A 2. magyar hadsereg helyzete
0/0 Pont
Az orosz offenzíva megindulása
0/20 Pont
Kortársak és szemtanúk: Kádár Gyula
0/5 Pont
Kortársak és szemtanúk: Kéry Kálmán
0/5 Pont
Kortársak és szemtanúk: Lajtos Árpád
0/5 Pont
Mi derül ki a kortársak visszaemlékezéseiből?
0/0 Pont
Igaz-hamis
0/14 Pont
Bizonyítékok és cáfolatok
0/19 Pont
Rajtad a sor!
0/0 Pont
Mi volt  véleménye a Jány Gusztáv a 2. magyar hadsereg helyzetéről?
A 2. magyar hadsereg feladata a széles doni arcvonal védelme volt. 1942 végére Jányi Gusztáv hadseregparancsnok számára nyilvánvalóvá vált, ez lehetetlen lesz a létszámban és felszerelésben is fölényben levő Vörös Hadsereggel szemben. Jány emiatt többször kérte a leváltását, a németektől pedig fegyvereket és erősítést kért, de egyik kérése sem teljesült.
Jány Gusztáv nem volt megelégedve a 2. magyar hadsereg fegyverzetével. Hamis
Igaz
Mi volt  véleménye a Jány Gusztáv a 2. magyar hadsereg helyzetéről?
A 2. magyar hadsereg feladata a széles doni arcvonal védelme volt. 1942 végére Jányi Gusztáv hadseregparancsnok számára nyilvánvalóvá vált, ez lehetetlen lesz a létszámban és felszerelésben is fölényben levő Vörös Hadsereggel szemben. Jány emiatt többször kérte a leváltását, a németektől pedig fegyvereket és erősítést kért, de egyik kérése sem teljesült.
A 2. magyar hadsereg feladata a további előrenyomulás volt.Hamis
Igaz
Mi volt  véleménye a Jány Gusztáv a 2. magyar hadsereg helyzetéről?

A 2. magyar hadsereg feladata a széles doni arcvonal védelme volt. 1942 végére Jányi Gusztáv hadseregparancsnok számára nyilvánvalóvá vált, ez lehetetlen lesz a létszámban és felszerelésben is fölényben levő Vörös Hadsereggel szemben. Jány emiatt többször kérte a leváltását, a németektől pedig fegyvereket és erősítést kért, de egyik kérése sem teljesült.
Mi történt az orosz offenzíva megindulása után?
1943. január 12-én megindult orosz offenzíva, amely több helyen is áttörte a magyar védelmi állásokat. Január 14-ére nyilvánvalóvá vált, hogy a 2. magyar hadsereget a teljes megsemmisüléstől csak a visszavonulás mentheti meg. A magyar főparancsnok, Jány Gusztáv azonban a visszavonulás elrendelése helyett a Donnál való további kitartásra felszólító parancsot adott ki, amely egyet jelentett a hadsereg feláldozásával.

 Kutatási kérdés: Miért nem adta ki Jány a visszavonulási parancsot?
 
Forrás: Vezérkari tisztek visszaemlékezései


Miért dönthetett így Jány Gusztáv?
Fogalmazz meg lehetséges válaszokat a kérdésre! 
Pl. Hitt a győzelemben, úgy gondolta katonailag az a helyes, ha kitartanak. 


Mi történt az orosz offenzíva megindulása után?
1943. január 12-én megindult orosz offenzíva, amely több helyen is áttörte a magyar védelmi állásokat. Január 14-ére nyilvánvalóvá vált, hogy a 2. magyar hadsereget a teljes megsemmisüléstől csak a visszavonulás mentheti meg. A magyar főparancsnok, Jány Gusztáv azonban a visszavonulás elrendelése helyett a Donnál való további kitartásra felszólító parancsot adott ki, amely egyet jelentett a hadsereg feláldozásával.

 Kutatási kérdés: Miért nem adta ki Jány a visszavonulási parancsot?
 
Forrás: Vezérkari tisztek visszaemlékezései


Mit kellene megtudnunk?
Fogalmazz meg olyan részkérdéseket, amelyek megválaszolása segíthet a kutatási kérdésre is helyest választ adni! 
Pl. Mennyire voltak pontos információi az orosz támadás erejéről?  Kádár Gyula vezérkari ezredes  1940 szeptemberében részt vett az észak-erdélyi bevonulásban. 1941 tavaszán részt vett a délvidéki harcokban. 1942. május 1-jén a Vezérkari Főnökség állományába került át, mint a VKF-6. (nemzetvédelmi és propaganda) osztályának a vezetője. 1943. augusztus 1-jétől a Vezérkari Főnökség 2. (hírszerző és kémelhárító) osztályának a vezetője.
Mit gondolsz, mennyire tekinthető Kádár Gyula hiteles forrásnak ? 
Mennyire rendelkezhetett pontos információkkal a doni csata eseményeiről?


Kéri Kálmán vezérkari ezredes 1941-ben katonai attasé lett Szlovákiában, majd 1942-ben hazahívták, vezérkari ezredessé léptették elő, majd Nagy Vilmos honvédelmi miniszter szárnysegédként és irodavezetőjeként szolgál.
Mit gondolsz, mennyire tekinthető Kéry Kálmán hiteles forrásnak ?  
Mennyire rendelkezhetett pontos információkkal a doni csata eseményeiről?

Mit gondolsz, mennyire tekinthető Lajtos Árpád hiteles forrásnak ? 
Mennyire rendelkezhetett pontos információkkal a doni csata eseményeiről?
Lajtos Árpád vezérkari százados 1941-ben kinevezték a 6. hadtest vezérkari osztályának vezetőjévé, majd 1942 októberében átvezényelték a fronton harcoló 2. magyar hadsereg hadműveleti osztályára. A doni katasztrófa után a német főhadiszálláson volt összekötő tiszt. A 2. hadsereg maradékainak hazatérése után a Vezérkari Főnökség 1. (hadműveleti) osztályára került.
Mit gondolsz, mennyire tekinthető Lajtos Árpád hiteles forrásnak ? 
Mennyire rendelkezhetett pontos információkkal a doni csata eseményeiről?

Olvasd el a visszaemlékezéseket a döntés körülményeiről! Aztán dönts az állításokról ezek alapján!
Ide kattintva meg tudod nézni is a visszaemlékezésekről készült felvételeket 7:40-től 12:54-ig.

Kádár Gyula
  
 Január 14-én Jány már az elöljáró német hadsereg parancsnokának, a Weichs vezérezredesnek jelentette, hogy nincs remény arra, hogy a hadsereg az eddigi állásait megtartsa. Egy általános visszavonulást javasol. Ezt Hitlerre hivatkozva Weichs vezérezredes nem engedélyezte, hanem a további kitartást követelte, aminek az lett a vége, hogy a ... hadsereg zöme, az végveszélybe kerül. A Jány mereven tartotta magát a kiadott parancsokhoz. Nem volt benne az a nagy elhatározó képesség, ami ilyen esetekben szükségessé válna egy ilyen magas parancsnok részéről. Hogy szembe helyezkedek még a kiadot parancsokkal is, és az embereim megmentése érdekében a visszavonulást elrendelem.  
 Egy Witzleben nevű összekötő tábornok, aki Jány törzsében volt, az akkor, amikor a Weichs vezérezredes megtiltotta a visszavonulást, ajánlotta Jánynak, hogy cselekedjen saját belátása szerint, mert itt a magyar hadsereg sorsárról van szó. Rendelje el a visszavonulást a parancs ellenére. Jány ingadozott, de eldöntötte a vezérkari főnökének, Kovács vezérőrnagynak az álláspontja, aki ezt elutasította, és azt mondta, hogy ezt ne tegyük, mert a bekövetkező katasztrófáért a teljes felelősséget a magyarság nyakában nyomják, és még száz év múlva is azt mondják, hogy azért vesztették el a háborút, mert a magyarok meghátráltak.
Kéry Kálmán 
 
Már csak egy gondja lehet egy magyar vezetőnek, a hadseregemből megóvni annyit, amennyit csak lehet. De hát miért nem tette? ... Most három dolog küzd ennek az emberben lelkületében, ... . Az egyik a hitleri parancs „Bis zum letzten Mann!” [Az utolsó emberig!]. Tehát ki kell tartani! A másik, amely, ha enyhébb formában is, de elhangzik a kormányzó részéről is. Hát nemcsak német részről, hanem a magyar részről is. Ugye? Most jön a Witzleben, és azt mondja - ha igaz, sehol bizonyítva nincs, ugye -, hogy ő mint hadseregparancsnok a helyzetnek megfelelően cselekedjen. Hát ez nagyon szép a Witzleben részéről. Na, dehát ellentétben van az előző két paranccsal. Mert ha ő a helyzetnek, tehát a második hadsereg helyzetének megfelelően intézkedik, hát azzal okot szolgáltat nemcsak az olaszoknak, hanem a tőle északra lévő második német hadseregnek is, hogy az is visszamehessen. Miért megyünk mi vissza németek? Mert a magyarok cserbenhagytak minket. Ezért bomlik fel az egész keleti arcvonal.

Lajtos Árpád 
 
Amikor a hadseregparancsnokság nem kapott engedélyt a hadsereg tervszerű visszavonására a Heeresgruppe-tól [hadseregcsoporttól] hivatkozván a Führerre, és amikor ezt megerősítette a magyar fővezérség is, akkor a Jány kijelentette, hogy tudomásul vesszük, ha meg kell halni, meghalunk, beleértve a hadsereg törzset is. Witzleben tábornok és a törzse ebbe nyilván nem akart részt venni, és ennek folyományaképpen jelent meg Weichs vezérezredes parancsa, hogy települjön át a hadseregparancsnokság, amelyet nem teljesített a magyar hadseregtörzs, de teljesítette Witzleben. 
Nem tett kísérletet a visszavonulási parancs felsőbb engedélyeztetésére.Igaz
Hamis
Rendelkezett információkkal az orosz támadás erejéről.Igaz
Hamis
Teljesen tisztában volt a 2. magyar hadsereg tarthatatlan helyzetével.Hamis
Igaz
Nem kérte ki mások véleményét.Igaz
Hamis
Önállóan, saját hatáskörében dönthetett.Igaz
Hamis
Nem kapott segítséget a Kormányzótól és a katonai felső vezetéstől.Igaz
Hamis
Fontosnak tartotta a magyar hadsereg és magyar katona becsületének és jóhírének megőrzését.Hamis
Igaz
Döntsd el, hogy Jány Gusztáv döntésének lehetséges okai közül melyeket erősítettek meg, és melyeket cáfoltak a visszamlékező katonatisztek!


A tanúk megerősítették.

A tanúk cáfolták.

A tanúk erről nem beszéltek.
Nem érdekelte a hadsereg és a katonák sorsa.
Hitt a győzelemben, úgy gondolta katonailag az a helyes, ha kitartanak.
Nem voltak meg a vezetői képességei egy ilyen döntés meghozatalához.
A katonai fegyelem betartását mindennél fontosabbnak tartotta.
Nem kapta meg a magyar politikai és katonai vezetés támogatását a hadsereg megmentéséhez.
A németek erőszakkal megakadályozták a visszavonulási parancs kiadását.
A felettesek elvárásainak akart mindenáron megfelelni.
Pánikba esett, és emiatt volt képtelen döntéseket hozni.
A légi felderítés információira támaszkodott.
Értékeld a visszaemlékezések forrásértékét a relevancia szempontjaiból! 

Hasznosak voltak a kutatásunk szempontjából? 
Segítettek választ adni a kérdésünkre?
Mennyire voltak bennük számunkra új információk? 
Mennyire adtak új szempontokat a probléma megértéséhez? 
Voltak bennük a válaszunkhoz bizonyítékként is felhasználható információk?


Válaszold meg a kutatási kérdést! 

A válaszod megfogalmazásakor érdemes felhasználnod néhányat az alábbi mondatelemekből is: 
 
 Jány Gusztáv úgy ítélte meg a 2. magyar hadsereg helyzetét, hogy… 
 

 A visszavonulást elrendelő parancs kiadására elsősorban azért nem került sor, mert… 
 

 Ebben az is közrejátszhatott, hogy… 
 

 A visszaemlékezők véleménye szerint… 
 

 A visszaemlékezők által elmondottak cáfolják azokat a feltételezéseket, hogy…   
 
Válaszold meg a kutatási kérdést! 
A válaszod megfogalmazásakor érdemes felhasználnod néhányat az alábbi mondatelemekből is: 
 
 Jány Gusztáv úgy ítélte meg a 2. magyar hadsereg helyzetét, hogy… 
 

 A visszavonulást elrendelő parancs kiadására elsősorban azért nem került sor, mert… 
 

 Ebben az is közrejátszhatott, hogy… 
 

 A visszaemlékezők véleménye szerint… 
 

 A visszaemlékezők által elmondottak cáfolják azokat a feltételezéseket, hogy…   
 

Miért nem adta ki a visszavonulási parancsot Jány Gusztáv?

 

A foglalkozás befejeződött.

0