Szent királyok nemzetsége
0/0 Pont
Kit ábrázolhat ez a szobor?aábcdeéfghiíj
klmnoóöőpqrst
uúüűvwxyz

Próbálkozások száma:
10
Melyik esemény történt legkésőbb?


Húzd össze az egymáshoz tartozó eseményeket és neveket!Tatárjárás IV. Béla
Az Aranybulla kiadása III. Béla
A magyarok cselekedeteinek megírása Zotmund
Kunok betörései I. (Szent László) király
Kereszteshadjárat Anonymus
Német támadás II. András
Keresd meg öt Árpád-kori magyar szent nevét!

Ki van a képen?Julianus barát
Gellért püspök
Asztrik apát
Húzd helyes sorrendbe az eseményeket!


László megvédi az országot a kunok betöréseitől.
II. András kiadja az Aranybullát.
III. Béla idején az ország virágkorát éli.
Sikerül visszaverni a német-római császár támadását.
IV. Béla idején újjépül az ország.
A tatárok elpusztítják az országot.
A foglalkozás befejeződött.

0