Műholdak
0/18 Pont
Bolygók
0/4 Pont
Talaj
0/17 Pont
Undulatus asperatus
0/14 Pont
Felszín alatti vizek
0/14 Pont
Éghajlat
0/18 Pont
Demográfia
0/16 Pont
Pénzügy
0/14 Pont
Pénzügy
0/4 Pont
Integráció
0/5 Pont
Turisztika
0/17 Pont
Topográfia
0/10 Pont
Topográfia
0/25 Pont
Természeti katasztrófák
0/9 Pont
Klímaváltozás
0/5 Pont
1.Oldja meg a műholdakkal és műholdfelvételekkel kapcsolatos feladatokat!  Elemenként 1 pont.
a)Helyezze el az űrhajóból készült fotókra és a műholdfelvételekre vonatkozó állítások számát a megfelelő helyre!


1.Különböző hullámhossztartomány érzékelése alapján készül a felvétel.
2.A valóságban észlettől eltérő színezésű, ún. hamisszínes felvételek készíthetők ezzel a módszerrel.
3.A felvételek kiértékelése a készítést követően csak hosszabb idő múlva, a földre érés után lehetséges.
4.Optikai lencsével (lencsékkel) készül a felvétel.
5.A földfelszínt ferdén, torzítva jeleníti meg.
6.Csak az emberi szem által látható tartományban készül a felvétel.
7.Ilyen felvételeket készítenek a Landsat és a Spot műholdak.
8.A Föld légkörén kívülről készül a felvétel.
9.A felvételek kiértékelése már nem sokkal a készítést követően lehetséges.
10.Több fényképezőgép összekapcsolásával készül a felvétel.
11.Ezeken a felvételeken csak kevés földfelszíni elem különböztethető meg.
12.A képek a földfelszínre merőlegesen elhelyezett kamerával készülnek, így a torzítás minimális.A:Kézikamerás felvételek:   ,
B:Többlencsés, színszűrő felvételek:
C:Többsávos, letapogató módszerek:    ,      ,   

A-ra és B-re is igaz:    ,   
A-ra és C-re is igaz:
B-re és C-re is igaz:     ,   
Mindháromra igaz:     Egészítse ki a kérdésekre adandó válaszokat!
b)Mit nevezünk műholdnak? Egészítse ki a választ!

A Föld körül keringő mesterséges  .

c) Mit jelent a felbontóképesség?
Válasz: Az a legkisebb , ami még elkülöníthető a felvételeken.
 
d)  
1. Mi a műholdak jelentősége? Soroljon fel három területet, ahol a műholdakat, műholdfelvételeket alkalmazzák!

 
, ,  
 
2. Melyik területen alkalmazzák az EUMETSAT műholdakat?
 
Válasz: .
2. Olvassa el az alábbi szöveget, majd válaszoljon a kérdésekre! Elemenként 1 pont.a)A Naptól számítva hányadik bolygó a Szaturnusz?
Válasz:

b)A bolygók melyik csoportjába tartozik a Szaturnusz?
Válasz:   típusú bolygó

c)Leszállhatott volna a Huygens egység a Szaturnuszra?
Válasz: . Indoklás:  Mert a bolygónak nincs    felszíne.
3. Oldja meg a talajjal kapcsolatos feladatokat! Elemenként 1 pont.a) Mi a végterméke az egyes talajképző részfolyamatoknak?
1. Aprózódás:
2. Mállás:
3. Biológiai mállás:

b) Melyik talajszintre ismer az alábbi meghatározások alapján? Írja a szint nevét a meghatározás után!
 
1. A talajképződés kiinduló kőzete, az anyakőzet:     szint
2. Ebben a szintben a legnagyobb a biológiai aktivitás:     szint
3. Általában itt halmozódnak föl a talaj fölsőbb szintjéből kimosódó tápanyagok:     szint
 

c) Csoportosítsa az alábbi talajtípusokat!


Zonális talajok

Azonális talajok
Trópusi vörösföld
Rendzina
Tundratalaj
Podzol (szürke erdőtalaj)
Láptalaj
Barna erdőtalaj
Szikes talaj
Réti talaj
Mezőségi talaj
d) Milyen tényezők játszanak szerepet a zonális és az azonális talajok kialakításában? Nevezzen meg egy-egy tényezőt!Zonális talajokat kialakító tényező:
Azonális talajokat kialakító tényező:
4.Olvassa el az alábbi szöveget, majd oldja meg a hozzá kapcsolódó feladatokat! Elemenként 1 pont.a) Eldönthető-e a cikk alapján, hogy milyen irányú légáramlás okozza az új felhőfajta képződését? Válaszát indokolja!
Válasz:    .
Indoklás: Mert az egyik elmélet szerint felfelé , a másik szerint a lefelé irányuló   miatt jön létre az a felhőtípus.
b)Hasonlítsa össze a fátyolfelhő és a szövegben említett új típusú felhő (undulatus asperatus) tulajdonságait! Írja a megfelelő betűjelet az állítások után!A. az undulatus asperatusra jellemző
B. a fátyolfelhőre jellemző
C. mind a két típusra jellemző
D. egyik típusra sem jellemző
 
1.Magas szintű felhő, a troposzféra felső harmadában helyezkedik el.   
2.Melegfrontot megelőzően észlelhető.
3.A felhőből jellemzően nem hullik csapadék.
4.Fehér színű, átlátszó felhőfajta.   
5.Jelentős mennyiségű csapadék hullik belőle.
6.A légkörben történő vízgőz kicsapódása során keletkezik.
7.Kondenzációs magjain jelentős mennyiségű víz gyűlik össze.     
 
c) A szöveg arról is ír, hogy a globális felmelegedés kapcsán intenzívebbé válik a levegő felemelkedése. Miért emelkedik fel a felmelegedő levegő? Nevezzen meg egy okot!
A meleg levegő .
d) Tanulmányozza a levegő vízgőzzel való telítettségi görbéjét, majd oldja meg a hozzá kapcsolódó feladatokat!1. Mennyi vízgőzt képes befogadni a 25 °C-os levegő? Válaszait mértékegységgel együtt adja meg, mert pontot csak így kaphat!
 
Válasz:
 
2. A szobában 54%-os a relatív páratartalom és 20 °C a levegő hőmérséklete. Megközelítően hány °C-ra kell lehűlnie az ablaküvegnek ahhoz, hogy bepárásodjon? A számítást külön lapon végezze!
 
Az ablaküvegnek megközelítően:   °C-ra kell lehűlnie.
Mi a neve ennek a hőmérsékleti értéknek? Válasz:
 
3. Mekkora a tényleges páratartalma a szobában a levegőnek, ha 30 °C-ot mér a hőmérő, és a műszer 50%-os páratartalmat mutat? Válasza csak mértékegységgel fogadható el! A számítást külön lapon végezze!
A tényleges páratartalom:
5.Oldja meg a felszín alatti vizekkel kapcsolatos feladatokat! Elemenként 1 pont.a) Egészítse ki a résvíz fogalmának meghatározását!
A kőzetek   elhelyezkedő (mozgó és tárolódó) (felszín alatti) víz.
 
Nevezze meg a mészkőben előforduló résvizet!
Válasz: .
b)Tanulmányozza az ábrát, és oldja meg a hozzá kapcsolódó feladatokat!Az állítások az ábrán nagybetűkkel jelölt részletekre vonatkoznak. Írja az állítások után a megfelelő betűjelet! Van olyan állítás is, amelyik egyik részletre sem vonatkozik, ebben az esetben írjon E betűt a meghatározás után!
1.A talajszemcsék közötti hézagokat teljesen kitöltő felszín alatti víz.
2.Anyaga főként agyag.     
3.Artézi kút.     
4.Ebből a felszín alatti rétegből származik a belvíz.     
5.Ennek a kútnak a vize talajvizet hoz a felszínre.     
6.Homok, kavics a felépítő kőzete.
7.Víztartó réteg.     
8.Kőzeteinek vízkészlete akár több száz éve hullott esőkből is keletkezhetett.     
c)Nevezzen meg az ábra alapján két olyan vízszennyező forrást, amely emberi fogyasztásra alkalmatlanná teheti a B jelű kútból származó vizet!Válasz: Szivárgás az   vagy a   .
 
d)Indokolja meg, miért kétséges, hogy az A jelű kútból származó víz emberi fogyasztásra alkalmas! Egészítse ki  a választ!
Az olajfúró kútból, a szennyvízelhelyező kútból vagy a (C jelű ábrarészlet) alatt elhelyezkedő sós vizet tartalmazó rétegből történő   lehetősége miatt.
6.Tanulmányozza az alábbi éghajlati diagramokat és adatsorokat, majd oldja meg a feladatokat! Elemenként 1 pont

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a)Melyik éghajlati diagramot melyik adatsor alapján készítették el? Írja az éghajlati diagramok betűjele utáni négyzetbe a megfelelő adatsor számát!
A)  
B)
C)
D)
 
b)Mely éghajlatokra jellemzőek az éghajlati diagramok? Írja a megfelelő éghajlat nevét a diagramok betűjele után!

 
A.
B.
C.
D.
 
6.Tanulmányozza az alábbi éghajlati diagramokat és adatsorokat, majd oldja meg a feladatokat! Elemenként 1 pont

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c) Az alábbi leírások ugyanezekre az éghajlatokra vonatkoznak. Írja a leírások után annak az éghajlati övnek, illetve éghajlatnak a nevét, amelyre a leírás vonatkozik!
Kiegyenlített éghajlat, egyenletesen sok csapadék (évi 2000–3000 mm), kis évi közepes hőingás (2–3 °C), egész évben magas (20 °C feletti) hőmérséklet jellemzi.
 éghajlati öv:
 
Kiegyenlített éghajlat, egyenletesen sok csapadék (évi 1000–2000 mm), nem túl jelentős évi közepes hőingás (5–15 °C) és 5-15 °C évi középhőmér-séklet jellemzi.
éghajlati öv:
éghajlat:
 
Két évszak, csapadékos „nyár”, száraz „tél”, viszonylag kicsi évi közepes hőingás (5–10 °C), egész évben 20 °C feletti hőmérséklet jellemzi.
éghajlati öv:
 
Négy évszak, csapadékos nyár, száraz tél, sok csapadék (évi 1000–1500 mm), nem túl jelentős évi közepes hőingás (5–20 °C), viszonylag magas évi középhőmérséklet (10–20 °C) jellemzi.
éghajlati öv:
éghajlat:
6.Tanulmányozza az alábbi éghajlati diagramokat és adatsorokat, majd oldja meg a feladatokat! Elemenként 1 pont

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c) Az alábbi, számokkal jelölt terménycsoportok egy-egy éghajlati övre / éghajlatra jellemzőek. Írja a 3. feladat éghajlati övei / éghajlatai melletti négyzetekbe az övre / éghajlatra jellemző terménycsoport sorszámát! Nem tud minden terménycsoportot elhelyezni.

1.rizs, tea, gyapot
2.banán, kakaó, kaucsuk
3.búza, kukorica, napraforgó
4.gyapot, kávé, földimogyoró
5.rozs, burgonya, árpaÉghajlati öv: egyenlítői     Termények sorszáma:     
Éghajlati öv: valódi mérsékelt  , éghajlat: óceáni    Termények sorszáma:  
Éghajlati öv: átmeneti     Termények sorszáma:   
Éghajlati öv: meleg mérséklet  , éghajlat: mérsékelt övezeti  monszun  Termények sorszáma:
7. Oldja meg a településekkel és népesedési folyamatokkal kapcsolatos feladatokat! Elemenként 1 pont.a) Tanulmányozza a táblázatot, és oldja meg a feladatokat!
 
1. Hasonlítsa össze a nagyvárosi agglomerációk 1950 és 2025 közötti népességszám szerinti sorrendjét! Melyik kontinens visszaszorulása figyelhető meg 1950 és 2000 között?
Válasz: .
Melyik kontinens tör előre 2000 és 2025 között?
Válasz: .
2.Nevezze meg azt az országot, amelyiknek a legtöbb nagyvárosa lesz ezen a ranglistán 2025-ben!
Válasz: .
Nevezze meg a növekedés két fő okát!
Válasz: Nagy   szaporodás és városokba
b) A szemelvény elolvasása után válaszoljon a kérdésekre!1. Hasonlítsa össze a fejlett és a fejlődő országok urbanizációs folyamatait! Írja a megfelelő kifejezések/fogalmak betűjeleit a megfelelő helyre! Nem tud minden betűjelet felhasználni.
 
Felhasználható kifejezések, fogalmak:
A) 17. század közepe
B) 18. század közepe
C) 19. század második fele
D) 20. század közepe
E) 21. század eleje
F) a vidék eltartóképességének csökkenése, társadalmi okok
G) a mezőgazdaság kínálta munkalehetőség H)az ipar fejlődésének köszönhető munkalehetőségek
 
A gyors népességgyarapodás kezdete a nagyvárosokban
Fejlődő országok:
Fejlett országok:
 
A kiváltó ok
Fejlődő országok:
Fejlett országok:
2.Nevezzen meg két problémát a cikk alapján, amellyel meg kell küzdeniük a nyomornegyedekben élőknek!Válasz: Nincs   és rossz az    ellátás .
3. Adjon magyarázatot a szövegre!

 
 A reménye.
c)Hogyan változik meg az elvándorlással érintett vidéki térség népességének kor és nemek szerinti összetétele a városi népességszám növekedése következtében?Kor szerinti összetétel: Az   népesség arányának növekedése.
Nemek szerinti összetétel:   a férfiak aránya.
 
d)A városok térhódításához két szakkifejezés is kapcsolódik. Fogalmazza meg a két fogalom közötti különbséget!
Városodás: A városok   növekedése.
Városiasodás: A   életmód  elterjedése.
8. Oldja meg a pénzügyi ismeretekkel kapcsolatos feladatokat! Elemenként 1 pont.
a) Döntse el, hogy melyik szervezetre vonatkoznak a megállapítások! Írja az állítások sorszámát a  megfelelő helyre!
 


IMF

Mindkettő

Világbank
Átmeneti pénzügyi segítséget nyújt a fizetési nehézséggel küzdő eladósodó országoknak.
A tagok kölcsönöket vehetnek fel adósságaik törlesztéséhez.
A pénzügyi támogatást általában szigorú feltételekhez köti.
Nemzetközi pénzügyi szervezet.
Székhelye Washingtonban van.
Magyarország is kapott támogatást ettől a szervezettől.
Hitelezéssel is foglakozik.
Alacsony kamatú, esetenként kamatmentes hitelt nyújt a fejlődő országoknak a szociális és infrastrukturális problémáik kezelésére.
b)Döntse el, hogy igazak vagy hamisak a következő megállapítások!

1. Költségvetési hiányról beszélünk, ha a bevételek meghaladják a kiadásokat.Hamis
Igaz
2. A költségvetési hiány előidézhet inflációt is.


Igaz
Hamis
3. Az infláció csak a termelési költségek növekedésével alakulhat ki.


Igaz
Hamis
4. A külföldről felvett hitelekből a lakosság életszínvonalának javítására fordított pénz csökkenti az infláció mértékét.


Hamis
Igaz
5. Ha a pénz veszít az értékéből, infláció alakul ki.


Igaz
Hamis
6. Az árindex alakulása az infláció mértékére is utal


Igaz
Hamis
9. Oldja meg a pénzügyi ismeretekkel kapcsolatos feladatokat! Elemenként 1 pont.
a) Olvassa el a szöveget, és oldja meg a feladatokat!1. Írja az üres négyzetbe az egyetlen helyes állítás betűjelét!

A)Akik 2007-ben vették fel a devizahitelüket, azok valószínűleg 1 svájci frankért több forintot fizettek a hitel felvételekor, mint a válság után.
B)Akik 2007-ben vették fel a devizahitelüket, azok valószínűleg 1 svájci frankért kevesebb forintot fizettek a hitel felvételekor, mint a válság után.
C)Akik 2007-ben vették fel a forint alapú hitelüket, azokat is érintette a törlesztő részlet emelkedése a svájci frank árfolyamemelkedése miatt.
 
Betűjel:
 
2.Számítsa ki, hogy mennyi törlesztő részletet kellett fizetnie az adósnak, ha 2007-ben a havi törlesztő részlete 35 000 Ft volt, majd a válság után a törlesztő részlet 75 százalékkal emelkedett! A számítást külön lapon végezze!

Eredmény:   Ft

b)Határozza meg a deviza fogalmát!Deviza: Az országok közötti   szolgáló pénzhelyettesítő eszköz.
 
c) Határozza meg a valuta fogalmát!
 
Valuta: Egy ország fizetőeszköze.
10. Az integráció mely típusaira vonatkoznak az egyes állítások? Írja a sorszámok után a megfelelő integrációtípus betűjelét! Nem tud minden betűjelet elhelyezni. Elemenként 1 pont.
A.Közös piac
B.Szabadkereskedelmi övezet
C.Preferenciális övezet
D.Politikai unió
E.Gazdasági unió F.Vámunió1.Vám- és adókönnyítés a tagok között.     
2.Az övezeten belül a külkereskedelmi akadályok felszámolása.     
3.Az övezeten kívüliekkel szemben közös külkereskedelmi politika.   
4.A tőke és a munkaerő szabad áramlása a tagállamok között.     
5.A tagállamok által közösen összehangolt és egységesített gazdaságpolitika jellemzi.   
11. Oldja meg a Magyarország idegenforgalmával kapcsolatos feladatokat! Elemenként 1 pont.
a)A táblázat egyes hazai turisztikai régiók területén lévő, világörökségi védelem alatt álló értékeket foglalja össze. Egészítse ki a táblázat hiányos, számokkal jelölt celláit!
 
1.
2.
3.
4.
5.
6.
11. Oldja meg a Magyarország idegenforgalmával kapcsolatos feladatokat! Elemenként 1 pont.
b)Tanulmányozza a diagramot, és oldja meg a hozzá kapcsolódó feladatokat!Mely turisztikai régióra vonatkozhat a legmagasabb látogatottsági adat? Nevezze meg a turisztikai régiót!
 
Válasz:
 
c) A Dél-Dunántúlra látogatott a külföldről érkezők 3,95%-a. Melyik körcikk mutatja a dél-dunántúli adatokat? A számítást külön lapon végezze!
 
Válasz:
 
Nevezze meg a Dél-Dunántúl kulturális világörökségi látnivalóját!
Válasz:
11. Oldja meg a Magyarország idegenforgalmával kapcsolatos feladatokat! Elemenként 1 pont.
d) Nevezzen meg két élelmiszer hungarikumot, amely nevében és eredetében egyértelműen a dél-alföldi régió vonzerejéhez tartozik!Válasz: hagyma , fűszerpaprika
 
 
e) Mivel magyarázható, hogy a Nyugat-Dunántúl idegenforgalmi régió nagyon kedvelt a külföldi turisták körében? Fogalmazzon meg két célt, ami miatt sok külföldi érkezik ide!

- lehetőség
-
11. Oldja meg a Magyarország idegenforgalmával kapcsolatos feladatokat! Elemenként 1 pont.
f)Egy gyönyörű, ma még szinte háborítatlan természeti környezetben fekvő, hegyvidéki kis település szeretné a fejlődését az idegenforgalomra alapozni. Milyen beruházásokra, fejlesztésekre lenne szükség, hogy vonzó legyen a vendégek számára? Fogalmazzon meg kettőt!A vendéglátás   és .
 
Mely turisztikai ág (tevékenység, terület) fejlesztését javasolná a település számára? Válaszát indokolja!
Válasz:   turizmus.
Indoklás: értékek megőrzése.
12.Tanulmányozza a térképvázlatot, és oldja meg a hozzá kapcsolódó feladatokat! Elemenként 1 pont.Nevezze meg a betűkkel jelölt vízrajzi fogalmakat!
 
a:
b:
c:
d:
e: -szoros
f:
g:
h:
j: (szoros)
k:  
13.Tanulmányozza a térképvázlatot, és oldja meg a hozzá kapcsolódó feladatokat! Elemenként 1 pont.1.   (hegység)
2. -tó
3. -tó
4.   (csúcs)
5.   (folyó)
6. (folyó)
7. -tó
8. -csatorna
9. -tenger
10. -sivatag
11. -öböl
12.   (folyó)
13.   (sziget)
b)Oldja meg az Afrikával kapcsolatos „kakukktojás” feladatokat! Válassza ki a felsoroltak közül az egyetlen oda nem illőt, majd indokolja meg választását!1. Marokkó; Algéria; Csád; Egyiptom
Az egyetlen oda nem illő   , mert az   , míg a többi .
 
2. savas csapadék okozta elsavanyodás; elsivatagosodás; esőerdők irtása; vízhiány, az egészséges ivóvíz hiánya
Az egyetlen oda nem illő    ,  mert az a fejlett    térségek közelében jellemző környezetkárosító  folyamat, míg a többi Afrika    övezeti területeire jellemző.
 
3. Kairó; Fokváros; Pretoria; Abuja
Az egyetlen oda nem illő , mert az , míg a többi .
 
4. elöregedő társadalom; alacsony születéskor várható élettartam; analfabetizmus; fertőző betegségek okozta magas halálozás
Az egyetlen oda nem illő a(z) ,mert az a    országokra  jellemző, míg a többi a afrikai országok jellemzője.
14. Tanulmányozza a diagramot, és oldja meg a feladatokat!  
1.Melyik természeti katasztrófa száma változott a legnagyobb mértékben a vizsgált időszakban?
A katasztrófák száma.

2.Melyik természeti katasztrófa száma változott a legkisebb mértékben a vizsgált időszakban?
A katasztrófáké.

3.Kialakulásuk szempontjából mi a lényeges különbség a két természeti katasztrófa között?
A geofizikai katasztrófák kialakulásában nincs  szerepe az   .

4.Milyen kapcsolat van a két leggyakoribbá váló természeti katasztrófa kialakulása között?
A gyakoribbá váló katasztrófák, pl. heves viharok következtében az árvizek is gyakoribbá váltak.

5.Nevezze meg, hogy mely globális probléma játszhat szerepet a legnagyobb növekedést mutató katasztrófák kialakulásában!
  klímaváltozás.
14. Tanulmányozza a diagramot, és oldja meg a feladatokat!  
6.Ismerje fel a képek alapján a természeti katasztrófák diagramon ábrázolt típusait! Írja a megfelelő sorszámot a képhez tartozó betűjelek után! Nem tartozik mindegyik diagramhoz kép.

 A:
B:
C:
D:
15. Hasonlítsa össze a két térképet, és oldja meg a feladatokat! Elemenként 1 pont.a)Mi az oka a változásnak! Válaszoljon a logikai sor kiegészítésével!
Az   fokozott kibocsátása
(emberi tevékenység mint egyik ok) → (éghajlati következmény): → a emelkedése (vízrajzi következmény)
 
b)Melyik európai országot veszélyezteti leginkább a folyamat?

 Válasz: .
 Miért?
Válasz: Mert a tengerparton   tengerszint feletti magasságban fekszik.
A foglalkozás befejeződött.

0