Nap
0/7 Pont
Nap
0/6 Pont
Fogalmak
0/8 Pont
Kőzetlemezek
0/16 Pont
Ciklonok
0/8 Pont
Fogalmak
0/9 Pont
A víz körforgása
0/13 Pont
Tengeráramlások
0/6 Pont
Mediterrán és monszun terület
0/16 Pont
Településföldrajz
0/7 Pont
Demográfia
0/4 Pont
Demográfia
0/16 Pont
Pénzügy
0/10 Pont
Gazdaság
0/2 Pont
Topográfia
0/13 Pont
Közel-Kelet
0/21 Pont
Magyarország
0/10 Pont
Települések
0/11 Pont
Települések
0/6 Pont
Folyamatábra
0/11 Pont
1. Az ábrák az északi félgömb ugyanazon pontjáról készültek olyan időpontban, amikor a Nap éppen valamelyik nevezetes szélességi körön delel a horizont felett 90°-ban. Elemenként 1 pont.Válaszoljon a megfelelő ábra betűjelének a beírásával!
 
A csillagászati nyár kezdetére jellemző.  
A Nap ekkor delel az Egyenlítő felett a felszínre merőlegesen.  
Az év folyamán ez a legrövidebb nappal.  
Június 22-én fordulhat elő ez a helyzet.
Egy évben kétszer fordulhat elő ez a helyzet.
A Nap ilyenkor a Baktérítő felett delel a felszínre merőlegesen.
 
Hol található az ábrán látható helyszín? Írja a válasz sorszámát az üres négyzetbe!
 
1. az é.sz. 20°-án
2. az é.sz. 40°án
3. az é.sz. 80°án
Válasz:
2.Hány fokos szögben látják delelni a Napot a látóhatár felett az é.sz. 15°; ny.h. 60°-án található megfigyelő állomás tudósai az alábbi dátumokon? Elemenként 1 pont.
 március 21. válasz: °
június 22.  válasz: °
szeptember 23. válasz: °
december 22. válasz: °
 
Melyik égtáj irányában látják delelni a Napot a horizont felett a nyári és a téli napforduló idején?
Írja az égtáj betűjelét az üres négyzetbe!
A nyári napforduló idején: 
A téli napforduló idején:
3.Mely fogalmakat ismeri fel a meghatározások alapján? Írja a megfelelő fogalmat a meghatározás után! Elemenként 1 pont.1.A kicsinyítés mértékének rajzban történő megjelenítése.
2.A tenger középszintjétől számított magasság.   magasság 
3.Keleti és nyugati félgömbre osztja a Földet.  
4.Az azonos tengerszint feletti magasságban levő pontokat összekötő, önmagába visszatérő görbe vonal.
5.A kis területeket nagy részletességgel ábrázoló térkép ilyen. térkép 
6.A földfelszín által kibocsátott, illetve visszavert elektromágneses sugarak alapján történő adatgyűjtés és feldolgozás.
7.Az a művelet, melynek során a térképi északi irányt egyeztetjük a valós északi iránnyal.  
8.A hegycsúcsnak a hegy lábához viszonyított magasságát fejezi ki.    magasság 
4.Oldja meg a térkép és az ábrák alapján a feladatokat!a)Nevezze meg a nagybetűkkel jelölt kőzetlemezeket!
 
A.
B.
C.
D.
E.
 
b) Nevezze meg a „B” kőzetlemezt nyugatról és keletről „határoló” szerkezeti képződ-mény típusát!
nyugatról:
keletről:
 
Nevezze meg a „B” és „D” kőzetlemezek között felszínre ömlő lávából keletkezőkőzetet!
Válasz: .
c)Melyik ábra modellezi az a) pontban található térképvázlat kőzetlemezeinek egymáshoz viszonyított alábbi mozgását? Írja a megfelelő ábra sorszámát az üres négyzetbe!1.A „C” és az „A” kőzetlemezek:
2.A „C” és az „E” kőzetlemezek:
3.A „B” és a „D” kőzetlemezek:
4.Az „A” és a „B” kőzetlemezek:
d)Egészítse ki a táblázatot! Mely fogalomhoz, jellemzőhöz kapcsolhatók a táblázat nagybetűi? Írja a megfelelő betűjelet a fogalom, illetve az állítás száma után!1. 35 km
2. 6 km
3. szárazföldi kéreg 
4. óceáni kéreg
5. Döntse el, hogy igazak vagy hamisak a következő megállapítások! Elemenként 1 pont.

1. A ciklon belsejében a levegő lefelé áramlik.Igaz
Hamis

2. Az északi mérsékelt övezetben mindig a hidegfront után alakul ki a melegfront.


Igaz
Hamis

3. Az anticiklonok derült időjárást okoznak.


Hamis
Igaz

 
4. A tornádó tipikus trópusi ciklon.


Igaz
Hamis

5. A ciklon melegfrontjának érkezését gomolyfelhő-képződés jelzi.


Igaz
Hamis

6. Okklúziós front akkor keletkezik, ha a hidegfront és a melegfront összeolvad.


Hamis
Igaz

7. A futóáramlások a ciklon leggyorsabb légáramlatai.


Hamis
Igaz

8. Az anticiklon közepében a környezetéhez képest magasabb a légnyomás.


Igaz
Hamis
6. A feladatban fogalmakat és a hozzájuk tartozó meghatározásokat, illetve jellemzőket olvashat. Keresse meg az egyes fogalmakhoz kapcsolódó megállapításokat! Írja a meghatározások betűjelét a fogalmak sorszáma után! 
Egy fogalomhoz több meghatározás is kapcsolódhat. Nem tartozik minden fogalomhoz meghatározás. Az ilyen fogalom után írjon X-jelet!1. harmat  
2. albedó  
3. időjárás  
4. harmatpont   ,
5. tényleges vízgőztartalom ,
6. állandó gázok   ,
7. dér
8. relatív vízgőztartalom
9. változó gázok
 
a) Azok a légköri gázok, amelyeknek a mennyisége hosszú időn keresztül változatlan.
b)Az a hőmérséklet, melyen az adott víz-gőztartalmú levegő telítetté válik.
c)A felszín sugárzást visszaverő képessége.
d)Azt mutatja meg, hogy mennyi vízgőz van a levegőben adott pillanatban.
e)Talajmenti csapadék 0 °C felett.
f)A levegő fizikai jellemzőinek állandó változása.
g)Közéjük tartozik a légköri CO2 .
h)Amikor a levegő ezt a hőmérsékletet eléri, 100%-os a vízgőztartalma.
i)Értékét g/m3-ben fejezzük ki.
j)A felszín tárgyain válik ki fagypont alatti hőmérsékleten.
k)Közéjük tartozik a légkörben található argon.
7. Tanulmányozza az ábrát, és válaszoljon a kérdésekre! Elemenként 1 pont.a)Mely folyamatot szemlélteti az ábra?
Válasz: A .
Mi tartja mozgásban?
Válasz: A .
 
b)Mi a szerepe a jelenségben az E és F betűkkel jelölt folyamatnak?
Válasz: A szárazföld   a   juttatása .
c)Földi léptékben igaz-e az alábbi egyenlet?  Ha igaz, írjon I betűjelet, ha nem, akkor N betűjelet! Egészítse ki az indoklást!
 
A + G = B + CVálasz:
 
Indoklás: Földi méretekben a   és a csapadékhullás   van.
 
d)Írja fel a betűk segítségével az egyensúlyi egyenletet a tengerek szempontjából!
  + + = G
 
e)Mi történik egy adott területen pl. Európában, ha „A” folyamat felerősödik? Egészítse ki a választ!
Ha nagyobb a   (párolgás), mint a lehulló csapadék mennyisége, akkor a terület   válik.
Mely globális folyamat idézheti elő ezt?
Az „A ” növekedését a globális .
8. Válaszoljon a tengeráramlásokkal kapcsolatos kérdésekre! Elemenként 1 pont.a)Milyen irányba mozognak az Egyenlítőhöz képest a következő tengeráramlások?
1. Labrador-áramlás: Az   felé mozog.
2. Észak-atlanti-áramlás: Az   távolodik.
 
Melyik meleg tengeráramlás? Írja a megfelelő tengeráramlás sorszámát a négyzetbe!
Válasz:
 
 b)Mely tényezők alakítják ki a tengeráramlások irányát?
 Nevezzen meg egy, a tengeráráramlást kialakító tényezőt!
Válasz: .
Nevezzen meg a tengeráráramlás irányát módosító két tényezőt!
A kontinensek   és a -erő.
9.Tanulmányozza az ábrát, a diagramokat, és olvassa el a megállapításokat, majd írja a sorszámukat a  a megfelelő helyre! (Ne feledkezzen el az ábra és a diagramok sorszámairól sem!) Elemenként 1 pont.
5. A folyók vízjárása ezen a területen ingadozó.
6. A csapadékot a nyugatias szelek ciklonjai szállítják a területre.
7. A passzát szélrendszer leszálló ága is alakítja az éghajlatát.
8. Jellemző talaja a podzol.
9. Természetes növényzete a keménylombú erdő.
10. Jellemzően a kontinensek keleti oldalán alakul ki.
11. Természetes növényzete a lombhullató erdő.
12. Talaja a terra rossa.
13.A szárazföldek és a nagy víztömegek eltérő felmelegedése játszik szerepet éghajlatá-nak kialakulásában.
14. Természetes növényzete a babérlombú erdő. 15.Másodlagos, bozótos növényzetét macchiának nevezzük.
16. Természetes növényzete az alacsony- és magasfüvű préri.Mediterrán terület: , , , , , ,
Monszun terület: , , , ,
Mindkettőre vonatkozik: 
Egyikre sem vonatkozik:   , ,
10. Oldja meg a településföldrajzzal kapcsolatos feladatokat! Elemenként 1 pont.

 a)Válaszoljon röviden az alábbi kérdésekre!1.A magyar történelem mely időszakához/eseményéhez köthető a hazai tanyavilág kiépülésének első hulláma?
  a . században.
2.Széchenyi István és Vásárhelyi Pál nevéhez fűződnek a főként az alföldi térséget érintő nagyszabású munkálatok, amelyek lendületet adtak az új földterületeken a tanyák kialakulásának. Mi volt ez az egész Alföld életére kiható fejlesztés?
A .
3.A tanyák kialakulását segítette a II. világháború utáni, a földterületek tulajdon-viszonyát átalakító intézkedés. Mi volt ez?
A .

b)Nevezze meg a tanyatípusokat! 
 
a)   
b)
C)
11.Tanulmányozza az alábbi térképeket, és oldja meg a hozzájuk kapcsolódó feladatokat! Elemenként 1 pont.1.Mely régióban volt 8,6–9 ‰ között a születési arányszám?
Válasz:  
2.Mennyi volt a halálozási ráta az Észak-Alföldön?
Válasz:    ‰ 
3.Melyik hazai régióban volt a legnagyobb a természetes fogyás?
Válasz:
4.Melyik hazai régióban volt a legkisebb a természetes fogyás?
Válasz:
12.Egészítse ki az alábbi mondatokat a megadott szókészlet felhasználásával! Van olyan kifejezés, amit többször is fel kell használnia. Elemenként 1 pont.A lakosság     ábrázoló diagramot korfának nevezzük. A korfa egy adott népesség megoszlását oly módon mutatja be, hogy az egyes korcso-portokhoz tartozóan a   számát a jobboldalon, a   számát a baloldalon ábrázolja egymásra helyezett szalagdiagramokkal. A/az alakú korfa a/az   társadalom korfája, hiszen sok a fiatal és   a halandóság, a születéskor várható átlagos élettartam . Ez jellemző ma a ter-mészeti népekre, a fejlődő országok egy részére. A/az   alakú korfa a/az   társadalom korfája, itt a fiatalok és a középkorúak aránya közel azonos, a korfa csak a/az   korcsoportokban keskenyedik el, és veszi fel jellegzetes alakját. A/az   alakú korfa a/az   társadalom korfája, keskeny alapú, felfelé kissé szélesedő alakú, amit   arányának csökkenése és az idősek arányának növekedése okoz. A születéskor várható átlagos élettartam , de a kedvezőtlen folyamatok miatt a népességszám. Ilyen korfa jellemző többek között Magyar-ország népességére is
13. Mely fogalmat ismeri fel a meghatározások alapján? Írja a megfelelő fogalom nevét az egyes meghatározások után! Elemenként 1 pont.1.Többnyire politikai okokból elrendelt kereskedelmi tilalom.  
2.Egy valuta szabad átválthatósága.
3.Olyan speciális okirat, amelynek tulajdonosai pénzbeli követeléssel léphetnek fel a kibocsátójukkal szemben.
4.A hitel ára.  
5.A tőzsde vezető részvényeinek árfolyamváltozását mutatja egy adott kiindulási (bázis) értékhez viszonyítva.
6.Az a hitelállomány, melyet egy ország egy másik országtól vagy nemzetközi pénzintézetektől vett fel.
7.Egy valutának egy másik valutához viszonyított értéke.
8.Minden olyan felhalmozott érték (pl. pénz, tudás), amely értéktöbblet létrehozására alkalmas.
9.Egy másik országból behozott termékre kivetett mennyiségi korlátozás.
10.A bankjegyek és érmék összessége.
14.Olvassa el az alábbi szöveget, és oldja meg a hozzá kapcsolódó számítási feladatot! Elemenként 1 pont.
Magyarországon a bruttó hazai termék értéke 2013-ban 29 114 milliárd Ft volt. Az államháztartás bevételei 11 704 milliárd Ft-ot tettek ki, a deficit 984 milliárd Ft volt.1.Mennyi volt az államháztartás kiadása Magyarországon 2013-ban? A számítást külön lapon végezze!
Államháztartási kiadás:   Ft
 
2.Mennyi volt az államháztartási hiány rátája 2013-ban? A számítást külön lapon végezze! Az eredményt két tizedesjegyre kerekítse!
A hiány rátája:   %
15. Tanulmányozza a térképvázlatot és oldja meg a feladatokat! Elemenként 1 pont.a)Nevezze meg a kisbetűvel jelölt vízrajzi elemeket!
 
a)  
b)
c)
d)
 
b)Mely hegységeket jelölik a térképvázlaton a nagybetűk?
 
A.
B.
Mely hegységrendszer tagjai?
-hegységrendszer
 

c)Nevezze meg a számokkal jelölt városokat, majd írja az állítások betűjelét a város neve után!
 
A. Az Európai Parlament székhelye.
B. Cseppfolyósított földgáz és kőolaj érkezik ide Afrikából és Közel-Keletről.
C. Elővárosai az autógyártás központjai.
D. A főváros után az ország legjelentősebb gazdasági központja.1. :
2. :
3. :
4. :
 
d)Mióta tagja az ország az európai integrációnak?
  óta.
 
 e)Egészítse ki az alábbi mondatot! Az elektromos áram ¾ részét   - erőművek állítják elő.
16. Oldja meg a közel-keleti országokkal kapcsolatos feladatokat! Elemenként 1 pont.
 
a)Nevezze meg a térképrészleten számokkal jelölt városokat és betűkkel jelölt vízrajzi fogalmakat!1.  
2.
3.
4.
5.
6.
7.
A. (folyó)
B. -tenger
C.     (folzó)
D. - öböl
16. Az alábbi feladatban az olajországok gazdaságára jellemző folyamatábrát láthat. Állapítsa meg, hogy  a felsorolt fogalmak melyik ábrában jelölt számra vonatkoznak! 
 Írja a fogalmak utáni üres négyzetekbe a hozzájuk tartozó számot! Elemenként 1 pont.alumíniumkohászat
cementgyártás
könnyűipar
műanyaggyártás
kén kinyerése (szénhidrogénekből)
szervetlen vegyipar
szociális juttatások
tengervíz-sótalanítás
tőkeexport
vendégmunkások
17. Oldja meg a hazánk földrajzával kapcsolatos feladatokat! Elemenként 1 pont.
a) A felsoroltak közül melyik két város nem megyeszékhely? Írja a nevüket az üres négyzetekbe!
Nyíregyháza, Sopron, Szekszárd, Balassagyarmat, Békéscsaba, Salgótarján, Eger
és .
 
b) Írja az üres négyzetekbe annak a két tájnak a nevét, amelyik nem löszvidék!
Körös–Maros köze, Duna–Tisza köze, Nagykunság, Mezőföld, Hajdúság, Nyírség, Tolnai-dombság
   és .
 
c) Írja az üres négyzetekbe  annak a két folyónak a nevét , amelynek a vize nem közvetlenül a Dunába ömlik!
Ipoly, Tisza, Dráva, Rába, Sió, Zala, Mura
és .

d) Írja annak a két településnek a nevét az üres négyzetekbe, amelyik nem folyótorkolatban helyezkedik el!
Szolnok, Siófok, Cegléd, Szeged, Győr, Révkomárom
és .
 
e) Írja annak a két településnek a nevét az üres négyzetekbe, amelynek gazdasága nem kapcsolódik szénhidrogén bányászatához vagy feldolgozásához!
Szeged, Zalaegerszeg, Vác, Hajdúszoboszló, Pécs, Tiszaújváros, Százhalombatta
  és .
18. Állítsa a megadott szempontoknak megfelelően sorrendbe a földrajzi fogalmakat! Elemenként 1 pont.
 
a) Állítsa elhelyezkedésük alapján nyugat-kelet irány szerint sorrendbe az alábbi településeket! Legfelül legyen a legnyugatabbra fekvő település neve!


Nagykanizsa
Veszprém
Záhony
Székesfehérvár
Orosháza
Hatvan
Baja
b) Állítsa fő felépítő kőzetük kialakulásának ideje alapján sorrendbe az alábbi hazai tájakat! Legfelül legyen a legidősebb kőzetből felépülő táj neve!

Velencei-hegység
Bükk
Mátra
Kiskunság
19. Mely hazai településekre ismer a leírások alapján? Írja a megfelelő település nevét a meghatározások után! Elemenként 1 pont.1. A hazai áramtermelés felét szolgáltató erőmű található itt:
2. A legdélebbi hazai dunai kikötő:
3. A Bakony északi lábánál fekvő iskolaváros, az egyik legnagyobb hazai húsüzem telephelye:
4. Az egyetlen hazai település, ahol ma is folyik nyersvasgyártás:
5. A katolikus egyház hazai központja:
6. Az egykori bányászati és alumíniumipari központ gazdaságában az üveggyártás ma is kiemelkedő jelentőségű:
20. A népességszám gyors növekedéséből levezethető környezeti folyamatokat mutatja az alábbi folyamatábra. Állapítsa meg, hogy a felsorolt fogalmak melyik ábrában jelölt számra vonatkoznak! Írja a fogalmak utáni üres négyzetekbe a hozzájuk tartozó számot! Elemenként 1 pont.Árvízveszély  
Erdők kiirtása
Növekvő nyersanyag- és élelmiszerigény
Globális klímaváltozás
A mezőgazdaság növekvő területigénye
Csökkenő CO2-megkötés
Fajok kipusztulása
Ősi kultúrák pusztulása
Talajpusztulás
Csökkenő vízmegtartás
Csökkenő hozamok
A foglalkozás befejeződött.

0