Tudáspróba
0/15 Pont
Válaszd ki az egyetlen helyes választ!
Az alábbiak közül melyik állítás igaz a kloridionra?Több protont tartalmaz, mint elektront.
Protonszáma megegyezik az argonatom protonszámával.
Egyszeresen negatív töltésű kation.
Nemesgázszerkezetű anion.
Klóratomból két elektron felvételével képződik.
Válaszd ki az egyetlen hamis állítást az alkálifémekre vonatkozóan!A nátriumatom atomtörzsét annak atommagja és 10 elektronja adja.
Az atomméret az alkálifémek csoportjában fentről lefelé nő.
A káliumion töltése megegyezik a lítiumion töltésével.
A nátriumatom kisebb méretű, mint a káliumatom.
Az elektronegativitás az alkálifémek csoportjában fentről lefelé nő.
Egy kémiai részecske az alábbi elemi részecskéket tartalmazza: 8 darab proton, 9 darab neutron, 8 darab elektron. Mely az egyetlen helytelen állítás az alábbiak közül a fenti részecskére vonatkozóan?Két elektron felvételével eléri a nemesgázszerkezetet.
Nyolc külső elektronnal rendelkezik.
A tömegszáma 13.
A fenti részecske töltése semleges.
Valamely izotópja biztosan nyolc darab protont tartalmaz.
Válaszd ki az egyetlen helyes állítást a halogénelemekre vonatkozóan!A jódatom vegyértékelektronjainak száma megegyezik a xenonatom vegyértékelektronjainak számával.
A brómatomban és a bromidionban megegyezik a protonok száma.
A kloridion egy kation.
A halogénatomokból általában könnyen képződnek kationok.
A kloridion kétszeresen negatív töltésű ion.
Válaszd ki az egyetlen hamis állítást!Hevesy György, magyar származású tudós nevéhez fűződik a radioaktív nyomjelzés módszere.
Egy adott atomban található protonok és neutronok számának összege adja az atom tömegszámát.
Egy adott elem különböző izotópjaiban mindig megegyezik a neutronok száma.
Az atomok semleges kémiai részecskék.
Egyes izotópok radioaktívak.
Melyik az egyetlen igaz állítás az adott atomokra? 
(A vegyjelek bal oldalán feltüntetett számok tömegszámok.)A 14N rendszáma 14.
A 14N atomtörzse 14 protonból és 14 neutronból áll.
A 12C atomot régészeti leletek kormeghatározásához használják.
A 12C atom 18 elemi részecskét tartalmaz.
A 12C atomtörzse 12 protonból áll.
Válaszd ki az egyetlen helytelen választ!Az alkálifémek atomjainak átmérője a periódusos rendszerben fentről lefelé nő.
A nátriumatom sugara nagyobb, mint a nátriumioné.
A kloridion sugara nagyobb, mint a klóratomé.
Egy perióduson belül azonos az atomok vegyértékelektron-szerkezete.
Az atomok periódusos rendszere Mengyelejev nevéhez köthető.
Az alábbi atomok közül melyik tartalmazza a legtöbb protont? 
 14N, 12C, 14C   
(A vegyjelek bal oldalán feltüntetett számok tömegszámok.)A 14N.
A 12C.
A 14C és a 14N.
A 14C és a 12C.
A 14C.
Válaszd ki az egyetlen helyes választ!
Az elektronok száma egy kémiai reakció során nem változhat meg.
nem lehetnek részei egy atom atomtörzsének.
száma atomokban mindig kevesebb, mint a belőlük képződött ionokban.
tömege teszi ki egy atom tömegének jelentős részét.
össztöltése egy ionban nem egyezik meg a protonok össztöltésével.
Válaszd ki az egyetlen helyes választ!
Hány darab elemi részecske van egy 35Cl--ionban?52
53
35
18
17
Melyik az az egyetlen sor, melyben,  azonos számú vegyértékelektront tartalmazó atomokat tüntettünk fel?Mg, Cl, S
B, Si, As
Cl, Ar, K
N, O, S
Ba, Sr, Mg
Jelöld, mely állítások igazak a káliumionra!18 elektront tartalmaz.
19 protont tartalmaz.
Töltése megegyezik az argonatom töltésével.
Nemesgázszerkezetű kation.
Egy vegyértékelektronja van.
Válaszd ki a hamis állításokat!A nátriumból képződő ion neve nátriumion.
A fluoridion és nátriumion ugyanannyi elektront tartalmaz.
A nátriumból egyszeresen pozitív töltésű ion képződik.
A klórból képződő ion neve klórion.
Az alkálifémekből könnyen képződnek anionok.
Melyik állítások hamisak a Cl--ra és K+-ra?Ugyanannyi elektront tartalmaznak.
Mindkettő kation.
Ugyanannyi protont tartalmaznak.
Rendszámaik összege 34.
Elektronszerkezetük megegyezik az argonatom elektronszerkezetével.
Válaszd ki a helyes állításokat!A kén atomtörzse az atommagján kívül 10 elektront tartalmaz.
Az elem különböző protonszámú atomok halmaza.
A nátriumion sugara kisebb, mint a káliumioné.
Az alapállapotú atomban az elektronok a lehető legkisebb energiaszinten találhatók.
A klóratom mérete kisebb, mint a fluoratomé.
A foglalkozás befejeződött.

0