A 2. magyar hadsereg helyzete
0/0 Pont
Az orosz offenzíva megindulása
0/20 Pont
Kortársak és szemtanúk: Kádár Gyula
0/5 Pont
Kortársak és szemtanúk: Kéry Kálmán
0/5 Pont
Kortársak és szemtanúk: Lajtos Árpád
0/5 Pont
Mi derül ki a kortársak visszaemlékezéseiből?
0/14 Pont
Bizonyítékok és cáfolatok
0/19 Pont
Rajtad a sor!
0/0 Pont
Mi volt  véleménye a Jány Gusztáv a 2. magyar hadsereg helyzetéről?
A 2. magyar hadsereg feladata a széles doni arcvonal védelme volt. 1942 végére Jányi Gusztáv hadseregparancsnok számára nyilvánvalóvá vált, ez lehetetlen lesz a létszámban és felszerelésben is fölényben levő Vörös Hadsereggel szemben. Jány emiatt többször kérte a leváltását, a németektől pedig fegyvereket és erősítést kért, de egyik kérése sem teljesült.
Jány Gusztáv nem volt megelégedve a 2. magyar hadsereg fegyverzetével. 



Igaz
Hamis
Mi volt  véleménye a Jány Gusztáv a 2. magyar hadsereg helyzetéről?
A 2. magyar hadsereg feladata a széles doni arcvonal védelme volt. 1942 végére Jányi Gusztáv hadseregparancsnok számára nyilvánvalóvá vált, ez lehetetlen lesz a létszámban és felszerelésben is fölényben levő Vörös Hadsereggel szemben. Jány emiatt többször kérte a leváltását, a németektől pedig fegyvereket és erősítést kért, de egyik kérése sem teljesült.
A 2. magyar hadsereg feladata a további előrenyomulás volt.



Hamis
Igaz
Mi volt  véleménye a Jány Gusztáv a 2. magyar hadsereg helyzetéről?

A 2. magyar hadsereg feladata a széles doni arcvonal védelme volt. 1942 végére Jányi Gusztáv hadseregparancsnok számára nyilvánvalóvá vált, ez lehetetlen lesz a létszámban és felszerelésben is fölényben levő Vörös Hadsereggel szemben. Jány emiatt többször kérte a leváltását, a németektől pedig fegyvereket és erősítést kért, de egyik kérése sem teljesült.
Mi történt az orosz offenzíva megindulása után?
1943. január 12-én megindult orosz offenzíva, amely több helyen is áttörte a magyar védelmi állásokat. Január 14-ére nyilvánvalóvá vált, hogy a 2. magyar hadsereget a teljes megsemmisüléstől csak a visszavonulás mentheti meg. A magyar főparancsnok, Jány Gusztáv azonban a visszavonulás elrendelése helyett a Donnál való további kitartásra felszólító parancsot adott ki, amely egyet jelentett a hadsereg feláldozásával.

 Kutatási kérdés: Miért nem adta ki Jány a visszavonulási parancsot?
 
Forrás: Vezérkari tisztek visszaemlékezései


Miért dönthetett így Jány Gusztáv?
Fogalmazz meg lehetséges válaszokat a kérdésre! 
Pl. Hitt a győzelemben, úgy gondolta katonailag az a helyes, ha kitartanak. 


Mi történt az orosz offenzíva megindulása után?
1943. január 12-én megindult orosz offenzíva, amely több helyen is áttörte a magyar védelmi állásokat. Január 14-ére nyilvánvalóvá vált, hogy a 2. magyar hadsereget a teljes megsemmisüléstől csak a visszavonulás mentheti meg. A magyar főparancsnok, Jány Gusztáv azonban a visszavonulás elrendelése helyett a Donnál való további kitartásra felszólító parancsot adott ki, amely egyet jelentett a hadsereg feláldozásával.

 Kutatási kérdés: Miért nem adta ki Jány a visszavonulási parancsot?
 
Forrás: Vezérkari tisztek visszaemlékezései


Mit kellene megtudnunk?
Fogalmazz meg olyan részkérdéseket, amelyek megválaszolása segíthet a kutatási kérdésre is helyest választ adni! 
Pl. Mennyire voltak pontos információi az orosz támadás erejéről?  



Kádár Gyula vezérkari ezredes  1940 szeptemberében részt vett az észak-erdélyi bevonulásban. 1941 tavaszán részt vett a délvidéki harcokban. 1942. május 1-jén a Vezérkari Főnökség állományába került át, mint a VKF-6. (nemzetvédelmi és propaganda) osztályának a vezetője. 1943. augusztus 1-jétől a Vezérkari Főnökség 2. (hírszerző és kémelhárító) osztályának a vezetője.
Mit gondolsz, mennyire tekinthető Kádár Gyula hiteles forrásnak ? 
Mennyire rendelkezhetett pontos információkkal a doni csata eseményeiről?


Kéri Kálmán vezérkari ezredes 1941-ben katonai attasé lett Szlovákiában, majd 1942-ben hazahívták, vezérkari ezredessé léptették elő, majd Nagy Vilmos honvédelmi miniszter szárnysegédként és irodavezetőjeként szolgál.
Mit gondolsz, mennyire tekinthető Kéry Kálmán hiteles forrásnak ?  
Mennyire rendelkezhetett pontos információkkal a doni csata eseményeiről?

Mit gondolsz, mennyire tekinthető Lajtos Árpád hiteles forrásnak ? 
Mennyire rendelkezhetett pontos információkkal a doni csata eseményeiről?
Lajtos Árpád vezérkari százados 1941-ben kinevezték a 6. hadtest vezérkari osztályának vezetőjévé, majd 1942 októberében átvezényelték a fronton harcoló 2. magyar hadsereg hadműveleti osztályára. A doni katasztrófa után a német főhadiszálláson volt összekötő tiszt. A 2. hadsereg maradékainak hazatérése után a Vezérkari Főnökség 1. (hadműveleti) osztályára került.
Mit gondolsz, mennyire tekinthető Lajtos Árpád hiteles forrásnak ? 
Mennyire rendelkezhetett pontos információkkal a doni csata eseményeiről?

Válaszold meg a kérdéseket a Jány Gusztáv döntését befolyásoló körülményről! (7,41 - 12,56)
Tett-e kísérletet a visszavonulási parancs felsőbb engedélyeztetésére? Mennyire voltak pontos információi az orosz támadásról? Mennyire volt tisztában a hadsereg helyzetéről? Kikérte-e mások véleményét? Kiknek a véleményére támaszkodott? Mennyire dönthetett önállóan? Kapott-e segítséget a Kormányzótól és a katonai felső vezetéstől? Milyen szempontok határozták meg a döntését?
Nem tett kísérletet a visszavonulási parancs felsőbb engedélyeztetésére.



Igaz
Hamis
Válaszold meg a kérdéseket a Jány Gusztáv döntését befolyásoló körülményről! (7,41 - 12,56)
Tett-e kísérletet a visszavonulási parancs felsőbb engedélyeztetésére? Mennyire voltak pontos információi az orosz támadásról? Mennyire volt tisztában a hadsereg helyzetéről? Kikérte-e mások véleményét? Kiknek a véleményére támaszkodott? Mennyire dönthetett önállóan? Kapott-e segítséget a Kormányzótól és a katonai felső vezetéstől? Milyen szempontok határozták meg a döntését?
Rendelkezett információkkal az orosz támadás erejéről.



Igaz
Hamis
Válaszold meg a kérdéseket a Jány Gusztáv döntését befolyásoló körülményről! (7,41 - 12,56)
Tett-e kísérletet a visszavonulási parancs felsőbb engedélyeztetésére? Mennyire voltak pontos információi az orosz támadásról? Mennyire volt tisztában a hadsereg helyzetéről? Kikérte-e mások véleményét? Kiknek a véleményére támaszkodott? Mennyire dönthetett önállóan? Kapott-e segítséget a Kormányzótól és a katonai felső vezetéstől? Milyen szempontok határozták meg a döntését?
Teljesen tisztában a 2. magyar hadsereg tarthatatlan helyzetével.



Igaz
Hamis
Válaszold meg a kérdéseket a Jány Gusztáv döntését befolyásoló körülményről! (7,41 - 12,56)
Tett-e kísérletet a visszavonulási parancs felsőbb engedélyeztetésére? Mennyire voltak pontos információi az orosz támadásról? Mennyire volt tisztában a hadsereg helyzetéről? Kikérte-e mások véleményét? Kiknek a véleményére támaszkodott? Mennyire dönthetett önállóan? Kapott-e segítséget a Kormányzótól és a katonai felső vezetéstől? Milyen szempontok határozták meg a döntését?
Nem kérte ki mások véleményét.



Igaz
Hamis
Válaszold meg a kérdéseket a Jány Gusztáv döntését befolyásoló körülményről! (7,41 - 12,56)
Tett-e kísérletet a visszavonulási parancs felsőbb engedélyeztetésére? Mennyire voltak pontos információi az orosz támadásról? Mennyire volt tisztában a hadsereg helyzetéről? Kikérte-e mások véleményét? Kiknek a véleményére támaszkodott? Mennyire dönthetett önállóan? Kapott-e segítséget a Kormányzótól és a katonai felső vezetéstől? Milyen szempontok határozták meg a döntését?
Önállóan, saját hatáskörében dönthetett.



Igaz
Hamis
Válaszold meg a kérdéseket a Jány Gusztáv döntését befolyásoló körülményről! (7,41 - 12,56)
Tett-e kísérletet a visszavonulási parancs felsőbb engedélyeztetésére? Mennyire voltak pontos információi az orosz támadásról? Mennyire volt tisztában a hadsereg helyzetéről? Kikérte-e mások véleményét? Kiknek a véleményére támaszkodott? Mennyire dönthetett önállóan? Kapott-e segítséget a Kormányzótól és a katonai felső vezetéstől? Milyen szempontok határozták meg a döntését?
Nem kapott segítséget a Kormányzótól és a katonai felső vezetéstől.



Hamis
Igaz
Válaszold meg a kérdéseket a Jány Gusztáv döntését befolyásoló körülményről! (7,41 - 12,56)
Tett-e kísérletet a visszavonulási parancs felsőbb engedélyeztetésére? Mennyire voltak pontos információi az orosz támadásról? Mennyire volt tisztában a hadsereg helyzetéről? Kikérte-e mások véleményét? Kiknek a véleményére támaszkodott? Mennyire dönthetett önállóan? Kapott-e segítséget a Kormányzótól és a katonai felső vezetéstől? Milyen szempontok határozták meg a döntését?
Fontosnak tartotta a magyar hadsereg és magyar katona becsületének és jóhírének megőrzését.



Igaz
Hamis
Döntsd el, hogy Jány Gusztáv döntésének lehetséges okai közül melyeket erősítettek meg, és melyeket cáfoltak a visszamlékező katonatisztek!


A tanúk megerősítették.

A tanúk cáfolták.

A tanúk erről nem beszéltek.
Nem érdekelte a hadsereg és a katonák sorsa.
Hitt a győzelemben, úgy gondolta katonailag az a helyes, ha kitartanak.
Nem voltak meg a vezetői képességei egy ilyen döntés meghozatalához.
A katonai fegyelem betartását mindennél fontosabbnak tartotta.
Nem kapta meg a magyar politikai és katonai vezetés támogatását a hadsereg megmentéséhez.
A németek erőszakkal megakadályozták a visszavonulási parancs kiadását.
A felettesek az elvárásának akart mindenáron megfelelni.
Pánikba esett, és emiatt volt képtelen döntéseket hozni.
A légi felderítés információira támaszkodott.
Értékeld a visszaemlékezések forrásértékét a relevancia szempontjaiból! 

Hasznosak voltak a kutatásunk szempontjából? 
Segítettek választ adni a kérdésünkre?
Mennyire voltak bennük számunkra új információk? 
Mennyire adtak új szempontokat a probléma megértéséhez? 
Voltak bennük a válaszunkhoz bizonyítékként is felhasználható információk?


Válaszold meg a kutatási kérdést! 

A válaszod megfogalmazásakor érdemes felhasználnod néhányat az alábbi mondatelemekből is: 
 
 Jány Gusztáv úgy ítélte meg a 2. magyar hadsereg helyzetét, hogy… 
 

 A visszavonulást elrendelő parancs kiadására elsősorban azért nem került sor, mert… 
 

 Ebben az is közrejátszhatott, hogy… 
 

 A visszaemlékezők véleménye szerint… 
 

 A visszaemlékezők által elmondottak cáfolják azokat a feltételezéseket, hogy…   
 
Válaszold meg a kutatási kérdést! 
A válaszod megfogalmazásakor érdemes felhasználnod néhányat az alábbi mondatelemekből is: 
 
 Jány Gusztáv úgy ítélte meg a 2. magyar hadsereg helyzetét, hogy… 
 

 A visszavonulást elrendelő parancs kiadására elsősorban azért nem került sor, mert… 
 

 Ebben az is közrejátszhatott, hogy… 
 

 A visszaemlékezők véleménye szerint… 
 

 A visszaemlékezők által elmondottak cáfolják azokat a feltételezéseket, hogy…   
 

Miért nem adta ki a visszavonulási parancsot Jány Gusztáv?

 

A foglalkozás befejeződött.

0