1. Az ókori Róma
0/4 Pont
2. A keresztény egyház szétválása
0/4 Pont
3. A tatárjárás
0/4 Pont
4. A reformáció és a katolikus megújulás
0/4 Pont
5. A török hódítás
0/5 Pont
6. Az első ipari forradalom
0/4 Pont
7. A dualizmus kora
0/4 Pont
8. A hitleri gazdaságpolitika
0/6 Pont
9. Magyarország a két világháború között
0/4 Pont
10. A globális gazdaság
0/4 Pont
11. A Rákosi-korszak
0/3 Pont
12. A háztartások pénzügyei
0/4 Pont
Nevezze meg idegen szakkifejezéssel azt a szövetséget, amelynek létrejöttéről az A) betűjelű forrás ír!   
Válassza ki a B) betűjelű forrás alapján a mondat helyes befejezését! 
 Válassza ki az egyetlen helyes választ!

 
Azért döfte az összes merénylő Caesarba a kardját, mert…Caesar védelmében sokan beavatkoztak.
mindannyian pályáztak Caesar örökségére.
közösen vállalták a felelősséget a gyilkosságért.
Válassza ki a C) betűjelű forrás alapján a mondat helyes befejezését! 
Válassza ki az egyetlen helyes választ!

 A naptárreformra azért volt szükség, mert…a holdév és a napév jelentősen eltért egymástól.
a naptári év kezdete nem nyárra esett.
be kellett illeszteni a Caesarról elnevezett két hónapot.
Állítsa időrendbe a források betűjelét! Kezdje a legkorábbival! 


A)
C)
B)
2. A feladat a keleti és a nyugati keresztény egyház szétválásával és a pápaság szerepével kapcsolatos. 
Döntse el, hogy az idézett forrásrészletek közül melyikre vonatkoznak az állítások!  

A) forrás

B) forrás

C) forrás
A forrás szerzője egy ortodox főpap volt.
Megjelenik benne az a gondolat, hogy az egyházi hatalom a világi felett áll.
A keleti és a nyugati keresztény egyház szétválásakor keletkezett, az egyházszakadás eseményét írja le.
Kiderül belőle, kit tekintettek a pápák a római egyház első vezetőjének.

Azonosítsa a forrásban említett királyt, akinek a nevét kihagytuk és a) betűvel jelöltük!
 


 
 
 
Nevezze meg azt a települést, amelynek térségében a szövegben aláhúzott és b) betűvel
jelölt döntő csata zajlott!

 
 
 

Melyik területre utal a szövegben aláhúzott és c) betűvel jelölt részlet? 
Válassza ki az egyetlen helyes választ!Velence
Dalmácia
Bosznia
A szövegben van egy időbeli pontatlanság. Fogalmazza meg, mi ez! A tatárok rövidebb ideig voltak az országban.
A tatárok hosszabb ideig voltak az országban.
4. A feladat a reformációval és a katolikus megújulással kapcsolatos. Írja az egyes keresztény felekezetekhez a jellemző előfordulási helyük betűjelét és a rájuk vonatkozó állítás sorszámát


Katolikus

Betűjele a térképen:           Állítás sorszáma:   .

Anglikán 
 
Betűjele a térképen:           Állítás sorszáma:   .
 
Evangélikus
 
Betűjele a térképen:           Állítás sorszáma:   .
 
Református

Betűjele a térképen:           Állítás sorszáma:   .

Rendelje a térképvázlatokon ábrázolt hadjáratokhoz a rájuk vonatkozó állításokat!  (Egy állítás kimarad.)  C) A török tartósan megszállta a királyi székhelyet.
Egyik sem. A hadjárat döntő ütközetében meghalt a magyar király.
B) A hadjárat célját jelentő város elfoglalása nem sikerült
A) A hadjárat során meghalt Szulejmán szultán.
Tegye a térképvázlatokon ábrázolt hadjáratok betűjeleit időrendi sorrendbe! Kezdje a legkorábbival! 


C)
A)
B)
Egészítse ki a mondatokat a megfelelő kifejezéssel!a) Az első ipari forradalom korában a manufaktúrákat egyre inkább felváltották a(z)   . 
 
b) A kézi erővel vagy a víz energiájával működtetett eszközöket egyre inkább felváltották a(z)   energiájával hajtott gépek. 
 
c) Az újítások abban az iparágban jelentek meg először, amelyik az ipari forradalom kezdetén
az angol ipari termelés legnagyobb részét adta. Ez volt a(z)   . 
Válassza ki a mondat egyetlen helyes folytatását!

Az újítások bevezetésének következtében…megnőtt az iskolában megszerezhető szakképzettség szerepe.
meghatározott idő alatt többet tudtak termelni.
csökkent az üzemek mérete.
Mit tartalmazott az a törvény, amelyet Deák Ferenc az A) betűjelű forrásban idézett érvekkel támasztott alá?  Válassza ki az egyetlen helyes választ!Az állami élet minden területén lehetőségük volt a nemzetiségeknek saját nyelvüket használni.
A hivatalos életben mindenütt a magyar nyelvet kellett használni.
A törvényhozás nyelve a magyar lett, de a nemzetiségi többségű területeken helyi szinten lehetőség nyílt a nemzetiségi nyelvhasználatra.
Mely eszme hatását mutatja Deák Ferenc idézett érvelése? Válassza ki az egyetlen helyes választ!keresztényszocializmus
liberális nacionalizmus
konzervativizmus
Mit tartalmazott az a törvény, amelyet Trefort Ágoston a B) betűjelű forrásban idézett érvekkel támasztott alá?  Válassza ki az egyetlen helyes választ!A nemzetiségeknek a népiskolákban kötelezően saját anyanyelvükön kellett tanulniuk.
A népiskolákban kötelező tantárgy lett a magyar nyelv.
A népiskolákban kötelezően a magyar lett a tanítás nyelve.
Mi volt a C) betűjelű forrásban idézett nemzetiségi határozat alapvető érve a magyar kormány nemzetiségi politikája ellen? Magyarország népességének (közel) felét   tették ki.
A feladat a hitleri gazdaságpolitikával kapcsolatos. (komplex tesztfeladat) Oldja meg a feladatokat a források és ismeretei segítségével! (Elemenként 1 pont.) Válassza ki a fényképekhez és propagandaplakátokhoz köthető állítások helyes befejezését! 

 
 A plakát azt hirdette, hogy…  


Hitler magas vámokat akart bevezetni a kiviteli cikkek többségére.
Hitler a német zsidók által megtermelt javak megvásárlását javasolta.
Hitler a hazai termelőket védelemben részesítette.
A feladat a hitleri gazdaságpolitikával kapcsolatos. (komplex tesztfeladat) Oldja meg a feladatokat a források és ismeretei segítségével! (Elemenként 1 pont.) Válassza ki a fényképekhez és propagandaplakátokhoz köthető állítások helyes befejezését! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A kötelező közmunkát azért vezették be, hogy…


növeljék a világháborúra készülve a hadiipari termelést.
segítsék a katonai alapismeretek elsajátítását.
a nyugdíjasoknak is munkát biztosítsanak.
A feladat a hitleri gazdaságpolitikával kapcsolatos. (komplex tesztfeladat) Oldja meg a feladatokat a források és ismeretei segítségével! (Elemenként 1 pont.) Válassza ki a fényképekhez és propagandaplakátokhoz köthető állítások helyes befejezését! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A náci propaganda támogatta…


a nők otthonmaradását, amely a munkanélküliséget is csökkentette.
. a nőket, hogy álljanak be a hadseregbe.
a nők munkavállalását.
A feladat a hitleri gazdaságpolitikával kapcsolatos. (komplex tesztfeladat) Oldja meg a feladatokat a források és ismeretei segítségével! (Elemenként 1 pont.) Válassza ki a fényképekhez és propagandaplakátokhoz köthető állítások helyes befejezését! 

 
 
 A megépülő autópályák…


megkönnyítették az új adók bevezetését.
elősegítették a nagy forgalom elkerülését.
hadi célokat is szolgáltak.
A feladat a hitleri gazdaságpolitikával kapcsolatos. (komplex tesztfeladat) Oldja meg a feladatokat a források és ismeretei segítségével! (Elemenként 1 pont.) Válassza ki a fényképekhez és propagandaplakátokhoz köthető állítások helyes befejezését! 
Mi volt a bemutatott fényképek és plakátok mindegyikének közös célja? Válassza ki az egyetlen helyes választ!Az, hogy Hitlert választási győzelemhez segítse.
Hitler gazdasági és társadalmi céljainak bemutatása.
A Hitler által elért eredmények bemutatása.
A feladat a hitleri gazdaságpolitikával kapcsolatos. (komplex tesztfeladat) Oldja meg a feladatokat a források és ismeretei segítségével! (Elemenként 1 pont.) Válassza ki a fényképekhez és propagandaplakátokhoz köthető állítások helyes befejezését! 

 Mit lehet megállapítani a táblázat alapján?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A gazdasági fellendülés fedezetét   biztosították.


a) Nevezze meg azt a szerződést, amelyikre a képeslapon látható felirat és térkép utal! 

   

b) A plakát közvetlenül utal a két világháború közötti magyar politika legfontosabb célkitűzésére. Nevezze meg ezt idegen szakkifejezéssel!

 
   

c) Nevezze meg azt az államot, amelynek a magyar külpolitikai törekvéseket támogató
álláspontja megjelenik a plakáton! 

 
 

d) A szomszédos államok szövetséget hoztak létre azért, hogy megakadályozzák a magyar
külpolitika legfontosabb célkitűzésének elérését. Nevezze meg ezt a szövetséget! 


 

Döntse el, hogy a táblázatban leírt esetekben a nagyvállalatok mely telepítő tényezők figyelembevételével döntöttek leányvállalataik elhelyezéséről! 
Írja az adott esetben leghangsúlyosabb telepítő tényező sorszámát a nagyvállalatról szóló ismertetés alá! (Egy mezőbe egy sorszámot írjon! Két sorszám kimarad. )


a) Egy magyar  olajipari vállalat megvásárolta leányvállalata számára egy nyugatszibériai területen való beruházás jogait, és már ki is küldte geológusait, hogy kezdjék meg a térség feltárását. 

 . 
 
b) Egy francia autógyár újabb összeszerelő üzemének telepítése kapcsán Szlovákia és Magyarország versengett egymással, de a magyar állam kedvezőbb ajánlatot tett.
  
 . 
 
c) Egy japán vállalat Lengyelországba telepíti egyik gyógyszergyárát, hogy az Európai Unió vámvédelmét megkerülve, előnyösebb feltételekhez jusson Európában.
 
 .
Döntse el, hogy a táblázatban leírt esetekben a nagyvállalatok mely telepítő tényezők figyelembevételével döntöttek leányvállalataik elhelyezéséről! 
Írja az adott esetben leghangsúlyosabb telepítő tényező sorszámát a nagyvállalatról szóló ismertetés alá! (Egy mezőbe egy sorszámot írjon! Két sorszám kimarad. )
Válassza ki az alábbiak közül azt az idézetet, amelyik a gazdasági globalizáció egy általános hátrányát fogalmazza meg! Válassza ki a megfelelő idézetet! „A globális integráció előidézte a világkereskedelemben a termék, a tőke és a munkaerő hatékonyabb eloszlását.”
„A küldő és a fogadó országban a foglalkoztatottság növelése mellett a külföldi […] befektetésen keresztül a bérkülönbségek is csökkenthetők a két ország között.” (Tarró Adrienn közgazdász, 2012)
„A globalizációs folyamatokkal […] tőkekoncentrációs folyamat [tőkefelhalmozódás] figyelhető meg. […] E folyamat […] során egyre kisebb réteg kezében összpontosul egyre nagyobb vagyon.”
„A globális gazdaságban az áruk, szolgáltatások és beruházások dollár milliárdjai valósulnak meg a Föld országaiban, ezzel is gyarapítva a nemzetgazdaságok vagyonát, gazdasági növekedést idézve elő.”


Mely folyamat eredményeként változott meg a termelőszövetkezetek száma 1949 és
1952 között? Nevezze meg szakkifejezéssel!

 
 
  
Igaz vagy hamis?

 A Rákosi-korszakban a kommunista államhatalom nem tudta megsemmisíteni a paraszti magántulajdont.Igaz
Hamis
Mely intézkedés járult hozzá a parasztok termelőszövetkezetekbe történő belépéséhez? 
Válassza ki az egyetlen helyes választ!

  Csökkentették a szövetkezetbe belépni nem hajlandó parasztok fizetését.
Magas fizetésekkel, juttatásokkal ösztönözték a szövetkezetekbe való belépést.
Teljesíthetetlen mértékű beszolgáltatási tervszámokat írtak elő a szövetkezetekbe be nem lépő parasztok számára.
Nevezze meg azt a miniszterelnököt, akinek tevékenysége a táblázatban megfigyelhető, 1952 után bekövetkező változásokat eredményezte! (Keresztnevet is írjon!)   
Válassza ki a mondathelyes befejezését!
 
A fix kamatozású hitelek kamata…csak csökkenhet, ha az alapkamat is csökken.
nem változhat, ráadásul magasabb is általában, mint a változó kamatozásúaké.
csak a kamatperiódus végén változhat, a változó kamatozásúaké év közben is.
Válassza ki a mondathelyes befejezését!

 A változó kamatozású hitelek kamatai…növekedni fognak, ha a jegybanki alapkamatot növelni fogják.
esetleg növekednek, mert a bankok utólag a THM-et [teljes hiteldíjmutatót] is felszámolhatják.
biztos növekedni fognak, mert a bankoknak így nyereségesebb.
Döntse el, mekkora lehet legfeljebb a kamat a következő esetekben, ha a Magyar Nemzeti Bank által meghatározott alapkamat 0,6%!

Ágnes szabad felhasználású kölcsönt vesz fel egy banktól, mert elromlott mosógépe helyett újat akar venni, de ha belefér, akkor egy mikrohullámú sütőt is venne.39,6%
24,6%
0,6%
Döntse el, mekkora lehet legfeljebb a kamat a következő esetekben, ha a Magyar Nemzeti Bank által meghatározott alapkamat 0,6%!
 
Gábor hűtőgépet akar venni a balatoni nyaralójába, de mivel nem tudja egyben kifizetni, elfogadja a műszaki áruház hitelajánlatát. 0,6%
24,6%
39,6%
A foglalkozás befejeződött.

0