Pingualuit-kráter
0/6 Pont
Kőzetek
0/12 Pont
Időjárás
0/20 Pont
Tengervíz
0/12 Pont
Éghajlat, település, népesség
0/30 Pont
Gazdaság
0/19 Pont
Németország földrajza
0/19 Pont
Vaktérkép
0/13 Pont
Az USA gazdasága
0/0 Pont
Diagram elemzés
0/4 Pont
Vaktérkép
0/8 Pont
Környezet
0/0 Pont
A Naprendszer bolygói
0/17 Pont
Környezetpusztítás
0/14 Pont
Olvassa el az alábbi leírást, majd válaszoljon a kérdésekre! (Elemenként 1 pont)
A Kanadában, Québec tartományban található Pingualuit-kráter (felfedezőjéről gyakran Chubb-kráternek nevezik) a pleisztocén idején, mintegy 1,4 millió évvel ezelőtt alakult ki egy meteorbecsapódás következtében. A kráter majdnem tökéletesen kör alakú, átmérője 3440 méter. A kráter belsejében egy szintén teljesen kör alakú tó található (Pingualuit-tó), melynek átmérője 3000 méter, mélysége 267 méter. A tó vízszintje a kráter pereménél 163 méterrel alacsonyabban van. A kráter peremének tengerszint feletti magassága 667 méter, ami 160 méterrel emelkedik ki a környező tundra átlagos szintjéből.f) Egy másik térképen ugyanennek a tónak az átmérője 1,5 centiméter. Mekkora a térkép
méretaránya?

 
 A térkép méretaránya: 1:    
Kösse össze a felsorolt kőzetcsoportokat a megfelelő kőzetekkel! (Elemenként 1 pont)
 Szerves üledékes kőzetek homokkő, lösz
Vulkáni kiömlési kőzetek bazalt
Törmelékes üledékes kőzetek kősó, mészkő
Mélységi magmás kőzetek mészkő, lignit
Vegyi üledékes kőzetek gránit
Vulkáni törmelékes kőzetek andezittufa
Tanulmányozza az időjárási térképet és oldja meg a feladatokat! (Elemenként 1 pont)a) Nevezze meg a Brit-szigetek közelében kialakult, nagy kiterjedésű légköri képződményt!
 Válasz:  
 
Mi az alapvető oka a képződmény kialakulásának? Egészítse ki mind a három helyes megállapítást!

 Meleg és    levegő találkozásakor.
 
 A hideg levegő    a meleg levegőt.
 
 A    fűződik le .
 
 
Milyen irányba téríti el a Föld forgása az ábrán szereplő képződményben a levegő mozgását? Egészítse ki a megállapítást!
Óramutató járásával   .
 
Miért alakult ki felhő a légköri képződményben? Egészítse ki a folyamat hiányzó elemeit!
 
A levegő    → hőmérséklete    → relatív páratartalma    → kiválik a
 
fölösleges   .
 
Mit jelentenek a sötét színű, önmagukba visszatérő görbe vonalakra írt számok?
    .
 Mi a mértékegységük?
 Válasz:  
 Hogyan nevezzük ezeket a vonalakat?
 Válasz:   vonalak .

 
b) Nevezze meg a Német–Lengyel-alföldtől északra, a Baltikum fölött kialakult légköri képződményt!
 Válasz:   
 Miért nem alakult ki felhő ebben a légköri képződményben? Egészítse ki a folyamat hiányzó elemeit!
 
 A levegő   → hőmérséklete    → relatív páratartalma   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tanulmányozza az időjárási térképet és oldja meg a feladatokat! (Elemenként 1 pont)c) Hasonlítsa össze a hidegfronthoz és a melegfronthoz kapcsolódó csapadékhullás jellemzőit! Használja a megfelelő relációs jelet! (>, <, =)
 1. A csapadékzóna kiterjedése a hidegfrontban  a melegfrontban
 
 2. A csapadékhullás intenzitása a hidegfrontban   a melegfrontban
 
 3. A csapadékhullás időtartama a hidegfrontban  a melegfrontban
 
 4. A csapadékhullást kísérő szél erőssége a hidegfrontban  a melegfrontban
 Hogyan befolyásolják az egyes, az előző feladatban A(párolgás), B(csapadék), C (hozzáfolyás/folyók édesvize) betűvel jelölt, tényezők a térképen szereplő tenger vizének sótartalmát? Jelölje meg, hogy melyik állítás igaz, illetve hamis az alábbiak közül! (Elemenként 1 pont)
 Balti-tenger
 

 
 
 
 
 
 
A párolgás jelentős mértékben befolyásolja a tenger vizének sótartalmát.
Hamis
Igaz
Az alábbi ábra a tengervíz sótartalmának változását befolyásoló két éghajlati tényezőalakulását szemlélteti az Egyenlítő és a sarkok között. (Elemenként 1 pont)a) Írja a két nagybetűvel jelölt befolyásoló tényező nevét a megfelelő betűjel után!
 
 A:
 
 B:

 
 

b) A térképrészleten „C” betűvel jelölt helyen a tengervíz sótartalma jelentősen eltér a környező vizekétől. Erre utal a tengervíz fehér színe. Nevezze meg a tengervíz sótartalmát itt befolyásoló, az a) pontban található ábrán nem szereplő, harmadik tényezőt!C:
Válaszoljon a következő kérdésekre! (Elemenként 1 pont)Mennyi a tengervíz átlagos fagyáspontja?    °C  .
 
Hogyan befolyásolja a sótartalom a tengervíz fagyáspontját?   .
 
Melyik sófajta található a legnagyobb mennyiségben a tenger vizében?   .
Hogyan befolyásolják az egyes, az előző feladatban A(párolgás), B(csapadék), C (hozzáfolyás/folyók édesvize) betűvel jelölt, tényezők a térképen szereplő tenger vizének sótartalmát? Jelölje meg, hogy melyik állítás igaz, illetve hamis az alábbiak közül! (Elemenként 1 pont)
 Balti-tenger
 

 
 
 
 
 
 
A csapadék jelentős mértékben befolyásolja a tenger vizének sótartalmát.Igaz
Hamis
Hogyan befolyásolják az egyes, az előző feladatban A(párolgás), B(csapadék), C (hozzáfolyás/folyók édesvize) betűvel jelölt, tényezők a térképen szereplő tenger vizének sótartalmát? Jelölje meg, hogy melyik állítás igaz, illetve hamis az alábbiak közül! (Elemenként 1 pont)
 Balti-tenger
 
 

 
 
 
 
 
A hozzáfolyás nem befolyásolja jelentős mértékben a tenger vizének sótartalmát.Igaz
Hamis
Hogyan befolyásolják az egyes, az előző feladatban A(párolgás), B(csapadék), C (hozzáfolyás/folyók édesvize) betűvel jelölt, tényezők a térképen szereplő tenger vizének sótartalmát? Jelölje meg, hogy melyik állítás igaz, illetve hamis az alábbiak közül! (Elemenként 1 pont)
 Vörös-tenger
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  A párolgás jelentős mértékben befolyásolja a tenger vizének sótartalmát.Igaz
Hamis
Hogyan befolyásolják az egyes, az előző feladatban A(párolgás), B(csapadék), C (hozzáfolyás/folyók édesvize) betűvel jelölt, tényezők a térképen szereplő tenger vizének sótartalmát? Jelölje meg, hogy melyik állítás igaz, illetve hamis az alábbiak közül! (Elemenként 1 pont)
 Vörös-tenger
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A csapadék nem befolyásolja jelentős mértékben a tenger vizének sótartalmát.Hamis
Igaz
Hogyan befolyásolják az egyes, az előző feladatban A(párolgás), B(csapadék), C (hozzáfolyás/folyók édesvize) betűvel jelölt, tényezők a térképen szereplő tenger vizének sótartalmát? Jelölje meg, hogy melyik állítás igaz, illetve hamis az alábbiak közül! (Elemenként 1 pont)
 Vörös-tenger
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A hozzáfolyás jelentős mértékben befolyásolja a tenger vizének sótartalmát.Igaz
Hamis
Tanulmányozza a környezeti tényezők változását szemléltető diagramot!
Mely környezeti tényező változását ábrázolják a nagybetűkkel jelölt diagramok? Írja a megfelelő görbe betűjelét a környezeti tényező száma előtti vonalra! (Elemenként 1 pont)
 
csapadékmennyiség:
 
a párolgás mértéke:  
 
természetes növénytakaró kiterjedése és fajgazdagsága:  

évi középhőmérséklet:  

Melyik földrajzi övre ismer a rövid szemelvény alapján? Írja a földrajzi öv nevét az üres helyre! (Elemenként 1 pont)
„Ahogy észak felé tovább haladunk..., az esőzés csökken, és a föld egyre szárazabb lesz. A tüskés bozót ritkul, és a fű is elvékonyodik. Már nem látunk többé nagy antilopcsordákat.” (Forrás: David Attenborough 1989. Az élő bolygó. Novotrade. Budapest)Válasz:
Melyik földrajzi övre ismer a rövid szemelvény alapján? Írja a földrajzi öv nevét a leírás utáni vonalra!(Elemenként 1 pont)
„Az emberek egyik fő tápláléka a datolya. Szárított állapotban egész éven át eltartható, s nagy cukor- és keményítőtartalma miatt igen tápláló.... Törzséből készítik a házak gerendáit, a levélszárakból kerítést fonnak, a rostjaiból kosarat, kötelet.”(Forrás: David Attenborough 1989. Az élő bolygó. Novotrade. Budapest)
 Válasz:
Döntse el, hogy melyik településtípusra jellemzők az alábbi megállapítások! Írja a megfelelő betűjelet a megállapítások sorszáma elé!(Elemenként 1 pont)
A:Farm
B: Tanya
C: Mindkettő
D: Egyik sem1. Hagyományosan az emberek munka- és lakóhelye.  
2. Napjainkra már csak a munkavégzés idején lakott, nem állandó település.  
3. Hazánkban turisztikai jelentősége is lehet.
4. Ausztráliára is jellemző.
5. Általában fejlett mezőgazdasági nagyüzem is egyben.
6. Szórvány település.
7. A lakóépületek elszórtan, sorba rendeződve vagy bokorszerűen csoportosulva helyezkednek el.
Az alábbi statisztikai adatok egy közel-keleti országra vonatkoznak. Tanulmányozza az adatokat és a diagramot, majd válaszoljon a kérdésekre! A számítást külön lapon végezze! (Elemenként 1 pont)

 
 
 Számítsa ki az ország népsűrűségét!
 
Eredmény:    fő/km2 
 
 
 
 
 
 
 
Számítsa ki a természetes szaporodás 1000 főre vetített értékét! A számítást külön lapon végezze! (Elemenként 1 pont)Eredmény:   ‰
Állapítsa meg, hogy a statisztikai adatok és a korfa alapján a népesedési folyamat mely szakaszában lehet az ország! (Elemenként 1 pont)Válasz: .
Tanulmányozza a környezeti tényezők változását szemléltető diagramot! (Elemenként 1 pont)Az állítások a számokkal jelölt övekre vonatkoznak. Írja az ábrán lévő övek számát a megfelelő állítás mellé! 
 
E. Évi csapadékmennyisége a Ráktérítő felé haladva csökken, gyakoriak az akáciák
alkotta ligeterdők.
 
F. A párolgási veszteség ebben az övben a legnagyobb.  
G. Itt akkor esik az eső, amikor hazánkban tél van.  
H. A kiterjedt erdőket alkotó fás társulás csak az északi félgömbön alakult ki.  
I. Négy évszak és nyár eleji csapadékmaximum jellemzi.  
K. Az itt élőknek egész évben meg kell küzdeniük a sok csapadékkal és az állandóan
fülledt, párás levegővel.   
L. Zord, fagyos éghajlata miatt ritkán lakott földrajzi öv.  
Mely éghajlati övekre jellemzők az egyes környezeti problémák? (Elemenként 1 pont)A globális felmelegedés következtében a felolvadó fagyott talajból nagy mennyiségű metán szabadul fel.  Egészítse ki a megállapításokat!
Földrajzi öv:   öv.
Következmény: Fokozódik az   .
 
Az esőerdők helyén hatalmas területeken alakítanak ki olajpálma ültetvényeket.
Földrajzi öv:   öv.

Következmény: A   csökkenése.
Állapítsa meg a korfa elemzésével, hogy milyen társadalmi-gazdasági problémákkal kell számolni a jövőben ebben az országban?! Egészítse ki a megállapítások hiányzó részeit! (Elemenként 1 pont)

Meg kell oldani az országban az   . 

Új   kell teremteni. 
 
Meg kell oldani az ország lakosságának    . 
Olvassa el az alábbi leírást, majd válaszoljon a kérdésekre! (Elemenként 1 pont)
A Kanadában, Québec tartományban található Pingualuit-kráter (felfedezőjéről gyakran Chubb-kráternek nevezik) a pleisztocén idején, mintegy 1,4 millió évvel ezelőtt alakult ki egy meteorbecsapódás következtében. A kráter majdnem tökéletesen kör alakú, átmérője 3440 méter. A kráter belsejében egy szintén teljesen kör alakú tó található (Pingualuit-tó), melynek átmérője 3000 méter, mélysége 267 méter. A tó vízszintje a kráter pereménél 163 méterrel alacsonyabban van. A kráter peremének tengerszint feletti magassága 667 méter, ami 160 méterrel emelkedik ki a környező tundra átlagos szintjéből.d) Mekkora lenne a tó átmérője egy 1 : 40 000 méretarányú turistatérképen? A számítást külön papíron végezze!
 A tó átmérője a térképen: cm
 
 e) Számítsa ki, mekkora lenne a tó területe ezen a térképen! A számítást külön papíron végezze!
 A tó területe a térképen:
    cm2
 
Olvassa el az alábbi leírást, majd válaszoljon a kérdésekre! (Elemenként 1 pont)
A Kanadában, Québec tartományban található Pingualuit-kráter (felfedezőjéről gyakran Chubb-kráternek nevezik) a pleisztocén idején, mintegy 1,4 millió évvel ezelőtt alakult ki egy meteorbecsapódás következtében. A kráter majdnem tökéletesen kör alakú, átmérője 3440 méter. A kráter belsejében egy szintén teljesen kör alakú tó található (Pingualuit-tó), melynek átmérője 3000 méter, mélysége 267 méter. A tó vízszintje a kráter pereménél 163 méterrel alacsonyabban van. A kráter peremének tengerszint feletti magassága 667 méter, ami 160 méterrel emelkedik ki a környező tundra átlagos szintjéből.a) Mekkora a kráter teljes mélysége? A számítást külön papíron végezze!
 Eredmény:   m
 
b) Mekkora a tó „fenekének” tengerszint feletti magassága? A számítást külön papíron végezze!
 Eredmény:   m

c) Mekkora a krátert körülvevő tundra átlagos tengerszint feletti magassága? A számítást külön paíron végezze!
 Eredmény:   m

Döntse el, hogy melyik fogalomra vonatkoznak a megállapítások! Írja a megfelelő betűjelet a megállapítás sorszáma elé! (Elemenként 1 pont)
A: GDP
B: GNI (GNP)
C: mindkettő
D: egyik sem1. A gazdasági fejlettség mutatója.
2. Országok összehasonlítására az egy főre jutó értéke az alkalmasabb.
3. Egy országban az egy év alatt végső felhasználásra kerülő termékek és szolgálta-tások összértéke.  
4. Egy adott ország külkereskedelmi mérlegét határozza meg.
5. Kiszámításakor figyelembe vesszük a külföldről érkezett jövedelmeket és levon-juk a külföldre fizetett összegeket.
6. Más néven az emberi fejlődés indexének is nevezik.
7. Az előző évhez viszonyítva a gazdasági növekedés mértékét is megmutatja.
8. Leggyakrabban százalékban adjuk meg az értékét.
9. Értékét valamilyen közös valutában, általában USD-ban adják meg.
10. Országadatok összevetésekor célszerű a vásárlőerő-paritást is figyelembe venni.
Döntse el, hogy melyik fogalomra vonatkoznak a megállapítások! Írja az állítások sorszámát a megfelelő téglalapba! (Elemenként 1 pont)

1.Részvények forgalmazásával foglalkozik.
2.Növekedését a Dow Jones index mutatja.
3.Búza adás-vétele is zajlik itt.
4.Más néven a piacok piacának is nevezik.
5.Forgalmának mértékét az ügyletek értéke mutatja.
6.Az árfolyamok alakulását a kereslet-kínálat alakulása határozza meg.
7.Közülük a legnagyobb forgalmat a New York-i bonyolítja le.
8.Közülük a chicagói bonyolítja le a legnagyobb forgalmat.
9.A kereskedést brókerek végzik.


Értéktőzsde

Mindkettő

Árutőzsde
1
2
7
4
5
6
9
3
8
Oldja meg a kőzetekkel kapcsolatos feladatokat! (Elemenként 1 pont)
 
a) Mely kőzetcsoportokra jellemzők a leírások? Adja meg a közetcsoport nevét
 1. A kőzetek azon csoportja, amelynek kialakulása a felszín lepusztulásával kezdődik, majd ez a törmelék elszállítódik, felhalmozódik és kőzetté alakul.
 Válasz:   kőzetek
 
 2. Ezek a kőzetek a kőzetolvadék felszínre kerülésével, kihűlésével és megszilárdulásával keletkeznek.
 Válasz:   kőzetek
 
 3. A kőzeteknek az a csoportja, amelynek keletkezése során a tengerek, tavak vizéből a különböző oldott anyagok kémiai reakciók hatására kiválnak, kicsapódnak és felhalmozódnak.
 Válasz:   kőzetek
 
 4. A kőzetcsoporthoz tartozó kőzetek anyagának kialakulásában az elpusztult élőlé-nyeknek, illetve azok vázanyagának van döntő szerepe.
 Válasz:   kőzetek
 
 5. A kőzeteknek az a csoportja, amelynek keletkezése során a kőzetolvadék a kéregben megreked, lassan kihűl és nagyobb méretű kristályokat növesztve kőzetté szilárdul.
 Válasz:   kőzetek
 
 6. Ezek a kőzetek a vulkáni működés során a levegőbe kerülő, eltérő méretű anyagdarabok lerakódásával jönnek létre a vulkán környezetében.
 Válasz:   kőzetek
 
Nevezze meg a betűkkel jelölt tengereket és hegységet! (Elemenként 1 pont)A:
 
B:
 
C:
 A térképen szereplő melyik városra vonatkoznak az alábbi meghatározások? Írja a város sorszámát a megállapítások betűjele elé! (Elemenként 1 pont)a. Idegenforgalmáról híres város, egykori szász királyi székhely , a második világháborúban teljesen lerombolták.  

b. Bajorország fővárosa, gépgyártását a BMW és a Siemens fémjelzi.

c. Az ország fontos kikötője a Weser torkolatában.
 
d. Nyersvasból nemes acélfajtákat és hengerelt árukat állítanak elő üzemei.

e. Az újraegyesítés előtti NSZK fővárosa volt.

f. Az Európai Központi Bank székhelye.

g. Vegyiparát a Harz-hegység előterében bányászható kősó- és kálisótelepekre építették.

h. Az egykori NDK legfontosabb tengeri kikötője volt.
Mely településeket jelölik a térképvázlatba írt számok? Írja a települések nevét a megfelelő sorszám után!(Elemenként 1 pont)1.
 
2.
 
3.
 
4.
 
5.

6.
 
7.
 
8.
Tanulmányozza a térképvázlatot, és oldja meg a hozzá kapcsolódó feladatokat! (Elemenként 1 pont)Kulturális, történelmi szempontból mi a neve a térképen ábrázolt területnek?

Válasz:
 
Nevezze meg a nagybetűkkel jelölt városokat!

A:

B:
 
Nevezze meg a római számokkal jelölt országokat!

I.  

II.

III.

IV.
 
V.  
Tanulmányozza a térképvázlatot, és oldja meg a hozzá kapcsolódó feladatokat! (Elemenként 1 pont)Mit jelölnek az alábbi számok?
 
1.    (félsziget)

2.    (szigetcsoport)
 
Mi a neve az „a” betűvel jelölt folyótorkolatnak?
 
Válasz:
 
Nevezze meg az V. számmal jelölt ország fővárosát!

Válasz:
 
Nevezze meg a IV. számmal jelölt ország legszárazabb táját!
 
Válasz:  -sivatag

Az alábbi három kérdéshez minden esetben két-két helyes válasz tartozik. Írja a helyes válaszok betűjelét a feladat után a négyzetekbe! (Elemenként 1 pont)1. Mely tényezők járultak hozzá az USA déli körzetének gazdasági fejlődéséhez a történelem során?

A) A déli államok a polgárháború során nem tudtak versenyre kelni a fejlett északi államokkal.
 
B) Az USA legnagyobb színesérc-lelőhelyei itt találhatóak, s ez a kohászat kibon-takozását segítette.
 
C) A II. világháborúban a hátország szerepét töltötte be, ezért a hadiipar főként erre a területre összpontosult.

D) Az állami űrkutatási program ezt a régiót választotta helyszínéül.

E) Folyóin hatalmas vízierőművek épültek, s az így nyert olcsó elektromos áram az energiaigényes ipari ágazatok (pl. urándúsítás) meghonosítását segítette.
Megoldás:   ,
Az alábbi három kérdéshez minden esetben két-két helyes válasz tartozik. Írja a he-lyes válaszok betűjelét a feladat után a négyzetekbe! (Elemenként 1 pont)2. Mely állítások igazak az USA déli államainak mezőgazdaságára?

A) Az USA lakosságának marhahús- és gabona-ellátását főként ezekről a terüle-tekről származó termékek biztosítják.
 
B) A területhasznosításban a legnagyobb aránya az erdőgazdálkodásnak van.

C) A terület éghajlata lehetővé teszi a cukornád és dohány nagyüzemi termesztését is.

D) Az észak–déli nyitottság miatt a déligyümölcs-ültetvényeket fagyok is veszé-lyeztethetik.
 
E) A déli körzet mezőgazdaságának máig legfontosabb monokultúrás ága a gyapottermesztés.
 
 Megoldás: ,
Az alábbi három kérdéshez minden esetben két-két helyes válasz tartozik. Írja a he-lyes válaszok betűjelét a feladat után a négyzetekbe! (Elemenként 1 pont)3. Mely földrajzi nevek nem kapcsolhatók a déli gazdasági körzethez?
 
A) Mississippi
 
B) Kalifornia
 
C) Dallas
 
D) New Orleans
 
E) Seattle
 
Megoldás: ,
Döntse el az állításról, hogy igaz, vagy hamis! (Elemenként 1 pont)
 

 
 
 
 
 
 
 
2015 első felében a statisztikai hivatal adatai szerint nem volt infláció.Igaz
Hamis
Tanulmányozza a hazai gazdaság 2015-ös teljesítményéről szóló diagramot, majd oldja meg a hozzá kapcsolódó feladatokat! (Elemenként 1 pont)Számítsa ki mennyi volt a nettó átlagkereset 2015 első felében, ha 2014-ben a havi nettó átlagkereset 155 690 Ft volt! Az eredményt egész számra kerekítse! A számítást külön lapon végezze!
 
 Nettó átlagbér 2015 első félévében:   Ft
 
Melyik gazdasági ágazat teljesítménye növekedett a legerőteljesebben 2015 első hat hónapjában?
 
Válasz:   .
 

 
 
 
 
Döntse el az állításról, hogy igaz, vagy hamis! (Elemenként 1 pont)
 

 
 
 
 
 
 
 
Hazánkban 2015-ben a külkereskedelmi mérleg javult a 2014-es évhez képest.Hamis
Igaz
Az alábbi térképen néhány hazai közúti határátkelőhelyet jelöltünk. Tanulmányozza a térképet, és oldja meg a hozzá kapcsolódó feladatokat! (Elemenként 1 pont)Nevezze meg a számokkal jelölt határátkelőket!
 
1.
 
2.
 
3.
 
4.  
 
5.
 
6.
 
7.
 
8.

Tanulmányozza a képeket, és oldja meg a feladatokat! (Elemenként 1 pont)Mely környezeti probléma okozta a képeken látható jelenséget?
 
Válasz:
 
 
Nevezzen meg két olyan szennyezőanyagot (gázt), amely közvetlenül vagy közvetve előidézhette a képen látható károkat! Az anyagok nevét betűvel írja le!
 
Válaszok:   ,   
 

Az alábbi táblázatban a Naprendszer bolygóinak néhány adatát adtuk meg. Tanulmányozza az adatokat, majd oldja meg a feladatokat! A bolygók adatai nem a Naptól való távolságuk szerinti sorrendben szerepelnek. (Elemenként 1 pont)Írja a négyzetekbe a Jupiter típusú bolygók betűjelét betűrendben!
 
 Válaszok: , , ,
 
Melyik betű jelöli a Jupitert? Írja a négyzetbe a megfelelő betűjelet!
Válasz:

Melyik betű jelöli a Merkúrt? Írja a négyzetbe a megfelelő betűjelet!
Válasz:
 
Melyik adatsor segítségével tudná megadni a bolygók pontos sorrendjét? Egészítse ki a megállapítást!
Válasz: A(z)   adatsora alapján lehet megállapítani.
 Egészítse ki a megállapítást!
 Minél távolabb kering egy bolygó a   , annál    a keringési
sebessége.
 
Adja meg a táblázat bolygóinak sorrendjét a Naptól távolodva! Írja a négyzetekbe megfelelő sorrendben a bolygók betűjelét!
Megoldás: , , , , , , ,
Értelmezze a képet! (Elemenként 1 pont)
  a) Mely környezeti problémára hívja fel a figyelmet a fotó? 
 
 Válasz:    .

Értelmezze a képet!b) Egészítse ki a megállapítások hiányzó részeit, hogy megkapja ennek a környezeti problémának a főbb kiváltó okait!  (Elemenként 1 pont)
 Válaszok:

    gazdálkodás . 

   növekvő területigénye tűzifa beszerzése.
 
    terjeszkedése.

    az esőerdőben. 

    tevékenység.
Értelmezze a képet!Milyen hatása, következménye van ennek a környezetkárosításnak más környezeti elemekre? Egészítse ki a lehetséges megállapításokat! (Elemenként 1 pont)
 
Az élővilág szempontjából:     az erdőben élő fajok száma. / Csökken a    .
  
  halnak ki. /    az élettér.
Értelmezze a képet!Milyen hatása, következménye van ennek a környezetkárosításnak más környezeti elemekre? Egészítse ki a megállapítást. (Elemenként 1 pont)
A talaj szempontjából: Az erdőirtás miatt fokozódik a    . 
Értelmezze a képet!Milyen hatása, következménye van ennek a környezetkárosításnak más környezeti elemekre? Egészítse ki a lehetséges megállapításokat! (Elemenként 1 pont)

A folyóvizek szempontjából: A folyók vízjárása    lesz, gyakoribbak az    /a lehordott talaj a    kerül → feltöltődés → árvízveszély
A foglalkozás befejeződött.

0