Bevezető
0/0 Pont
Rába György: Csodálatos utazás. Egy toposz alakváltozatai
0/34 Pont
Bevezető

Az alábbi feladatsor az emelt szintű magyar nyelv és irodalom érettségire készülőknek készült. A digitális feladatok a Oktatási Hivatal oldalán szereplő feladatsor és megoldókulcs alapján készültek. A technikai korlátok miatt szabad szavas válaszadásra nincsen lehetőség (az utolsó két feladat kivételével), a feladatok elsősorban a szövegértés ellenőrzésére alkalmasak.
 
A helyes válasz megadása után a Tovább gombra kattintva lehet a következő feladatra lépni. A szabad szavas feladatok esetén a rendszer nem tudja a választ ellenőrizni, bármilyen megoldást elfogad.
Olvassa el figyelmesen az alábbi szöveget, és válaszoljon a kérdésekre!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1 mentális: az elmében létező, gondolati 
 2 par excellence: kiváltképpen, elsősorban 
1. Jelölje meg az ’utazás’ szó egyik szinonimáját a szövegrészletben! 

Olvassa el figyelmesen az alábbi szöveget, és válaszoljon a kérdésekre!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1 mentális: az elmében létező, gondolati 
 2 par excellence: kiváltképpen, elsősorban 
2.a. Állapítsa meg az olvasott szöveg segítségével, hogy az alábbi versrészleteknek ki a szerzője, mi a mű címe! Ügyeljen a szerző nevének pontos helyesírására!  

 „Nem tudott az éj aludni, ű
Annyi fény volt, annyi ember, 
 annyi lány és annyi ifjú, 
 ismeretlen ismerősök.” Szerző:    

Mű címe:   
Olvassa el figyelmesen az alábbi szöveget, és válaszoljon a kérdésekre!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1 mentális: az elmében létező, gondolati 
 2 par excellence: kiváltképpen, elsősorban 
2.b. Állapítsa meg az olvasott szöveg segítségével, hogy az alábbi versrészleteknek ki a szerzője, mi a mű címe! Ügyeljen a szerző nevének pontos helyesírására!  

 "Fáztam. Nagy volt a csend, és 
 Körül a rozsdakék 
 Távolban újra láttam 
 Örökegy tengerét 
 
 Az Űrnek…”Szerző:    
 
Mű címe:   
Olvassa el figyelmesen az alábbi szöveget, és válaszoljon a kérdésekre!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1 mentális: az elmében létező, gondolati 
 2 par excellence: kiváltképpen, elsősorban 
2.c. Állapítsa meg az olvasott szöveg segítségével, hogy az alábbi versrészleteknek ki a szerzője, mi a mű címe! Ügyeljen a szerző nevének pontos helyesírására!  

 „…és látok egy elsülyedt várost, félig leomolva, némát, 
 egy holt mesevárost kéken a víz remegő üvegén át.”Szerző:   

Mű címe:   
Olvassa el figyelmesen az alábbi szöveget, és válaszoljon a kérdésekre!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1 mentális: az elmében létező, gondolati 
 2 par excellence: kiváltképpen, elsősorban 
2.d. Állapítsa meg az olvasott szöveg segítségével, hogy az alábbi versrészleteknek ki a szerzője, mi a mű címe! Ügyeljen a szerző nevének pontos helyesírására!  

 „Óh, mily nagy is a föld a lámpák fénykörében, 
 s ha már emlékezünk, mily kicsiny a világ!”Szerző:   
 
 Mű címe:   
Olvassa el figyelmesen az alábbi szöveget, és válaszoljon a kérdésekre!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1 mentális: az elmében létező, gondolati 
 2 par excellence: kiváltképpen, elsősorban 
3. Fejezze be úgy a megkezdett mondatokat a megadott szövegrészletekkel úgy, hogy az utazók szó a  mondatban a zárójelben megjelölt mondatrész legyen! Húzza a megfelelő helyre a szövegdobozokat!


célja a valódi környezet kijavítása.
kalandozása a mesébe csap át.
a tapasztalaton túli élményeket keresik.
elvágyódnak a valóságos, tapasztalati világból.

A romantikus utazók 
-
  (ALANY)
 
A csodálatos utazók 
-
 (BIRTOKOS JELZŐ)
 
A romantikus utazók 
-
  (BIRTOKOS JELZŐ)
 
A csodálatos utazók 
-
  (ALANY)

Olvassa el figyelmesen az alábbi szöveget, és válaszoljon a kérdésekre!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1 mentális: az elmében létező, gondolati 
 2 par excellence: kiváltképpen, elsősorban 
4. Állítsa ellentétpárba  az alábbi két Kosztolányi-idézet utazóját a szöveg 2. és 5. bekezdése alapján! 
 
 A kisgyermek felnőtt tapasztalatok híján vágyaival tölti meg a térkép fölötti világjárást. A felnőtt utazó „önéletrajzi valóságú, lelkes mediterrán beszámolót” ír.
A merengő, álmodozó szemével látja a világot. A felnőtt ténylegesen idegenbe vetődik.
A gyermek képzeletbeli kalandozásra indul / sóvárog idegen tájak után Az ábrázoló szemével látja a világot.
Olvassa el figyelmesen az alábbi szöveget, és válaszoljon a kérdésekre!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1 mentális: az elmében létező, gondolati 
 2 par excellence: kiváltképpen, elsősorban 
5. Az Odüsszeia a görög mitológia utazástörténetei közül való. Az úton levés metaforikus értelemben vett jelentései közül válassza ki azokat, amelyek jellemzőek Odüsszeuszra!  a főhős személyisége gazdagodik
belső utazás önmagunk felé
megváltoztatja mások világnézetét
máshogy látja a világot és önmagát
új világot fedez fel
újraéli gyerekkorát
Olvassa el figyelmesen az alábbi szöveget, és válaszoljon a kérdésekre!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1 mentális: az elmében létező, gondolati 
 2 par excellence: kiváltképpen, elsősorban 
6. Az írók, költők már számtalanszor bizonyították, hogy képesek újraírni a homéroszi hagyományt. Támassza alá három állítással, hogy újabb értelmezési lehetőséget tartogat az alábbi versrészlet! Döntse el, hogy melyik állítások IGAZAK az alábbi versrészlettel kapcsolatban! Az ismeretlen lesz az érték.
A nyugalom unalommá válik
A honvágy helyébe a tenger, az utazás iránti szomj, a hajóutak iránti nosztalgia lép.
A megszokott értékeket - otthon, család, nyugalom, biztonság - élteti.
A költő élteti a homéroszi hagyományokat, erre utal a hexameter használata is.
Ithaka a megérkezés jelképe.
Olvassa el figyelmesen az alábbi szöveget, és válaszoljon a kérdésekre!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1 mentális: az elmében létező, gondolati 
 2 par excellence: kiváltképpen, elsősorban 
7.a) Berzsenyi Dániel Osztályrészem című művének első két versszaka az ifjúságból a férfikorba érkezés tényét rögzíti. Olvassa el a versrészletet, majd egészítse ki a mondatot!Berzsenyi    (kitől?) kölcsönözte a hajómetafórát, akinél a hajó az életen való biztonságos átjutás (a belső egyensúlyra törekvő
magatartás) toposza.
Olvassa el figyelmesen az alábbi szöveget, és válaszoljon a kérdésekre!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1 mentális: az elmében létező, gondolati 
 2 par excellence: kiváltképpen, elsősorban 
7.b) Berzsenyi Dániel Osztályrészem című művének első két versszaka az ifjúságból a férfikorba érkezés tényét rögzíti. Olvassa el a versrészletet, majd egészítse ki a mondatot!Milyen új jelentéssel gazdagodik az eredetihez képest a hajókép ebben a versben? A    metafórája.
Olvassa el figyelmesen az alábbi szöveget, és válaszoljon a kérdésekre!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1 mentális: az elmében létező, gondolati 
 2 par excellence: kiváltképpen, elsősorban 
7.c) Melyik két azonos szerkezetű mondattal / tagmondattal nyomatékosítja ezt az új jelentést a költő? Jelölje ki ezeket a részeket!  Partra szállottam. Levonom vitorlám.
A szelek mérgét nemesen kiálltam.
Sok Charybdis közt, sok ezer veszélyben
Izzada orcám.

Béke már részem: lekötöm hajómat,
Semmi tündérkép soha fel nem oldja.
Oh te, elzárt hely, te fogadd öledbe
A heves ifjút!

Olvassa el figyelmesen az alábbi szöveget, és válaszoljon a kérdésekre!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1 mentális: az elmében létező, gondolati 
 2 par excellence: kiváltképpen, elsősorban 
7.d) A ’tündérkép’ metafora hogyan teszi lehetővé a vers elégiaként való olvasását? Kösse össze a megfelelő részeket! (Először a pöttyre, majd a feliratra kattintson!!

1
2
valóság
tündérképek elengedése
realitáson túli világ
vágyott világ
vágyak
álmokról való lemondás
Olvassa el figyelmesen az alábbi szöveget, és válaszoljon a kérdésekre!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1 mentális: az elmében létező, gondolati 
 2 par excellence: kiváltképpen, elsősorban 
8. Voltaire híres regényének, a Candide-nak a műfaját több műfaji alcsoportba is besorolhatjuk. Az alábbi részlet alapján igazolja, hogy a mű próbatételes kalandregény, kattintson a szöveg erre utaló részére!

Olvassa el figyelmesen az alábbi szöveget, és válaszoljon a kérdésekre!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1 mentális: az elmében létező, gondolati 
 2 par excellence: kiváltképpen, elsősorban 
8. Voltaire híres regényének, a Candide-nak a műfaját több műfaji alcsoportba is besorolhatjuk. Az alábbi részlet alapján igazolja, hogy a mű utaztató regény, kattintson a szöveg erre utaló részére!

Olvassa el figyelmesen az alábbi szöveget, és válaszoljon a kérdésekre!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1 mentális: az elmében létező, gondolati 
 2 par excellence: kiváltképpen, elsősorban 
8. Voltaire híres regényének, a Candide-nak a műfaját több műfaji alcsoportba is besorolhatjuk. Az alábbi részlet alapján igazolja, hogy a mű tézisregény, kattintson a szöveg erre utaló részére!

Olvassa el figyelmesen az alábbi szöveget, és válaszoljon a kérdésekre!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1 mentális: az elmében létező, gondolati 
 2 par excellence: kiváltképpen, elsősorban 
9.a) A labirintus az irodalom egyik sokszor feldolgozott ősképe, archetípusa. Egészítse ki a mondatokat úgy, hogy az Ön által megalkotott, 3-5 szóból álló tagmondat grammatikai alanya egy-egy irodalmi mű/mítosz megnevezett szereplője legyen! A létrehozott mondat tartalmában kapcsolódjon a kapott idézethez is! (A névelőt ne számítsa önálló szónak tagmondatában.)A vándornak a labirintusban választania kell az elágazások, kereszteződések között éppen
úgy, ahogy   .
Olvassa el figyelmesen az alábbi szöveget, és válaszoljon a kérdésekre!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1 mentális: az elmében létező, gondolati 
 2 par excellence: kiváltképpen, elsősorban 
9.b) A labirintus az irodalom egyik sokszor feldolgozott ősképe, archetípusa. Egészítse ki a mondatokat úgy, hogy az Ön által megalkotott, 3-5 szóból álló tagmondat grammatikai alanya egy-egy irodalmi mű/mítosz megnevezett szereplője legyen! A létrehozott mondat tartalmában kapcsolódjon a kapott idézethez is! (A névelőt ne számítsa önálló szónak tagmondatában.) 
 
  
 , melynek segítségével Théseus
kijutott a labirintusból a bika megölése után.
Olvassa el figyelmesen az alábbi szöveget, és válaszoljon a kérdésekre!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1 mentális: az elmében létező, gondolati 
 2 par excellence: kiváltképpen, elsősorban 
10. Ismerje fel az alábbi utazókat, vándorokat az alábbi szövegrészletek alapján, majd oldja meg a feladatokat!  Írja be a megoldásokat a megfelelő helyre (A-D)! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A:   
 
 B:   
 
 C:   
 
 D:    mondat,    alárendelés

 
 
 
Olvassa el figyelmesen az alábbi szöveget, és válaszoljon a kérdésekre!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1 mentális: az elmében létező, gondolati 
 2 par excellence: kiváltképpen, elsősorban 
10. Ismerje fel az alábbi utazókat, vándorokat az alábbi szövegrészletek alapján, majd oldja meg a feladatokat!  Írja be a megoldásokat a megfelelő helyre (E-H)!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E:    

F: rímképlet:           strófaszerkezet:   
 
G:   
 
H:   
 
Olvassa el figyelmesen az alábbi szöveget, és válaszoljon a kérdésekre!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1 mentális: az elmében létező, gondolati 
 2 par excellence: kiváltképpen, elsősorban 
11.a) Kovács András Ferenc kortárs költő alábbi versrészlete megidéz egy olyan művet, amelyre Rába György szövege is utal.

„Kék Portugálhon, bor hona! 
Gitár, sikátor, orgona. 
Napfény zenél, a szél ha fú. 
Tömjén, spaletta, mélabú.”
 
Melyik műről van szó? Adja meg a szerző teljes nevét és a mű címét!Szerző:     Mű címe:   
Olvassa el figyelmesen az alábbi szöveget, és válaszoljon a kérdésekre!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1 mentális: az elmében létező, gondolati 
 2 par excellence: kiváltképpen, elsősorban 
11.b) Kovács András Ferenc kortárs költő alábbi versrészlete megidéz egy olyan művet, amelyre Rába György szövege is utal.

„Kék Portugálhon, bor hona! 
Gitár, sikátor, orgona. 
Napfény zenél, a szél ha fú. 
Tömjén, spaletta, mélabú.”
 
Egészítse ki az alábbi mondatot a fenti részletre vonatkozóan!A pillanatképszerű, impresszionista látványt elsősorban a   stílus teremti
meg. 
Olvassa el figyelmesen az alábbi szöveget, és válaszoljon a kérdésekre!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1 mentális: az elmében létező, gondolati 
 2 par excellence: kiváltképpen, elsősorban 
12. Válasszon az alábbi két [a) vagy b)] feladat közül!  Csak az egyik feladatot kell megoldania! (Ezt a feladatot a rendszer nem javítja automatikusan, bármilyen beírt választ helyesnek fogad el.)
 
Utazni nemcsak térben, de időben is lehet. 
  
a) Jellemezze Krúdy Szindbádjának időutazását három érdemi elemmel!
 
 VAGY
 
 b) Jellemezze Az ember tragédiájának időszerkezetét három érdemi elemmel! 

Olvassa el figyelmesen az alábbi szöveget, és válaszoljon a kérdésekre!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1 mentális: az elmében létező, gondolati 
 2 par excellence: kiváltképpen, elsősorban 
13. Értelmezze Rába György szövegének utolsó mondatát! Kifejtésében a kiemelt lényegi elemek közül kettőre mindenképpen térjen ki! Ügyeljen megfogalmazása nyelvi minőségére is! (Ezt a feladatot a rendszer nem javítja automatikusan, bármilyen beírt választ helyesnek fogad el.)

 „A fiatalember, aki ott ül, az olasz könyvvel a kezében, voltaképpen ő is, meg nem is ő, mindenki lehet, akit akar, mert a folyamatos helyváltoztatással a helyzetek végtelen lehetőségébe jutott, holmi lelki álarcosbálba.

A foglalkozás befejeződött.

0