Tudáspróba
0/15 Pont
Válaszd ki azt az egyetlen molekulát, amelyben csak egyszeres kovalens kötések vannak!

 
 
 
 
 D
E
B
C
A
Válaszd ki az egyetlen apoláris molekulát a felsoroltak közül!

 
 
 
 C
A
B
E
D
Mennyi az oxigén vegyértéke a vízmolekulában?6
2
4
1,4
1
Melyik molekula az, amelynek alakja lineáris az alábbiak közül?Ammónia
Metán
Víz
Kén-trioxid
Szén-dioxid
Válaszd ki azt az apoláris molekulát, amelynek minden kötése poláris!

 
 
 
 
 
 E
B
A
C
D
Melyik az a molekula, amelyben háromszoros kovalens kötés található?Metánmolekula
Hidrogén-klorid-molekula.
Oxigénmolekula
Nitrogénmolekula
Ammóniamolekula
Válaszd ki az alábbiak közül a szulfátion képletét!

 
 
 
 
 
 
 
 C
E
D
A
B
Melyik kémiai részecskében található a legtöbb nemkötő elektronpár?

 
 
 
 
 B
C
D
E
A
Az alábbiak közül melyik kémiai részecske alakja síkháromszöges?

 
 
 
 
 C
D
B
A
E
Hány elektron található a nitrátionban?4
32
31
62
A nitrátionban lévő delokalizált elektronok miatt nem állapítható meg pontosan.
Az alábbi ionok közül melyik származtatható a szénsavból?hidrogén-karbonátion
szulfátion
ammóniumion
nitrátion
foszfátion
Válaszd ki azokat a sorokat, amelyekben csak poláris molekulák találhatók!

 
 
 
 
 
 A
C
E
B
D
Válaszd ki azokat a sorokat, amelyben csak összetett ionok szerepelnek!

 
 
 
 E
D
B
C
A
Melyik párosítás esetén NEM egyezik meg a részecskék téralkata? dihidrogén-szulfid-molekula és kén-dioxid-molekula
Kén-dioxid-molekula és vízmolekula
Ammóniumion és metánmolekula
Ammóniamolekula és metánmolekula
Vízmolekula és kén-trioxid-molekula
Mely párosítás esetén egyezik meg a részecskék téralkata?

 
 
 
 
 
 C
B
E
A
D
A foglalkozás befejeződött.

0