Témaválasztó
0/0 Pont
Az ifjú Csokonai
0/0 Pont
Az ifjú Csokonai - Feladatok
0/0 Pont
A Debreceni Református Kollégium
0/0 Pont
A Debreceni Református Kollégium - Feladatok
0/0 Pont
Kanári-szigetek, rézmetsző diákok
0/0 Pont
Kanári-szigetek, rézmetsző diákok - Feladatok
0/0 Pont
A zenekedvelő Csokonai
0/0 Pont
A zenekedvelő Csokonai - Feladatok
0/0 Pont
Csokonai és a festészet
0/0 Pont
Csokonai és a festészet - Feladatok
0/0 Pont
Szobrok Csokonairól
0/0 Pont
Szobrok Csokonairól - Feladatok
0/0 Pont
Anekdota Csokonairól
0/0 Pont
Anekdota Csokonairól - Feladatok
0/0 Pont
A kicsapott diák
0/0 Pont
A kicsapott diák - Feladatok
0/0 Pont
Az ifjú Csokonai 
Csokonait méltán nevezhetjük "csodagyerek"-nek, hiszen állítólag már 2-3 éves korában a betűk formáját kérdezgette mindenkitől, aki szóba állt vele.
 
A Debreceni Kollégium poétai osztályában Csokonai már igen fiatalon kitűnt társai közül versírói tehetségével. A kollégiumban a professzorok szabták meg a poétai osztályban a versek témáját. Lehetett írni például a természetről, egyes személyekről vagy morális kérdésekről - sok más egyéb téma mellett. 
 
Sok költő szégyelli ifjúkori zsengéit, ám Csokonai felnőtt korában is megőrizte a gyermekként vagy ifjúként írott verseit. Ezek egy füzetben, a "Zöld codex"-ben voltak összegyűjtve. Nemcsak a versírásban, de a szavalásban és a versek előadásában is tehetséget árult el. A kortársak leírása szerint örömét lelte az iskolai színi előadásokban.

 
 
Csokonai és barátai a Nagyerdőn  
(Gáborjáni Szabó Kálmán freskója a Kollégium épületében)
 
Miről kérdezgette a felnőtteket Csokonai apró gyermek korában? a betűkről
az édességekről
a rovarokról
a járművekről
Melyik osztályban oktatták a versírást? aritmetikai
geológiai
teológiai
poétai
Hogy nevezzük Csokonai ifjúkori versgyűjteményét? Kék irka
Sárga füzet
Fehér árkusok
Zöld codex
Miben volt még tehetséges Csokonai? kardvívásban
lovaglásban
szavalásban
táncban
Csokonai matematikai tudásával nyűgözte le tanárait. Igaz
Hamis
Csokonai a poetai osztály jeles diákja volt. Hamis
Igaz
Csokonai megőrizte ifjúkori költeményeit. Igaz
Hamis
Csokonai nem szeretett verseket szavalni. Igaz
Hamis


Írd be a hiányzó szót!Csokonai gyerekkorában mindenkitől a    formáját kérdezgette. 
Írd be a hiányzó szót!Csokonainak nagyon jó volt a    és úgy szavalt, mint a színészek. 
A Debreceni Református Kollégium 

A Debreceni Kollégiumban szigorú rend uralkodott a 18. században. Reggel 5-kor kellett kelni, mert 6-kor már kezdődtek a tanórák. A kollégiumot csak írásos engedéllyel és kettesével lehetett elhagyni. 
 
A Kollégiumban minden diáknak volt privát préceptora, azaz magántanítója, aki elmagyarázta az órán tanultakat. Idősebb diákként Csokonai a poétai osztály préceptora volt. Mint kiváló öregdiák, többféle tantárgyra oktathatta az alsóbb osztályos nebulókat. 

Csokonaiért rajongtak a tanítványai, mert órái olyanok voltak, mintha "teátromba" (színházba) mentek volna a tanulók. Érdekesen adott elő, sokszor kint, a Nagyerdőben sétálva.  
Mi kellett ahhoz, hogy egy diák elhagyhassa a kollégiumot? írásos engedély
sok pénz
kitűnő magaviselet
jeles bizonyítvány
Mi volt a préceptor feladata? sétáltatta a professzorok kutyáit
megfőzte az ebédet
takarította a templomot
elmagyarázta az órán tanultakat
Kik voltak Csokonai tanítványai? a felsősök
az alsósok
a szakmunkás tanulók
a bukottak


A Debreceni Kollégium alsó tagozatos diákjait a rektorok oktatták. Igaz
Hamis
A Debreceni Kollégiumban csak a felsőbb osztályokban tanítottak a professzorok. Hamis
Igaz
Milyen szinteken tanulhattak a diákok a Debreceni református Kollégiumban? elemi iskola
óvoda
akadémia
gimnázium
Kösd össze az idegen szavakat a magyar megfelelőikkel! tóga számtan
professzor költő
katedra dobogós tanári asztal
préceptor magántanító
poeta tanári viselet
aritmetika tudós tanár
Írd be a hiányzó szót!A kollégiumból kimenni csak    engedéllyel lehetett.
Írb be a hiányzó számot!A debreceni diákok reggel    órakor keltek, mert igen korán kezdődött a tanítás. 
Írd be a hiányzó szavakat!A professzorok csak a    tagozaton tanítottak, az alsóbb osztályok köztanítói a legkiválóbb    voltak. 
Kanári-szigetek, rézmetsző diákok

Csokonait nemcsak a költészet, de a földrajz tudománya is nagyon érdekelte ifjúkorában. A Debreceni Kollégium diákjaként részletes feljegyzéseket készített a Kanári-szigetekről. Korabeli tankönyvekből másolta ki a Kanári-szigetekkel kapcsolatos tudnivalókat: az éghajlatot, az állat- és növényvilág jellemzőit, a népszokásokat és nevezetességeket. Bár Csokonai sosem járt az egzotikus szigeteken, olvasmányai alapján mégis jól ismerte a Kanári-szigetek, Madeira, vagy akár Ausztrália természetföldrajzi jellemzőit.
 
 Korabeli földgömb
 
Csokonai földrajzi érdeklődése nem független a debreceni rézmetsző diákokkal való barátságától. Ezek a diákok segítették a földrajz oktatásában fontos segédeszközök létrehozását. Ők készítették el az első magyar feliratú földgömböt, 1790-ben.
Hogyan adta jelét Csokonai, hogy érdeklődik a Kanári-szigetek iránt? festményeken örökítette meg
írt egy eposzt a szigetekről
odautazott
jegyzeteket készített róluk
Honnan szerezte információit Csokonai a Kanári-szigetekről? saját tapasztalatból
természetfilmekből
korabeli tankönyvekből
utazók elbeszéléseiből
Kik voltak Csokonai ifjúkori barátai? a kollégiumi menza kuktái
a rézmetsző diákok
a csillagász-hallgatók
a súlyos lexikonok
Hol készült az első magyar felitarú földgömb? Sárospatakon
Pápán
Kolozsváron
Debrecenben
Melyik sziget érdekelte még Csokonait a Kanári-szigeteken kívül? Man-sziget
Madeira
Madagaszkár
Maldív-szigetek
Csokonai sosem járt a Kanári-szigeteken. Igaz
Hamis
A rézmetsző diákok a Kanári-szigetekről érkeztek Debrecenbe. Hamis
Igaz
Csokonai diákkorában idegen nyelvű könyvekből másolt ki földrajzi ismereteket. Hamis
Igaz
A zenekedvelő Csokonai  

Csokonai szerette a zenét, zongorázni és fuvolázni is tudott. Egy régi, 16. századi hagyományhoz tért vissza, amikor ismert dallamra írta a verseit és énekelte is azokat. A pillangóhoz című versét Haydn zenéjére írta, de Mozartot is kedvelte: diákként kezdte el lefordítani a Varázsfuvola szövegkönyvét, Boszorkánysíp címmel. 
 
Maga is gyűjtött népdalokat és népies műdalokat is írt. "Hallgassátok figyelemmel a danoló falusi leányt és a jámbor puttonost!" - biztatta közönségét. 
 
Írt precízen szerkesztett, rímes-időmértékes rokokó dalokat, de tréfás, olykor vaskosan humoros, vagy éppen népies verseket is. Művei eleinte kéziratos másolatokban és énekelve terjedtek.  

 
Csokonai fuvolája

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Milyen régi hagyományt elevenített fel a diák Csokonai, amikor verset írt? sormintával díszítette a lapot
dallamra írta a verseket
versírás közben tubákolt
kőbe véste a verseket
Milyen címet adott Csokonai a Varázsfuvolá-nak a saját fordításában? Mágikus kürt
Bűvös furulya
Csodahangszer
Boszorkánysíp
Milyen dalokat gyűjtött Csokonai? katonadalokat
népdalokat
gyerekdalokat
operett-áriákat
Milyen irányzathoz soroljuk Csokonai dalait? realista
imresszionista
barokk
rokokó
Csokonai nem tudott hangszeren játszani. Hamis
Igaz
Csokonai lefordította Puccini: Pillangókisasszony című operájának szövegkönyvét. Igaz
Hamis
Csokonai szerette és gyűjtötte a népdalokat. Hamis
Igaz
Milyen hangszeren játszott Csokonai? hegedű
zongora
fuvola
szaxofon
Csokonai és a festészet

Csokonai rajzolni és festeni is szeretett - erre a Debreceni Kollégium kifejezetten ösztönözte is a diákokat. A költő otthon az egyik szobát saját falfestményével díszítette.
 
  
Csokonai debreceni diáktársa, Erőss János arcképet festett a költőről. E kép alapján készült el később a bécsi rézmetsző, Friedrich John rézmetszete, Csokonai legismertebb portréja.

 
Csokonai portréja
 

 
 
 Csokonai lakhelye a Darabos utcában
Mit festett otthon Csokonai? üvegablakot
portrékat
falfestményt
hímes tojásokat
Ki készített rézmetszetet Csokonairól? Elton John
Friedrich John
Friedrich Schiller
John Cleese
Csokonai szívesen festett, otthon saját falfestményt készített. Hamis
Igaz
Szobrok Csokonairól

1871-ben állították fel a debreceni Emlékkertben Csokonai első szobrát, melyet Izsó Miklós szobrászművész készített bronzból.
 
Izsó Miklós eredeti szoborterve túl csenevésznek ábrázolta Csokonait - mivel a valóságban is ilyen volt. Ám a szobor megrendelői a bronzba öntésnél kissé megvastagíttatták az alakot. 
Ferenczy István csodálatos márvány mellszobrot készített Csokonairól 1818-ban. Mindezt megrendelés és határozott anyagi cél nélkül tette. A szobrot a Debreceni Kollégiumnak ajándékozta.  
Mikor állították Csokonai első szobrát Debrecenben? 20. században
18. században
19. században
21. században
Milyen kritika érte Izsó Miklós eredeti Csokonai-szobortervét? túl hosszú a haja
nem szép a ruhája
túl csenevész
túl nagy az orra
Ki ajándékozta a Debreceni Kollégiumnak Csokonai mellszobrát? Kazinczy Ferenc
Ferenczy István
Kosztolányi Dezső
Budai Ézsaiás
Izsó Miklós szobrászművész egy márvány mellszobrot készített Csokonairól. Igaz
Hamis
Ki készített szobrot Csokonairól? Ferenczy István
Izsó Miklós
Antonio Canova
Feszty Árpád
Kösd össze az alkotókat a műveikkel! Friedrich John A pillangóhoz
Izsó Miklós Csokonai egészalakos bronzszobra
Csokonai Vitéz Mihály Csokonai márvány mellszobra
Ferenczy István rézmetszet Csokonairól
Milyen időrendi sorrendben készültek a Csokonait ábrázoló műalkotások? (Húzd a helyére!) 


Ferenczy István mellszobra
Friedrich John rézmetszete
Erőss János festménye
Anekdota Csokonairól 

Csokonait vidám és társaságkedvelő embernek mutatja be egy közismert anekdota, melynek alapján később kialakult az "otthagy csapot-papot" szólásunk. 
 
Az ismert történet szerint Csokonai egy református pappal ment le a borospincébe, kinyitottak egy hordót, de nem volt náluk csap, így félő volt, hogy a bor elfolyik. A legenda szerint Csokonai oly feledékeny volt, hogy a csapot és a pincében maradt papot is elfeledte, amikor vidám társaságba invitálták. A tréfás története a pappal jól végződik: a költő végül észbe kapott és visszament a pincébe a papért. A bor sem folyt el, mert a pap ujjával bedugta a hordón a lyukat.  
Milyen szólásunk kapcsolható Csokonai személyéhez? kihúzza a gyufát
köti az ebet a karóhoz
kákán is csomót keres
otthagy csapot-papot
Hová ment Csokonai a pappal? a városházára
a templomba
a borospincébe
a kollégiumba
Egy ismert anekdota szerint Csokonai egy pappal ment le a borospincébe. Hamis
Igaz
Csokonai és a pap krumplit akart felhozni a pincéből. Igaz
Hamis
Csokonai bosszúból hagyta a papot a pincében. Igaz
Hamis
A kicsapott diák 

Csokonai nagyon tehetséges diákja és igen népszerű magántanítója volt a Debreceni Kollégiumnak. Ám az iskola szigorú szabályait nemigen tudta betartani és végül ez vezetett kicsapatásához. Felrótták neki, hogy nem látogatja az ünnepi istentiszteleteket és a diákjait sem viszi el ezekre. Ő azzal védekezett, hogy a betegsége miatt nem szeret templomba járni. 
 
Szeretett pipázni és a diákoknak is engedte ezt. Emiatt egy idősebb professzor megrótta, ő pedig foghegyről válaszolgatott neki, amitől a professzor mérges lett és összeszólalkoztak.  
 
Nem küldte korán lefeküdni a tanítványait, hanem olykor éjszakába nyúlóan beszélgettek irodalomról, kultúráról. Ehhez még bort is ittak, amiből aztán botrány lett. 
 
Csokonai nem várta meg, hogy kicsapják: amikor már eljárás folyt ellene az iskolai törvényszéken, inkább levette a préceptori tógát és nagy beszédben búcsúzott el a diákságtól.
 
Nagyon szerencsétlen ügy, hogy a Debreceni Kollégium épp az akkor legtehetségesebb diákját-tanárát csapta ki. Ezt sokan felemlegették, például Móricz Zsigmond, aki szintén debreceni diák volt.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mi állt Csokonai kicsapatásának hátterében? nem fizetett tandíjat
nem tisztelte a szabályokat
megbukott a vizsgákon
politikai okok
Mivel indokolta Csokonai, hogy kerüli a templomot? egészségi állapotával
lelkiismereti okokkal
nem adott semmilyen magyarázatot
krónikus időhiánnyal
Kivel keveredett konfliktusba Csokonai? egy diákja anyjával
az iskola szakácsával
egy idősebb professzorral
a diákbizottság elnökével
Mit ittak éjjel Csokonai diákjai? bort
hideg vizet
teát
meleg tejet
Miért vette le a tógát Csokonai? mert tudta, hogy ki fogják csapni
mert utálta a színét
mert már ki kellett mosni
mert melege volt benne
Melyik híres írónk volt ugyancsak debreceni diák? Gion Nándor
Gárdonyi Géza
Móricz Zsigmond
Jókai Mór
Csokonait mértéktelen italozása miatt csapta ki a Kollégium. Hamis
Igaz
Csokonai egy nagy búcsúbeszédet tartott a kicsapatása előtt a diákságnak. Hamis
Igaz
Miért indítottak eljárást Csokonai ellen a Debreceni Kollégiumban? mert megütött egy diákot
mert nem vitte a diákjait az istentiszteletre
mert tiszteletlen volt egy professzorral
mert engedte pipázni a növendékeit
Milyen engedményeket tett Csokonai a tanítványainak? éjjel fent maradhattak
nem kellett verset írniuk
nem kellett istentiszteletre menniük
pipázhattak
A foglalkozás befejeződött.

0