Bevezető
0/0 Pont
Grendel Lajos: A modern magyar irodalom története. Bevezetés
0/0 Pont
Bevezető

Az alábbi feladatsor az középszintű magyar nyelv és irodalom érettségire készülőknek készült. A digitális feladatok a Oktatási Hivatal oldalán szereplő feladatsor és megoldókulcs alapján készültek. A technikai korlátok miatt a feladatok elsősorban a szövegértés ellenőrzésére alkalmasak. 
 
A helyes válasz megadása után a Tovább gombra kattintva lehet a következő feladatra lépni. A szabad szavas feladatok esetén a rendszer nem tudja a választ ellenőrizni, bármilyen megoldást elfogad.
Olvassa el figyelmesen az alábbi szöveget, majd válaszoljon a kérdésekre! Egyes feladatok végén zárójelben adjuk meg a megoldást segítő szövegrészlet számát. 
1. Grendel Lajos a bevezetőben kettős minőségben mutatkozik be. Melyik ez a kettő?   
 
        
  
Olvassa el figyelmesen az alábbi szöveget, majd válaszoljon a kérdésekre! Egyes feladatok végén zárójelben adjuk meg a megoldást segítő szövegrészlet számát. 
2. Milyen „meglepetéseket” okozott a szerzőnek a korszak műveinek újraolvasása?  A szerző a korszak műveit újraolvasva meglepődik, hogy egyes   -ban másként
olvas és értelmez az ember.
A hálátlan   sok érdemes szerzőt és művet elhanyagol.  
 kor ízlése is hat a művek értelmezésére.
 
Olvassa el figyelmesen az alábbi szöveget, majd válaszoljon a kérdésekre! Egyes feladatok végén zárójelben adjuk meg a megoldást segítő szövegrészlet számát. 
3. A szerző hosszasan értekezik arról, kihez akar szólni, kinek is ajánlja művét. 
a) Nevezze meg a szerző által megjelölt célközönség két, eltérő, nagy csoportját!   olvasók
 
   olvasók
Olvassa el figyelmesen az alábbi szöveget, majd válaszoljon a kérdésekre! Egyes feladatok végén zárójelben adjuk meg a megoldást segítő szövegrészlet számát. 
b) „És kihez akar szólni? Mindenkihez, mondhatnám lelkesen, de, sajnos elmúltam már húszéves. Akkor hát a könyvek barátaihoz. Ez meg fellengzős kijelentés, és különben is, miféle könyvek barátaihoz?” (2) 

 Miért veti el a szerző, hogy mindenkihez szóljon? 
 Válassza ki a megfelelő válaszokat! (Két jó válasz.)

Ezt a kijelentést a szerzőtúl nagyképűnek
lehetetlennek találja
túlzónak találja
túl általánosnak
túl egyszerűnek
Olvassa el figyelmesen az alábbi szöveget, majd válaszoljon a kérdésekre! Egyes feladatok végén zárójelben adjuk meg a megoldást segítő szövegrészlet számát. 
b) „És kihez akar szólni? Mindenkihez, mondhatnám lelkesen, de, sajnos elmúltam már húszéves. Akkor hát a könyvek barátaihoz. Ez meg fellengzős kijelentés, és különben is, miféle könyvek barátaihoz?” (2) 

 Miért veti el a szerző, hogy a könyvek barátaihoz szóljon? 
 Válassza ki a megfelelő válaszokat! (Két jó válasz.)

 Ezt a kijelentést a szerzőpatetikusnak találja
túl általánosnak találja
túl egyszerűnek
gyerekesnek találja
hatásvadásznak találja
Olvassa el figyelmesen az alábbi szöveget, majd válaszoljon a kérdésekre! Egyes feladatok végén zárójelben adjuk meg a megoldást segítő szövegrészlet számát. 
4. Grendel Lajos saját könyvét nem tartja „teljes irodalomtörténetnek”.  (2, 3, 5)
 Mivel indokolja ezt? 
 
 Válassza ki a megfelelő válaszokat! (Három jó válasz.) 
  Hiányzik belőle a dráma és az esszé műfaja.
Vállaltan szubjektív.
Csak a 19. század végétől 1980-ig tartó időszakról szól.
A határon túli magyar szerzőket nem tartalmazza.
Csak a klasszikussá vált szerzőket és műveket tárgyalja.
Olvassa el figyelmesen az alábbi szöveget, majd válaszoljon a kérdésekre! Egyes feladatok végén zárójelben adjuk meg a megoldást segítő szövegrészlet számát. 
5. A szerző több alkotóra, irodalomtörténészre is utal, köztük a következőkre: Kibédi Varga Áron, Szerb Antal, Illyés Gyula. 
Kapcsolja össze a szerzőket a velük kapcsolatban kapcsolatban idézett gondolattal!
Kibédi Varga Áron Célszerű a tárgyalt korszak és a jelen felől is vizsgálni a műveket.
Illyés Gyula 1908-nál korábbra tette a modernizmus kezdetét.
Szerb Antal A magyar irodalom részét képezik a magyar nyelven írott szépirodalmi szövegek.
Olvassa el figyelmesen az alábbi szöveget, majd válaszoljon a kérdésekre! Egyes feladatok végén zárójelben adjuk meg a megoldást segítő szövegrészlet számát. 
6. A szerző szerint a kortárs magyar irodalomra három 20. századi tendencia („paradigma”) valamelyike hatott. (3)

 Válassza ki e három törekvést! az egzisztencialistáké
az avantgárdé
a nyugatosoké
a neorealistáké
a népi íróké
Olvassa el figyelmesen az alábbi szöveget, majd válaszoljon a kérdésekre! Egyes feladatok végén zárójelben adjuk meg a megoldást segítő szövegrészlet számát. 
7. Irodalom és történelem viszonyát is taglalja a szerző. (4)
 
 Válassza ki erről Grendel Lajos álláspontját!   A magyar történelem fordulópontja a mi irodalmunkban is korszakhatárokat jeletettek.
Az irodalom, ha nem is teljesen, de érintetlen tudott maradni a totalitárius ideológiák befolyásától.
A modernizmus kora még nem zárult le.
A totalitárius ideológiák befolyása egyes időszakokban meghatározó volt az irodalomban is.
A szerző szerint nehéz eldönteni, mikor zárult le a modernizmus kora.
Az irodalomtörténeti korszakhatárok a mi irodalmunkban nem esnek egybe a történelmiekkel.
Olvassa el figyelmesen az alábbi szöveget, majd válaszoljon a kérdésekre! Egyes feladatok végén zárójelben adjuk meg a megoldást segítő szövegrészlet számát. 
8. a Igaz vagy hamis?

 A szerző 1908-at, a Nyugat indulását tekinti korszakhatárnak.Igaz
Hamis
Olvassa el figyelmesen az alábbi szöveget, majd válaszoljon a kérdésekre! Egyes feladatok végén zárójelben adjuk meg a megoldást segítő szövegrészlet számát. 
8. b Igaz vagy hamis?

 Grendel könyvében önálló fejezetet kap a határon túli magyar irodalom. Hamis
Igaz
Olvassa el figyelmesen az alábbi szöveget, majd válaszoljon a kérdésekre! Egyes feladatok végén zárójelben adjuk meg a megoldást segítő szövegrészlet számát. 
8. c Igaz vagy hamis?

 A szerző napjaink irodalmát már nem tárgyalja.Hamis
Igaz
Olvassa el figyelmesen az alábbi szöveget, majd válaszoljon a kérdésekre! Egyes feladatok végén zárójelben adjuk meg a megoldást segítő szövegrészlet számát. 
8. d Igaz vagy hamis?

 Grendel szerint a befogadói életkor változása nem módosít a művek megítélésén.Igaz
Hamis
Olvassa el figyelmesen az alábbi szöveget, majd válaszoljon a kérdésekre! Egyes feladatok végén zárójelben adjuk meg a megoldást segítő szövegrészlet számát. 
8. e Igaz vagy hamis?

 A művek értékelését részletes alkotói életrajzok kísérik.Hamis
Igaz
Olvassa el figyelmesen az alábbi szöveget, majd válaszoljon a kérdésekre! Egyes feladatok végén zárójelben adjuk meg a megoldást segítő szövegrészlet számát. 
9. A szerző idegen eredetű szavakat, nemzetközi műveltségszókat is használ. A meghatározások mellé írja a szerző által használt kifejezést! (1, 6) adott korban a legkiválóbbaknak tartott szerzők és művek összessége:   
 
elcsépelt, lapos, közönséges, közhelyes:   
Olvassa el figyelmesen az alábbi szöveget, majd válaszoljon a kérdésekre! Egyes feladatok végén zárójelben adjuk meg a megoldást segítő szövegrészlet számát. 
10. Egészítse ki értelemszerűen a Bevezetés információi, közléselemei alapján az alábbi hiányos szöveget! (6)
 A szerző az irodalmat a   -ről  szóló (egyik lehetséges)   -nek tekinti.
Korszerű beszédmódnak tart minden olyan nyelvet, írói beszédet, mely képes a    túlit / (vagyis) az emberi   mélyebb
szerkezeteit láttatni.
Olvassa el figyelmesen az alábbi szöveget, majd válaszoljon a kérdésekre! Egyes feladatok végén zárójelben adjuk meg a megoldást segítő szövegrészlet számát. 
11. Grendel Lajos bevezetőjét a közvetlenség, személyesség és a tudományos, tudományos-népszerűsítő igény egyszerre jellemzi. 

 Csoportosítsa a szövegből vett példákat a nyelvhaszálat stílusa szerint!


közvetlenség, személyesség

tudományos-népszerűsítő igény
nagy pofa kell
arcátlanság
…ugye minő korszakalkotó felfedezés...!
szolgáljon mentségemre
...márpedig én annak tekintem…
paradigma
kánon
Mi történt a magyar lírában és prózában ebben a száz évben?
Tudjuk azt is, hogy a magyar irodalom 1919 óta nem pusztán a magyarországi irodalmat jelenti.
És kihez akar szólni?
Olvassa el figyelmesen az alábbi szöveget, majd válaszoljon a kérdésekre! Egyes feladatok végén zárójelben adjuk meg a megoldást segítő szövegrészlet számát. 
12. Meggyőzte-e Önt a Bevezetés? Ajánlaná-e elolvasásra Grendel Lajos művét? Összefüggő szövegében 2 érvvel indokolja álláspontját!
  

A foglalkozás befejeződött.

0