Tudáspróba
0/15 Pont
Válaszd ki az egyetlen helyes választ!
Az alábbiak közül melyik állítás igaz a kloridionra?Egyszeresen negatív töltésű kation.
Klóratomból két elektron felvételével képződik.
Több protont tartalmaz, mint elektront.
Protonszáma megegyezik az argonatom protonszámával.
Nemesgázszerkezetű anion.
Válaszd ki az egyetlen hamis állítást az alkálifémekre vonatkozóan!Az elektronegativitás az alkálifémek csoportjában fentről lefelé nő.
Az atomméret az alkálifémek csoportjában fentről lefelé nő.
A nátriumatom kisebb méretű, mint a káliumatom.
A nátriumatom atomtörzsét annak atommagja és 10 elektronja adja.
A káliumion töltése megegyezik a lítiumion töltésével.
Egy kémiai részecske az alábbi elemi részecskéket tartalmazza: 8 darab proton, 9 darab neutron, 8 darab elektron. Mely az egyetlen helytelen állítás az alábbiak közül a fenti részecskére vonatkozóan?Két elektron felvételével eléri a nemesgázszerkezetet.
Nyolc külső elektronnal rendelkezik.
Valamely izotópja biztosan nyolc darab protont tartalmaz.
A tömegszáma 13.
A fenti részecske töltése semleges.
Válaszd ki az egyetlen helyes állítást a halogénelemekre vonatkozóan!A kloridion kétszeresen negatív töltésű ion.
A jódatom vegyértékelektronjainak száma megegyezik a xenonatom vegyértékelektronjainak számával.
A kloridion egy kation.
A brómatomban és a bromidionban megegyezik a protonok száma.
A halogénatomokból általában könnyen képződnek kationok.
Válaszd ki az egyetlen hamis állítást!Egyes izotópok radioaktívak.
Az atomok semleges kémiai részecskék.
Egy adott elem különböző izotópjaiban mindig megegyezik a neutronok száma.
Egy adott atomban található protonok és neutronok számának összege adja az atom tömegszámát.
Hevesy György, magyar származású tudós nevéhez fűződik a radioaktív nyomjelzés módszere.
Melyik az egyetlen igaz állítás az adott atomokra? 
(A vegyjelek bal oldalán feltüntetett számok tömegszámok.)A 14N rendszáma 14.
A 12C atom 18 elemi részecskét tartalmaz.
A 12C atomot régészeti leletek kormeghatározásához használják.
A 12C atomtörzse 12 protonból áll.
A 14N atomtörzse 14 protonból és 14 neutronból áll.
Válaszd ki az egyetlen helytelen választ!Egy perióduson belül azonos az atomok vegyértékelektron-szerkezete.
A kloridion sugara nagyobb, mint a klóratomé.
A nátriumatom sugara nagyobb, mint a nátriumioné.
Az alkálifémek atomjainak átmérője a periódusos rendszerben fentről lefelé nő.
Az atomok periódusos rendszere Mengyelejev nevéhez köthető.
Az alábbi atomok közül melyik tartalmazza a legtöbb protont? 
 14N, 12C, 14C   
(A vegyjelek bal oldalán feltüntetett számok tömegszámok.)A 14C és a 12C.
A 14C és a 14N.
A 14N.
A 14C.
A 12C.
Válaszd ki az egyetlen helyes választ!
Az elektronok száma egy kémiai reakció során nem változhat meg.
nem lehetnek részei egy atom atomtörzsének.
össztöltése egy ionban nem egyezik meg a protonok össztöltésével.
száma atomokban mindig kevesebb, mint a belőlük képződött ionokban.
tömege teszi ki egy atom tömegének jelentős részét.
Válaszd ki az egyetlen helyes választ!
Hány darab elemi részecske van egy 35Cl--ionban?18
52
35
17
53
Melyik az az egyetlen sor, melyben,  azonos számú vegyértékelektront tartalmazó atomokat tüntettünk fel?Mg, Cl, S
Ba, Sr, Mg
Cl, Ar, K
N, O, S
B, Si, As
Jelöld, mely állítások igazak a káliumionra!Töltése megegyezik az argonatom töltésével.
18 elektront tartalmaz.
Nemesgázszerkezetű kation.
19 protont tartalmaz.
Egy vegyértékelektronja van.
Válaszd ki a hamis állításokat!A nátriumból képződő ion neve nátriumion.
A klórból képződő ion neve klórion.
Az alkálifémekből könnyen képződnek anionok.
A fluoridion és nátriumion ugyanannyi elektront tartalmaz.
A nátriumból egyszeresen pozitív töltésű ion képződik.
Melyik állítások hamisak a Cl--ra és K+-ra?Ugyanannyi protont tartalmaznak.
Elektronszerkezetük megegyezik az argonatom elektronszerkezetével.
Mindkettő kation.
Rendszámaik összege 34.
Ugyanannyi elektront tartalmaznak.
Válaszd ki a helyes állításokat!A kén atomtörzse az atommagján kívül 10 elektront tartalmaz.
Az alapállapotú atomban az elektronok a lehető legkisebb energiaszinten találhatók.
A klóratom mérete kisebb, mint a fluoratomé.
Az elem különböző protonszámú atomok halmaza.
A nátriumion sugara kisebb, mint a káliumioné.
A foglalkozás befejeződött.

0