Tudáspróba
0/10 Pont
Melyik állítás helyes a sósav grafitelektródokkal történő elektrolízisére vonatkozóan?A kloridionok a negatív töltésű anódhoz vándorolnak.
Az elektródok segítségével elektromos energia termelhető.
Mivel a hidrogénion-koncentráció csökken, az oldat pH-ja is csökken.
A katódon hidrogéngáz fejlődik.
A katódon hidrogénionok oxidálódnak.
Mi a mondat helyes befejezése? Az elektromotoros erő…értékét a galvánelemet felépítő elektródok standard elektródpotenciál értékei nem befolyásolják.
pozitív és negatív érték is lehet.
akkor mérhető, ha nem halad át áram a galvánelemen.
független az anyagi minőségtől.
mértékegysége az amper.
Válaszd ki a galvánelemekre igaz állításokat!Környezetvédelmi szempontból nem problémásak, hiszen könnyen lebomlanak és nem tartalmaznak mérgező fémeket.
A katód pozitív töltésű, itt történik a redukció.
A negatívabb standard elektródpotenciálú fém tölti be a rendszerben a katód szerepét.
A lejátszódó reakciók protonátmenettel járnak.
A galváncella anódján oxidáció zajlik.
Válaszd ki azokat az állításokat, amelyek igazak a Daniell-elemre!A cinkelektród a katód.
A Daniell-elem réz- és cinkelektródból áll.
A cinkelektródon a cinkatomok redukálódnak.
A rézelektród a pozitív pólus.
A galváncellában lejátszódó redoxireakciók elektromos energiát termelnek.
 A Daniell-elem katódja mindössze egy rézlemezből áll.Igaz
Hamis
A galvánelemek működésekor sav-bázis reakció termeli az elektromos áramot.Igaz
Hamis
A galvánelemekben és az elektrolizáló cellákban egyaránt az anódon mindig oxidáció zajlik.Hamis
Igaz
Elektrolízis során a katódon elektronfelvétel történik.Igaz
Hamis
Az elektrolizáló cella elektródjainak potenciálkülönbsége az elektromotoros erő. Igaz
Hamis
Sósav elektrolízise során a katódon és anódon keletkező gázok térfogatának aránya 1:2. Hamis
Igaz
A foglalkozás befejeződött.

0