BEVEZETŐ
0/0 Pont
1. feladat-Alapfogalmak
0/1 Pont
2. feladat-Imerősök
0/1 Pont
3. feladat-Családfa 1.
0/3 Pont
4. feladat-Családfa 2.
0/3 Pont
5. feladat-Nevek
0/2 Pont
6. feladat-Számjegyek
0/4 Pont
7. feladat-Tányérok
0/1 Pont
8. feladat-Táncest 1.
0/1 Pont
9. feladat-Táncest 2.
0/1 Pont
10. feladat-Útvonal
0/1 Pont
11. feladat-Gráfok
0/1 Pont
12. feladat-Kézfogás
0/1 Pont
13. feladat-Párosító
0/1 Pont
14. feladat-Mozi
0/1 Pont
15. feladat-Robotika szakkör
0/1 Pont

BEVEZETŐ
A következő feladatok megoldásával gyakorolhatod a gráfokról tanultakat.
ALAPFOGALMAK 
Melyik meghatározás melyik fogalomhoz tartozik?


?
GRÁF
?
A pontokat összekötő vonalak neve.
?
CSÚCSOK
?
A dolgokat szemléltető pontok neve.
?
ÉLEK
?
Amikor egyes dolgokat pontokkal, a köztük levő összefüggést pedig a pontokat összekötő vonalakkal szemléltetünk.
ISMERŐSÖK
 Az alábbi képen egy 8 fős társaság ismeretségi gráfját látod. Kinek van a legtöbb ismerőse? Jelöld be a helyes választ!Teó
Ida
Juli
Imi
Ildi
Ági
Pál
Éva
CSALÁDFA
A kép alapján Válaszolj a kérdésekre!

 Hogy hívják Péter és Margit gyermekeit?   
Csak szóközzel válasz el a neveket!
 
 
Hány unokája van Péternek és Margitnak?       Számjeggyel válaszolj a kérdésre!
 
 Péter és Margit melyik unokájának van már gyermeke?   
 
 
 
 
 
 
CSALÁDFA 
A kép alapján Válaszolj a kérdésekre!Milyen kapcsolat van Dorottya és Lilla között?   
 
Milyen kapcsolat van Levente és Barbara között?   
 
Milyen kapcsolat van Enikő és Marcell között?   
NEVEKHányféleképpen olvasható ki a PÉTER név a fenti betűtáblázatból, ha mindig csak jobbra vagy lefelé léphetünk? Számjeggyel add meg a választ!   
Hányféleképpen olvasható ki a Zsófia név a fenti betűtáblázatból, ha mindig csak jobbra vagy lefelé léphetünk? Számjeggyel add meg a választ!   
SZÁMJEGYEK
 Válaszolj a kérdésekre!

 
 
 
A képen látható számjegyekből hány 2-vel kezdődő négyjegyű szám képezhető?   Ezekből hány osztható 5-tel?   
 
Összesen hány négyjegyű szám képezhető a képen látható számjegyekből?   Ezekből hány osztható 5-tel?   
 
 
 
TÁNYÉROK
Édesanyának a kétféle virágos tányérkészlet mindegyikéből már csak négy darab van. A kör alakú ebédlőasztalukra ezekkel a piros és kék virágos tányérokkal szeretne megteríteni öt személy részére. 
 
 
 
  
Hányféleképpen teríthetí meg az asztalt?    féleképpen. (A forgatással egymásba átvihető terítéseket nem tekintjük különbözőnek.)
TÁNCEST
Négy lány és három fiú táncolt az este. A gráfon látható, hogy mely párok táncoltak az este folyamán. Ki táncolt egyetlen társsal? 

  (A feladat forrása: Matematika tankönyv 7. NAT 2020 - OH-MAT07TA)
 ZSÓFI
HANNA
ISTVÁN
BORI
VALI
DANI
GERGŐ
TÁNCEST 
Négy lány és három fiú táncolt az este. A gráfon látható, hogy mely párok táncoltak az este folyamán. Ki táncolt minden lehetséges társsal?

  (A feladat forrása: Matematika tankönyv 7. NAT 2020 - OH-MAT07TA)
 

 
 
 
 
 
 
 
   az összes fiúval,    pedig az összes lánnyal táncolt.
ÚTVONAL
Nézd meg az alábbi ábrát! Hányféle útvonalon juthat el Aladár Benőhöz? 120
14
100
6
12
GRÁFOK
Az alábbi ábrák közül melyikre igaz, hogy négy csúcsa van, és a csúcsoknak rendre 3, 2, 2, 1, éle van?C
A
D
B
KÉZFOGÁS
Egy öt tagú társaságban ketten 3 emberrel, a többiek 2 emberrel fogtak kezet. Melyik ábra szemlélteti helyesen a kézfogásokat?C
A
D
B
PÁROSÍTÓ
 Hány csúcsa , hány éle van az ábrán látható gráfoknak?
 Kösd össze az összetartozókat!A 5 csúcs, élek: 3, 3, 2, 2, 2
B 4 csúcs, élek: 3, 3, 3, 3
D 6 csúcs, élek: 3, 3, 3, 2, 2, 1
C 5 csúcs, élek: 3, 3, 3, 3, 2
MOZI 
Anna, Botond, Csilla és Dani minden héten pontosan egyszer elmennek együtt moziba. Egymás után hány héten mehetnek moziba úgy, hogy minden alkalommal különböző sorrendben üljenek egymás mellé? (Gráf segítségével keresd a megoldást!)Egymás után    héten ülhetnek kükönböző sorrendben.
 
Hány olyan sorrend van amikor a két fiú nem ül egymás mellett?    ilyen sorrend van.
ROBOTIKA SZAKKÖR
 A Robotika szakkörön a gyerekek azt a feladatot kapták, hogy tanítsák meg a robotot különböző útvonalon eljutni az alábbi ábrán látható START-ból a CÉL-ba. A robot csak a négyzetoldalak mentén mozoghat, és csak jobbra, vagy felfelé haladhat. Hányféle útvonalra taníthatták meg a gyerekek a robotot? Jelöld be a helyes választ! 12
8
24
6
10
15
A foglalkozás befejeződött.

0