Tudáspróba
0/10 Pont
Melyik esetben nem ammóniaképződés irányába tolódik el az egyensúly? Elvezetjük a képződő ammóniát.
Katalizátort alkalmazunk.
Hidrogéngázt adagolunk a rendszerhez.
Csökkentjük a nyomást.
Csökkentjük a hőmérsékletet.
Az alábbi reakcióra nézve melyik állítás igaz?Amennyiben katalizátort alkalmazunk, növekszik a kiindulási anyagok egyensúlyi koncentrációja.
A hőmérséklet emelése nem befolyásolja az egyensúlyi koncentrációkat.
A reakció a termékképződés irányába endoterm.
A nyomás növelésével a termékképződés irányába tolható el az egyensúly.
A hidrogén-jodidot vízben elnyeletve a termékképződés irányába tolódik el az egyensúly.
A Le Chatelier-elv szerint…a nyomás növelése mindig a termékképződés irányába tolja el az egyensúlyt.
exoterm reakciók esetén a hőmérséklet növelése nincs hatással az egyensúlyi koncentrációkra.
ha a termék endoterm reakcióban képződik, akkor a hőmérséklet növelésével növelhető a termék mennyisége.
katalizátor alkalmazásával növelhető a termékek egyensúlyi koncentrációja.
a termék elvezetése a rendszerből csökkenti annak képződési sebességét.
Az alábbi folyamatok közül melyik exoterm?víz forrása
metán égése
vízbontás
jég olvadása
jód szublimációja
Melyik megállapítás helyes az etán tökéletes égésével kapcsolatban, melynek termokémiai egyenlete a következő:Négy mol szén-dioxid képződése során 3122 kJ hő szabadul fel.
1 mol etán égése során 3122 kJ hő szabadul fel.
Az etán égésének aktiválási energiája negatív előjelű, tekintve, hogy reakcióhője is negatív.
1 mol etán égése során 3122 kJ hő nyelődik el.
Az etán égése endoterm folyamat, mert reakcióhője negatív.
 Válaszd ki a katalizátorokra vonatkozó helyes állításokat!A katalizátor a termékképződés irányába tolja el az egyensúlyi reakciókat.
A katalizátor egy kisebb aktiválási energiájú reakcióutat nyit meg.
A katalizátort a reakció végén eredeti állapotban visszakapjuk.
A katalizátor a reakcióban nem vesz részt, azt csak gyorsítja.
A katalizátor hatására gyorsabban beáll a kémiai egyensúly.
Egy reakcióban az aktivált komplex energiaszintje mindig magasabb, mint a kiindulási és a végállapot energiaszintje.Igaz
Hamis
A hőmérséklet emelése a reakciók sebességét az aktiválási energia lecsökkentésével gyorsítja.Igaz
Hamis
A reakcióhő független a kiindulási anyagok és a termékek halmazállapotától.Igaz
Hamis
A hőmérséklet emelése csak az endoterm reakciókat gyorsítja.Igaz
Hamis
A foglalkozás befejeződött.

0