Szent királyok nemzetsége
0/0 Pont
Kit ábrázolhat ez a szobor?aábcdeéfghiíj
klmnoóöőpqrst
uúüűvwxyz

Próbálkozások száma:
10
Melyik esemény történt legkésőbb?


Húzd össze az egymáshoz tartozó eseményeket és neveket!Az Aranybulla kiadása IV. Béla
A magyarok cselekedeteinek megírása III. Béla
Kereszteshadjárat Zotmund
Kunok betörései I. (Szent László) király
Tatárjárás Anonymus
Német támadás II. András
Keresd meg az öt Árpád-kori magyar szent nevét!

Ki van a képen?Asztrik apát
Julianus barát
Gellért püspök
Húzd helyes sorrendbe az eseményeket!


IV. Béla idején újjépül az ország.
Sikerül visszaverni a német-római császár támadását.
III. Béla idején az ország virágkorát éli.
II. András kiadja az Aranybullát.
László megvédi az országot a kunok betöréseitől.
A tatárok elpusztítják az országot.
A foglalkozás befejeződött.

0