Vaktérkép
0/25 Pont
A Nap látszólagos járása
0/8 Pont
Kőzetlemezek mozgása
0/8 Pont
A levegő mozgása
0/7 Pont
Tengeráramlások
0/8 Pont
A mediterrán és óceáni terület jellemzői
0/8 Pont
Településtípusok
0/0 Pont
A piac működése
0/4 Pont
A városok tevékenysége
0/6 Pont
Gazdasági elemzés
0/5 Pont
Demográfia
0/7 Pont
Igaz-Hamis
0/8 Pont
Tanulmányozza a térképvázlatot, és nevezze meg a számokkal és betűkkel jelölt földrajzi fogalmakat! 
Nevezze meg a számokkal jelölt városokat! 1.   
 
2.   
 
3.   
 
4.   
 
5.   
Tanulmányozza a térképvázlatot, és nevezze meg a számokkal és betűkkel jelölt földrajzi fogalmakat!
Nevezze meg a kisbetűkkel jelölt folyókat! 
 a.   
 
b.   
 
c.   
Tanulmányozza a térképvázlatot, és oldja meg a hozzá kapcsolódó feladatokat! 
Nevezze meg a számokkal jelölt országokat! 1.   
 
2.   
 
3.    
 
4.   
 
5.   
 
6.   
Tanulmányozza a térképvázlatot, és oldja meg a hozzá kapcsolódó feladatokat! 
Nevezze meg a betűkkel jelölt vízrajzi fogalmakat!A.   -szoros 
 
B.   -öböl 
 
C.   -tenger  
Nevezze meg a térképvázlaton számokkal jelölt megyeszékhelyeket! 
 1.   
 
2.   
 
3.   
 
4.   
 
5.   
 
6.   
 
7.   
 
8.   
Az alábbi ábra a Nap látszólagos járását mutatja a tavaszi és az őszi nap-éjegyenlőség, valamint a nyári és a téli napforduló idején egy magyarországi település felett. Tanulmányozza az ábrát, és oldja meg a hozzá kapcsolódó feladatot! 
A kirándulók a falu templomtornyától kelet felé indultak, majd déli irányba folytatták útjukat, végül nyugat felé mentek, aztán visszatértek a faluba. Melyik nagybetű jelöli a rajzon a torony felől nézve az egyes irányokat? Írja a megfelelő nagybetűt a téglalapba! 1. Kelet   
 
2. Dél   
 
3. Nyugat   
 
 
Melyik betű jelöli a Nap látszólagos pályáját? Válaszoljon a megfelelő betűjel
beírásával!

1. december 21-én?   
 
 2. június 21-én?   
Az alábbi ábra a Nap látszólagos járását mutatja a tavaszi és az őszi nap-éjegyenlőség, valamint a nyári és a téli napforduló idején egy magyarországi település felett. Tanulmányozza az ábrát, és oldja meg a hozzá kapcsolódó feladatot! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Melyik hónapban a leghosszabb a templomtorony árnyéka délben?júniusban
szeptemberben
decemberben
márciusban
Az alábbi ábra a Nap látszólagos járását mutatja a tavaszi és az őszi nap-éjegyenlőség, valamint a nyári és a téli napforduló idején egy magyarországi település felett. Tanulmányozza az ábrát, és oldja meg a hozzá kapcsolódó feladatot! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Decemberben a leghosszabb a templomtorony árnyéka délben, mert decemberben a legalacsonyabb a Nap látszólagos (égi) pályája.Igaz
Hamis
Az alábbi ábra a Nap látszólagos járását mutatja a tavaszi és az őszi nap-éjegyenlőség, valamint a nyári és a téli napforduló idején egy magyarországi település felett. Tanulmányozza az ábrát, és oldja meg a hozzá kapcsolódó feladatot! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Melyik égtáj felé mutat a templomtorony árnyéka december közepén délben?dél felé
észak felé
kelet felé
nyugat felé
Az alábbi ábra kőzetlemezek mozgását mutatja. Válaszoljon a kérdésekre az ábra és ismeretei alapján! 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Milyen típusú kőzetlemezek láthatók az ábrán?óceáni kőzetlemez
szárazföldi kőzetlemez
Az alábbi ábra kőzetlemezek mozgását mutatja. Válaszoljon a kérdésekre az ábra és ismeretei alapján!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A kőzetlemezeket a Föld belső hője mozgatja.Igaz
Hamis
Az alábbi ábra kőzetlemezek mozgását mutatja. Válaszoljon a kérdésekre az ábra és ismeretei alapján!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Döntően milyen típusú kőzetek építik fel a Föld belső hőjének mozgásával kialakult hegységet?
 magmás kőzetek
metamorf kőzetek
üledékes kőzetek
Az alábbi ábra kőzetlemezek mozgását mutatja. Válaszoljon a kérdésekre az ábra és ismeretei alapján! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A szárazföldi kőzetlemezeket magmaáramlás mozgatja. Ezeket a kőzeteket döntően üledékes kőzetek alkotják. 
 Mely szerkezeti mozgások kapcsolódnak ehhez a hegységképződéshez?vetődés
gyűrődés
Nevezze meg azt a hegységrendszert, amelyiknek a kialakulása a középidőben gyűrődéses mozgás következtében kezdődött meg! -hegységrendszer
A felsoroltak közül melyik az a két ütköző kőzetlemez, mely az Eurázsiai-hegységrendszer képződésben szerepet játszott?Eurázsiai
Karibi-lemez
Afrikai-lemez
Iráni-lemez
Állapítsa meg az alábbi kérdéről, hogy igaz vagy hamis!
Földrengések kísérhetnek hegységképződést.Igaz
Hamis
Tanulmányozza az ábrákat, majd állapítsa meg az alábbi állításról, hogy igaz vagy hamis!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Az A ábrán a levegő felemelkedését az okozza, hogy a hideg levegő a sűrűbb meleg levegőre siklik fel.Hamis
Igaz
Tanulmányozza az ábrákat, majd állapítsa meg az alábbi állításról, hogy igaz vagy hamis!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A B ábrán a levegő felemelkedését domborzati hatás okozza.Igaz
Hamis
Tanulmányozza az ábrákat, majd állapítsa meg az alábbi állításról, hogy igaz vagy hamis!
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A C ábrán a levegő felemelkedését az okozza, hogy felmelegszik a levegő.Hamis
Igaz
Tanulmányozza az ábrákat, majd oldja meg a feladatot!  
 Melyik rajz ábrázol ciklonban kialakuló helyzetet?
 C
B
A
Mi a harmatpont?Különálló vízcseppekben, folyékony halmazállapotban hullik a Föld felszínére a felhőkből.
A harmatpont a levegőnek az a hőmérséklete, amelyen az adott nedvességtartalmú levegő a páratartalomra nézve telítetté válik.
Nem hulló csapadék, amely a földfelszínen, illetve felszínközeli, szabadban lévő tárgyakon, főként növényzeten figyelhető meg.
Állapítsa meg az alábbi állításról, hogy igaz vagy hamis!
A levegő úgy válhat telítetté, hogy növekszik a hőmérséklet.Igaz
Hamis
Állapítsa meg az alábbi állításról, hogy igaz vagy hamis!
A levegő úgy válhat telítetté, hogy az adott hőmérsékleten nedvességet (vízgőzt) vesz fel.Hamis
Igaz
Tanulmányozza a térképvázlatot, és oldja meg a feladatot! 
Nevezze meg az 1. számmal jelölt tengeráramlást!   -áramlás
 
 

Tanulmányozza a térképvázlatot, és oldja meg a feladatot!
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A keleties szelek mozgatják a az 1. számmal jelölt tengeráramlás vízét?Igaz
Hamis
Tanulmányozza a térképvázlatot, és oldja meg a feladatot!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Az 1. számmal jelölt tengeráramlás irányát Európa, Grönland elhelyezkedése módosíthatja.Igaz
Hamis
Tanulmányozza a térképvázlatot, és oldja meg a feladatot!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A és B pont közel azonos szélességi körön található. Évi középhőmérsékletük azonban jelentősen eltér. Melyik évi középhőmérsékleti érték jellemző az A betűvel jelölt helyre?4 ℃
28 ℃
15 ℃
Tanulmányozza a térképvázlatot, és oldja meg a feladatot!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Csak egy áramlási kör van az Atlanti-óceán déli medencéjében, mert a déli félgömbön délen nincsenek az áramlást eltérítő kontinensek.Igaz
Hamis
Tanulmányozza a térképvázlatot, és oldja meg a feladatot!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A és B pont közel azonos szélességi körön található. Évi középhőmérsékletük azonban jelentősen eltér. Melyik évi középhőmérsékleti érték jellemző az B betűvel jelölt helyre?15 ℃
28 ℃
4 ℃
Állaíptsa meg az alábbi állításról, hogy igaz vagy hamis!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Az A betűvel jelölt helyen 4 ℃ évi középhőmérsékleti érték jellemző, mert a hideg tengeráramlás hűti a partvidéket.Igaz
Hamis
Állapítsa meg az alábbi állításról, hogy igaz vgay hamis!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az B betűvel jelölt helyen 15 ℃ évi középhőmérsékleti érték jellemző, mert az Észak-atlanti-áramlás hűti a partvidéket.Igaz
Hamis
A tanulók a mediterrán területet hasonlítják össze az óceáni területtel! Húzza a megfelelő állítást a hozzá illő csoportba!


A mediterrán területre jellemző

Az óceáni területre jellemző

Mindkét területre jellemző
Folyói nyáron kis vízhozamúak.
Jellemzően szőlőt, narancsot, zöldségféléket, olajbogyót, gyümölcsöket termesztenek a területen.
Az itt élő fák zöme örökzöld, többségüknek vastag viaszréteggel védett, szívós, bőrszerű levelei vannak.
A meleg mérsékelt övben helyezkedik el.
A valódi mérsékelt öv területe.
Az elmúlt évszázadokban a természetes növénytakaró, a bükkösökből álló lombhullató erdők kiterjedése csökkent Európának ezen a területein.
A kontinensek peremén, partvidékén alakul ki.
Télen a nyugatias szélrendszer uralma alatt áll.

Jelölje be a megfelelő választ a településtípusokkal kapcsolatban!
Melyek tartoznak az állandó települések közé?csoportos település
falu
város
tanya
szórványtelepülés
farm
agglomeráció
Jelölje be a megfelelő választ a településtípusokkal kapcsolatban!
Melyek tartoznak a szorványtelepülések közé?farm
falu
agglomeráció
tanya
csoportos település
Jelölje be a megfelelő választ a településtípusokkal kapcsolatban!
 Melyek tartoznak a csoportos települések közé?farm
agglomeráció
szórványtelepülés
falu
város
Oldja meg a piac működésével kapcsolatos feladatot!  
Állapítsa meg az alábbi állításról, hogy igaz vagy hamis!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A kereslet alakulását a termék árának növekedése befolyásolja.Igaz
Hamis
Oldja meg a piac működésével kapcsolatos feladatot!  
Állapítsa meg az alábbi állításról, hogy igaz vagy hamis!
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A gyár egyre olcsóbban tudta adni a kisgépet, mert egyre nagyobb mennyiségben állították elő, ezért csökkent az egy termékre jutó előállítási költség.Hamis
Igaz
Oldja meg a piac működésével kapcsolatos feladatot!  
Hogyan hatna a piaci árra, ha a cég nem tudna több kisgépet gyártani, de a kereslet tovább nőne?  Csökenne a termék piaci ára
Nőne a termék piaci ára
Nem változna a piaci ár
Mi alakítja a piacon egy adott termék árát?A fogyasztók jövedelme.
A kereslet és a kínálat alakulása.
A vevők fogyasztási szokásai.
Az eladó bevétele.
Mely tevékenység, szerepkör jellemzi az alábbi városokat? Húzza a megfelelő betűjelet a hozzá illő szerepkörhöz!
A. Gdańsk, Genova, Marseille 
B. Karlovy Vary, Salzburg, Róma 
C. Linz, Galați, Donyeck 
D. Amszterdam, Tallinn, Tirana 
E. Beregszász, Marosvásárhely, Újvidék 
F. Bécs, Genf, Brüsszel 


B
A
F
D
C
E

-
 1. közigazgatási központ 
-
 2. kulturális és idegenforgalmi központ 
-
 3. nemzetközi jelentőségű szervezet székhelye 
-
 4. vaskohászati, nehézipari központ 
-
 5. nemzetiségi kulturális központ
-
 6. kikötőváros, hajózási központ

Olvassa el a rövid gazdasági elemzést, majd oldja meg a hozzá kapcsolódó feladatot! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Melyik állam gazdasági fejlődésére utalhat a cikk az 1960-as évek végéről írt mondatában?Japán
India
Kína
MalajziaDél-Korea
Olvassa el a rövid gazdasági elemzést, majd oldja meg a hozzá kapcsolódó feladatot!
Melyik az a természeti erőforrásokban gazdag, nagy népességű latin-amerikai ország, amelynek gazdasága Indiáéhoz és Kínáéhoz hasonlóan ígéretes gazdasági fejlődés alatt áll?Válasz:   
Olvassa el a rövid gazdasági elemzést, majd állapítsa meg azalábbi állításról, hogy ihgaz vagy hamis! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A korábbi évekhez képest kisebb bevételt könyvelhettek el a Dél-afrikai Köztársaságban működő bányavállalatok a 2010-es évek közepén, mert csökkent a nyersanyagok (világpiaci) ára.Hamis
Igaz
Olvassa el a rövid gazdasági elemzést, majd oldja meg a hozzá kapcsolódó feladatot!  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az alábbi állítások közül melyik kettő támasztja alá az afrikai országokban megvalósuló gazdasági szerkezetváltást (diverzifikációt)?A Világbank szerint Ghána 8,3, Etiópia 8,2, míg Szenegál 6,9 százalékkal növeli gazdaságát, amivel ezek az országok a világ leggyorsabban növekvő gazdaságai közé kerülnek.
Az utóbbi néhány évtizedben jelentősen erősödött Etiópia mezőgazdasági termékek exportjára alapozott gazdasági növekedése.
Tanzániának jóval több működő tőkére, jobb infrastruktúrára és oktatási reformra lenne szüksége a gyorsabb fejlődéshez.
Tunézia gazdasága egyre inkább három ágra alapozhat: mezőgazdaság, szolgáltatás, és a kiemelkedő jelentőségű turizmus.
Nigériában a sikeres befektetéseknek köszönhetően feltárták a hazai erőforrásokat és a kitermelés mellett egyre több feldolgozott terméket is szállítanak a világpiacra.
Tanulmányozza a Magyarország népességi adatait tartalmazó táblázatot, majd válaszoljon a kérdésre!
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Melyik évben nőtt a legnagyobb mértékben az ország népességszáma a természetes népesedési folyamatoknak köszönhetően?1975
2005
1995
1985
Tanulmányozza a Magyarország népességi adatait tartalmazó táblázatot, majd válaszoljon a kérdésre!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A negatív számok a népességszám növekedését jelentik.Igaz
Hamis
Tanulmányozza a Magyarország népességi adatait tartalmazó táblázatot, majd válaszoljon a kérdésekre!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A felsoroltak közül mi határozza meg  hazánk népesedési folyamatának általános jellemzőjét az 1980 után az adatok alapján?1985-től egyre kisebb mértékű a természetes fogyás.
1980-tól fokozatosan növelszik a természetes szaporodás.
Az ország népességszáma 1980-tól fokozatosan növekszik.
1985-től egyre nagyobb mértékű a természetes fogyás.
Az alábbi ábrák Magyarország korfáit mutatják. Az egyiket 1975-ben, a másikat 2015- ben készítették. Döntse el, melyik korfához melyik évszám tartozik!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                   
Az alábbi korfán melyik szám jelöli a női népességet?
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2
1
Állapítsa meg az alábbi állításról, hogy igaz vagy hamis a korfa alapján!
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Az 1. szám jelöli a féfi népességet, mert a férfiak átlagos élettartama alacsonyabb, mint a nőknek. Igaz
Hamis
Döntse el az alábbi állításról, hogy igaz vagy hamis!
A fejlett országokban az államnak egyre többet kell költenie az elöregedő népesség egészségügyi és szociális ellátására. Hamis
Igaz
Döntse el az alábbi állításról, hogy igaz vagy hamis!
Fekete-Afrika országaiban egyre nagyobb probléma a munkaerőhiány. Hamis
Igaz
Döntse el az alábbi állításról, hogy igaz vagy hamis!
A Száhel-övben az elsivatagosodás következtében túllegeltetés lép fel.  Hamis
Igaz
Döntse el az alábbi állításról, hogy igaz vagy hamis!
A fejlődő országokban a nagyarányú városi munkanélküliség miatt sokan költöznek ki vidékre, hogy ott kis parcellákat művelve önellátóvá váljanak. Igaz
Hamis
Döntse el az alábbi állításról, hogy igaz vagy hamis!
A fejlett országokban a társadalom fogyasztása meghaladja a szükségleteket. Hamis
Igaz
Döntse el az alábbi állításról, hogy igaz vagy hamis!
A nem megújuló energiahordozók minél szélesebb körű elterjedése hozzájárulhat a globális felmelegedés mértékének csökkenéséhez.Hamis
Igaz
Döntse el az alábbi állításról, hogy igaz vagy hamis!
Az Amazonas-medencében és a Kongó-medencében többnyire anélkül vágják ki a fákat, hogy azok helyére újakat ültetnének, vagy hagynák, hogy az erdő természetes úton megújuljon (regenerálódjon). Hamis
Igaz
Döntse el az alábbi állításról, hogy igaz vagy hamis!
Az elvékonyodó ózonréteg miatt erősebb UV-sugárzás éri el a Föld felszínét, ezért óvatosnak kell lennünk napozáskor. Hamis
Igaz
A foglalkozás befejeződött.

0