Vaktérkép
0/25 Pont
Bolygók
0/3 Pont
Földrajzi fokhálózat
0/5 Pont
Kőzetlemezek
0/8 Pont
Gázok és légköri értékük
0/8 Pont
Árvízvédelem
0/3 Pont
Vízhozam kiszámítása
0/2 Pont
Földrajzi övezetek
0/7 Pont
Népességföldrajzi jellemzők
0/6 Pont
Az infláció alakulása
0/6 Pont
Magyarország környezeti állapota
0/6 Pont
Európai Unió intézményei
0/5 Pont
Természeti erőforrás, és előfordulás
0/6 Pont
Árvíz kialakulás
0/4 Pont
Nevezze meg a térképvázlatban számokkal jelölt tájakat! A tájak mai felszínének kialakulása kivétel nélkül a folyók építő munkájának köszönhető.1.   -medence
 
2.   -medence
 
3.   -mellék
 
4.   -sziget
 
5.   -síkság
 
6.   
 
7.   
 
8.   
 
9.   
Nevezze meg a térképvázlatban számokkal jelölt földrajzi fogalmat!1.   -tó
 
2.    (táj)
 
3.   (ország)
 
4.   (ország)
 
5.   
 
6.   -tenger
 
7.   (város)
 
8.   (város)
Párosítsa a nagybolygókat a jellemzőkkel! Húzza a nagybolygó nevét a megfelelő csoporthoz! Nem tud minden nevet elhelyezni.
 
 
Jupiter
Mars
Szaturnusz
Merkúr
Vénusz


A legnagyobb méretű bolygó, sávos szerkezetű légkörének jellemző képződménye a Nagy vörös folt.

A Földhöz hasonló méretű, főként a hajnali és az esti égbolton megfigyelhető, a Holdhoz hasonló fényváltozást mutató bolygó.

Vöröses színű felszínét folyóvölgyek, medencék, meteoritkráterek és hatalmas vulkáni kúpok tagolják, pólusain jégsapkák vannak.
Jupiter
Vénusz
Mars
Az alábbi szöveg a földrajzi fokhálózat alkotóelemeit hasonlítja össze. Egészítse ki a hiányos mondatokat a megfelelő jellemzők beírásával!  


greenwichi
észak
párhuzamos
déli  
eltérő
szélességi körök

-
  iránya kelet-nyugati. Ellenben a hosszúsági körök iránya ettől eltér, ugyanis 
-
 -
-
 irányú. Elhelyezkedésük is eltérő egymáshoz képest. Az utóbb említett körök a sarkpontokban metszik egymást. A kezdőköre a 
-
 hosszúságú kör. Az először említett pedig egymással 
-
. A szélességi körök hossza 
-
 hosszúságú, miközben a hosszúsági körök egyenlő hosszúak. 

Nevezze meg a térképvázlatban betűvel jelölt földrajzi helyeket! A.    (sziget)
 
B.   (félsziget)
 
C.   -tenger 
 
D.  -szoros
 
E.    (ország)
 
F.   -szigetek
 
G.   (sziget)
 
 
 Nevezze meg azt a kontinenst, amelyik nincs rajta a térképvázlaton!
 
   
Oldja meg az ábrához kapcsolódó feladatokat! 
Mely fogalmakat jelölik az ábra nagybetűi? Írja a szókészletben szereplő fogalmakat a megfelelő betűjel után! Három betűhöz nem talál megfelelő fogalmat a szókészletben, ezeket önállóan kell megneveznie! Fogalmak: asztenoszféra, óceáni kőzetlemez, vulkánikus szigetív
 
 A.   
 
 B.    
 
 C.   
 
 D.  
 
 E.   
 
 F.    
Válaszoljon a kérdésekre az ábra megfelelő betűjelének beírásával!Hol jellemző a bazaltos vulkanizmus?    
 

Hol jellemzőek a rétegvulkánok?    
Oldja meg a légkör összetételével kapcsolatos feladatokat!
Az alábbiakban a légkör fontos alkotóelemeit és a légköri arányokat lát. Párosítsa a gázokat a hozzájuk tartozó értékével!  
nemesgázok 78
szén-dioxid 21
oxigén 0,9
nitrogén 0,03
A légkört alkotó gázok mely csoportjába tartozik az oxigén, nitrogén és a nemesgázok? 
Állapítsa meg az alábbi állításról, hogy igaz vagy hamis!
Az üvegházhatás felerősödésével a szén-dioxid mennyisége növekszik.Hamis
Igaz
Állapítsa meg az alábbi állításról, hogy igaz vagy hamis!
Az üvegházhatás felerősödésével csökken a levegő átlaghőmérséklete. Hamis
Igaz
Állapítsa meg az alábbi állításról, hogy igaz vagy hamis!
A szén-dioxid esetében több új könyvben már az itt szereplőnél magasabb értékeket (pl. 0,04%-ot) is találhatunk.
Ezt a változást az erdők felégetése előidézheti.Igaz
Hamis
Tanulmányozza az árvízvédelemmel kapcsolatos ábrát! Nevezze meg az ábrán betűjelekkel jelölt létesítményeket és területeket! A.   
 
B.   
 
C.   
Oldja meg a feladatot!  
A városon áthaladó patak 10 méter széles és 8 méter mély mesterséges mederben folyik. Egy osztály megfigyelést végzett a földrajzórán, és az egyik diák az alábbi adatokat jegyezte fel a füzetébe: a meder félig telített vízzel, és a 100 méteres szakaszt 20 másodperc alatt teszi meg az áramló víz. Mennyi ekkor a patak vízhozama? Adja meg a megfelelő mértékegységet is!
A számítását külön papíron végezze!

A patak vízhozama:    m3/s 
Tanulmányozza a földrajzi övezetességhez kapcsolódó térképvázlatot, és oldja meg a feladatot! 
 A térképvázlaton az azonos betűjelek azonos éghajlatú tájakat jelölnek! Döntse el, hogy igazak vagy hamisak az állítások!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
  Az „A,” „B” és „C” betűvel jelölt éghajlatú tájak mindegyikén erdők alkotják a természetes növénytakarót.Hamis
Igaz
Tanulmányozza a földrajzi övezetességhez kapcsolódó térképvázlatot, és oldja meg a feladatot! 
 A térképvázlaton az azonos betűjelek azonos éghajlatú tájakat jelölnek! Döntse el, hogy igazak vagy hamisak az állítások!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Mindhárom éghajlat a mérsékelt övezetben alakult ki.  Hamis
Igaz
Tanulmányozza a földrajzi övezetességhez kapcsolódó térképvázlatot, és oldja meg a feladatot! 
A térképvázlaton az azonos betűjelek azonos éghajlatú tájakat jelölnek! Döntse el, hogy igazak vagy hamisak az állítások!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Mindhárom éghajlat területe egy másik övezet felé átmenetet képező övben van.
 Igaz
Hamis
Tanulmányozza a földrajzi övezetességhez kapcsolódó térképvázlatot, és oldja meg a feladatot! 
A térképvázlaton az azonos betűjelek azonos éghajlatú tájakat jelölnek! Döntse el, hogy igazak vagy hamisak az állítások!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 Mindhárom éghajlatra a négy évszak jellemző.
 Igaz
Hamis
Tanulmányozza a földrajzi övezetességhez kapcsolódó térképvázlatot, és oldja meg a feladatot! 
A térképvázlaton az azonos betűjelek azonos éghajlatú tájakat jelölnek! Döntse el, hogy igazak vagy hamisak az állítások!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Az „A” betűvel jelölt területen tundra éghajlat alakult ki.Hamis
Igaz
Tanulmányozza a földrajzi övezetességhez kapcsolódó térképvázlatot, és oldja meg a feladatot! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A térképvázlaton az azonos betűjelek azonos éghajlatú tájakat jelölnek! Döntse el, hogy igazak vagy hamisak az állítások!
 
 
 
 
 A „C” betűvel jelölt terület éghajlatára a téli csapadékmaximum jellemző.Hamis
Igaz
Tanulmányozza a földrajzi övezetességhez kapcsolódó térképvázlatot, és oldja meg a feladatot!
A térképvázlaton az azonos betűjelek azonos éghajlatú tájakat jelölnek! Döntse el, hogy igazak vagy hamisak az állítások!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A „B” betűvel jelölt területek nyáron a leszálló légmozgások uralma alá kerülnek.
 Igaz
Hamis
Oldja meg a népességföldrajzi jellemzőkkel kapcsolatos feladatot! Tanulmányozza a korfákat! Írja a téglalapba az egyes országok mellé a rájuk jellemző korfa számát! 
Niger:   
 
Indonézia:   
 
Ausztria:   
Oldja meg a népességföldrajzi jellemzőkkel kapcsolatos feladatot! Tanulmányozza a foglalkozási szerkezetet bemutató kördiagramokat! Írja a téglalapokba az egyes országok mellé a rájuk jellemző foglalkozási szerkezet számát!

 Niger: 

Indonézia:  .
 
Ausztria:  .
Hogyan befolyásolják az egyes állítások az infláció alakulását? Írjon azon állítások sorszáma elé „+” jelet, amelyik növeli és „-” jelet az elé, amelyik mérsékli az inflációt! Írjon „N” betűt az elé, amelyik nem befolyásolja az infláció alakulását! 
  1. Jelentősen emelkedik az üzemanyagok ára.
 
   2. Nő az 1 főre jutó GDP értéke.
 
  3. A szakszervezetek komoly béremelést harcolnak ki.
 
  4. Jelentősen csökkennek a lakosság adóterhei.
 
  5. Hirtelen megnő az élelmiszerek iránti kereslet.
 
  6. Tartósan csökken az ipari nyersanyagok ára.
Egy tanulmányban az alábbi állítást olvashattuk: „Magyarország környezeti állapotát jelentősen befolyásolja a medencehelyzete és az Európán belüli központi fekvése”. 
Olvassa el a megállapításokat! Írjon „+” jelet az elé a megállapítás elé, amely alátámasztja, illetve összefügg a fenti állítással, és „−” jelet az elé, amely nincs összefüggésben azzal!  
  1. A levegőszennyezés legfőbb forrása az energiatermelés: a szennyezőanyagok
jelentős része a                   hőerőművek és a kőolaj-finomítók működése révén kerül
a légkörbe.
 
  2. Jelentős légszennyező forrás az ország kedvező közlekedésföldrajzi helyzetéből
fakadó közúti                   átmenő forgalom.
 
  3. Hazánkban a műtrágyák és a vegyszerek használata a mezőgazdaságban, az ipari
hulladékok                     szakszerűtlen tárolása veszélyt jelent az élővilág, az ember számára.
 
  4. A felszíni vízfolyásaink többsége a határon kívülről érkezik, ezért a vízszennyezés visszaszorítása               érdekében tett hazai erőfeszítések nem elegendők,
nemzetközi összefogásra is szükség van.
 
  5. A fényszennyezés már nemcsak a városlakókat, hanem a falvakban élőket is
érinti.
 
  6. Sugaras úthálózatunkból adódóan az Európa különböző térségeit összekötő
nemzetközi                         útvonalak a fővárosban futnak össze, ezért Budapestnek és
környékének a környezeti állapota                 erősen veszélyeztetett.
Felsoroltuk az Európai Unió legfelsőbb intézményeit és azok jellemző tevékenységét, szerepét. Párosítsa a leírásokat a megfelelő szervezettel!Feladata a stabil pénzügyi rendszer és az árstabilitás megőrzése különösen az euróövezetben. Felelős az euró bankjegyek kibocsátásáért, a nemzeti bankok tevékenységének összehangolásáért. Európai Tanács
Az Európai Unió állam- és kormányfőinek, valamint a Bizottság elnökének testülete. Az Unió csúcsszerve, amely meghatározza az Európai Unió általános politikai irányait. A legfőbb döntéshozó szerv. Európai Parlament
Tagjait közvetlenül választják az uniós állampolgárok, európai pártfrakciókba tömörülve végzik a munkájukat. A tagországok a lakosságszámuknak megfelelően küldhetnek képviselőket. Európai Központi Bank
A tagállamok szakminisztereiből áll, és a tárgyalt témától függően különböző összetételben ülésezik. A legfontosabb szakpolitikai döntések itt születnek. Európai Unió Tanácsa (Miniszterek Tanácsa)
Az Európai Unió "kormányának" is szokták nevezni. Feladata, hogy javaslatokat tegyen új törvények megalkotására. Figyelemmel kíséri, hogy a tagországok betartják-e a közös szabályozásokat. Európai Bizottság
Olvassa el a leírásokat, majd húzza a megfelelő helyre a leíráshoz illő fogalmat!
A folgalmak természeti előforrást, és jellemző előfrodulást jelölnek.
Az erdők elhalt növényi maradványai az azokat beborító üledékek súlya alatt átalakultak. Az óidei hegységek peremén elhelyezkedő medencékben jöttek létre a leggazdagabb telepei.

Az elpusztult tengeri plankton maradványaiból képződött. Általában nem a képződése helyén, hanem felfelé vándorolva a tároló kőzetben (redőboltozatokban) halmozódott fel.

Meleg és száraz éghajlaton a tengervíz bepárlódásával képződik.
feketekőszén
Nagy-Vízválasztó-hegység
szénhidrogének
Mezopotámia
kősó
Holt-tenger
Olvassa el az alábbi szövegrészletet, és oldja meg a feladatot!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mely megyénkben alakult ki ez a vészhelyzet? Heves megye
Hajdú-Bihar megye
Borsod-Abaúj-Zemplén megye
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
Olvassa el az alábbi szövegrészletet, és oldja meg a feladatot!
 Állapítsa meg az alábbi állításról, hogy igaz vagy hamis!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A vészhelyzet kiváltó oka a tartós esőzés.
 Igaz
Hamis
Olvassa el az alábbi szövegrészletet, és oldja meg a feladatot!
Állapítsa meg az lábbi állításról, hogy igaz vagy hamis!  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A vészhelyzet kialakulása és hazánk csapadék elposzlási jellemzője közötti összefüggés abban keresendő, hogy kora nyári időszak egybe esik a csapadékminimum idejével.Igaz
Hamis
Olvassa el az alábbi szövegrészletet, és oldja meg a feladatot!  
Állapítsa meg az alábbi állításról, hogy igaz vagy hamis!

 
 
A meder kotrásával megelőzhető, illetve mérsékelhető az árvízpusztítás a térégben.Igaz
Hamis
A foglalkozás befejeződött.

0