Tudáspróba
0/10 Pont
Melyik esetben nem ammóniaképződés irányába tolódik el az egyensúly? Katalizátort alkalmazunk.
Elvezetjük a képződő ammóniát.
Csökkentjük a hőmérsékletet.
Csökkentjük a nyomást.
Hidrogéngázt adagolunk a rendszerhez.
Az alábbi reakcióra nézve melyik állítás igaz?A reakció a termékképződés irányába endoterm.
A hidrogén-jodidot vízben elnyeletve a termékképződés irányába tolódik el az egyensúly.
A hőmérséklet emelése nem befolyásolja az egyensúlyi koncentrációkat.
A nyomás növelésével a termékképződés irányába tolható el az egyensúly.
Amennyiben katalizátort alkalmazunk, növekszik a kiindulási anyagok egyensúlyi koncentrációja.
A Le Chatelier-elv szerint…a termék elvezetése a rendszerből csökkenti annak képződési sebességét.
a nyomás növelése mindig a termékképződés irányába tolja el az egyensúlyt.
exoterm reakciók esetén a hőmérséklet növelése nincs hatással az egyensúlyi koncentrációkra.
katalizátor alkalmazásával növelhető a termékek egyensúlyi koncentrációja.
ha a termék endoterm reakcióban képződik, akkor a hőmérséklet növelésével növelhető a termék mennyisége.
Az alábbi folyamatok közül melyik exoterm?metán égése
víz forrása
jég olvadása
vízbontás
jód szublimációja
Melyik megállapítás helyes az etán tökéletes égésével kapcsolatban, melynek termokémiai egyenlete a következő:Az etán égésének aktiválási energiája negatív előjelű, tekintve, hogy reakcióhője is negatív.
1 mol etán égése során 3122 kJ hő szabadul fel.
Az etán égése endoterm folyamat, mert reakcióhője negatív.
1 mol etán égése során 3122 kJ hő nyelődik el.
Négy mol szén-dioxid képződése során 3122 kJ hő szabadul fel.
 Válaszd ki a katalizátorokra vonatkozó helyes állításokat!A katalizátor a reakcióban nem vesz részt, azt csak gyorsítja.
A katalizátor hatására gyorsabban beáll a kémiai egyensúly.
A katalizátort a reakció végén eredeti állapotban visszakapjuk.
A katalizátor egy kisebb aktiválási energiájú reakcióutat nyit meg.
A katalizátor a termékképződés irányába tolja el az egyensúlyi reakciókat.
Egy reakcióban az aktivált komplex energiaszintje mindig magasabb, mint a kiindulási és a végállapot energiaszintje.Hamis
Igaz
A hőmérséklet emelése a reakciók sebességét az aktiválási energia lecsökkentésével gyorsítja.Hamis
Igaz
A reakcióhő független a kiindulási anyagok és a termékek halmazállapotától.Hamis
Igaz
A hőmérséklet emelése csak az endoterm reakciókat gyorsítja.Hamis
Igaz
A foglalkozás befejeződött.

0