Fontos tudnivalók!
0/0 Pont
1. Antik kultúra
0/6 Pont
2. Iszlám vallás
0/4 Pont
3. Géza fejedelem
0/4 Pont
4. Katolikus megújulás
0/4 Pont
5. Erdélyi egyházak a XVI.-XVII. században
0/4 Pont
6. Szövetségi rendszerek
0/4 Pont
7. Dualizmus kori Magyarország
0/4 Pont
8. A második világháború előzményei
0/4 Pont
9. Magyarország a második világháborúban
0/4 Pont
10. Jugoszlávia felbomlása
0/4 Pont
11. A Rákosi-korszak gazdasága (Komplex tesztfeladat)
0/7 Pont
12. Mai magyar választási rendszer
0/4 Pont
Fontos tudnivalók!

 Csak annyi válaszelemet írjon, amennyit a feladat kér! A feladatok megoldásakor tartsa szem előtt az alábbi javaslatokat! 
 • Olvassa el figyelmesen a feladatokat! 
 • Kövesse figyelmesen a feladatlap utasításait! 
 • Tudatosítsa, hány részfeladatból áll a feladat, és oldja meg az összeset! 
 • Tanulmányozza a feladatokhoz kapcsolódó forrásokat (kép, ábra, szöveg, térkép)! 
 • Válaszait gondos mérlegelés után, lehetőleg javítás nélkül írja le! 
 • A feladatok megoldásához használhatja a megengedett segédeszközöket: a középiskolai történelmi atlasz térképeit és a helyesírási szótárt. 
 Ügyeljen arra, hogy a személyek, topográfiai adatok és fogalmak csak pontos helyesírással értékelhetők!
1. A feladat az ókori görög kultúra emlékeivel kapcsolatos. Párosítsa az ókori városokra vonatkozó szöveges forrásokhoz a megfelelő képet, valamint nevezze meg a városokat! Írja a képek sorszámát, illetve a városok nevét a  megfelelő mezőbe! Egy sorszám kimarad. (Elemenként 1 pont.) 
A) „A szobrokra [versben] írt feliratok kerültek. Az első felirat arról szól, hogy […] nem pénzzel, hanem a láb gyorsaságával, s a test erejével kell győzelmet szerezni. Egy másik felirat a törvényeken őrködő istenek dicsőségét […] magasztalja, minden törvénysértő atléta megfélemlítésére.” 
 (Pauszaniasz) 
 
B) „Periklész felvilágosította a népet, hogy ezekkel a pénzekkel nem kell elszámolniuk a szövetségeseknek, hiszen ők harcolnak helyettük, és ők tartják távol a barbárokat. […] Minthogy pedig a város bőven el van látva a hadviseléshez szükséges dolgokkal, a felesleget olyasmire kell fordítani, amiből a városra örök dicsőség származik. Így emelkedtek a nagyszerű, utánozhatatlan szépségű épületek […].” 
(Plutarkhosz) 
 
C) „Igen nagy város, kitűnő fekvésű, bővelkedik mindenféle javakban és gazdag élelmiszerekben. Ugyanis háromféle halat fogyaszt, amivel más tartomány nem rendelkezik: folyami, tavi és tengeri halat. Bőségesen van e városban mindenféle fajtája akár az illatszereknek, akár sokféle barbár áruknak […]. A Nílus folyó nyár évadján szétáradva megöntözi az egész földet és előkészíti a magvetésre […].”
(Ismeretlen ókori szerző)
 
 
 
 
 
 
 


Az A) betűjelű szöveges forráshoz tartozó kép sorszáma:   
Az A) betűjelű szöveges forráshoz tartozó város neve:   
 
 A B) betűjelű szöveges forráshoz tartozó kép sorszáma:   
 A B) betűjelű szöveges forráshoz tartozó város neve:   
 
 A C) betűjelű szöveges forráshoz tartozó kép sorszáma:    
 A C) betűjelű szöveges forráshoz tartozó város neve:   
2. A feladat az iszlám vallással kapcsolatos. 
 A következő idézetek a Bibliából és a Koránból származnak. Rendelje az állításokhoz a megfelelő Korán idézet sorszámát! Egy mezőbe egy sorszámot írjon! Négy sorszám kimarad. (Elemenként 1 pont.) 
1. „Az emberek kötelessége […] a Házhoz történő zarándoklat, de csak annak, aki módot talál rá. Ám aki tagadja, az maga látja kárát.” 
2. „Amikor imádkozott, megnyílt az ég, és a Szentlélek galamb alakjában leszállt rá. Szózat is hallatszott az égből: Te vagy az én szeretett Fiam, benned telik kedvem.” 
 
3. „Bizony Mi látjuk orcád fordulását az ég felé, ezért megváltoztatjuk neked az imairányt úgy, hogy azzal elégedett leszel. Fordítsd hát orcádat a Tilalmas Mecset felé, és bárhol is vagytok, fordítsátok orcátokat arra!” 
 
4. „Magasztaltassék [Isten]! Nincs szüksége gyermekre, amikor Övé mindaz, ami az egekben és a földön van.” 

 5. „Nincs itt. Feltámadt, ahogy előre megmondta. Gyertek, nézzétek meg a helyet, ahol nyugodott! Aztán siessetek, vigyétek hírül tanítványainak: Feltámadt a halálból, előttetek megy Galileába. Ott viszontlátjátok. Íme tudtotokra adtam.” 
 
 6. „Harcoljatok […] azok ellen, akik harcolnak ellenetek! Ám ne szegjétek meg a törvényt, ne harcoljatok a fegyvertelenek ellen!” 
 
 7. „Amikor pedig böjtöltök, ne nézzetek komoran, mint a képmutatók, akik eltorzítják arcukat, hogy lássák az emberek böjtölésüket. Bizony, mondom néktek: megkapták jutalmukat. Amikor pedig te böjtölsz, kend meg a fejedet, és mosd meg az arcodat, hogy böjtölésedet ne az emberek lássák, hanem Atyád, aki látja, ami titokban történik, megfizet neked.” 
 
 8. „[A böjt ideje] [...] amikor [...] útmutatás [első ízben] küldetett le az emberek számára [...]. Aki közületek e hónap idején [a maga helyén] jelen van, az böjtölje végig! Ha pedig valaki beteg, vagy úton van, akkor [azonos] számú másik napig [kell böjtölnie]! […] Egyetek és igyatok addig, amíg a hajnalhasadáskor meg nem különböztetitek a fehér szálat a feketétől! Aztán tartsátok be szigorúan a böjtöt a sötétség beálltáig!” 


a)  Az iszlám minden hívőnek előírja, hogy – ha megteheti – látogasson el
Mekka szent helyeire.
 Az állításhoz kapcsolódó szöveg sorszáma:   

b) Az iszlám Jézust nem ismeri el Istennek.
Az állításhoz kapcsolódó szöveg sorszáma:   
 
c) A böjtölést az év adott időszakában a Korán kinyilatkoztatásának idejére
emlékezve kell végrehajtani.
Az állításhoz kapcsolódó szöveg sorszáma:   
 
d) A rendszeresen elvégzett imát Mekka felé fordulva kell teljesíteni.
 Az állításhoz kapcsolódó szöveg sorszáma:   
 
  
3. A feladat a magyar államalapítással kapcsolatos. 
 Oldja meg a feladatokat a Géza fejedelemre vonatkozó források és ismeretei alapján! (Elemenként 1 pont.) 
A) „[Géza] igencsak kegyetlen volt, és sokakat ölt meg hirtelen felindulásból. Mikor kereszténnyé lett, indulatosan lépett fel tusakodó alattvalóival szemben e hit megerősítéséért, és a régi bűnt az Isten iránti buzgalomtól felbuzdulva elsöpörte. [Géza] a mindenható Istennek, de [más] istenségek különféle hiú képzeteinek is áldozott, s midőn főpapjától szemrehányást kapott ezért, magáról azt állította: elég gazdag és hatalmas ahhoz, hogy ezt megtehesse.” 
(Thietmar merseburgi püspök krónikája az 1010-es évekből) 
 
B) „[Géza] ugyan király volt, de eleinte pogány. Később megvilágosítva a Szentlélek kegyelmétől, felismerte az út és az élet világosságát, s követve az evangéliumi tanítást, az igazság nyomába szegődött. Közben pedig Isten színe előtt igen dicséretessé tette magát azzal, hogy katonaságának vezéreit az igaz Isten tiszteletére térítette. Akiket pedig rajtakapott azon, hogy más utat követnek, fenyegetéssel és rémítgetéssel törte igába. […] Megöregedvén érezte, hogy nemsokára távoznia kell testéből, fiának, akit az ország trónjára kívánt emelni, a római császárok kiterjedt nemzetségéből származó, igen előkelő feleséget hozott.” 
(Szent István 1100 körül keletkezett legendája) 
a) Géza fejedelem mely politikai döntését írja le mindkét forrás? 
3. A feladat a magyar államalapítással kapcsolatos. 
 Oldja meg a feladatokat a Géza fejedelemre vonatkozó források és ismeretei alapján! (Elemenként 1 pont.) 
A) „[Géza] igencsak kegyetlen volt, és sokakat ölt meg hirtelen felindulásból. Mikor kereszténnyé lett, indulatosan lépett fel tusakodó alattvalóival szemben e hit megerősítéséért, és a régi bűnt az Isten iránti buzgalomtól felbuzdulva elsöpörte. [Géza] a mindenható Istennek, de [más] istenségek különféle hiú képzeteinek is áldozott, s midőn főpapjától szemrehányást kapott ezért, magáról azt állította: elég gazdag és hatalmas ahhoz, hogy ezt megtehesse.” 
(Thietmar merseburgi püspök krónikája az 1010-es évekből) 
 
B) „[Géza] ugyan király volt, de eleinte pogány. Később megvilágosítva a Szentlélek kegyelmétől, felismerte az út és az élet világosságát, s követve az evangéliumi tanítást, az igazság nyomába szegődött. Közben pedig Isten színe előtt igen dicséretessé tette magát azzal, hogy katonaságának vezéreit az igaz Isten tiszteletére térítette. Akiket pedig rajtakapott azon, hogy más utat követnek, fenyegetéssel és rémítgetéssel törte igába. […] Megöregedvén érezte, hogy nemsokára távoznia kell testéből, fiának, akit az ország trónjára kívánt emelni, a római császárok kiterjedt nemzetségéből származó, igen előkelő feleséget hozott.” 
(Szent István 1100 körül keletkezett legendája) 
b) Milyen tekintetben mond ellent egymásnak a két forrás Géza fejedelemre vonatkozóan? Jelölje be a helyes állítást! Abban, hogy engedte-e alattvalóinak a pogány vallás gyakorlását.
Abban, hogy milyen volt a személyes viszonya a keresztény hithez.
Abban, hogy kire akarta hagyni trónját.
3. A feladat a magyar államalapítással kapcsolatos. 
 Oldja meg a feladatokat a Géza fejedelemre vonatkozó források és ismeretei alapján! (Elemenként 1 pont.) 
A) „[Géza] igencsak kegyetlen volt, és sokakat ölt meg hirtelen felindulásból. Mikor kereszténnyé lett, indulatosan lépett fel tusakodó alattvalóival szemben e hit megerősítéséért, és a régi bűnt az Isten iránti buzgalomtól felbuzdulva elsöpörte. [Géza] a mindenható Istennek, de [más] istenségek különféle hiú képzeteinek is áldozott, s midőn főpapjától szemrehányást kapott ezért, magáról azt állította: elég gazdag és hatalmas ahhoz, hogy ezt megtehesse.” 
(Thietmar merseburgi püspök krónikája az 1010-es évekből) 
 
B) „[Géza] ugyan király volt, de eleinte pogány. Később megvilágosítva a Szentlélek kegyelmétől, felismerte az út és az élet világosságát, s követve az evangéliumi tanítást, az igazság nyomába szegődött. Közben pedig Isten színe előtt igen dicséretessé tette magát azzal, hogy katonaságának vezéreit az igaz Isten tiszteletére térítette. Akiket pedig rajtakapott azon, hogy más utat követnek, fenyegetéssel és rémítgetéssel törte igába. […] Megöregedvén érezte, hogy nemsokára távoznia kell testéből, fiának, akit az ország trónjára kívánt emelni, a római császárok kiterjedt nemzetségéből származó, igen előkelő feleséget hozott.” 
(Szent István 1100 körül keletkezett legendája) 
c) Nevezze meg azt az államot, amelynek uralkodóit a B) betűjelű forrás „római császárok” néven említi!  
3. A feladat a magyar államalapítással kapcsolatos. 
 Oldja meg a feladatokat a Géza fejedelemre vonatkozó források és ismeretei alapján! (Elemenként 1 pont.) 
A) „[Géza] igencsak kegyetlen volt, és sokakat ölt meg hirtelen felindulásból. Mikor kereszténnyé lett, indulatosan lépett fel tusakodó alattvalóival szemben e hit megerősítéséért, és a régi bűnt az Isten iránti buzgalomtól felbuzdulva elsöpörte. [Géza] a mindenható Istennek, de [más] istenségek különféle hiú képzeteinek is áldozott, s midőn főpapjától szemrehányást kapott ezért, magáról azt állította: elég gazdag és hatalmas ahhoz, hogy ezt megtehesse.” 
(Thietmar merseburgi püspök krónikája az 1010-es évekből) 
 
B) „[Géza] ugyan király volt, de eleinte pogány. Később megvilágosítva a Szentlélek kegyelmétől, felismerte az út és az élet világosságát, s követve az evangéliumi tanítást, az igazság nyomába szegődött. Közben pedig Isten színe előtt igen dicséretessé tette magát azzal, hogy katonaságának vezéreit az igaz Isten tiszteletére térítette. Akiket pedig rajtakapott azon, hogy más utat követnek, fenyegetéssel és rémítgetéssel törte igába. […] Megöregedvén érezte, hogy nemsokára távoznia kell testéből, fiának, akit az ország trónjára kívánt emelni, a római császárok kiterjedt nemzetségéből származó, igen előkelő feleséget hozott.” 
(Szent István 1100 körül keletkezett legendája) 
d) Miért volt szokatlan Géza fejedelemnek a B) betűjelű forrásban aláhúzott döntése? Karikázza be a helyes állítás sorszámát!Azért, mert a döntés ellentmondott az addigi öröklési rendnek.
Azért, mert Géza külföldön neveltette a fiát.
Azért, mert Géza nem elégedett meg azzal, hogy fia a fejedelmi címet viselje.
4. A feladat a katolikus megújulással kapcsolatos. 
 Oldja meg a feladatokat a forrás és ismeretei segítségével! (Elemenként 1 pont.) 
 „Bárki, aki társaságunkban a kereszt lobogója alatt Isten harcosa kíván lenni, és csak az Urat és annak földi helytartóját […] akarja szolgálni, az ünnepélyes szüzességi fogadalom után lélekben legyen felkészülve arra, hogy olyan társaság tagja lesz, melynek célja a lelkeknek a keresztény tanok szerinti gondozása, a hit terjesztése nyilvános prédikációk útján, Isten igéjének szolgálata, lelki gyakorlatok és a gyermekek és a kereszténységet nem ismerők tanításában és a gyóntatásban megvalósuló szeretetszolgálat révén, illetve a keresztények hitben való megerősítése.” 
(Részlet a jezsuita rend szabályzatából, 1540)
a) Jelölje be a forrásban megjelenő két szerzetesi fogadalmat!szegénység
a hit fegyveres védelme
tisztaság
engedelmesség
4. A feladat a katolikus megújulással kapcsolatos. 
 Oldja meg a feladatokat a forrás és ismeretei segítségével! (Elemenként 1 pont.) 
 „Bárki, aki társaságunkban a kereszt lobogója alatt Isten harcosa kíván lenni, és csak az Urat és annak földi helytartóját […] akarja szolgálni, az ünnepélyes szüzességi fogadalom után lélekben legyen felkészülve arra, hogy olyan társaság tagja lesz, melynek célja a lelkeknek a keresztény tanok szerinti gondozása, a hit terjesztése nyilvános prédikációk útján, Isten igéjének szolgálata, lelki gyakorlatok és a gyermekek és a kereszténységet nem ismerők tanításában és a gyóntatásban megvalósuló szeretetszolgálat révén, illetve a keresztények hitben való megerősítése.” 
(Részlet a jezsuita rend szabályzatából, 1540)
b) Melyik módszert vették át a jezsuiták a protestánsoktól a hit terjesztéséhez? Jelölje be a helyes választ! gyóntatás
szerzetesrend alapítása
iskolák alapítása
szüzességi fogadalom
4. A feladat a katolikus megújulással kapcsolatos. 
 Oldja meg a feladatokat a forrás és ismeretei segítségével! (Elemenként 1 pont.) 
 „Bárki, aki társaságunkban a kereszt lobogója alatt Isten harcosa kíván lenni, és csak az Urat és annak földi helytartóját […] akarja szolgálni, az ünnepélyes szüzességi fogadalom után lélekben legyen felkészülve arra, hogy olyan társaság tagja lesz, melynek célja a lelkeknek a keresztény tanok szerinti gondozása, a hit terjesztése nyilvános prédikációk útján, Isten igéjének szolgálata, lelki gyakorlatok és a gyermekek és a kereszténységet nem ismerők tanításában és a gyóntatásban megvalósuló szeretetszolgálat révén, illetve a keresztények hitben való megerősítése.” 
(Részlet a jezsuita rend szabályzatából, 1540)
c) Mely tisztség viselőjét nevezi „földi helytartónak” az idézett forrás?   
5. A feladat Erdély XVI–XVII. századi történetéhez kapcsolódik.
Döntse el az állításokról a források és ismeretei segítségével, hogy melyik felekezetre / egyházra vonatkoznak! Válasza ki a megfelelő felekezetet az állításhoz!  (Elemenként 1 pont.) 

 
 
 
„Azonkívül mivel a vallás ügyében […] különféle viták, perlekedések, civódások, vélemények voltak a kolozsvári magyar nemzetiségű és a szebeni szász nemzetiségű egyház […] között, az ilyen egyenetlenségek megszüntetésére […] úgy döntöttek: mostantól kezdve a jövőben mindkét félnek szabadságában áll, hogy akár a kolozsvári, akár a szebeni egyház vallását és felfogását kövesse.” 
(A tordai országgyűlés határozata, 1564)
 
a) Az Erdélyben legkorábban megjelent protestáns irányzat, amely részben a német nyelvnek köszönhetően terjedt el.katolikus
evangélikus
ortodox
református
5. A feladat Erdély XVI–XVII. századi történetéhez kapcsolódik.
Döntse el az állításokról a források és ismeretei segítségével, hogy melyik felekezetre / egyházra vonatkoznak! Válasza ki a megfelelő felekezetet az állításhoz!  (Elemenként 1 pont.) 

 
 
 
„Azonkívül mivel a vallás ügyében […] különféle viták, perlekedések, civódások, vélemények voltak a kolozsvári magyar nemzetiségű és a szebeni szász nemzetiségű egyház […] között, az ilyen egyenetlenségek megszüntetésére […] úgy döntöttek: mostantól kezdve a jövőben mindkét félnek szabadságában áll, hogy akár a kolozsvári, akár a szebeni egyház vallását és felfogását kövesse.” 
(A tordai országgyűlés határozata, 1564)
 
b) Protestáns irányzat, amelynek tanításai leginkább erősítették a magyar rendi szemléletet. ortodox
református
katolikus
evangélikus
5. A feladat Erdély XVI–XVII. századi történetéhez kapcsolódik.
Döntse el az állításokról a források és ismeretei segítségével, hogy melyik felekezetre / egyházra vonatkoznak! Válasza ki a megfelelő felekezetet az állításhoz!  (Elemenként 1 pont.) 

 
 
 
„Azonkívül mivel a vallás ügyében […] különféle viták, perlekedések, civódások, vélemények voltak a kolozsvári magyar nemzetiségű és a szebeni szász nemzetiségű egyház […] között, az ilyen egyenetlenségek megszüntetésére […] úgy döntöttek: mostantól kezdve a jövőben mindkét félnek szabadságában áll, hogy akár a kolozsvári, akár a szebeni egyház vallását és felfogását kövesse.” 
(A tordai országgyűlés határozata, 1564)
 
c) Az önálló Erdély fejedelmeinek többsége ehhez az irányzathoz tartozott, ennek szerepe volt a Habsburgokkal vívott küzdelmeikben is. evangélikus
ortodox
katolikus
református
5. A feladat Erdély XVI–XVII. századi történetéhez kapcsolódik.
Döntse el az állításokról a források és ismeretei segítségével, hogy melyik felekezetre / egyházra vonatkoznak! Válasza ki a megfelelő felekezetet az állításhoz!  (Elemenként 1 pont.) 

 
 
 
„Azonkívül mivel a vallás ügyében […] különféle viták, perlekedések, civódások, vélemények voltak a kolozsvári magyar nemzetiségű és a szebeni szász nemzetiségű egyház […] között, az ilyen egyenetlenségek megszüntetésére […] úgy döntöttek: mostantól kezdve a jövőben mindkét félnek szabadságában áll, hogy akár a kolozsvári, akár a szebeni egyház vallását és felfogását kövesse.” 
(A tordai országgyűlés határozata, 1564)
 
d) Az egyház hívei számottevően egyik rendi nemzetben sem képviseltették magukat. ortodox
református
evangélikus
katolikus
6. A feladat az első világháborús szövetségi rendszerek kialakulásához kapcsolódik. 
 Oldja meg a feladatokat a források és ismeretei segítségével!  
Melyik ország neve maradt ki az idézett forrásokból? Írja a betűvel jelölt, kimaradt ország nevét a pontozott vonalra! (Elemenként 1 pont.)A) „Kívánságunk fenntartani a nagy monarchiák közötti barátságot, amelyeknek a
forradalommal szemben több veszítenivalójuk van, mint nyernivalójuk az egymás
elleni harcban. Ha ez fájdalmunkra Oroszország és [a)] között nem lehetséges, akkor
még éppen el tudnánk viselni, hogy barátaink egymással szemben csatákat vesztenek
vagy nyernek – azt azonban nem, hogy egyikük oly súlyos sebeket vagy károkat
szenvedjen, hogy az veszélyeztesse független és az európai politikába beleszóló
nagyhatalmi állását.” 
 (A német kancellár visszaemlékezései, 1890) 
 
 a) Az ország neve:   
 
 
 
B) „Abban az esetben, ha az egyik birodalmat mindkét magas szerződő fél várakozása
és őszinte kívánsága ellenére [a mindkét szerződő féllel határos b)] részéről támadás
érné, mindkét magas szerződő fél köteles egymásnak birodalma teljes fegyveres
erejével segítséget nyújtani.” 
(Németország és az Osztrák–Magyar Monarchia kettős
szövetsége, 1879) 
 
b) Az ország neve:   
 
 
C) „Abban az esetben, ha Olaszországot közvetlen kihívás nélkül bármiféle okból
támadás érné [c)] részéről, a másik két magas szerződő fél kötelezi magát, hogy
minden eszközzel segítséget és támogatást nyújt a megtámadott félnek. Ugyanilyen
kötelezettség terheli Olaszországot abban az esetben, ha [c)] közvetlen kihívás nélkül
támadást intéz Németország ellen.” 
(A hármas szövetség, 1882) 
 
c) Az ország neve:   
 
 
Nevezze meg az A) jelű forrás szerzőjét, azt a politikust, aki a kettős és hármas szövetség
létrehozásában vezető szerepet játszott! (1 pont)

 
 
7. A feladat a dualizmus kori Magyarországgal kapcsolatos. 
 Oldja meg a feladatokat a források és ismeretei segítségével! (Elemenként 1 pont.) 
a) Nevezze meg a táblázat első oszlopában a) betűjellel jelzett népcsoportot!  
 
 b) Nevezze meg a táblázat első oszlopában b) betűjellel jelzett népcsoportot!
   
7. A feladat a dualizmus kori Magyarországgal kapcsolatos. 
 Oldja meg a feladatokat a források és ismeretei segítségével! (Elemenként 1 pont.) 
c) A teljes népesség mekkora hányada volt protestáns a táblázat adatai alapján? Jelölje be a helyes választ! Több mint a fele.
Nagyjából harmada.
Közel 15 százaléka.
Közel negyede.
7. A feladat a dualizmus kori Magyarországgal kapcsolatos. 
 Oldja meg a feladatokat a források és ismeretei segítségével! (Elemenként 1 pont.) 
d) Miért nem szerepel a táblázatban felsorolt népcsoportok között a zsidó megnevezés? Jelölje be a helyes választ! A zsidókat nem tekintették különálló népcsoportnak, ezért anyanyelvük alapján főként a németekhez és a magyarokhoz sorolták őket.
A zsidók többsége beleolvadt a peremterületeken élő szláv lakosságba, ezért nem kezelték őket önálló népcsoportként.
A magyarországi zsidóság aránya nem érte el az egy százalékot, ezért az „egyéb” kategóriába sorolták be.
8. A feladat a második világháború előzményeivel kapcsolatos. 
Rendelje a német terjeszkedésről szóló forrásokhoz annak a területnek a sorszámát, amelyikre az idézet vonatkozik! Írja a megfelelő sorszámot a forrás után! Egy sorszám kimarad. 
 (Elemenként 1 pont.) 


a) „Hajnali öt órakor felvonult a nemzetközi rendőrhadtest és […] megszállta […] a
Franciaországba és a Német Birodalomba vezető utakat és határállomásokat […], hogy
a szavazás biztonságát minden rajtaütésszerű támadás ellen biztosítsák. […] Ha a
szavazatok nyolcvanöt-kilencven százaléka Németország javára esik […], ez Hitler
nagy győzelmét jelentené.” 
 (Korabeli beszámoló)

  
 
 
b)  „Most ennek az országnak új missziót hirdetek. Olyat, ami megfelel annak a
parancsolatnak, amely egykor ide hívta a német telepeseket az óbirodalom összes
tartományából: Legyen a német nép ősi Ostmarkja [keleti határvidéke] mostantól a
német nemzet és ezáltal a Német Birodalom legfiatalabb védőbástyája. […] Ez az
ország német, megértette a küldetését, teljesíteni fogja azt, és a nagy német
népközösséghez való hűségében soha senki nem fogja túlszárnyalni.” 
(Hitler beszéde)

 
 

c) „Németország, az Egyesült Királyság, Franciaország és Olaszország, tekintetbe véve
a […] terület elcsatolására vonatkozólag elvben már elért megállapodásokat,
megegyezett ennek az elcsatolásnak […] feltételeiben és módozataiban, valamint az
ennek következtében foganatosítandó intézkedésekben, és a jelen egyezménnyel
egyenként felelősséget vállalnak az egyezmény végrehajtásának biztosításához
szükséges lépésekért.” 
(Szerződésrészlet)
 
 
 
 
d) „Németország és a Szovjetunió érdekszféráját hozzávetőleg a Narev, Visztula és a
Szan folyók vonala határolja el. Azt a kérdést, hogy a kétoldalú érdekek kívánatosnak
tüntetik-e fel egy független […] állam fenntartását, és melyek lennének ezen állam
határai, végleg csak további politikai fejlemények során lehet tisztázni.” 
(Szerződésrészlet)

 
 
 
9. A feladat Magyarország második világháború alatti történetéhez kapcsolódik.
  Oldja meg a feladatokat a forrás és ismeretei segítségével! (Elemenként 1 pont.)
„A Führer szemében Magyarország egyedüli felelős személye a Pártvezető. Magyarország szabad, önálló és független állam, amely szabadságát, önállóságát és függetlenségét olyan mértékben és úgy nyeri el, ahogyan harcol értük. Magyarország a német háborúvezetés szempontjából nem átmeneti terület, amelyben csupán időnyerésért folytat harcot, hanem bástya, amely szerves részét képezi a német vezetés minden elhatározásának és melyért Németország éppen olyan döntően harcol, mint teszi ezt Nyugat-Németországban vagy Kelet-Poroszországban.” 
 (Kormányprogram, 1944 ősze)
a) Nevezze meg a forrásban említett pártvezetőt! Keresztnevet is írjon! 
 
b) Mely esemény sikertelensége miatt került hatalomra a programot megfogalmazó
kormány?

 
 
c) Cáfolja meg ismeretei segítségével a forrásban aláhúzott állítást!

 Magyarország a kormányprogram összeállításakor    alatt állt. 
 
 d) Mely nagyhatalom elleni harcban játszhatott Magyarország „bástya" szerepet a forrás
keletkezésének időpontjában?

 
   
10. A feladat Jugoszlávia felbomlásával kapcsolatos.
Rendelje a térképvázlaton szereplő tagállamokat a rájuk vonatkozó állításhoz! Írja a tagállam sorszámát a megfelelő állítás mellé! Egy mezőbe egy sorszámot írjon! Egy sorszámot többször is beírhat. (Elemenként 1 pont.)


a) A volt Jugoszlávia vezető tagállama. Területén helyezkedett el a szövetségi
állam fővárosa és törvényhozása. 
 
 
b) Latin ábécét használó és évezredes nyugati keresztény (katolikus) hagyománnyal
rendelkező egykori tagállam.
 
 
c) Vallási és etnikai szempontból a leginkább kevert lakosságú egykori tagállam,
amely éppen ezért a legtöbbet szenvedett a délszláv háborúban. 
 
 
d) A tengerparti turizmusból is jelentős bevételekhez jutó egykori tagállam,
amely gazdasági teljesítményéhez képest a politikai hatalomból aránytalanul
csekély mértékben részesült.
 
 
11. A feladat a magyarországi kommunista diktatúra időszakával kapcsolatos. (komplex tesztfeladat) 
 Oldja meg a feladatokat a források és ismeretei segítségével! (Elemenként 1 pont.)
Rendelje a képeket a rájuk vonatkozó állításhoz! Írja a képek sorszámát az állítások utáni mezőbe! Egy mezőbe egy sorszámot írjon! Egy sorszám kimarad. a) Az állam megtorlással sújtotta az egyéni gazdálkodás mellett kitartó
parasztságot.   
 
b) A gazdag parasztokat propaganda alkalmazásával igyekeztek
ellehetetleníteni.   
 
c) Az ország természeti adottságait figyelmen kívül hagyták a
mezőgazdaság átalakítása során.   
 
d)  A tervszámok felülmúlására ösztönözték a lakosságot.    és   
 
 
e) Nevezze meg szakkifejezéssel azt a mezőgazdasági üzemtípust, amelynek kialakítását
szolgálta az 1. képen megjelenő film! 

 
 
 
f) Mely – a tulajdonviszonyokat érintő – változás volt az előfeltétele a 3. képen megjelenő
gazdaságirányítási modell elindításának? 

 
 
12. A feladat a mai magyar választási rendszerhez kapcsolódik. 
Döntse el a forrás és ismeretei segítségével, mi történik a következő esetekben! Jelölje be a mondatok helyes befejezését! (Elemenként 1 pont.) 
a) Ha a legtöbb szavazatot kapott egyéni képviselőjelöltre a választók 30%-a szavazott, akkor …  a jelölt az őt indító párt országos listáján szerzett mandátumot.
második fordulóra kerül sor, mert senki sem szerzett abszolút többséget.
a jelölt egyéni mandátumot szerzett.
12. A feladat a mai magyar választási rendszerhez kapcsolódik. 
Döntse el a forrás és ismeretei segítségével, mi történik a következő esetekben! Jelölje be a mondatok helyes befejezését! (Elemenként 1 pont.) 
b) Ha egy egyéni képviselőjelöltre a választók 30%-a szavazott, és ezzel a választókerületben második lett, akkor …egyéni mandátumot nem szerzett, és a rá leadott szavazatok is mindenképpen elvesznek.
egyéni mandátumot nem szerzett, de a rá leadott szavazatok hasznosulhatnak.
ő is egyéni mandátumot szerzett.
12. A feladat a mai magyar választási rendszerhez kapcsolódik. 
Döntse el a forrás és ismeretei segítségével, mi történik a következő esetekben! Jelölje be a mondatok helyes befejezését! (Elemenként 1 pont.) 
c) Ha egy párt országos mandátumokat szerzett, akkor ezeket …csak az országos listájára leadott szavazatok alapján kaphatta.
az országos listájára leadott szavazatok és az egyéni jelöltjeire leadott töredékszavazatok alapján kaphatta.
csak az egyéni jelöltjeire leadott töredékszavazatok alapján kaphatta.
12. A feladat a mai magyar választási rendszerhez kapcsolódik. 
Döntse el a forrás és ismeretei segítségével, mi történik a következő esetekben! Jelölje be a mondatok helyes befejezését! (Elemenként 1 pont.) 
d) Ha egy pártra országosan az érvényesen szavazók közül 5%-nál kevesebben szavaztak, akkor … országos és egyéni mandátumot is szerezhetett, ha a választóknak csak a fele ment el szavazni.
nem szerezhetett mandátumot.
nem szerezhetett országos mandátumot, de jelöltjei egyéni mandátumot igen.
A foglalkozás befejeződött.

0