Szent királyok nemzetsége
0/0 Pont
Kit ábrázolhat ez a szobor?aábcdeéfghiíj
klmnoóöőpqrst
uúüűvwxyz

Próbálkozások száma:
10
Melyik esemény történt legkésőbb?


Húzd össze az egymáshoz tartozó eseményeket és neveket!Kereszteshadjárat IV. Béla
Az Aranybulla kiadása III. Béla
Kunok betörései Zotmund
Tatárjárás I. (Szent László) király
A magyarok cselekedeteinek megírása Anonymus
Német támadás II. András
Keresd meg öt Árpád-kori magyar szent nevét!

Ki van a képen?Julianus barát
Gellért püspök
Asztrik apát
Húzd helyes sorrendbe az eseményeket!


IV. Béla idején újjépül az ország.
A tatárok elpusztítják az országot.
II. András kiadja az Aranybullát.
Sikerül visszaverni a német-római császár támadását.
III. Béla idején az ország virágkorát éli.
László megvédi az országot a kunok betöréseitől.
A foglalkozás befejeződött.

0