Cím
0/0 Pont
A demokratikus berendezkedés alapjai
0/0 Pont
Az athéni demokrácia működése
0/0 Pont
A parlamentáris rendszer működése Nagy-Britanniában
0/0 Pont
Az elnöki rendszer működése az Amerikai Egyesült Államokban
0/0 Pont
10. A modern demokrácia gyökerei

Az ókori athéni népgyűlésról készült rekonstrukciós kép
Melyik az a feltétel az alábbiak közül, amelyik NEM feltétele egy demokratikus berendezkedésnek!
 

A szavazólap átvétele az országgyűlési választáson
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 A törvényhozói és végrehajtói hatalom elválasztása egymástól
Általános választójog
A képviselők tevékenységének ellenőrizhetősége
Az állampolgárok közvetett, képviselők útján való részvétele a politikai döntésekben
Az állampolgárok közvetlen részvétele a politikai döntésekben
A képviselők leválthatósága a rendszeresen megtartott választásokon
Az athéni demokrácia történetének legfontosabb alakjairól lesz szó.
Nézd meg a videót és kapcsold össze a személyeket a hozzájuk tartozó cselekedettel!
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Szolón Kr.e. 621-ben törvényekkel igyekezett rendet teremteni Athénban.
Drakón Kr.e. 594-ban az előkelő származás helyett a vagyont tette meg értékmérőnek.
Kleiszthenész Kr.e. 560 után többszöri kísérlet után egyeduralmat szerzett Athénban.
Peiszisztratosz Kr.e. 500 körül biztosította, hogy athéni polgárai közvetlenül írányíthatták államukat.

 Nézd meg a videórészletet és dönts az állításokról!
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Az athéni demokrácia a déloszi szövetség adóira is tudott támaszkodni.Igaz
Hamis
Csak a vagyonos athéni polgárok viselhettek tisztséget.


Igaz
Hamis
A kisorsolt tagokból álló 500-ak tanácsa irányította a város ügyeit.


Hamis
Igaz
A város gondoskodott a rászoruló lakóin is.


Hamis
Igaz
A hadsereg vezetőit is sorsolással választották ki.


Igaz
Hamis
Periklész sztratégoszként 15 évig állt a város élén.


Igaz
Hamis
Az athéni férfiak és nők egyenlő jogokkal rendelkeztek.


Hamis
Igaz
Nagy-Britannia államszerzetét bemutató ábrát látsz.
Találd meg az ábra hiányzó elemeit! 

1
2
3
4
5
végrehajtó hatalom
törvényhozás
kormány
igazságszolgáltatás
alsóház
2019-ben indulatos viták zajlottak a brit parlamentben alsó házában főleg arról, hogy Nagy-Britannia milyen feltételekkel tudja  elhagyni az Az Európai Uniót, miután a népszavazás az EU-ból való távozás mellett döntött. 

Mi lehetnek az ilyen parlamenti viták céljai?
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lehetőséget adni a miniszterelnöknek, hogy elfojtsa a döntéseivel kapcsolatos kritikákat.
Lehetőséget adni az ellenzék képviselőinek, hogy elmondják kritikájukat a kormány döntéseiről és tevékenységéről.
Lehetőséget adni az ellenzéknek, hogy ráerőltesse az akaratát a kormányra.
Nyilvánosság előtt is megvitatni az országot érintő legfontosabb ügyeket és problémákat.
Lehetőséget adni a miniszterelnöknek, hogy nyilvános vitában megvédhesse a döntéseit.
Az Amerikai Egyesült Államok államszerzetét bemutató ábrát látsz. 
Találd meg az ábra hiányzó elemeit! 

1
2
3
4
5
6
7
8
bíróság
ellenőrzés
szenátus
képviselőház
kongresszus
elektorok
vétó
elnök
A foglalkozás befejeződött.

0