diagram a valódi mérsékelt öv területén mutatja be két éghajlati jellemző értékének változását az óceántól távolodva Eurázsiában. Az óceánhoz legközelebb az A terület fekszik, és a D terület van a legtávolabb. Tanulmányozza a diagramot, majd válaszoljon a kérdésre! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Jelölje be hogy a valódi mérsékelt öv mely területét jelöli a diagram B betűje?Mérsékelten szárazföldi terület
Óceáni terület
Szélsőségesen szárazföldi terület
Szárazföldi terület
Az alábbi diagram a valódi mérsékelt öv területén mutatja be két éghajlati jellemző értékének változását az óceántól távolodva Eurázsiában. Az óceánhoz legközelebb az A terület fekszik, és a D terület van a legtávolabb. Tanulmányozza a diagramot, majd válaszoljon a kérdésre!

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Jelölje be, hogy a valódi mérsékelt öv mely területét jelöli a diagram C betűje?Szélsőségesen szárazföldi terüle
Óceáni terület
Szárazföldi terület
Mérsékelten szárazföldi terület
Az alábbi diagram a valódi mérsékelt öv területén mutatja be két éghajlati jellemző értékének változását az óceántól távolodva Eurázsiában. Az óceánhoz legközelebb az A terület fekszik, és a D terület van a legtávolabb. Tanulmányozza a diagramot, majd válaszoljon a kérdésre! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Jelölje be, hogy a valódi mérsékelt öv mely területét jelöli a diagram D betűje?Szárazföldi terület
Szélsőségesen szárazföldi terület
Mérsékelten szárazföldi terüle
Óceáni terület
Az alábbi diagram a valódi mérsékelt öv területén mutatja be két éghajlati jellemző értékének változását az óceántól távolodva Eurázsiában. Az óceánhoz legközelebb az A terület fekszik, és a D terület van a legtávolabb. Tanulmányozza a diagramot, majd válaszoljon a kérdésekre!  (Elemenként 1 pont)
Melyik területen jellemző leginkább a tejcélú szarvasmarha-tenyésztés? Írja a megfelelő terület betűjelét a téglalapba!!  
 
 
Melyik terület természetes növénytakarója a füves puszta? Írja a megfelelő terület
betűjelét a téglalapba!

 
 

A humán erőforrás (a munkaerő) egyre fontosabb telepítő tényezővé válik. 
Jelölje be a munkaerő három olyan tulajdonságát, amelyek fontos döntési szempontok lehetnek egy új gazdasági befektetés esetében!szakképzettsége
ára
vállakozás megtakarítása
a vállakozás mérete
a befektetéssel elérhető hozam
munkabére
Napjaink modern gyáriparában az emberi munkát gyakran a robotok végzik el. 
Nevezze meg a robotok alkalmazásának két lehetséges előnyét! kis darabszámnál nem, csak nagy sorozatgyártás keretében gazdaságos
javítása drága és időigényes lehet
nő a termelékenység
folyamatosan, szünet nélkül működik
Napjaink modern gyáriparában az emberi munkát gyakran a robotok végzik el. 
Nevezze meg a robotok alkalmazásának két lehetséges hátrányát! munkanélküliséget okozhat
drága beruházás
hosszabb távon olcsóbb lesz a termelés
nem fárad
Több hír jelent meg az interneten a magyarországi Mercedes gyár fejlesztéseiről. Olvassa el a mobiltelefon kijelzőjén olvasható 4 hír címét, és egészítse ki az alábbi mondatot!  
 A gyár   megyében,  városában található. Az anyavállalat központja   helyezkedik el. 
Jelölje be a helyes választ!A Magyarországon gyártott autók értékesítéséből származó bevétel hazánk GNI-jét növeli.
A Magyarországon gyártott autók értékesítéséből származó bevétel hazánk GDP-jét növeli.
Jelölje be hazánk másik három autóipari központját!Nyíregyháza
Győr
Esztergom
Szeged
Békéscsaba
Szentgotthárd
Debrecen
Hazánk melyik két szomszédos országának gazdaságában játszik szintén fontos szerepet az autógyártás?  Szlovákia
Horvátország
Ausztria
Románia
Szerbia
Olvassa el a szemelvényt és tanulmányozza a diagramokat, majd oldja meg a hozzájuk kapcsolódó feladatot!

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Drezda környékét németországi „Szilícium-völgynek” nevezik, mert új technológiák megjelenése miattHamis
Igaz
Melyik országban található az eredeti Szilícium-völgy? 
Olvassa el a szemelvényt és tanulmányozza a diagramokat, majd állapítsa meg, hogy az alábbi állítás igaz vagy hamis!

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2002–2010 között a vállalkozások száma nagyobb arányban nőtt, mint a munkavállalók száma.Hamis
Igaz
Olvassa el a szemelvényt és tanulmányozza a diagramokat, majd állapítsa meg, hogy az alábbi állítás igaz vagy hamis?

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2002–2010 között a vállalkozások száma több mint duplájára emelkedett.Igaz
Hamis
Olvassa el a szemelvényt és tanulmányozza a diagramokat, majd állapítsa meg, hogy az alábbi állítás igza vagy hamis! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A vállalkozások bevételének döntő része a tercier szektorból származik.Hamis
Igaz
Olvassa el a szemelvényt és tanulmányozza a diagramokat, majd állapítsa meg az alábbi állításról, hogy igaz vagy hamis!

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Szászország Németország legfejlettebb tartománya.Igaz
Hamis
Olvassa el a szemelvényt és tanulmányozza a diagramokat, majd oldja meg a hozzájuk kapcsolódó feladatokat!
Ha a gazdasági fejlődés a korábbi ütemben folytatódik, 2015-höz képest (100%) hány százalék lett a szászországi GDP 2016-ban? Válaszát írja be az üres téglalapba!
  %
 
 
Melyik szektor előretörésének köszönheti gyors fejlődését Drezda és környéke?     
Mely országra illetve országokra vonatkoznak az alábbi állítások? Írja az állítás sorszámát a megfelelő helyre!  
1. Területének jelentős részét ősmasszívum alkotja. 
2. Itt található a világ filmiparának központja. 
3. Az ország gyarmati múltra tekint vissza. 
4. Tagja a NAFTA-nak. 
5. Mezőgazdaságának fontos termékei többek között a kávé és a kakaó. 
6. Területének jelentős részét tajga borítja. 
7. Fejlett alumíniumipara a hazai bauxitra és a bőséges vízenergiára épült. 
8. A nagymértékű fakitermelés és erdőirtás komoly környezeti károkat okoz. 
9. Az ország lakosainak többsége spanyol anyanyelvű. 
10. A világ legnagyobb élelmiszer- és takarmányexportőre.


9
8
2
4
6
5
7
3
10  

Csak USA-ra igaz: 
-
 
-
 
 
Csak Kanadára igaz: 
-
 
 
Csak Brazíliára igaz: 
-
 
-
 
 
Csak Mexikóra igaz: 
-
 
 
Mind a négy országra igaz: 
-
 
 
USA-ra, Kanadára és Mexikóra igaz: 
-
 
 
Kanadára és Brazíliára igaz: 
-
 
 
Brazíliára és Mexikóra igaz: 
-
 

Tanulmányozza a képet, majd oldja meg a feladatot!
Állapítsa meg az alábbi állításról ,hogy igaz vagy hamis!

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A nagyvárosi élet a hulladék elszállításának és tárolásának problémája látható a képen.Hamis
Igaz
Tanulmányozza a képet, majd oldja meg a feladatot!  
Jelölje be mielyik két környezeti veszéllyel jár ez a helyzet?
 élelmiszer hiány
A vízszennyzés kövekeztében dagály következhet be
fertőzésforrás
talajerózió
Nem megfelelő tárolás miatt talaj- és vízszennyezés
Tanulmányozza a képet, majd oldja meg a feladatot! 
Állapítsa meg az alábbi állÍátaról ,hogy igaz vagy hamis!

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A szelektív gyűjtés és újrahasznosítás a képen látható környezeti veszélyt mérsékelni tudja.Igaz
Hamis
Tanulmányozza a képet, majd oldja meg a feladatot! 
Állapítsa meg az alábbi állításról ,hogy igaz vagy hamis!

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Több csomagolóanyag használata mérsékelni tudná a képen látható környezeti veszélyt.Igaz
Hamis
A foglalkozás befejeződött.

0