Tudáspróba
0/0 Pont

Válaszd ki az egyetlen helyes választ!
Melyik sor tartalmaz kizárólag olyan kémiai részecskéket, amelyeknek minden elektronhéja telített? Br-, Kr, S2-, K+
Na+, Cu+, Ca2+, O2-
He, Mg2+, Cr3+, Zn2+
Al3+, H-, Ne, Rb+
Sc3+, Li+, Ne, Zn2+
Válaszd ki az egyetlen helyes választ! 
Melyik az a sor, amelyben a felsorolt alapállapotú atomok párosítatlan elektronjainak száma balról jobbra nő?Ca, Fe, Cr
Na, Al, Si
V, O, N
Sc, P, S
Ni, Cu, Zn
Válaszd ki az egyetlen helyes állítást! A nátriumion mérete kisebb, mint a magnéziumioné.
A Zn2+ion minden elektronhéja telített, tehát nemesgázszerkezetű.
Az alapállapotú argonatom minden elektronhéja telített.
Az alapállapotú nitrogénatomban a Hund-szabály miatt három párosítatlan elektron található.
Az alapállapotú hidrogénatom első ionizációs energiája a legnagyobb a periódusos rendszerben.
Melyik egyetlen állítás hibátlan a káliumionnal kapcsolatban?5 különböző alhéjon találhatók benne az elektronok.
19 protont és 20 elektront tartalmaz.
Legkönnyebben leszakítható elektronjának eltávolításához kisebb energia szükséges, mint az alapállapotú argonatom legkönnyebben leszakítható elektronjának eltávolításához.
Minden elektronhéja telített.
Nagyobb méretű, mint a kloridion.
Válaszd ki az egyetlen helyes választ!
Az alábbi kémiai részecskék közül melyiknek a legkisebb a sugara? Ca2+
Sc3+
Ar
S2-
Cl-
Egy elem alapállapotú atomjának elektronszerkezete [Ar]3d5 4s2. Melyik az egyetlen hibás állítás az alábbiak közül? Az atom öt párosítatlan elektront tartalmaz.
Az s-mező elemének atomjáról van szó.
Az elem a negyedik periódusban található.
Az atom két telített elektronhéjjal rendelkezik.
Az elem kétszeresen pozitív töltésű ionja nem nemesgázszerkezetű.
Egy elem alapállapotú atomjának elektronszerkezete: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d10. Melyik állítás nem következik ebből az elektronszerkezetből? Az elem egy atomjának magjában 29 proton található.
Az atom három telített elektronhéjjal rendelkezik.
Az elem egy atomjának magjában 29 neutron található.
Az elem rendszáma 29.
Az atom egy párosítatlan elektront tartalmaz.
Válaszd ki az egyetlen helyes választ!
Melyik az a sor, melyben minden felsorolt elem alapállapotú atomjában két párosítatlan elektron található?C, Cl, Mg, Sr
Si, Se, Sc, Co
Ni, O, Ti, C
O, Ge, Zn, Be
As, Ti, Cr, S
Válaszd ki az egyetlen helyes választ! (A vegyjelek bal oldalán az adott elem rendszáma található.)
Az alábbiak közül melyik alapállapotú atomnak a legnagyobb az első ionizációs energiája?11Na
15P
16S
19K
12Mg
Válaszd ki az egyetlen helyes választ!
Melyik állítás igaz minden alapállapotú nemesgázatomra?Minden elektronhéjuk telített.
Maximum csak egy párosítatlan elektronjuk van.
Az első ionizációs energiájuk a legnagyobb a periódusukon belül.
Elektronaffinitásuk nem értelmezhető.
Méretük a legnagyobb az adott periódus elemeinek atomjai közül.
Az alábbiak közül melyik részecske a legkisebb méretű?Nátriumion
Nátriumatom
Lítiumion
Héliumatom
Lítiumatom
Válaszd ki az egyetlen hibás állítást!Az oxidion nagyobb, mint az oxigénatom.
Az atomokban a protonok és neutronok száma mindig megegyezik.
A kalciumion kisebb, mint a kalciumatom.
Egy főcsoporton belül az atomok átmérője fentről lefelé nő.
A magnéziumatom átmérője nagyobb, mint az klóratomé.
Válasz ki az összes helyes választ!
A periódusos rendszerben periodikusan változik az atomokvegyértékelektronjainak száma.
mérete.
a relatív atomtömege.
protonjainak száma.
elektronegativitása.
Válaszd ki az összes helyes állítást! Hevesy György, magyar származású tudós nevéhez fűződik a radioaktív nyomjelzés kidolgozása.
Pierre és Marie Curie a relativitáselmélet kidolgozásáért kapott Nobel-díjat.
Az elektronegativitás fogalmának megalkotása és kidolgozása Friedrich Hund nevéhez köthető.
A Pauli-elv szerint egy atompályán maximum két elektron helyezkedhet el, azonban azoknak ellentétes spinűeknek kell lenniük.
A Hund-szabály szerint az elektronok egy héjon belül úgy helyezkednek el, hogy közülük minél több legyen a párosítatlan.
Válaszd ki az összes helyes állítást!A szén hét neutront tartalmazó izotópjának és a nitrogén hat neutront tartalmazó izotópjának tömegszáma megegyezik.
Egy adott atomban a neutronok és a protonok száma mindig megegyezik.
Egy adott elem különböző izotópjaiban a nukleonok száma megegyezik.
Az elektron és a neutron közel azonos tömegű részecskék.
Egy adott elem különböző tömegszámú izotópjai eltérő tömegűek.
A foglalkozás befejeződött.

0