Cím
0/0 Pont
A Magyar Királyság etnikai viszonyai
0/0 Pont
A népesség növekedése
0/0 Pont
Magyarország átalakulása
0/0 Pont
Esterházy Miklós gróf kastélya
0/0 Pont
13. Élet a 18. századi Magyarországon

Temesvár 18. században kiépült főtere
Döntsd el az állításokról, hogy igazak vagy hamisak!
A magyarok legnagyobb arányban az ország középső területein éltek.


Hamis
Igaz
Döntsd el az állításokról, hogy igazak vagy hamisak!
Erdélyt magyarok, románok és németek vegyesen lakták.


Hamis
Igaz
Döntsd el az állításokról, hogy igazak vagy hamisak!
A déli területeket elsősorban németek lakták.


Igaz
Hamis
Döntsd el az állításokról, hogy igazak vagy hamisak!
Az északi területeken szerbek és horvátok laktak a legnagyobb arányban.


Igaz
Hamis
Döntsd el az állításokról, hogy igazak vagy hamisak!
Voltak olyan jelentős nagyságú területek is az országban, ahol alig vagy egyáltalán nem éltek magyarok.


Hamis
Igaz
Döntsd el az állításokról, hogy igazak vagy hamisak!
Nézd meg a videót és válaszd ki az öt helyes állítást!
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Magyarország lakossága a 18. században kismértékben nőtt.
A 16 és a 17. században az ország összlakosságának száma stagnált, de egyes területek elnéptelenedtek.
A Török Birodalom területéről is érkeztek betelepülők.
A Habsburg udvar elsősorban a német katolikus népesség betelepítését támogatta.
A földbirtokosok különféle kedvezményekkel ösztönözték a területeik újra benépesülését.
Minden nemzetiségnek megvolt a maga nemesi vezető rétege.
A 18. század végére a nem magyar nyelvű népesség többségbe került a Magyar Királyság területén.
A belső népvándorlás során különböző nemzetiségű lakosok az ország déli területeire költöztek be.
A Magyar Királyság visszakapta a fennhatóságát minden töröktől visszafoglalt területén.
Tanulmányozd az alábbi két ábrát és oldd mag a feladatot!
Adatok Magyarország népesség számának változásairól 1500 és 1800 között
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az egyes magyarországi társadalmi csoportok etnikai összetétele  
Válaszd ki az öt helyes állítást az ábráról leolvasható információk segítségével!A török elleni háborúk évszadai is alatt nőtt a népesség száma.
1500 és 1800 között Európa népessége gyorsabban nótt, mint Magyarországé.
A városokban lakók többsége magyar volt.
Az életkörülmények valószínűleg jelentősen romlottak a 18. század folyamán.
A nemesek túlnyomó többsége magyar volt.
A jobbágyok között volt a nem magyar és nem német nemzetiségek aránya a legmagasabb.
A török elleni háborúk idejének népességéról nincsenek pontos adataink.
Magyarország népességének száma a 18. században rohamosan nőtt.
Nézd meg a videót és oldd meg a feladatokat!
Milyen jelei voltak az ország 18. századi fejlődésének?A kétnyomásos földművelésről áttértek a háromnyomásos földművelésre.
Jó volt a postakocsi közlekedés Bécs és Buda közt.
A vidéki városokban új és díszes középületek és lakóházak épültek.
Megindult a vasútépítés.
Nézd meg a videót és oldd meg a feladatokat!
Miért lehetnek hasznos forrásai a 18. századi Magyarország megismerésének a korabeli utazók beszámolói? Bemutatják a hajdani emberek mindennapi életének részleteit is.
Pontos adatokat szolgáltatnak a korabeli lakosság számának alakulásáról.
Kiderül belőlük, hogy a király milyen titkos tárgyalásokat folytatott egy másik állam uralkodójával.
Meg tudhatjuk belőlük, hogyan gondolkodtak és viselkedtek a korabeli emberek.
Leírják, hogy akkoriban hogyan néztek ki a városok, falvak.
Nézd meg a videót és oldd meg a feladatot!
Egészítsd ki az Esterházy-kastélyról szóló szöveget a hiányzó részletekkel!


100
nyaraló
lakóépület
színházi
Bach
400
barokk
grófi
Mozart
nemesi
Kényes
Fényes
Haydn
opera
reneszánsz
Fényűző
vadászház
klasszicista
200

Az Esterházy család egyike volt a korabeli 
-
 magyar 
-
 családnak. E családok gyönyörű 
-
 palotákat építettek. Eszterházán először még csak egy 
-
 épült. Esterházy (
-
  ) Miklós 1764-től kezdte el építtetni a palotáját ugyanitt. A zenekedvelő herceg szolgálatában állt 
-
 , a híres német zeneszerző. Az elkészült fényűző palotában 
-
 elődásokat is tartottak, amelyek egyikét Mária Terézia királynő is megtekintette.

A foglalkozás befejeződött.

0