Tudáspróba
0/0 Pont

Válaszd ki az egyetlen helyes választ!
Melyik sor tartalmaz kizárólag olyan kémiai részecskéket, amelyeknek minden elektronhéja telített? Sc3+, Li+, Ne, Zn2+
Na+, Cu+, Ca2+, O2-
Al3+, H-, Ne, Rb+
He, Mg2+, Cr3+, Zn2+
Br-, Kr, S2-, K+
Válaszd ki az egyetlen helyes választ! 
Melyik az a sor, amelyben a felsorolt alapállapotú atomok párosítatlan elektronjainak száma balról jobbra nő?Ni, Cu, Zn
Ca, Fe, Cr
Na, Al, Si
V, O, N
Sc, P, S
Válaszd ki az egyetlen helyes állítást! Az alapállapotú argonatom minden elektronhéja telített.
A nátriumion mérete kisebb, mint a magnéziumioné.
A Zn2+ion minden elektronhéja telített, tehát nemesgázszerkezetű.
Az alapállapotú hidrogénatom első ionizációs energiája a legnagyobb a periódusos rendszerben.
Az alapállapotú nitrogénatomban a Hund-szabály miatt három párosítatlan elektron található.
Melyik egyetlen állítás hibátlan a káliumionnal kapcsolatban?Minden elektronhéja telített.
19 protont és 20 elektront tartalmaz.
Nagyobb méretű, mint a kloridion.
5 különböző alhéjon találhatók benne az elektronok.
Legkönnyebben leszakítható elektronjának eltávolításához kisebb energia szükséges, mint az alapállapotú argonatom legkönnyebben leszakítható elektronjának eltávolításához.
Válaszd ki az egyetlen helyes választ!
Az alábbi kémiai részecskék közül melyiknek a legkisebb a sugara? Cl-
S2-
Ca2+
Sc3+
Ar
Egy elem alapállapotú atomjának elektronszerkezete [Ar]3d5 4s2. Melyik az egyetlen hibás állítás az alábbiak közül? Az elem kétszeresen pozitív töltésű ionja nem nemesgázszerkezetű.
Az s-mező elemének atomjáról van szó.
Az atom két telített elektronhéjjal rendelkezik.
Az atom öt párosítatlan elektront tartalmaz.
Az elem a negyedik periódusban található.
Egy elem alapállapotú atomjának elektronszerkezete: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d10. Melyik állítás nem következik ebből az elektronszerkezetből? Az elem egy atomjának magjában 29 neutron található.
Az elem rendszáma 29.
Az atom egy párosítatlan elektront tartalmaz.
Az elem egy atomjának magjában 29 proton található.
Az atom három telített elektronhéjjal rendelkezik.
Válaszd ki az egyetlen helyes választ!
Melyik az a sor, melyben minden felsorolt elem alapállapotú atomjában két párosítatlan elektron található?C, Cl, Mg, Sr
Si, Se, Sc, Co
Ni, O, Ti, C
O, Ge, Zn, Be
As, Ti, Cr, S
Válaszd ki az egyetlen helyes választ! (A vegyjelek bal oldalán az adott elem rendszáma található.)
Az alábbiak közül melyik alapállapotú atomnak a legnagyobb az első ionizációs energiája?16S
11Na
15P
19K
12Mg
Válaszd ki az egyetlen helyes választ!
Melyik állítás igaz minden alapállapotú nemesgázatomra?Maximum csak egy párosítatlan elektronjuk van.
Méretük a legnagyobb az adott periódus elemeinek atomjai közül.
Minden elektronhéjuk telített.
Elektronaffinitásuk nem értelmezhető.
Az első ionizációs energiájuk a legnagyobb a periódusukon belül.
Az alábbiak közül melyik részecske a legkisebb méretű?Lítiumatom
Nátriumatom
Nátriumion
Lítiumion
Héliumatom
Válaszd ki az egyetlen hibás állítást!A kalciumion kisebb, mint a kalciumatom.
Egy főcsoporton belül az atomok átmérője fentről lefelé nő.
Az oxidion nagyobb, mint az oxigénatom.
A magnéziumatom átmérője nagyobb, mint az klóratomé.
Az atomokban a protonok és neutronok száma mindig megegyezik.
Válasz ki az összes helyes választ!
A periódusos rendszerben periodikusan változik az atomokmérete.
elektronegativitása.
a relatív atomtömege.
vegyértékelektronjainak száma.
protonjainak száma.
Válaszd ki az összes helyes állítást! Hevesy György, magyar származású tudós nevéhez fűződik a radioaktív nyomjelzés kidolgozása.
Pierre és Marie Curie a relativitáselmélet kidolgozásáért kapott Nobel-díjat.
A Hund-szabály szerint az elektronok egy héjon belül úgy helyezkednek el, hogy közülük minél több legyen a párosítatlan.
Az elektronegativitás fogalmának megalkotása és kidolgozása Friedrich Hund nevéhez köthető.
A Pauli-elv szerint egy atompályán maximum két elektron helyezkedhet el, azonban azoknak ellentétes spinűeknek kell lenniük.
Válaszd ki az összes helyes állítást!Egy adott elem különböző izotópjaiban a nukleonok száma megegyezik.
Az elektron és a neutron közel azonos tömegű részecskék.
Egy adott elem különböző tömegszámú izotópjai eltérő tömegűek.
A szén hét neutront tartalmazó izotópjának és a nitrogén hat neutront tartalmazó izotópjának tömegszáma megegyezik.
Egy adott atomban a neutronok és a protonok száma mindig megegyezik.
A foglalkozás befejeződött.

0