Fegyverkezési verseny
0/0 Pont
A világháború kirobbanása
0/0 Pont
Fegyverek és csaták
0/0 Pont
Magyarország szerepe a Monarchia hadműveleteiben
0/0 Pont
Európa az első világháború előtt és után
0/0 Pont
Azonosítsd, melyik állam hadseregéről van szó!

1
2
3
Az egyik antant ország hadseregének létszáma
Az egyik központi hatalom hadseregének létszáma
Egy olyan állam hadseregének létszáma, amelyik egyik katonai szövetséghez sem tartozott az I. vh. előtt
Az összes nagyhatalom jelentős mértékben fejlesztette a maga hadiflottáját.Igaz
Hamis
Kösd össze az ábra egyes elemeit a hozzájuk tartozó állításokkal!

1
2
3
4
5
Bosznia-Hercegovina bekebelezése jelentős szerepet játszott ebben
Az első világháború kirobbanásának közvetlen kiváltó oka
Ennek oka Elzász-Lotaringia meghódítása volt
Ennek oka a balkáni befolyásért folyó vetélkedés volt
Ennek oka az új nyersanyagforrásokért folyó vetélkedés volt
Azonosítsd a hadviselő országokat a vaktérképen!

1
2
3
5
6
8
4
Osztrák-Magyar Monarchia (központi hatalmak)
Oroszország (antant)
Nagy-Britannia (antant)
Franciaország (antant)
Belgium
Németország (központi hatalmak)
Szerbia (antant)
Azonosítsd a hadviselő országokat a vaktérképen!

1
2
3
4
5
Románia
Görögország
Bulgária
Olaszország
Törökország
Azonosítsd a lövészárokról készült rekonstrukciós kép egyes részleteit! 3 szögesdrót akadályok
7 lőszertartó rekesz
2 mellvéd
1 lövészpad
5 lábrács
4 pihenőfedezék
6 géppuskaállás
Válaszd ki, melyik fegyver nem volt még használatban az első világháborúban!


Azonosítsd néhány híres csata helyszínét a térképen!

1
2
3
4
5
Az isonzói csaták helyszíne (1915-17)
A Mazuri-tavaknál vívott csata helyszíne (1914)
A gallipoli csata helyszíne (1915)
A verduni csata helyszíne (1916)
A limanovai csata helyszíne (1914)
Állítsd időrendi sorrendbe az alábbi eseményeket!
1916-ban készült karikatúra az Osztrák–Magyar Monarchia  helyzetéről
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 


Románia belép az antant oldalán a világháborúba
Bukarest elfoglalása
Tisza István ellenzi a monarchia katonai fellépését
Oroszország kilép a háborúból
Az állásháború kezdete az Isonzó folyó mellett
Hadüzenet Szerbiának
Európa határai 1914-ben
Kösd össze az európai államokat a nevükkel!

1
2
3
4
5
6
7
8
9
Osztrák-Magyar Monarchia
Szerbia
Románia
Németország
Nagy-Britannia
Törökország
Franciaország
Oroszország
Olaszország
Európa határai 1920-ban 
Kösd össze az európai államokat a neveikkel!

1
2
3
4
5
6
7
8
9
Szovjetoroszország
Lettország
Lengyelország
Litvánia
Észtország
Románia
Magyarország
Csehszlovákia
Szerb-Horvát-Szlovén Királyság
A foglalkozás befejeződött.

0