A nyugati demokrácia és piacgazdaság
0/0 Pont
Fogyasztói társadalom
0/0 Pont
Az új tömegkultúra kialakulása
0/0 Pont
Válaszd ki a kétféle politikai rendszer jellemzőit!
 


kommunista diktatúra

politikai demokrácia
egypártrendszer
a politikai ellenfelek üldözése
a sajtó az állami propaganda eszköze
politikai rendőrség és besúgó hálózat
szabad választások
többpártrendszer
sajtószabadság
világnézeti szabadság
az egyéni szabadságjogok tiszteletben tartása
Válaszd ki a kétféle gazdasági modell jellemzőit!
 


tervutasításos rendszer

piacgazdaság
A termelőeszközök (többnyire) magántulajdonban vannak
A termelőeszközök állami tulajdonban vannak
A termelés célja az anyagi haszon (profit) elérése
A termelés mindig valamilyen aktuális politikai célnak rendelődik alá
A béreket a munkaerőpiac szabályozza
Nincs teljes foglalkoztatottság, jellemző a munkanélküliség
Látszólag teljes foglalkoztatottság van
A kereslet-kínálat szabályai érvényesülnek
Központi szabályozás érvényesül
Mik jellemzik a fogyasztói társadalmat?
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vásárlóképes keleslet
Alacsony életszínvonal
A természeti erőforrások túlzott kiakzánása
Az ipar és a mezőgazdaság termelékenysége
Alacsony színvonalú szolgáltatások
Tömeges munkanélküliség és szegénység
Elavult technológiák alkalmazása
Fejlett egészségügyi és oktatási rendszer
Magas életszínvonal
Mik jellemezték a 60-as és 70-es évek ifjúsági kultúráját?
 A hagyományok elleni lázadás
A jóléti társadalom kényelmének élvezete
A szabadság fontosságának hírdetése
Szembenállás a fogyasztói kultúrával
A gazdagság és a csillogás kultusza
Az erőszak kultusza
Háborúellenesség
A régi korok divatjának és zenéjének felfedezése
A foglalkozás befejeződött.

0