Tudáspróba
0/10 Pont
 Melyik sorban tüntettük fel a vizsgált vegyületek 0,1 mol/dm3 koncentrációjú vizes oldatát a pH növekvő sorrendjében?E
A
C
B
D
Az alábbiak közül melyik oldatban nem lesz lila a fenolftalein indikátor?B
D
E
C
A
Egy egyértékű, gyenge sav 4-es pH-jú oldatára igaz, hogy …nátrium-hidroxiddal való sztöchiometrikus reakcióját követően semleges kémhatású oldatot kapunk.
hígításával csökken a pH-ja.
hígításával a disszociálatlan savmolekulák száma csökken.
savállandójának értéke az oldat hígításának függvénye.
benne a hidroxidionok koncentrációja 10-4 mol/dm3.
Válaszd ki a 0,1 mol/dm3 koncentrációjú ammónia-és nátrium-hidroxid-oldatra egyaránt igaz állítást!Mivel kémhatásuk lúgos, ezért nem tartalmaznak oxóniumiont.
pH-juk megegyezik.
Hígításkor minkét oldat pH-ja csökken.
Az anionok koncentrációja nagyobb, mint a kationoké.
A hidratált ionokon és a vízmolekulákon kívül nem tartalmaznak más kémiai részecskét.
Brönsted szerint vizes oldatban nem amfoter részecske:B
E
A
C
D
Mennyi a mangán oxidációs száma az alábbi vegyületben: K2MnO4?+6
-2
+7
+4
Ennyi adatból nem állapítható meg.


C
E
A
B
D
7. Az alábbiak közül melyik vegyületben a legnagyobb a kén oxidációs száma?B
E
A
C
D
Melyik folyamat redoxireakció az alábbiak közül?A
E
C
B
D
Melyik folyamat nem redoxireakció az alábbiak közül?A
E
D
B
C
A foglalkozás befejeződött.

0