Vaktérkép
0/9 Pont
Vaktérkép
0/10 Pont
Vaktérkép
0/0 Pont
Magasságszámolás
0/4 Pont
Csillagászat
0/5 Pont
Lemezszegély-típusok
0/5 Pont
A folyók szakaszjellege
0/7 Pont
A kontinens helyzete és jellemzői
0/7 Pont
Népesedési szakaszok
0/6 Pont
Fogalommeghatározás
0/5 Pont
Fogalommeghatározás
0/5 Pont
Kontinensek
0/0 Pont
Területi jellemzők
0/9 Pont
Köd, felhő, dér, harmat
0/3 Pont
Környezeti elemek
0/0 Pont
Környezetszennyezés az élelmiszer-termelésben
0/3 Pont
Környezetszennyezés az élelmiszer-termelésben
0/1 Pont
Tanulmányozza a térképvázlatot, és oldja meg a hozzá kapcsolódó feladatot!  
Mely folyókat és tavat jelölik a kisbetűk? Írja a nevüket az üres téglalapokba! (Elemenként 1 pont)d.   (tó) 
 
e.   (folyó) 
 
f.   (folyó)
Tanulmányozza a térképvázlatot, és oldja meg a hozzá kapcsolódó feladatot! 
Mely városokat jelölik a számok? Írja a nevüket az üres téglalapokba! (Elemenként 1 pont)
 1.   
 
 2.   
Tanulmányozza a térképvázlatot, és oldja meg a hozzá kapcsolódó feladatot!  
Mely tájakat jelölik a nagybetűk? Írja a nevüket az üres téglalapokba! (Elemenként 1 pont)A.   (néprajzi táj)
 
B.   -Hegység
 
C.   -hegység
 
D.   (sziget, hordalékkúp)
 

Mely vízrajzi elemeket jelölik a térképbe írt számok?
Írja a vízrajzi elemek nevét az üres téglalapokba! (Elemenként 1 popt)  1.   
 
2.   
 
3.   
 
4.  
 
5.  
 
6.   
 
7.  
 
8.   
 
9.   
 
10.   

Tanulmányozza a térképet, és oldja meg az alábbi feladatot!
Mely hegységek vonulatait jelölik a térképen az alábbi betűk? (Elemenként 1 pont)A.   
 
B.   
 
C.   
Tanulmányozza a térképet, és oldja meg az alábbi feladatot! 
(Elemenéként 1 pont)Melyik félszigeten húzódik a C-vel jelölt hegység? 
 
 -félszigeten
 
 Nevezze meg a D-vel jelölt tengert!   -tenger
 
 Melyik folyó torkolatát jelöli az E betű?   
Az alábbi ábrán a Budai-hegység turistatérképének egy részlete látható. Tanulmányozza a térképet, majd oldja meg a hozzá kapcsolódó feladatokat! 
Gyalogtúránk a Tündér-hegyről indul és a János-hegyig tart. Mekkora a János-hegy relatív magassága a kiinduláshoz képest? A számítást külön papíron végezze!  
 
* Alapszintköz: A szintvonalak 10 méterenként vannak berajzolva, a könnyebb tájékozódás miatt az 50 és 100 méteres szintvonalak vastagabb vonallal vannak jelölve. 
A relatív magasság:   
 
A János-hegyi Erzsébet-kilátó 23,5 méter magasan lévő, legfelső teraszára 101
lépcsőfokon juthatunk fel. A legfelső teraszon állva hány méterre vagyunk a tengerszinttől? A számítást külön papíron
végezze!

 
Az Erzsébet-kilátó legfelső teraszának magassága a tengerszinttől:   
Az alábbi ábrán a Budai-hegység turistatérképének egy részlete látható. Tanulmányozza a térképet, majd oldja meg a hozzá kapcsolódó feladatot! 

Milyen hosszú a Libegő útvonala a valóságban, ha a térképen 7,4 cm hosszúságúnak mérték? A számítást külön papíron végezze!
 
 * Alapszintköz: A szintvonalak 10 méterenként vannak berajzolva, a könnyebb tájékozódás miatt az 50 és 100 méteres szintvonalak vastagabb vonallal vannak jelölve.A térképi út hossza a valóságban:   m
Az alábbi ábrán a Budai-hegység turistatérképének egy részlete látható. Tanulmányozza a térképet, majd oldja meg a hozzá kapcsolódó feladatot! 
A térképek mely csoportjába tartozik méretaránya alapján az alábbi turistatérkép?
  kis méretarányú
közepes méretarányú
nagy méretarányú
Tanulmányozza az alábbi ábrát, majd válaszoljon a kérdésekre! A nyíl a földfelszínre 
merőlegesen érkező napsugarakat jelöli. (Elemenként 1 pont)
Melyik nevezetes időpontot (hónap, nap) ábrázolja a rajz? ./ .     1 pont
 
 
Hogy nevezzük ezt az időpontot a csillagászati földrajzban?
 
    1 pont
 
 
Melyik nevezetes szélességi körre érkeznek merőlegesen a napsugarak az ábrázolt 
időpontban?  

A szélességi kör neve:        1 pont
 
Melyik két szoláris éghajlati övezet határa ez a szélességi kör?
 
 és    övezet     2 pont
 

Mely lemezszegély-típusokhoz kapcsolhatók az alábbi fogalmak? Húzza a megfelelő fogalmat a hozzá tartozó csoporthoz! Egy fogalmat csak egyszer használhat fel! (Elemenként 1 pont)
Fogalmak 
1. andezites vulkanizmus 
2. bazaltos vulkanizmus 
3. hasadékvölgy 
4. mélytengeri árok 
5. rétegvulkán 


Távolódó kőzetlemezek

Elcsúszó kőzetlemezek

Ütköző kőzetlemezek
bazaltos vulkanizmus
hasadékvölgy
andezites vulkanizmus
mélytengeri árok
rétegvulkán
A folyók mely szakaszjellegére igazak az alábbi megállapítások? Írja az állítások sorszámát a megfelelő szakaszjelleg mellé! Egy számot csak egy helyre írhat. (Elemenként 1 pont)
 
1. A folyó építő és pusztító munkát egyaránt végez. 
2. A folyóvölgy U keresztmetszetű. 
3. Jellemzően ilyen szakaszjellegű a Duna a Kisalföldön. 
4. Kanyarok átvágásával, átvágódásával kialakult holtágak, morotvatavak kísérik a folyót. 
5. Jellemzőit a folyó munkavégző képessége és az elszállítandó hordalék mennyisége együttesen határozza meg. 
6. A folyó munkavégző képessége kisebb, mint ami a hordalék elszállításához szükséges. 
7. A folyó V keresztmetszetű völgyet alakít ki. 


1
3
2
5
7
6

Szakaszjelleg:
Felső- vagy bevágódó szakasz jelleg: 
-
 
Középső- vagy oldalazó szakasz jelleg: 
-
-
 
Alsó- vagy feltöltődő szakasz jelleg: 
-
 
-
 
Mindegyikre vonatkozik: 
-
 
Egyikre sem vonatkozik:  
-
 

Tanulmányozza a képzeletbeli kontinenst! Válaszoljon a kérdésekre a kontinens helyzete és jellemzői alapján! (Elemenként 1 pont)Mely éghajlati (földrajzi) öv területén folyik az „A” folyó?   
 
 Mi jellemzi a folyó vízjárását és vízhozamát?
    Vízjárása:   
   
 
  Vízhozama:   
 
 Mely éghajlati (földrajzi) öv területén folyik a „B” folyó?   
 
 Milyen éghajlat jellemző itt?   
Melyik éghajlat jellemző az „E” betűvel jelölt városra? Jelölje be a megfelelő választ! forró övezeti monszun éghajlat
mediterrán éghajlat
mérsékelt övezeti monszun éghajlat
A „C” betűvel jelölt folyó olyan partszakaszon éri el az óceánt, ahol nagy az apály és a dagály közötti vízszintkülönbség. Milyen típusú lesz a folyó torkolata? Jelölje be a megfelelőt!  tölcsértorkolat
deltatorkolat
Döntse el, hogy melyik népesedési szakaszra (népesedési átmenetre) jellemzőek az alábbi állítások! Húzza a megfelelő népesedési szakasz betűjelét az állítások sorszáma elé!
(Elemenként 1 pont)


D
C
B
D
B
A

A) I. szakasz 
B) II. szakasz 
C) III. szakasz 
D) IV. szakasz 
 
-
 1. Magas születésszám mellett folyamatosan csökkenő halálozási arány jellemzi.
-
 2. Alacsony születési és halálozási arány jellemzi.
-
 3. A fejlődő gazdaság, a javuló egészségügyi ellátás következtében felgyorsul a népesség növekedése.
-
 4. Mind a születések, mind a halálozások száma magas.
-
 5. Néhány országban a népességszám csökkenése tapasztalható ebben a szakaszban.
-
 6. A fokozatosan csökkenő születésszám miatt lelassul a népességszám növekedése.

Az egyes fogalmakhoz több jellemző tartozik, amelyek közül csak egy a helyes. Jelölje be az egyetlen helyes választ! 
A részvény:Az állam bocsájtja ki.
Az értékpapírok csoportjába tartozik.
Magánszemély bocsájtja ki.
A jegybank bocsájtja ki
Az egyes fogalmakhoz több jellemző tartozik, amelyek közül csak egy a helyes. Jelölje be az egyetlen helyes választ! 
Bankszámlapénz:A folyószámlán lévő virtuális pénz.
A bank által kibocsájtott pénz.
A pénz történetében csak a XIX. században használt pénzfajta.
A bankban tartott pénz.
Az egyes fogalmakhoz több jellemző tartozik, amelyek közül csak egy a helyes. Jelölje be az egyetlen helyes választ! 
ValutaárfolyamA pénz romlását fejezi ki.
A forint valutára való átválthatóságát fejezi ki.
Országok törvényes fizetőeszközeinek egymáshoz viszonyított értéke.
A nemzetközi kereskedelemben az áruk értékének meghatározására használják
Az egyes fogalmakhoz több jellemző tartozik, amelyek közül csak egy a helyes. Jelölje be az egyetlen helyes választ! 
InflációAz árak tartós és jelentős emelkedése.
Adott ország törvényes fizetőeszközének értékét fejezi ki.
A pénz vásárlóértékének a növekedése.
A nemzetközi tőkeáramlás értékének növekedése.
Az egyes fogalmakhoz több jellemző tartozik, amelyek közül csak egy a helyes. Jelölje be az egyetlen helyes választ! 
A kötvényMinden fajtájáért az állam vállal garanciát.
A kibocsátója osztalékot fizet az értékpapír tulajdonosának.
A bankszámlapénz egy fajtája.
Kibocsájtója az értékpapíron szereplő összeg megfizetésére vállal kötelezettséget.
Ezekben a feladatokban egy állításhoz négy fogalom, illetve válasz tartozik. Az állítás nemcsak egy fogalomra lehet igaz, hanem egyszerre többre is az alábbi variációk szerint. Húzza a megfelelő betűjelet a sorszám elé!

 
 
A) Az állítás az a), a b) és a c) válaszra igaz. 
B) Az állítás az a) és a c) válaszra igaz. 
C) Az állítás a b) és a d) válaszra igaz. 
D) Az állítás csak a d) válaszra igaz. 
E) Az állítás mind a négy válaszra igaz. 


C
B
A
D
E

-
 1. Az Európai Unió tagállama. 
 a) Svédország 
 b) Norvégia 
 c) Dánia 
 d) Svájc
 
-
 2. Hivatalos fizetőeszköze az euro. 
 a) Nagy-Britannia 
 b) Dánia 
 c) Svédország 
 d) Szlovákia
 
 
-
 3. Jelentős regionális fejlettségi különbség figyelhető meg az ország egyes
területei között.
 a) Ausztria 
 b) Németország 
 c) Csehország 
 d) Olaszország 
 
 
-
  4. A település gazdaságában fontos szerepe van az autógyártásnak.
 a) Torino 
 b) München 
 c) Pozsony 
 d) Párizs
 
 
-
 5. A „szocialista tömb” összeomlása után létrejött illetve újonnan önállóvá vált
állam.
 a) Szlovákia 
b) Szlovénia 
c) Litvánia 
d) Bulgária  


Mely kontinensre vonatkoznak az állítások? 
 
 
1. Keleti partvidékén az óceáni és a szárazföldi kőzetlemezek szegélye mentén felgyűrődött hegysége a Pacifikus-            hegységrendszer tagja.
2. Területén van olyan hegység, amely az Eurázsiai-hegységrendszerhez tartozik. 
3. Nyugati tájain a függőleges övezetesség határozza meg a jellemző gazdálkodást. 
4. A valódi mérsékelt övben fekvő területén óceáni éghajlatú tájak is vannak. 
5. A születéskor várható alacsony élettartam okai között szerepelnek a járványok, az éhínség, a HIV fertőzöttek nagy      aránya és a mesterséges határvonalak miatt rendre kipattanó törzsi háborúk pusztításai. 
6. A területén folyó esőerdőirtások hozzájárultak a Föld erdőállományának nagymértékű csökkenéséhez. 
Észak-Amerika

Dél-Amerika

Afrika
3
4
3
4
6
2
5
6
Tanulmányozza a térképet, és oldja meg a hozzá kapcsolódó feladatot! 
Döntse el, hogy a térképen nagybetűkkel jelölt területek közül melyikre vonatkoznak az állítások! Húzza a megfelelő betűjelet az állítások sorszáma elé! 


C
D
B
C
C
C
C
A
C

A) az állítás csak az A-val jelölt területre igaz 
B) az állítás csak a B-vel jelölt területre igaz 
C) az állítás mindkét területre igaz 
D) az állítás nem igaz egyik területre sem  
 
-
 1. Jellemző településtípusa az aprófalu
-
 2. Jelentős számú roma kisebbség él a területén.
-
 3. A 20. században hazai szempontból jelentős szénbányászat folyt a területén
-
 4. Cseppkőbarlang és karsztformákban gazdag hegység is található a területén.
-
 5. Olyan tervezési-statisztikai régióhoz tartozik, melyben a régió 1 főre jutó GDP
értéke magasabb,                mint      a hazai átlag.
-
 6. A területén találjuk azt az iparvidéket, amely a hazai vas- és acélkohászat
„bölcsője” volt.
-
 7. Kiemelkedő jelentőségű történelmi borvidéket találunk a területén.
-
 8. A terület legnagyobb városát különleges földrajzi fekvése, mediterrán hatást
tükröző éghajlata,                 élénk      kulturális élete és egyeteme tette híressé.
-
 9. A világörökség részeként nyilvántartott értékeket látogathatunk meg, ha ide
kirándulunk.

Állapítsa meg az alábbi állításrók, hogy igaz vagy hamis!
A dér szilárd, a harmat cseppfolyós.Hamis
Igaz
Állapítsa meg az alábbi állításról, hogy igaz vagy hamis!
A harmat 0 °C felett, a dér 0 °C alatt keletkezik. Igaz
Hamis
Állapítsa meg az alábbi állításról, hogy igaz vagy hamis!
A felhő a felszín közelében, a köd a felszínhez képest magasabban van.Hamis
Igaz
A kérdés mely környezeti elemre vonatkozik?
 A kemikáliák (műtrágyák, növényvédő szerek) egy része mely környezeti elemben marad meg?levegő
talaj
vizek

A kérdés mely környezeti elemre vonatkozik?
A termőföldek művelése során a munkagépekből mely környezeti elembe károsul olajjal?talaj
vizek
levegő
Állapítsa meg az alábbi állításról, hogy igaz vagy hamis!
Az élelmiszer-feldolgozás során kevés szennyvíz kerül a természetes vizekbe.Hamis
Igaz
Állapítsa meg az lábbi állításról, hogy igaz vagy hamis!
A szállítás (közlekedés) során nitrogén-oxidok, szén-dioxid kerül a levegőbe.Igaz
Hamis
Állapítsa meg az alábbi állítás igaz vagy hamis!
Az állattenyésztés hozzájárul az üvegházhatású gázok (metán) kibocsátásához.Igaz
Hamis
Az állítás mely eleme hamis?
Az élelmiszerfogyasztáshoz kapcsolódóan nő a hulladék (csomagolóanyag, és élelmiszerhulladék) mennyisége, illetve csökkenhet a GMO-t tartalmazó élelmiszerek fogyasztása. csökkenhet a GMO-t tartalmazó élelmiszerek fogyasztása
az élelmiszerfogyasztáshoz kapcsolódóan nő a hulladék mennyisége
A foglalkozás befejeződött.

0