20. századi magyar irodalom
0/0 Pont

A modernséget a magyar irodalmi hagyomány szimbolikusan a Nyugat (1908–1941) folyóirat megjelenéséhez köti. A Nyugat legfontosabb feladatának a kortárs magyar irodalom művészileg legigényesebb alkotóinak összefogását tekintette. A folyóirat több mint három évtizedes működése alatt egymást követő nemzedékeknek biztosított publikálási lehetőséget.

Újra (37) Tudom (0) Játék
Ki látható a képen?
Ady Endre
Ki látható a képen?
Babits Mihály
Ki látható a képen?
Kosztolányi Dezső
Ki látható a képen?
Móricz Zsigmond
Ki látható a képen?
József Attila
Ki látható a képen?
Radnóti Miklós
Ki látható a képen?
Örkény István
Hogy hangzik József Attila: Óda első négy sora?
Itt ülök csillámló sziklafalon. / Az ifju nyár / könnyű szellője, mint egy kedves / vacsora melege, száll.
Folytasd a memoritert: Látod-e, esteledik s a szögesdróttal beszegett, vad / tölgykerités, barak oly lebegő, felszívja az este.
Rabságunk keretét elereszti a lassu tekintet / és csak az ész, csak az ész, az tudja a drót feszülését.(Radnóti Miklós: Hetedik ecloga)
Folytasd a memoritert: valaki jár a fák hegyén / ki gyújtja s oltja csillagod
csak az nem fél kit a remény / már végképp magára hagyott (Kányádi Sándor: Valaki jár a fák hegyén)
Folytasd a memoritert: Látjátok feleim, hogy mik vagyunk?
Bizony bíbor és bronz és arany / És örökkévaló szent szépség vagyunk. (Reményik Sándor: Halotti beszéd a hulló leveleknek)
Hogy hangzik Kosztolányi Dezső: Hajnali részegség első három sora?
Elmondanám ezt néked. Ha nem unnád. / Múlt éjszaka – háromkor – abbahagytam / a munkát.
Melyik szerzőről van szó: A Nyugat jelentős prózaírója. Művészete kapcsolódik a Jókai és Mikszáth képviselte anekdotikus hagyományhoz.
Móricz Zsigmond
Melyik szerző melyik művében szerepel a következő szereplő: Szakhmáry Zoltán?
Móricz Zsigmond: Úri muri
IRODALMI FOGALOM: Radnóti Miklós utolsó, munkatáborban írt verseinek gyűjteménye. A füzet elnevezését a Lager Heidenau közelében fekvő Bor városáról kapta
bori notesz
Melyik szerző melyik művében történik: Kis János megfullad a töltött káposztától?
Móricz Zsigmond: Tragédia
Hogy hangzik Ady Endre: Góg és Magóg fia vagyok… első két sora?
Góg és Magóg fia vagyok én, / Hiába döngetek kaput, falat
Folytasd a memoritert: Létem ha végleg lemerűlt / ki imád tücsök-hegedűt?
Lángot ki lehet deres ágra? / Ki feszül föl a szivárványra? (Nagy László: Ki viszi át a szerelmet)
IRODALMI FOGALOM: „másik én”, alakmás, a személyiség képmása
alteregó
Melyik szerzőről van szó: A Horthy-korszak legnépszerűbb írója. Az élet kapuja című regénye alapján irodalmi Nobel-díjra jelölték.
Herczeg Ferenc
Melyik szerzőről van szó: A Nyugat-kánon egyik legfontosabb szerzője, a folyóirat indulásától annak főmunkatársa. Szemléletét a magyar nemzeti-történelmi, valamint a református és ótestamentumi hagyományokhoz való kötődés határozta meg.
Ady Endre
Hogy hangzik Ady Endre: Kocsi-út az éjszakában első versszaka?
Milyen csonka ma a Hold, / Az éj milyen sivatag, néma, / Milyen szomoru vagyok én ma, / Milyen csonka ma a Hold.
IRODALMI FOGALOM: a 12–13. században keletkezett, három sorból álló, rövid, tömör, japán versforma és műfaj
haiku
Folytasd a memoritert: Hozzám már hűtlen lettek a szavak, / vagy én lettem mint túláradt patak / oly tétova céltalan parttalan
s ugy hordom régi sok hiú szavam / mint a tévelygő ár az elszakadt / sövényt jelző karókat gátakat. (Babits Mihály: Jónás imája)
IRODALMI FOGALOM: Örkény István által megteremtett kisepikai műfaj, elnevezése a mű terjedelmére utal
egyperces novella
Folytasd a memoritert: Verecke híres útján jöttem én, / Fülembe még ősmagyar dal rivall,
Szabad-e Dévénynél betörnöm / Új időknek új dalaival? (Ady Endre: Góg és Magóg fia vagyok én…)
Melyik szerző melyik művében szerepel a következő szereplő: Bakócz Tamás?
Herczeg Ferenc: Az élet kapuja
Folytasd a memoritert: Az ember végül homokos, / szomorú, vizes síkra ér,
szétnéz merengve és okos / fejével biccent, nem remél. (József Attila: Reménytelenül (Lassan, tünődve))
IRODALMI FOGALOM: egy jellegzetes élethelyzetet bemutató lírai alkotás
életkép
Melyik szerzőről van szó: A magyar groteszk próza megteremtője. Tanulmányainkban az egyperces novelláival foglalkozunk.
Örkény István
Melyik szerző melyik művében szerepelnek a következő szereplők: Tót Lajos, Varró őrnagy?
Örkény István: Tóték
Hogy hangzik Babits Mihály: A lírikus epilógja első két sora?
Csak én birok versemnek hőse lenni, / első s utolsó mindenik dalomban:
IRODALMI FOGALOM: pszichológiai kérdéseket, a főhős lelki útját középpontba állító novella
lélektani novella
Hogy hangzik Áprily Lajos: Március első három sora?
A nap tüze látod, / a fürge diákot / a hegyre kicsalta: a csúcsra kiállt.
Melyik szerzőről van szó: A líra, a széppróza, a fordítás és az esszéírás területén is a nyugatosok egyik legkiemelkedőbb szerzője. Egész életművet átszövi a játékosság, a gyermeki látásmód és a mulandósággal való, nem tragikus szembenézés igénye.
Kosztolányi Dezső
Melyik szerző melyik művében szerepel a következő szereplő: Jónás?
Babits Mihály: Jónás könyve
IRODALMI FOGALOM: olyan költemény, mely versszerű tördelése ellenére nem vers-, hanem prózaritmussal rendelkezik
szabadvers
A foglalkozás befejeződött.

0